Положення про бібліотечно-інформаційне обслуговування сторонніх користувачів в науково-технічній бібліотеці ІФНТУНГ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Бібліотечно-інформаційне обслуговування сторонніх користувачів в науково-технічній бібліотеці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (НТБ ІФНТУНГ) визначається даним «Положенням…» та «Правилами користування НТБ ІФНТУНГ».
1.2 Сторонні користувачі – особи, які не є студентами та співробітниками ІФНТУНГ.
1.3 Сторонні користувачі обслуговуються тільки в читальних залах науково-технічної бібліотеки, залі каталогів та картотек та інформаційному комп’ютерному центрі.

2. ПОРЯДОК ЗАПИСУ СТОРОННІХ КОРИСТУВАЧІВ ТА ВИДАЧІ ЧИТАЦЬКИХ КВИТКІВ

2.1 Запис сторонніх користувачів до бібліотеки здійснюється на абонементі наукової та навчальної літератури на основі наступних документів:
- паспорта;
- студентського квитка (для студентів вузів);
- службового посвідчення або довідки з відділу кадрів ( для працюючих осіб);
- пенсійного посвідчення (для пенсіонерів);
- фотографії розміром 3х4 см.
2.2 На основі пред’явлених документів заповнюються:
- читацький формуляр;
- єдина реєстраційна картка;
- тимчасовий читацький квиток (з відміткою терміну дії).
2.3 При реєстрації бібліотекар знайомить користувача з даним «Положенням …», «Правилами користування НТБ ІФНТУНГ».

2.4 Обслуговування сторонніх користувачів здійснюється за тимчасовими читацькими квитками, виданими на:
- один день;
- один місяць;
- шість місяців;
- один рік.
2.5 Читацький квиток продовженню не підлягає і дає право на користування структурними підрозділами бібліотеки згідно п.1.3.
2.6 Читацьким квиткам присвоюються реєстраційні номери в зворотньому напрямку від числа 99999.
2.7 При передачі читацького замовлення у сектор зберігання фондів працівник читального залу робить відмітку про категорію користувача (сторонні).
2.8 При неможливості пред’явлення користувачем фотографії, обслуговування проводиться за пред’явленим читацьким квитком та будь-якого документу з фотографією, який засвідчує особу користувача (паспорт, студентський квиток, посвідчення і т.п.).

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ СТОРОННІМ КОРИСТУВАЧАМ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

3.1 В читальних залах та залі каталогів та картотек література видається тільки для роботи в приміщенні відповідного залу.
3.2 Здійснення ксерокопій друкованих видань – тільки з дозволу працівників читальних залів в межах бібліотеки.
3.3 У випадку втрати чи нанесення шкоди друкованому виданню заміна здійснюється згідно «Правил користування НТБ ІФНТУНГ».
3.4 Сторонні користувачі мають право користуватися всіма платними послугами, які надаються в науково-технічній бібліотеці.
3.5 Оплата послуг з використання комп’ютерної техніки (тиражування записів на електронних носіях, репродукування електронних носіїв) здійснюється на місці надання послуг в інформаційному комп’ютерному центрі згідно затверджених розцінок.

Затверджено
на засіданні ради при директору
від 4 липня 2018 року
(протокол № 4)