Правила користування електронним читальним залом науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

1 Загальні положення

1.1 Електронний читальний зал створений для самостійної роботи користувачів з метою надання доступу до довідково-бібліографічної, фактографічної та повнотекстової інформації.
1.2 Електронний читальний зал забезпечує доступ до електронного каталогу, бази даних навчальної та науково-методичної літератури, ресурсів мережі Інтернет, баз даних віддаленого доступу.
1.3 Послуги, що надаються електронним читальним залом, є тільки засобом отримання інформації з науковою і освітньою метою та не можуть бути використані для розваг чи з метою комерції.

2 Користувачі, їх права, обов’язки та відповідальність

2.1 Користувачами електронного читального залу науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ можуть бути студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад, співробітники університету та інші категорії користувачі, які зареєстровані у базі даних науково-технічної бібліотеки.

2.2 Користувачі електронного читального залу мають право:
- працювати з електронним каталогом бібліотеки;
-користуватися електронними підручниками, методичними посібниками, розміщеними на сервері бібліотеки;
- користуватися ресурсами мережі Інтернет;
- працювати з інформацією на власних оптичних дисках та USB флеш-накопичувачах;
- користуватися бібліографічними та повнотекстовими базами даних;
- працювати над виконанням дипломних і курсових робіт, рефератів, доповідей, лабораторних робіт з використанням встановленого на комп’ютерах програмного забезпечення;
- зберігати необхідну інформацію на власних оптичних дисках та USB флеш-накопичувачах або роздруковувати на принтері, за згодою з черговим працівником залу, після перевірки носіїв інформації на відсутність вірусів;
- використовувати тільки програмне забезпечення, що встановлене на автоматизованих робочих місцях;
- здійснювати копіювання інформації на знімні носії для використання з науковою чи навчальною метою;
- зберігати інформацію тільки у відведених для цього папках. При виключенні автоматизованого робочого місця файл з отриманою інформацією не зберігається;
- знищувати та редагувати тільки особисті файли;
- отримувати інформацію про режим та умови роботи електронного читального залу.

2.3 Користувачі електронного читального залу зобов’язані:
- дотримуватись правил техніки безпеки;
- повідомляти чергового працівника залу про початок та закінчення роботи;
- дбайливо ставитись до устаткування, в разі виявлення непрацюючого комп'ютерного обладнання або програмного забезпечення негайно повідомляти про це чергового працівника;
- після закінчення роботи закривати використані програми, застосовуючи стандартні процедури виходу;
- виконувати розпорядження чергового працівника залу щодо правил роботи в електронному читальному залі;
- зберігати тишу, не користуватись мобільними телефонами.

2.4 Користувачам забороняється:
- самостійно проводити включення, виключення, перезапуск комп’ютера, здійснювати відключення або підключення периферійного обладнання;
- проводити встановлення або запуск стороннього програмного забезпечення;
- змінювати налаштування комп'ютерів або їх окремих компонентів;
- проводити несанкціонований доступ до програмних продуктів, баз даних або до їх файлів конфігурації;
- копіювати програми та бази даних;
- використовувати ресурси науково-технічної бібліотеки та Інтернету для здійснення будь-якого роду комерційної діяльності;
- користуватися інформаційними ресурсами Інтернет, які завантажують трафік (потокове аудіо і відео, Chat, ICQ, SKYPE, торент-трекери, ігри та ін.);
- використовувати доступ до мережі Інтернет для перегляду інформації, що суперечить загальноприйнятим поняттям моралі.
За порушення Правил користування електронним читальним залом користувачі несуть відповідальність згідно розділу 10. Відповідальність користувачів за порушення правил користування бібліотекою (Правила користування науково-технічною бібліотекою).

3 Обов’язки працівників електронного читального залу

3.1 Працівники електронного читального залу зобов’язані:
- інформувати користувачів про всі види послуг, що надаються бібліотекою;
- забезпечувати користувачам можливість користування електронним фондом бібліотеки та її довідково-пошуковим апаратом;
- популяризувати свій фонд і послуги, що надаються;
- удосконалювати бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів, упроваджуючи комп’ютеризацію та новітні технології;
- створювати і підтримувати в електронному читальному залі бібліотеки комфортні умови для роботи користувачів.
3.2 Працівники електронного читального залу не несуть відповідальності за залишену чи втрачену користувачами інформацію в електронному читальному залі.

Затведжено
на засіданні науково-методично ради
від «02» жовтня 2014 року