Банки як суб’єкти господарювання

"Сучасний банк – це універсальне фінансове підприємство,
що здійснює професійне управління грошовими ресурсами
суспільства й виконує відповідні специфічні функції в економіці
на законній підставі та під юрисдикцією державних органів,
що забезпечують регулювання та контроль банківської діяльності".

В.Міщенко

Виникнення банків і банківської справи історично пов’язано з потребою ринку в посередницькій діяльності з розміну та обміну цінностей, що виконувала функцію грошей при обмінних та торговельних операціях. Потреба в розвитку банківських послуг посилювалась одночасно з розвитком і розширенням торгівлі.

У Стародавній Греції банкірів називали “трапезитами”. Словом bancheri в Генуї в ХІІ ст., називали міняйла, а стіл, на якому він розкладав свої монети, називався banco. Слова banquier та bankier у французькій та німецькій мовах позначають власника капіталу, що має можливість одноосібно визначати стратегію і тактику використання фінансових ресурсів.

Стародавній Рим запозичив банківську справу в Греції. Римським банкірам приписують введення в економічну науку понять “дебет” і “кредит”, використання прибутково-видаткової та головних книг, надання їх як доказів у суді.

Банківські операції здебільшого провадили торговельні доми, утворені в містах Північної Італії. Вони не тільки обслуговували внутрішній ринок, а й надавали кредити королям і великим феодалам усіх європейських країн.

У ХYI – XYII ст. купецькі гільдії деяких міст (Венеції, Генуї, Мілана, Гамбурга, Нюрнберга) створили жиробанки для здійснення безготівкових розрахунків між клієнтами – купцями. Жиробанки вели розрахунки між клієнтами в спеціальних грошових одиницях, виражених у певних вагових кількостях благородних металів. Свої вільні грошові кошти жиробанки надавали в кредит державі, містам і привілейованим зовнішньо-торговельним компаніям.

В Англії банківська система виникла в XYI ст., причому перші банкіри вийшли із майстрів-золотарів та купців.

У Київській Русі також існували досить розвинені кредитні відносини, які охоплювали вітчизняних та іноземних купців та державну скарбницю.Просте населення обслуговували лихварі-євреї.

На українських землях формування банківської системи пов’язують із появою мережі установ Державного банку Російської імперії. У 1860 р. його контори відкрили в Києві, Харкові, Одесі, а також у Полтаві.

Cформована фінансово-кредитна система України ХІХ – початку ХХ ст. охоплювала: державні, іпотечні, акціонерні, приватні, сільські, міські, громадські банки, товариства взаємного кредитування, позичково-ощадні каси, ломбарди.

Після проголошення незалежності в Україні було створено дворівневу банківську систему, що спричинило стрімкий розвиток недержавних (комерційних) банківських установ. Водночас банки почали швидкими темпами нарощувати спектр фінансових послуг, щоби привабити нових клієнтів. Саме в останні десятиліття з’явилися міжнародні грошові перекази, виплата зарплати за допомогою пластикових карток тощо.

Сучасні банки відіграють важливу роль у суспільстві. Вони:
● забезпечують передачу грошового капіталу зі сфер накопичення у сфери використання;
● завдяки банкам діє механізм розподілу та перерозподілу капіталу за сферами і видами діяльності;
● забезпечують економію суспільних витрат обігу;
● раціоналізацію всіх процесів обігу товарів і капіталів;
● сприяють подальшому зростанню концентрації виробництва та капіталу;
● через банки мобілізуються великі капітали, необхідні для інвестицій, розширення виробництва тощо.

Нині банки перетворилися на “фінансові супермаркети”, які пропонують широкий спектр послуг для юридичних і фізичних осіб – від обміну валют до кредитування гігантів української промисловості.

В Україні спеціальним законом, що регулює банківську справу, є Закон “Про банки і банківську діяльність” у редакції від 7 грудня 2000 р. та нормативних документів з урахуванням останніх змін в новій редакції станом на 04.01.2011 р.

Інформація про походження банків, їх функції, призначення, становлення та розвиток банківської системи України знайде своє висвітлення на книжковій виставці “Банки як суб’єкти господарювання”, яка організована в читальному залі соціально-економічної літератури (кім.31, 3-й поверх).

Пропонована література на цій книжковій виставці є спробою допомогти різним категоріям читачів, які вивчають дану дисципліну. Запрошуємо студентів університетів, коледжів, банківських працівників та всіх бажаючих для поглиблення своїх знань по даній дисципліні.

Державне регулювання діяльності банківських установ

"Банківські ресурси – сукупність грошових
коштів, що знаходяться в розпорядженні банків та
використовуються ними для виконання активних
та інших операцій."

О.М. Петрук

Як банки створюють гроші

…горе тому банкірові, який порушив правило:
ніколи не позичай грошейтому, хто не має потреби у них.

Огден Неш

Інтеграція України в світову фінансову систему

Моделювання процесу управління банківськими ресурсами