матеріали засідань секцій МО

Засідання секції з питань інформаційно-бібліографічної діяльності: cемінар «Забезпечення інформаційних потреб користувачів через систему традиційних картотек Наукової бібліотеки ПНУ».

В рамках засідання обласного методичного об’єднання з питань використання новітніх бібліотечних технологій для забезпечення самостійної роботи студентів проведено семінар для працівників довідково-бібліографічних відділів вузівських бібліотек. Завідувач довідково-інформаційного відділу НБ ПНУ Є.Ф. Ражик розповіла про традиційні бібліотечні інформаційно-пошукові системи (ІПС).

Майстер-клас «Інформаційні ресурси бібліотеки: технологія виконання пошуку інформації»

З метою підвищення професійної кваліфікації бібліотечних працівників обласного методичного об’єднання відбувся майстер-клас для працівників відділів інформаційних технологій вузівських бібліотек. Майстер-клас відбувся в рамках засідання секції з питань інформаційних технологій та був організований на базі Науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГу.

Бібліотечне обслуговування користувачів в спеціалізованих читальних залах

Основне завдання працівників читальних залів – своєчасне та якісне інформаційне забезпечення запитів користувачів. Які ж особливості обслуговування саме в спеціалізованих читальних залах? Цьому питанню було присвячено засідання секції з питань обслуговування користувачів обласного методичного об’єднання вузівських бібліотек.

Засідання секції з питань формування та збереження фондів: практикум «Оцінювання літератури та оформлення документації на списання бібліотечного фонду»

Практикум, який відбувся на базі бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету 8 червня 2011р., присвячений темі ведення документації на списання та оцінку нової літератури. Основною метою формування фонду бібліотеки вищого навчального закладу є досягнення відповідності його тематики, складу тим завданням, що стоять перед бібліотекою. Складність процесу формування фонду полягає у тому, що бібліотечний фонд завжди повинен залишатися збалансованим як за змістом, так і за розмірами. Він має постійно оновлюватися, майже не змінюючись кількісно.

Засідання секції з питань інформаційних технологій: майстер-клас «Книгозабезпеченість навчального процесу. Роль електронної картотеки забезпеченості навчальних дисциплін»

15 березня 2011р. на базі науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ відбувся майстер-клас, де працівники бібліотеки продемонстрували роботу електронної картотеки книгозабезпеченості.
Книгозабезпеченість навчального та наукового процесів університету є одним із головних завдань роботи вузівської бібліотеки, і, зокрема, відділу комплектування. Ретельний облік усіх нових надходжень до бібліотечного фонду за навчальними дисциплінами дає можливість бібліотеці аналізувати політику комплектування, а для університету дані цієї статистики є необхідними під час акредитації кафедр та дисциплін.

Засідання секції з питань інформаційно-бібліографічної діяльності: семінар «Довідково-інформаційна робота з аспірантами та магістрами»

Семінар відбувся 22 лютого2011р. на базі Наукової бібліотеки ПНУ ім. В. Стефаника. Присутні ознайомились з досвідом організації довідково-інформаційної роботи НБ ПНУ з аспірантами та магістрами. Особливе значення відведено в цій роботі фонду науково-методичного відділу (його організації та комплектуванню), спеціалізованому читальному залу для науковців (фонд складає 63512 прим., в т.ч.

Засідання секції з питань інформаційних технологій: майстер-клас «Презентація планово-звітної документації в мультимедійному просторі програми Power Point»

Досить ефективною формою підвищення кваліфікації бібліотечних працівників є заняття творчих лабораторій. На них не просто розглядається якась актуальна тема, але й демонструється особистий підхід конкретного фахівця до проблеми, його досвід. Фактично таким заходом став майстер-клас «Презентація планово-звітної документації в мультимедійному просторі програми Power Point», який був проведений на засіданні секції з питань інформаційних технологій.

Засідання секції з питань обслуговування користувачів :семінар-практикум «Бібліотекар-користувач: еволюція взаємин»

З метою підвищення професійної кваліфікації бібліотечних працівників обласного методичного об’єднання вузівських бібліотек 11 листопада 2010р. на базі науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу було проведено засідання секції з питань обслуговування користувачів. В рамках засідання відбувся семінар-практикум «Бібліотекар-користувач: еволюція взаємин», в якому взяли участь представники вузівських бібліотек методичного об’єднання.

Засідання секції з питань формування та збереження фондів: консультативний семінар «Перенесення на альтернативні носії інформації як засіб збереження бібліотечних фондів»

2 листопада 2010р. на базі наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника відбувся консультативний семінар «Перенесення на альтернативні носії інформації як засіб збереження бібліотечних фондів», в якому взяли участь керівники, працівники відділу інформаційних технологій, зав. відділу зберігання. Всього присутніх – 12 чоловік.

Засідання секції з питань інформаційно-бібліографічної діяльності: практикум «Методика та досвід підготовки бібліографічних покажчиків»

Завжди корисними та ефективними для підвищення фахового рівня бібліотечних працівників є засідання секцій основних відділів бібліотек методичного об’єднання, де розглядаються питання щодо покращення окремих видів бібліотечної роботи, впровадження інноваційних методів, організації роботи окремих структурних підрозділів бібліотек, Такі засідання проводяться щоквартально:

Збір матеріалів