Нові надходження літератури за березень 2014 р.

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

65.01
Е45 Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / Л. Є. Сімків, І. І. Проданова, Р. Т. Мацьків [та ін.]. – 2-ге вид., випр. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 212 с. – (Кафедра економічної теорії). – Бібліогр.: с. 211.
К-сть прим.: 2 (ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 1)

65.9(4УКР)261
П27 Перевозова, І. В. Теоретико-методологічні основи економічної експертизи як форми фінансового контролю [Текст] : монографія / І. В. Перевозова. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2013. – 320 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 287-314.
К-сть прим.: 2 (ЧЗСЕ. – 1, К/сх. – 1)

65.9(4УКР)261.9
У67 Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, М. О. Данилюк, О. Г. Мельник [та ін.] ; Кузьмін О. Є., Данилюк М., ред. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – : табл. – Бібліогр.: с. 249-250.
К-сть прим.: 30 (Н.Аб. – 5, ЧЗСЕ. – 3, УчАб. – 20, К/сх. – 2)

ОСВІТА. НАУКА. КУЛЬТУРА

74.484
Ц91 Цхадая, Н. Д. Северный форпост российского нефтегазового образования [Текст] : избр. ст., докл., интервью, выступ. / Н. Д. Цхадая. – Вологда : Древности Севера, 2013. – 552 с. : ил. – Бібліогр.: с. 478.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

74.484(4УКР)
П 68 Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні [Текст] : монографія / В. Бугров, А. Гожик, К. Жданова [та ін.] ; Луговий В., Калашнікова С., ред. – К. : Пріоритети, 2014. – 156 с. : табл. – Бібліогр.: с. [в кінці кожного розд.].
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

556.5
Д54 Днестр без границ [Текст] : результаты проекта " Трансграничное сотрудничество и устойчивое упр. в бассейне реки Днестр: фаза III - реализация программы действий" ("Днестр-III"). – К. : Ваитэ, 2013. – 172 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

531.01
З-41 Збірник індивідуальних завдань з теоретичної механіки [Текст] / В. І. Векерик, І. В. Кузьо, М. В. Лисканич [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 178 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 174-175.
К-сть прим.: 55 (Н.Аб. – 2, ЧЗТЛ. – 1, УчАб. – 50, К/сх. – 2)

551.31
Р83 Рудько, Г. І. Геологія окислених кварцитів залізорудних родовищ Криворізького басейну [Текст] / Г. І. Рудько, А. В. Плотніков, С. В. Радованов. – К.- Чернівці : Букрек, 2013. – 392 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 373-384.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

519.7
Ф50 Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології [Текст] : наук. зб. Вип. 18. – К. : НАН України, 2013. – 227 с. : рис.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

548.3
Ф50 Фізико-хімічні проблеми напівпровідникового матеріалознавства [Текст]. Т. 4 : Кристали цинк халькогенідів ZnS, ZnSe, ZnTe / М. О. Галущак, Г. Я. Гургула, Д. М. Фреїк, Н. Д. Фреїк ; Фреїк Д. М., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 188 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 161-188.
К-сть прим.: 10 (Н.Аб. – 8, К/сх. – 2)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

620.9(477)
R25 Rational low-temperature energy management in buildings exmplified by Ivano-Frankivsk Region in Ukraine [Текст] : monograph / Sapinska-Sliwa A., edit. – Krakow : AGH, 2013. – 172 p. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 168-168.
К-сть прим.: 15 (Н.Аб. – 10, ЧЗПВ. – 2, К/сх. – 3)

622.24
П50 Поліник, М. М. Колтюбінг в нафтогазовидобуванні [Текст] : довідник - нач. посіб. / М. М. Поліник, В. М. Ясюк, Р. С. Яремійчук. – К., Сімферополь, Львів : Центр Європи, 2014. – 336 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 336.
К-сть прим.: 20 (Н.Аб. – 2, ЧЗТЛ. – 1, УчАб. – 15, К/сх. – 2)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

Б91 Бурак, К. О. Основи інженерної геодезії [Текст] : конспект лекцій. Ч.3 : Інженерно-геодезичне забезпечення вишукувань і проектування. Спеціальні розділи. / К. О. Бурак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 142 с. – (Кафедра інженерної геодезіїї). – 2, 3, 4, 5 курс.

В83 Врюкало, В. В. Розробка програмного забезпечення комп'ютеризованої технологічної підготовки виробництва [Текст] : конспект лекцій / В. В. Врюкало. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 95 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва). – 5 курс.

Д13 Давибіда, Л. І. Планування та управління ГІС-проектами [Текст] : конспект лецій / Л. І. Давибіда, Е. Д. Кузьменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 79 с. – (Кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики). – 5 курс.

Д13 Давибіда, Л. І. Інформаційні технології в наукових дослідженнях [Текст] : конспект лекцій / Л. І. Давибіда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 51 с. – (Кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики). – 5 курс.

Д13 Давибіда, Л. І. ГІС в задачах моніторингу [Текст] : конспект лекцій / Л. І. Давибіда, Е. Д. Кузьменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 74 с. – (Кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики). – 5 курс.

К41 Кінаш, І. П. Матеріально-технічне забезпечення розвитку соціальної сфери України в умовах трансформації економіки [Текст] : монографія / І. П. Кінаш. – Івано-Франківськ : Територія друку, 2014. – 276 с.

М29 Мартинюк, Р. Т. Спорудження НС і КС [Текст] : навч. посіб. / Р. Т. Мартинюк, О. Т. Чернова, Т. А. Мартинюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 216 с. – (Кафедра спорудження і ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ). – 5 курс.

С45 Скрип'юк, Р. Б. Промислові системи автоматики [Текст] : конспект лекцій / Р. Б. Скрип'юк, Ю. В. Паньків, І. Т. Левицький. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 150 с. – (Кафедра комп'ютерних технологій в системах управління і автоматики). – 4 курс.