Наукова діяльність

Науково-дослідницька робота науково-технічної бібліотеки

Науково-дослідницька робота університетської бібліотеки є однією з важливих складових її діяльності. Перетворення бібліотеки на науково-інформаційний центр університету, її нова роль виробника електронних ресурсів вимагають проведення наукових досліджень. Передусім, це моніторинг інформаційних потреб, формування ресурсів та їх використання, бібліотечно-інформаційні технології, форми обслуговування користувачів.

XXI століття : університет → студент…чи університет → студент → бібліотека? (соціологічне дослідження)

Одним із ключових показників успішного національного розвитку конкурентоспроможності держави на світовому ринку є рівень культури та освіти кожного її громадянина. Головною ознакою, що визначає цей рівень, завжди було і залишається читання, яке можна розглядати як ключ до інформації. На проблему читання в Україні звернули увагу практики і науковці.

Аналіз ефективності використання інституційного репозитарію НТБ в обслуговуванні користувачів

В еру інформатизації та реформування освіти важливими завданнями бібліотеки вищого навчального закладу стає формування електронних ресурсів, популяризація ідей відкритого доступу, побудова загальнодоступних архівів наукової інформації, підвищення наукового рейтингу університету. Для більш ефективного використання наукових ресурсів науково-технічною бібліотекою було створено інституційний репозитарій - електронний архів відкритого доступу, який дозволяє розповсюджувати наукові знання університету, підвищити рейтинг цитування публікацій його науковців, та розширить коло інформаційних продуктів бібліотеки. В даному виданні представлено аналіз ефективності використання інституційного репозитарію науково-технічної бібліотеки в обслуговуванні користувачів. Дослідження проводилося за 2016-2017 роки. Порівняльну характеристику різних статистичних показників доповнюють рисунки та діаграми.

Соціологічні дослідження в НТБ

Нинішні соціально-економічні умови ставлять перед науково-технічною бібліотекою актуальні завдання – визначення нових соціальних орієнтирів та належного місця у системі забезпечення і максимального задоволення інформаційних, освітніх, культурних запитів і потреб користувачів. Зміни характеру взаємовідносин з користувачами, зміцнення зв’язків з навчальним процесом та науковою діяльністю університету зумовлюють необхідність підвищення якості надання послуг бібліотекою. І бібліотекарю, який сьогодні за суттю уже і вихователь, і психолог, щоб бути конкурентоспроможним у своєму середовищі, потрібно оволодівати основами ще однієї суміжної професії – соціолога, та інтегрувати її в свою професійну діяльність.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту» та інформатизації суспільства"

ПЕРЕЛІК ДОПОВІДЕЙ:


  1. Айвазян О.Б
    ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА: ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ

  2. Бакуменко Л. Г.
    МОЛОДЬ І КНИГА: РЕАЛІЇ ТА МАЙБУТНЄ

  3. Бігусяк М. В., Гуцуляк О. Б.

Сучасні аспекти діяльності НТБ ІФНТУНГ на допомогу навчальному та науковому процесів університету

Директор Науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ Ярослава Пилип взяла участь у роботі науково-практичної конференції «БІБЛІОТЕКА ЯК НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР СУЧАСНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ» з нагоди 70-річчя з дня заснування Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, яка відбулася 18 вересня 2014 р. Під час секційного засідання «Сучасна бібліотека – від розроблення проектів до їх впровадження» (керівник – директор НТБ ІФНТУНГ Ярослава Пилип) учасники ознайомилися з її виступом «Сучасні аспекти діяльності НТБ ІФНТУНГ на допомогу навчальному та науковому процесів університету».

Інформаційне забезпечення освіти і науки: вимоги часу

Пилип Я.А. Інформаційне забезпечення освіти і науки: вимоги часу (з досвіду роботи Науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ) / Пилип Я.А. // Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 24-25 жовт. 2013р. : матеріали. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 169-173.

Кадрове забезпечення бібліотек вищих навчальних закладів: проблеми та перспективи

Директор НТБ Я.А. Пилип взяла безпосередню участь у роботі ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції бібліотек вищих навчальних закладів «Перспективи розвитку університетських бібліотек на шляху розбудови суспільства знань» (Львів, 21-23 трав. 2013р.), де були розглянуті питання, пов’язані з організацією та діяльністю університетських книгозбірень в Україні. Керівник бібліотеки виступила з доповіддю «Кадрове забезпечення бібліотек вищих навчальних закладів: проблеми та перспективи» на засіданні секції «Науково-методична діяльність бібліотек вищих навчальних закладів України».

Бібліотека ВНЗ та її роль в забезпеченні навчального та наукового процесів за оцінкою викладачів

Вузівську бібліотеку часто називають інформаційним центром закладу освіти. Та не дивлячись на різноманітні її визначення, бібліотека дійсно займає особливе місце в університеті тому що являє собою інформаційну основу науково-освітнього та виховного процесів. І її роль зростає, особливо сьогодні – в зв’язку з модернізацією та інформатизацією вищої освіти, підвищеним попитом на освітні послуги.

Вивчення якісного складу книжкового фонду відділу книгозберігання (розділ УДК 550.83 Техніка та методи геофізичної розвідки)

Знання обсягу, складу та використання наявних документів фонду завжди було одним з найголовніших завдань бібліотеки.
За період з січня по березень 2011 р. у відділі книгозберігання аналізувалося використання книжкового фонду, а саме його розділу УДК 550.832 Геофізичні методи дослідження свердловини. Каротаж.

Збір матеріалів