Положення про порядок видачі та повернення друкованих документів в науково-технічній бібліотеці ІФНТУНГ

Додаток №9
до наказу ректора ІФНТУНГ
№ 79/1 від 02.10.18 р.

1. Видача навчально-методичних документів проводиться згідно Правил користування науково-технічною бібліотекою університету.
1.1 Абонемент наукової та навчальної літератури забезпечує та видає користувачам бібліотеки документи на семестри та навчальний рік, що відповідають навчальним планам.
1.2 Видача документів на абонементі наукової та навчальної літератури проводиться в межах інститутів згідно графіка видачі:
- для студентів І курсів – з 1 вересня згідно навчальних програм інститутів;
- для студентів ІІ-V курсів – з 15 вересня згідно списків рекомендованої
літератури викладачів;
- професорсько-викладацький склад, науковці, аспіранти, слухачі інституту післядипломної освіти (ІПО) та співробітники університету – на навчальний рік.
1.3 Термін користування документами, на прохання користувача, може бути продовжений, якщо на неї нема попиту інших користувачів.
1.4 Для отримання документів на абонементах, всі категорії користувачів зобов’язані на початку нового навчального року перереєструватись і продовжити термін дії читацького квитка.
1.5 Видача документів на абонементах припиняється за 15 хвилин до закінчення робочого часу.
2. При відсутності необхідних документів на абонементах, користувач може звернутись у читальні зали бібліотеки.
3. Документи видані в читальному залі, для користування за межі бібліотеки не виносяться.
3.1 Видача документів в читальних залах здійснюється при наявності продовженого терміну дії читацького квитка.
3.2 Видача документів в читальних залах припиняється за 30 хвилин до закінчення робочого дня (к. 23, 33).
4. При відсутності необхідних документів в бібліотеці користувач може замовити його по міжбібліотечному абонементу (МБА).
5. На час літніх канікул студенти зобов’язані повернути всі документи до бібліотеки.
6. Після закінчення навчання в університеті, у випадку відрахування, академічної відпустки, студенти-користувачі зобов’язані повернути документи, читацький квиток та підписати обхідний лист.
7. Слухачі ІПО повертають документи на абонемент наукової та навчальної літератури і підписують обхідний лист.
8. Для ознайомлення студентів з правилами користування науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ та її фондом, розміщенням структурних підрозділів бібліотека щорічно організовує місячник першокурсника.
9. Відповідальність за своєчасне та якісне забезпечення студентів-користувачів навчально-методичними виданнями, покладається на завідувача відділу обслуговування користувачів.
10. Контроль за виконання цього Положення покладається на директора науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ.