матеріали засідань секцій МО

Засідання секції з питань інформаційно-бібліографічної діяльності

З метою підвищення професійної кваліфікації бібліотечних працівників обласного методичного об’єднання, 16 березня 2017 року на базі науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ відбулося планове засідання секції з питань інформаційно-бібліографічної діяльності. В рамках засідання проходив семінар-практикум «Бібліографічні видання науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ – важлива складова джерельної бази з історії університету».

Іноземний студент у бібліотеці вишу

Навчання іноземних студентів в Україні є одним із напрямів розвитку системи національної освіти, оскільки сприяє підвищенню іміджу української вищої школи на світовому рівні. Щорічне поновлення студентської аудиторії, диференціація форм навчання у ВНЗ, професорсько-викладацький склад, який працює за принципом самовдосконалення і саморозвитку сприяє створенню специфічної читацької аудиторії університетської бібліотеки, де окреме місце займають і іноземці.

Майстер-клас « Досвід використання електронних колекцій наукової періодики відкритого доступу у НТБ»

Інтернет змінює звичні методи отримання інформації, видозмінює засоби доступу людей до знань, прискорює прогрес у всіх суспільних сферах, ініціює появу нових цінностей, тенденцій і проблем. Тому науково-технічна бібліотека активно впроваджує в роботу розроблені впродовж останніх років теоретичні положення та методики, які характеризують нові тенденції в бібліотечній справі.

Електронний каталог як джерело інформації

З метою підвищення кваліфікації, обміну досвідом, конструктивного професійного спілкування зустрілися представники вузівських бібліотек обласного методичного об’єднання на засіданні секції з питань інформаційно-бібліографічної діяльності в рамках проведення семінару «Використання електронного каталогу як джерела інформації для користувачів бібліотеки ІФНМУ».

Управління бібліотечним фондом та фінансування бібліотеки університету в сучасних економічних умовах

Cуспільне визнання і авторитет бібліотеки визначаються багатством та якістю бібліотечних ресурсів. Розвиток інформаційної інфраструктури на базі бібліотек вищих навчальних закладів із застосуванням нових технологій включає вдосконалення системи поповнення бібліотечних фондів Основною метою формування фонду бібліотеки вишу є досягнення відповідності його тематики і складу тим завданням, що стоять перед бібліотекою.

Інвентаризація книжкового фонду: методика проведення

На сучасному етапі перед бібліотекою стоять завдання – активне використання фонду і водночас максимальне забезпечення його тривалого зберігання. Важливою складовою у вирішенні завдання збереження фонду є регулярні його інвентаризації.

Методика проведення масової видачі літератури в бібліотеці ІФНМУ

Сучасний розвиток процесів автоматизації в бібліотеках вищих навчальних закладів проходить досить швидкими темпами. Впровадження комп'ютерних та телекомунікаційних технологій в роботі бібліотеки ІФНМУ є нагальною вимогою до підвищення продуктивності та якості бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів на основі створення, використання та інтеграції електронних ресурсів, а також автоматизації бібліотечних процесів. Саме це питання і стало основним в обговоренні проведення семінару «Методика проведення масової видачі літератури в бібліотеці ІФНМУ» в рамках засідання секції з питань обслуговування користувачів.

Автоматизація процесу списання літератури в бібліотеці ІФНМУ

Автоматизація привносить в роботу бібліотечних працівників цілий ряд нових можливостей, одночасно усуваючи значну кількість рутинних операцій, а значить і підвищує ефективність роботи, дає можливість швидше та якісніше виконати ту чи іншу поставлену задачу, уникаючи помилок.

Сьогодні бібліотека Івано-Франківського національного медичного університету активно впроваджує в роботу розроблені впродовж останніх років теоретичні положення та методики, які характеризують нові тенденції в бібліотечній справі.

Грантова політика бібліотеки

Сьогодні бібліотеки займають провідні позиції у вирішенні глобальних завдань побудови інформаційного суспільства. Книгозбірні активно впроваджують в свою роботу розроблені впродовж останніх років теоретичні положення та методики, які характеризують нові тенденції в бібліотечній справі. Проектна діяльність наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету є одним із важливих напрямів її роботи.

Комплексний підхід до вивчення бібліотечного фонду:практичні аспекти

Бібліотечний фонд є основою роботи будь-якої бібліотеки і являє собою зібрання різних документів, підібране відповідно до профілю бібліотеки її завдань, інтересів і запитів читачів, організоване певним чином та зберігається тривалий час для повного, якісного й оперативного використання.

Збір матеріалів