Заходи бібліотеки

Від громадянина України – до громадянина Землі

ukr01.jpg

Шістнадцять років тому відбулася подія, що стала виявом вищої волі українського народу, фундаментальним закріпленням його історичного вибору, його споконвічного прагнення – жити в суверенній, соборній, демократичній, соціальній, правовій державі. За історичними мірками наш Основний Закон – зовсім молодий документ, але корені його глибокі, як глибокими є корені української нації. У цей день ми віддаємо данину поваги символам держави, що пройшли довгий героїчний шлях.

«Я виріс серед співанок, та казок, та сопілок…» (138 років від дня народження Марка Черемшини)

cherem01.jpg

Видатний український письменник-демократ і культурно-громадський діяч Марко Черемшина увійшов в історію української літератури як талановитий майстер слова, співець знедоленої Гуцульщини. Його самобутня творчість всебічно відбиває тяжке життя українського трудового люду колишньої Буковини й Галичини в умовах буржуазно-поміщицького ладу цісарської Австро-Угорщини і панської Польщі.

Освіта – інтелектуальний, економічний і духовний потенціал народу

osvita01.jpg

Державою чітко визначено основні напрямки розвитку української освіти: доступність і якість, європейський рівень, демократизація, її моральність і духовність. Саме цій важливій темі присвячена постійно діюча інформаційна виставка «Українська освіта в світовому просторі», яка функціонує в читальному залі періодичних видань та гуманітарної літератури №1.

Економічні знання - основа суспільного прогресу

nauka06.jpg
Для всіх, чия майбутня спеціальність пов’язана з економікою, чия сьогоднішня професійна діяльність потребує нових знань з даної тематики в читальному залі соціально-економічної літератури організовані книжково-інформаційні виставки.
«Зміст, предмет, завдання економічного аналізу» – саме таку назву має книжкова виставка, на якій представлена в основному навчальна література

День кафедри інженерної геодезії

poeziya.jpg

День кафедри в бібліотеці – це традиційний захід, призначений для взаємодії між бібліотекою та кафедрою з питань комплектування навчальною та науковою літературою, інформаційного забезпечення, роботи зі студентами, а також інформування співробітників кафедри про можливості бібліотеки. Бажаними гостями Науково-технічної бібліотеки цього разу були викладачі та науковці кафедри інженерної геодезії.

Охорона праці як важливий аспект діяльності людини

karpaty01.jpg

Охорона життя та здоров’я громадян у процесі їх трудової діяльності, створення безпечних та нешкідливих умов праці є одним з найважливіших державних завдань. Його успішне вирішення значною мірою залежить від належної підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів з питань охорони праці.

Світ правди і краси Михайла Стельмаха

nauka06.jpg

Кожен, хто знайомий із творчістю Михайла Панасовича Стельмаха, добре знає, що серед галереї створених ним художніх образів чітко постає найвеличніший із них – образ рідного краю, золотонивого Поділля, Карпат та Гуцульщини. 24 травня цього року виповнюється 100 років від дня народження Михайла Стельмаха. Його твори є цікавими, актуальними для сучасного читача. Вони приваблюють вірою в людину, її можливості, турботою про майбутнє.

Геологічні дослідження регіональних рекреаційних зон Українських Карпат

karpaty01.jpg

Геологічним дослідженням Українських Карпат приділяли значну увагу. Ще до 1939 р. дослідження, які проводили геологи на цій території, в більшості випадків пов’язані з історією нафтових промислів. Згодом були проведені нові геологічні дослідження за результатами яких зроблено характеристику нафтогазоносності, описано інші корисні копалини, намічено найбільш перспективні райони і напрямки майбутніх геологорозвідувальних робіт та перспективи розвитку мінерально-сировинної бази Карпат і прилеглих територій.

Уся гордість і велич світу - від жінки

konferenz001.jpg
Кожна людина і кожний народ мають свої святині. До них ми зараховуємо й пошану до матері. Вона дала нам життя, виростила й виховала. Коротке це слово – мама, але які надлюдські глибини скарбів містить воно в собі! Ціле її життя з серця б’є великим невичерпним джерелом безкорислива любов до своїх дітей. Ціле її життя – це терпіння, безмежна самопожертва, пробачення провин. З добра і любові створили МАТІР.

Інноваційні технології енергозбереження промислових житлових будівель

energo1.jpg

Енергозбереження визначено одним із пріоритетних напрямків державної політики України і має реалізуватися як довгострокова та чітко спрямована програма дій. Сучасне положення із забезпеченням енергоносіями в Україні експерти-енергетики оцінюють незадовільно. Серед багатьох гострих проблем сама головна – створення в Україні енергетики, яка б відповідала вимогам цієї галузі в незалежній державі.

Збір матеріалів