видання бібліотеки

Документально-інформаційні комунікації

dokumentalno.jpg
Документально-інформаційні комунікації : бібліогр. список / [уклад. Л.М. Локотош]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2011.– 12 с.

Природно-заповідний фонд України

pryroda.jpg
Природно-заповідний фонд України : бібліогр. покажч. / уклад. О.В. Книгиницька. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2011. – 54 с.

Бібліографічний покажчик висвітлює літературу про природні території та об’єкти, які належать до природно-заповідного фонду України. Розрахований на професорсько-викладацький склад, студентів та всіх тих, хто цікавиться заповідною справою України

Бібліографічний покажчик змісту всеукраїнського щоквартального науково-технічного журналу «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ» (2005-2009)

pokazh.jpg
Бібліографічний покажчик змісту всеукраїнського щоквартального науково-технічного журналу «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ» (2005-2009рр.)/ уклад. Н.М. Ковалів. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2010. – 102 с.

Науково-технічна бібліотека університету започатковує знайомство користувачів зі змістом одного з науково-технічних журналів, які видаються в ІФНТУНГу. Всеукраїнський щоквартальний науково-технічний журнал «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ» видається з жовтня 2001 року. До цього з 1965 року видавався одноіменний державний науково-технічний збірник в декількох серіях.

Бібліографічний покажчик змісту всеукраїнського щоквартального науково-технічного журналу «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ» (2001-2004)

pokazh2.jpg
Бібліографічний покажчик змісту всеукраїнського щоквартального науково-технічного журналу «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ» (2001-2004рр.). Вип. 2 / уклад. Н.М. Ковалів. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2011. – 83 с.

Бібліографічний покажчик розкриває зміст всеукраїнського щоквартального науково-технічного журналу «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ» за 2001-2004 роки.

Рідкісні та цінні видання у фондах науково-технічної бібліотеки (1804-1945)

ridkisni.jpg
Рідкісні та цінні видання у фондах науково-технічної бібліотеки (1804-1945) : бібліогр. покажч. / уклад. Л.В. Цок. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2011. – 214 с.

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик розкриває зміст фонду рідкісних та цінних видань науково-технічної бібліотеки за 1804-1945 рр. Розрахований як на професорсько-викладацький склад, науковців, студентів, так і на всі категорії користувачів, які цікавляться історичним розвитком природничих та технічних наук.

Нафтогазові технології : дайджест. Вип. 8

geol_rozvidka0115.jpg

Дайджест «Нафтогазові технології» підготовлений на основі матеріалів науково-практичних журналів «Нафтогазова галузь України», «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ», «Автоматическая сварка», «Техническая диагностика и неразрушающий контроль» за 2017-2018 роки. Дайджест адресований науковцям, викладачам, студентам вищих навчальних закладів нафтогазового профілю та тим, хто зацікавлений в отриманні актуальної інформаціі про нафтогазову галузь промисловості буріння свердловин, видобування вуглеводнів, нетрадиційні технології та енергоефективність.

Аналіз впливу використання технології HTML5 у веб-сервісах бібліотеки

geol_rozvidka0115.jpg
А 64 Аналіз впливу використання технології HTML5 у веб-сервісах бібліотеки / підгот. Ю.В. Кобітович. – Івано-Франківськ: НТБ ІФНТУНГ, 2018. – 16 с.

Електронні бібліотеки як перспективні форми новітніх сховищ інформації та знань починають все більше використовувати переваги інформаційного середовища, що нині є головною тенденцією сучасного суспільства. А залучення користувачів до процесів функціонування електронних бібліотек є невід'ємною складовою їх подальшого розвитку. Тому вивчення та дослідження використання сучасних веб-технологій на бібліотечних сайтах є актуальною темою для бібліотек. В даному виданні представлено аналіз впливу використання технології HTML5 на прикладі сайту Науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ. Дослідження проводилося за 2017-2018 роки. Порівняльну характеристику різних статистичних показників доповнюють таблиці та діаграми.

Збір матеріалів