Грантова політика бібліотеки

Сьогодні бібліотеки займають провідні позиції у вирішенні глобальних завдань побудови інформаційного суспільства. Книгозбірні активно впроваджують в свою роботу розроблені впродовж останніх років теоретичні положення та методики, які характеризують нові тенденції в бібліотечній справі. Проектна діяльність наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету є одним із важливих напрямів її роботи.

Вже немає потреби доводити комусь, наскільки важлива для бібліотеки участь у різних професійних і грантових конкурсах. Адже, у першу чергу, це можливість одержання додаткових фінансових засобів, активізації творчої активності, підвищення професійного рівня. Крім того, активізація програмно-проектної діяльності дозволяє сконцентрувати увагу на найбільш насущних проблемах, виділяти й розвивати головні напрямки діяльності, зауважив Гуцуляк Олег Борисович, заступник директора бібліотеки з наукової роботи. Проектна діяльність в бібліотеці ПНУ ім.. Стефаника розпочалась в 2015 р. саме з участі у щорічному конкурсі на «Стипендіальну програму в 2015/2016 н. р. у галузі культурології, журналістики, адміністрації та менеджменту для молодих науковців з України», призначеної для наукового стажування в польських університетах. Стипендію отримала Арабчук Інна Михайлівна, магістр польської філології, завідувач науково-методичного відділу наукової бібліотеки ДВНЗ «ПНУ ім.. В. Стефаника».

socrat2.jpg

Також Науковою бібліотекою спільно з Центром полоністики університету запропоновано до реалізації проект: «POLONICA GALICIANA: Розкриття польськомовних та польськознавчих фондів книгозбірень Івано-Франківської області».

В обговоренні даного питання взяли участь представники інших бібліотек методичного об’єднання (науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ, бібліотека Івано-Франківського національного медичного університету.), які прослухали консультацію з питань бібліотечного маркетингу «Грантова політика бібліотеки», тому накопичений інноваційний досвід стане основою для складання планів щодо розробки нововведень у діяльності бібліотек.