матеріали засідань секцій МО

Управління бібліотечним фондом та фінансування бібліотеки університету в сучасних економічних умовах

Cуспільне визнання і авторитет бібліотеки визначаються багатством та якістю бібліотечних ресурсів. Розвиток інформаційної інфраструктури на базі бібліотек вищих навчальних закладів із застосуванням нових технологій включає вдосконалення системи поповнення бібліотечних фондів Основною метою формування фонду бібліотеки вишу є досягнення відповідності його тематики і складу тим завданням, що стоять перед бібліотекою.

Інвентаризація книжкового фонду: методика проведення

На сучасному етапі перед бібліотекою стоять завдання – активне використання фонду і водночас максимальне забезпечення його тривалого зберігання. Важливою складовою у вирішенні завдання збереження фонду є регулярні його інвентаризації.

Методика проведення масової видачі літератури в бібліотеці ІФНМУ

Сучасний розвиток процесів автоматизації в бібліотеках вищих навчальних закладів проходить досить швидкими темпами. Впровадження комп'ютерних та телекомунікаційних технологій в роботі бібліотеки ІФНМУ є нагальною вимогою до підвищення продуктивності та якості бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів на основі створення, використання та інтеграції електронних ресурсів, а також автоматизації бібліотечних процесів. Саме це питання і стало основним в обговоренні проведення семінару «Методика проведення масової видачі літератури в бібліотеці ІФНМУ» в рамках засідання секції з питань обслуговування користувачів.

Автоматизація процесу списання літератури в бібліотеці ІФНМУ

Автоматизація привносить в роботу бібліотечних працівників цілий ряд нових можливостей, одночасно усуваючи значну кількість рутинних операцій, а значить і підвищує ефективність роботи, дає можливість швидше та якісніше виконати ту чи іншу поставлену задачу, уникаючи помилок.

Сьогодні бібліотека Івано-Франківського національного медичного університету активно впроваджує в роботу розроблені впродовж останніх років теоретичні положення та методики, які характеризують нові тенденції в бібліотечній справі.

Грантова політика бібліотеки

Сьогодні бібліотеки займають провідні позиції у вирішенні глобальних завдань побудови інформаційного суспільства. Книгозбірні активно впроваджують в свою роботу розроблені впродовж останніх років теоретичні положення та методики, які характеризують нові тенденції в бібліотечній справі. Проектна діяльність наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету є одним із важливих напрямів її роботи.

Комплексний підхід до вивчення бібліотечного фонду:практичні аспекти

Бібліотечний фонд є основою роботи будь-якої бібліотеки і являє собою зібрання різних документів, підібране відповідно до профілю бібліотеки її завдань, інтересів і запитів читачів, організоване певним чином та зберігається тривалий час для повного, якісного й оперативного використання.

Комплектування як модуль АБІС, впроваджений у роботу бібліотеки ІФНМУ

27 листопада 2014 р. на базі бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету відбулося засідання секції з питань інформаційних технологій.

Метою проведення семінару «Комплектування як модуль АБІС, впроваджений у роботу бібліотеки ІФНМУ» був обмін досвідом при проведенні даного процесу.

Облік та збереження видань на електронних носіях

6 червня 2014р. на базі Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника відбулося засідання секції з питань формування та збереження фондів. З метою підвищення кваліфікації, обміну досвідом, конструктивного професійного спілкування зустрілися представники вузівських бібліотек обласного методичного об'єднання.

З досвіду рекламної діяльності НБ ПНУ ім. Стефаника

Будь-яка бібліотека, створюючи власну продукцію (методичні, бібліографічні видання, бази даних) і надаючи різноманітні послуги, прагне до того, щоб її робота була прийнята та належно оцінена користувачами. Для того, щоб зацікавити потенційного або постійного відвідувача, бібліотеки активно використовують рекламу. Кожна бібліотека як правило розуміє, що вдало організована реклама це: по-перше, позитивно вплине на імідж бібліотеки; по-друге, сприятиме збільшенню кількості користувачів бібліотеки.

Перевірка та списання бібліотечного фонду в автоматизованому режимі

Сучасна бібліотека немислима без використання комп’ютерів та пов’язаних з ними новітніх технологій у практиці бібліотечної роботи. Автоматизація привносить в роботу бібліотечних працівників цілий ряд нових можливостей, одночасно усуваючи значну кількість рутинних операцій, а значить і підвищує ефективність роботи, дає можливість швидше та якісніше виконати ту чи іншу поставлену задачу, уникаючи помилок.

Збір матеріалів