Автоматизація процесу списання літератури в бібліотеці ІФНМУ

Автоматизація привносить в роботу бібліотечних працівників цілий ряд нових можливостей, одночасно усуваючи значну кількість рутинних операцій, а значить і підвищує ефективність роботи, дає можливість швидше та якісніше виконати ту чи іншу поставлену задачу, уникаючи помилок.

Сьогодні бібліотека Івано-Франківського національного медичного університету активно впроваджує в роботу розроблені впродовж останніх років теоретичні положення та методики, які характеризують нові тенденції в бібліотечній справі.

26 листопада 2015 року на базі книгозбірні відбувся практикум «Автоматизація процесу списання літератури в бібліотеці ІФНМУ» в рамках засідання секції з питань інформаційних технологій. Запровадження нових інформаційних технологій за допомогою бібліотечно-інформаційної програми УФД/Бібліотека» дозволяє автоматизувати основні бібліотечні процеси, комплектування та обробку бібліотечного фонду, обслуговування користувачів, а також списання видань в автоматизованому режимі, питання про яке не залишилося осторонь серед колег-фахівців методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів.

socrat2.jpg

Списання в бібліотеці Івано-Франківського національного медичного університету на даний час проводиться не в повному об’ємі, так як робота по наповненні електронного каталогу розпочато недавно.

Інформацію про проведення списання документів з бібліотечного фонду в автоматизованому режимі надала провідний бібліотекар відділу інформаційних технологій науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ Мацюк Галина Мирославівна. Вона детально зупинилася на автоматизованих процесах списання документів в науково-технічній бібліотеці ІФНТУНГ, яке проводиться там постійно з 2007 року. Було запропоновано робити відмітку в «Загальних зауваженнях», «У фонді бібліотеки відсутній».

Таке професійне спілкування з колегами-фахівцями дозволяє не тільки переймати чужий досвід, а й вселяє впевненість, що подальші здобутки бібліотеки медичного університету в цьому напрямку значною мірою визначатимуть здатність приймати креативні рішення, примножувати власні напрацювання, виходячи з наявних можливостей.