Положення, правила, інструкції

Положення про науково-технічну бібліотеку ІФНТУНГ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Науково-технічна бібліотека (НТБ) створюється (ліквідується) за наказом ректора ІФНТУНГ.
1.2 Науково-технічна бібліотека створена з метою забезпечення літературою та інформацією навчально-виховного та наукового процесу університету.

Положення про бібліотечно-інформаційне обслуговування сторонніх користувачів в науково-технічній бібліотеці ІФНТУНГ

1.1 Бібліотечно-інформаційне обслуговування сторонніх користувачів в науково-технічній бібліотеці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (НТБ ІФНТУНГ) визначається даним «Положенням…» та «Правилами користування НТБ ІФНТУНГ».
1.2 Сторонні користувачі – особи, які не є студентами та співробітниками ІФНТУНГ.
1.3 Сторонні користувачі обслуговуються тільки в читальних залах науково-технічної бібліотеки, залі каталогів та картотек та інформаційному комп’ютерному центрі.

Правила користування науково-технічною бібліотекою Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

1.1 Правила користування Науково-технічною бібліотекою (НТБ) розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Закону України «Про вищу освіту», Примірного положення про бібліотеку вищого навчального закладу, «Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України».
1.2 Науково-технічна бібліотека є структурним підрозділом університету і виконує функції наукової, інформаційної та культурно-просвітницької установи, забезпечує навчальний процес, науково-педагогічну та науково-дослідну діяльність книгами та іншими документами, які складають фонд бібліотеки.

Інструкція з пошуку документів в програмі «УФД/Бібліотека»

Інструкція з пошуку документів по електронному каталогу з можливістю їх замовлення через сайт науково-технічної бібліотеки

Методичні вказівки з бібліографічного опису усіх видів документів

Бібліографічний опис – це записана за певними правилами множина бібліографічних даних, що ідентифікують документ. Бібліографічні дані є конкретними відомостями про назву, автора твору, місце і рік видання тощо.
Таким чином, бібліографічний опис дає уявлення про зміст, вид, читацьке призначення, актуальність документа, а також дає змогу його ідентифікувати – зіставити з іншими, відрізнити від інших.

Збір матеріалів