Нові надходження літератури за квітень 2014 р.

СОЦІАЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

63.3(4УКР-4ІВА)
М42
Мединська, Ф. Г. Славний син землі галицької [Текст] / Ф. Г. Мединська. – Івано-Франківськ : Сімик, 2012. – 416 с. : іл.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

63.3(4УКР)-7
Х76
Хома, І. Я. Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / І. Я. Хома, А. О. Сова, Ж. В. Мина. – 2-ге вид., допов. – Львів : Львів. політехніка, 2013. – 356 с. – Бібліогр.: с. 340-351.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

65.01
О-65
Орехівський, Г. А. Практикум з політекономії [Текст] : посіб. для самопідготовки студ. / Г. А. Орехівський, В. Г. Орехівський. – вид. 2-ге допов. – К. : Каравела, 2012. – 328 с. : рис.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

65.052.2
Т33
Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Партин, А. Г. Загородній, М. В. Корягін [та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 240 с. : табл. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр.: с. 212-213.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

65.9(4УКР)291.8
У67
Управління якістю [Текст] : навч. посіб. /Д. П. Лойко, О. В. Вотченікова, О. П. Удовіченко, М. А. Котляр. – 3-є вид. – Львів : Магнолія 2006, 2012. – 336 с. : рис. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр.: с. 327-335.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ДЕРЖАВА І ПРАВО

67.9(4УКР)400
К65
Конституція України [Текст] : нормат. док. з урахуванням останніх змін в редакції станом на 06.08.2013 р. – Суми : НОТІС, 2013. – 48 с. – (Законодавство України).
К-сть прим.: 1 (ЧЗСЕ. – 1)

67.9(4УКР)404
Ц58
Цивільний кодекс України [Текст] : нормат. док. з урахуванням останніх змін в редакції станом на 01.03.2013 р. – Суми : НОТІС, 2013. – 344 с. – (Законодавство України).
К-сть прим.: 1 (ЧЗСЕ. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

55
В53
Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка [Текст]. Вип. 58 : Геологія. – К. : Київ. ун-т, 2012. – 66 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

55
В53
Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка [Текст]. Вип. 59 : Геологія. – К. : Київ. ун-т, 2012. – 72 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

55
В53
Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка [Текст]. Вип. 1(60) : Геологія. – К. : Київ. ун-т, 2013. – 83 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

55
В53
Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка [Текст]. Вип. 2(61) : Геологія. – К. : Київ. ун-т, 2013. – 74 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

551.51
Б28
Батіг, В. Погода, землетруси, виверження вулканів і їх прогнозування. Таємниці календаря Майя [Текст] / В. Батіг. – Івано-Франківськ : Сімик, 2012. – 144 с. : табл. – Бібліогр.: с. 141.
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 1)

553.98
К78
Краткий словарь по геологии нефти и газа, нефтепромысловому делу [Текст] / В. О. Соловьев, И. М. Фык, С. В. Кривуля [и др.]. – Х. : НТУ ХПИ, 2013. – 176 с. – Бібліогр.: с. 162-164.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

553.981
С60 Соловьев, В. О. Нетрадиционные источники углеводородов: проблемы их освоения [Текст] / В. О. Соловьев, И. М. Фык, Е. П. Варавина. – Х. : НТУ ХПИ, 2013. – 92 с. : рис. – Бібліогр.: с. 65-76.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

З-26
Заміховський, Л. М. Основи теорії надійності і технічної діагностики систем [Текст] : практикум / Л. М. Заміховський, С. В. Зікратий, Л. О. Штаєр. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 192 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 188.
К-сть прим.: 10 (УчАб. – 8, ЧЗТЛ. – 1, К/сх. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

621.3.011
М34
Математичні моделі та методи аналізу електронних кіл [Текст] : навч. посіб. / Ю. Я. Бобало, Р. І. Желяк, М. Д. Кіселичник [та ін.] ; Бобало Ю. Я., Мандзій Б. А., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2013. – 320 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 277.
К-сть прим.: 2 (ЧЗТЛ. – 1, К/сх. – 1)

681.518
З-26
Заміховський, Л. М. Контроль витоків з магістральних та технологічних трубопроводів [Текст] : монографія / Л. М. Заміховський, Л. О. Штаєр. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 224 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 213-223.
К-сть прим.: 6 (Н.Аб. – 4, К/сх. – 2)

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

81.411.1
Г12
Габорак, М. М. Топонімія Покуття та деяких прилеглих територій [Текст] : етимологіч. слов.-довід. / М. М. Габорак. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 930 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

81.411.1
У45
Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навч. посіб.-практикум / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин [та ін.]. – 4-те вид., допов. і випр. – Львів : Львів. політехніка, 2013. – 300 с. – 294-296.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

81.411.1
Г55
Глущик, С. В. Сучасні ділові папери [Текст] : навч. посіб. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – Вид. 7-ме, випр. – К. : Літера ЛТД, 2013. – 416 с. : табл. – Бібліогр.: с. 411-413.
К-сть прим.: 2 (Х.Аб. – 1, К/сх. – 1)

81.471.1
Г69
Горлач, В. Ф. Французько-українсько-російський словник. Хімія. Хімічна технологія [Текст] / В. Ф. Горлач, Г. М. Мелешко, В. В. Сухан. – К. : Київ. ун-т, 2012.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

92
Е64
Енциклопедія Сучасної України [Текст]. Т. 12 : Кал - Киї. – К. : НАН України, 2012. – 711 с. : іл.
К-сть прим.: 2 (ДБВ . – 1, К/сх. – 1)

92
Е64
Енциклопедія Сучасної України [Текст]. Т. 13 : Киї - Кок. – К. : НАН України, 2013. – 711 с. : іл.
К-сть прим.: 2 (ДБВ . – 1, К/сх. – 1)

МИСТЕЦТВО. МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

85.11
Л59
Лінда, С. М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд [Текст] : навч. посіб. / С. М. Лінда. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів : Львів. політехніка, 2013. – 644 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 635-638.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

744
К49
Клименюк, Т. М. Креслення, рисунок, композиція [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Клименюк. – Львів : Львів. політехніка, 2012. – 344 с. : іл., рис. – Бібліогр.: с. 336.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

Г16
Галущак, М. О. Вища освіта і Болонський процес [Текст] : конспект лекцій / М. О. Галущак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 157 с. – (Кафедра загальної та прикладної фізики). – 5 курс.

Г95
Гургула, С. І. Збірник задач студентських математичних олімпіад [Текст] : збірник задач / С. І. Гургула, Я. І. Савчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 357 с. – (Кафедра вищої математики). – 1, 2, 3, 4, 5, курс.

Д45
Дикун, Т. В. Фірмове обслуговування транспортних засобів [Текст] : конспект лекцій / Т. В. Дикун, В. М. Мельник, Ф. В. Козак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 48 с. – (Кафедра нафтогазового технологічного транспорту). – 2 курс.

К85
Крив'юк, І. В. Теорія графів [Текст] : конспект лекцій / І. В. Крив'юк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 79 с. – (Кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики). – 3 курс.

Н34
Наука виживання [Текст] : навч. посіб. / Я. М. Семчук, Р. З. Борисюк, М. В. Осипчук [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – (Кафедра безпеки життєдіяльності). – 1, 2, 3, 4, 5 курс.

С76
Станьковська, І. М. Маркетинг [Текст] : конспект лекцій / І. М. Станьковська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 102 с. – (Кафедра менеджменту і адміністрування). – 3 курс.