Методика проведення масової видачі літератури в бібліотеці ІФНМУ

Сучасний розвиток процесів автоматизації в бібліотеках вищих навчальних закладів проходить досить швидкими темпами. Впровадження комп'ютерних та телекомунікаційних технологій в роботі бібліотеки ІФНМУ є нагальною вимогою до підвищення продуктивності та якості бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів на основі створення, використання та інтеграції електронних ресурсів, а також автоматизації бібліотечних процесів. Саме це питання і стало основним в обговоренні проведення семінару «Методика проведення масової видачі літератури в бібліотеці ІФНМУ» в рамках засідання секції з питань обслуговування користувачів.

socrat2.jpg

Система «УФД-Бібліотека» дає змогу працювати в мережі одночасно великій кількості користувачів та передбачає захист від несанкціонованого доступу. Тому кожний користувач має свої власні ім'я, пароль та повноваження, встановлені програмою. Обслуговування користувачів розпочалося у вересні 2013 року з факультету «Фармація», а в січні 2014 – обслуговування студентів стоматологічного факультету. В минулому навчальному році абонемент бібліотеки продовжив розпочату раніше роботу. Сьогодні в автоматизованому режимі обслуговуються читачі лікувального, стоматологічного та фармацевтичного факультетів. Комплекти літератури готуються заздалегідь, відповідно до списків рекомендованих кафедрами у навчальному процесі. Читацьким квитком слугує студентський квиток, штрих код, якого є ідентифікаційною ознакою користувача бібліотеки.

Учасники семінару ознайомилися з процесом проведення масової видачі літератури в книгозбірні університету. Захід дозволив підсумувати зроблене, поділитися досвідом. У спілкуванні між колегами, інженер І категорії відділу інформаційних технологій науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ Костюк Л. З., проконсультував присутніх з налаштувань АБІС «УФД/Бібліотека», зокрема «Ключові параметри», «Переліки типових значень», «Параметри робочого місця», а також з автоматизованого введення користувачів в базу даних. В цілому робота семінару була успішною.