Василь Михайлович Мойсишин : (до 60-річчя від дня народж.)

daigest42.jpg
Василь Михайлович Мойсишин :(до 60-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / [уклад. О. В. Книгиницька, Л. М. Локотош, О. М. Федик]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2019. – 170 с. – (Серія «Університет і наука в постатях» ; вип. 12).

Біобібліографічний покажчик, виданий до 60-річчя від дня народження доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри вищої математики ІФНТУНГ, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсного члена НТШ, голови Івано-Франківського осередку НТШ, члена Національної
спілки письменників України Мойсишина Василя Михайловича, знайомить читача з біографією вченого, його працями та науковими досягненнями і включає в себе матеріали, опубліковані в українських та
зарубіжних виданнях.

Завантажити документ