матеріали засідань секцій МО

Засідання секції з питань інформаційних технологій: майстер-клас «Книгозабезпеченість навчального процесу. Роль електронної картотеки забезпеченості навчальних дисциплін»

15 березня 2011р. на базі науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ відбувся майстер-клас, де працівники бібліотеки продемонстрували роботу електронної картотеки книгозабезпеченості.
Книгозабезпеченість навчального та наукового процесів університету є одним із головних завдань роботи вузівської бібліотеки, і, зокрема, відділу комплектування. Ретельний облік усіх нових надходжень до бібліотечного фонду за навчальними дисциплінами дає можливість бібліотеці аналізувати політику комплектування, а для університету дані цієї статистики є необхідними під час акредитації кафедр та дисциплін.

Засідання секції з питань інформаційно-бібліографічної діяльності: семінар «Довідково-інформаційна робота з аспірантами та магістрами»

Семінар відбувся 22 лютого2011р. на базі Наукової бібліотеки ПНУ ім. В. Стефаника. Присутні ознайомились з досвідом організації довідково-інформаційної роботи НБ ПНУ з аспірантами та магістрами. Особливе значення відведено в цій роботі фонду науково-методичного відділу (його організації та комплектуванню), спеціалізованому читальному залу для науковців (фонд складає 63512 прим., в т.ч.

Засідання секції з питань інформаційних технологій: майстер-клас «Презентація планово-звітної документації в мультимедійному просторі програми Power Point»

Досить ефективною формою підвищення кваліфікації бібліотечних працівників є заняття творчих лабораторій. На них не просто розглядається якась актуальна тема, але й демонструється особистий підхід конкретного фахівця до проблеми, його досвід. Фактично таким заходом став майстер-клас «Презентація планово-звітної документації в мультимедійному просторі програми Power Point», який був проведений на засіданні секції з питань інформаційних технологій.

Засідання секції з питань обслуговування користувачів :семінар-практикум «Бібліотекар-користувач: еволюція взаємин»

З метою підвищення професійної кваліфікації бібліотечних працівників обласного методичного об’єднання вузівських бібліотек 11 листопада 2010р. на базі науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу було проведено засідання секції з питань обслуговування користувачів. В рамках засідання відбувся семінар-практикум «Бібліотекар-користувач: еволюція взаємин», в якому взяли участь представники вузівських бібліотек методичного об’єднання.

Засідання секції з питань формування та збереження фондів: консультативний семінар «Перенесення на альтернативні носії інформації як засіб збереження бібліотечних фондів»

2 листопада 2010р. на базі наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника відбувся консультативний семінар «Перенесення на альтернативні носії інформації як засіб збереження бібліотечних фондів», в якому взяли участь керівники, працівники відділу інформаційних технологій, зав. відділу зберігання. Всього присутніх – 12 чоловік.

Засідання секції з питань інформаційно-бібліографічної діяльності: практикум «Методика та досвід підготовки бібліографічних покажчиків»

Завжди корисними та ефективними для підвищення фахового рівня бібліотечних працівників є засідання секцій основних відділів бібліотек методичного об’єднання, де розглядаються питання щодо покращення окремих видів бібліотечної роботи, впровадження інноваційних методів, організації роботи окремих структурних підрозділів бібліотек, Такі засідання проводяться щоквартально:

Збір матеріалів