Довідка

Інформаційно-бібліографічне обслуговування віддалених користувачів Науково-технічна бібліотека здійснює через віртуальну довідкову службу, послуги якої надаються безкоштовно. Служба працює з понеділка по суботу, з 9.00 до 17.00 год. Запити, що надійшли у вихідні та святкові дні, виконуються у перший робочий день після них.Термін виконання довідок залежить від їх складності (від 1 до 3 днів).

Перш ніж задати питання, рекомендуємо звернутись до «Архіву виконаних довідок», можливо там ви знайдете вже готову відповідь.

Просимо Вас обов’язково уточнювати мету запиту та обсяг необхідної інформації. Точний і повний запит забезпечує якісне виконання довідки. До виконання приймаються запити:

- про наявність у фондах бібліотеки конкретного видання;

- фактографічні, що містять фактичні відомості і дані щодо конкретних фактів, подій, персоналій;

- тематичні (підбір літератури за конкретною темою - до 10-15 назв);

- про уточнення бібліографічних даних видання.

Обмеження:

• некоректні запитання видаляються;
• не розглядаються запитання, пов’язані з наданням рефератів та наукових, дипломних, курсових, контрольних робіт;
• не надаються відповіді на запитання, що порушують чинне законодавство України та не відповідають морально-етичним нормам;
• служба не займається розв’язуванням математичних та інших задач, питаннями політичного та дозвіллєвого порядку.

Копії документів не надсилаються.

Add guestbook entry

Яна

А за яким графіком працюватиме бібліотека 10.01.2014 ?

Шановна Яна ! 10.01.2014 науково-технічна бібліотека працюватиме до 18.00

Міша

допоможіть будь-ласка
потрібно знайти інформацію для самостійної роботи по темі:
Історія розвитку Землі у девонський період )

Шановний Михайло! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:

Гуров, Є. Уроки пізнання історії Землі [Текст] / Є. Гуров // Вісник НАН України. – 2003. – №11. – С.37-38.

551.12
В16 Вальтеръ, И. История Земли и жизни. Законы образования пустынь в настоящее и прошлое время. [Текст] / И. Вальтеръ ; пер.с нем. Левинсона-Лессинга Ф.Ю., Носкова А. – С.-Петербургъ : Издание Акц. Общ-ва Брокгаузъ-Ефронъ, 1911. – 647с. – (Библиотека естествознания).
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

528.2
Д40 Джеффрис, Г. Земля ее происхождение, история и строение [Текст] / Г. Джеффрис ; пер.с англ. Барлас В.Я., Жарков В.Н., .А., др. – 4-е изд., перераб. – М. : Изд-во иностр. л-ры, 1960. – 486 с. : ил. – Бібліогр.: с. 463-475. – 2 р. 74 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

552.56
Д75 Дроздовская, А. А. Современное состояние проблемы раннепротерозойского глобального железонакопления в истории Земли [Текст] : обзорная информация. Вып. 4 / А. А. Дроздовская. – М. : ВИЭМС, 1988. – 63 с. – (Общая и региональная геология, геологическое картирование). – 74 к.
К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

551.12
К83 Крокос, В. И. Земля (ее происхождение и древнейшая история) [Текст] / В. И. Крокос. – К. : Изд.-во АН УССР, 1937. – 92с. – (Сер. научно-популярная).
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

550.311
К83 Кропоткин, П. Н. Эволюция Земли (происходжение, строение и геологическая история Земли) [Текст] / П. Н. Кропоткин. – М. : Знание, 1964. – 96 с. – 18 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

551.336
Л89 Льды в истории Земли [Текст]. – М. : Знание, 1983. – 48 с. : ил. – (Науки о Земле ; Вып.5). – 12 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

551.8
М27 Марков, К. К. Палеогеография (историческое землеведение) [Текст] : учебн. пособие / К. К. Марков. – М. : Главполиграфиздат, 1951. – 276 с. : ил. – Бібліогр.: с. 270-274. – 65 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

551.7
М77 Монин, А. С. Ранняя геологическая история Земли [Текст] / А. С. Монин. – М. : Недра, 1987. – 261 с. – 3 р.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

551.12
М77 Монин, А. С. История Земли [Текст] / А. С. Монин. – Л. : Наука, 1977. – 228 с. – Бібліогр.: с. 224-226. – 1 р. 38 к.
К-сть прим.: 4 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 3)

551.12
М77 Монин, А. С. Популярная история Земли [Текст] / А. С. Монин. – Изд. 2-е, перераб., доп. – М. : Наука, 1980. – 224 с. : ил., табл.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

551.12
О-46 Озима, М. История Земли [Текст] / М. Озима ; пер.с япон. Жуков Н.И. – М. : Знание, 1983. – 204 с. : ил., табл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

551.1
П27 Перрье, Э. Земля до исторического времени [Текст] / Э. Перрье ; пер.с франц. Мензбира М.А. – М.-Л. : Госиздат, 1927. – 320с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

551.24
П81 Пронин, А. А. Герцинский цикл тектонической истории Земли (хронология тектонических движений) [Текст] / А. А. Пронин. – Л. : Наука, 1969. – 195 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 139-191.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

551.24
П81 Пронин, А. А. Альпийский цикл тектонической истории Земли. Кайнозой. Проблемы возраста современных океанов [Текст] / А. А. Пронин. – Л. : Наука, 1973. – 317 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 283-317.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

551.24
Р49 Рид, Г. История Земли. Поздние стадии истории Земли [Текст] / Г. Рид, Дж. Уотсон ; пер.с англ. Плутанова А.П. – Л. : Недра, 1981. – 408 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 385-394.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

551.24
Р49 Рид, Г. История Земли. Ранние стадии истории Земли [Текст] / Г. Рид, Дж. Уотсон ; пер.с англ. Плутанова А.П. – Л. : Недра, 1981. – 240 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 227-234.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

551.12
Р83 Рудник, В. А. Ранняя история Земли [Текст] / В. А. Рудник, Э. В. Соботович. – М. : Недра, 1984. – 348 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 345-346.
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 1)

551.12
Ф72 Флинт, Р. Ф. История Земли [Текст] / Р. Ф. Флинт ; пер.с англ. Спасская И.И. – М. : Прогресс, 1978. – 355 с. : ил.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

565.393(06)
Е51 Елкин, Е. А. Закономерности эволюции дехенеллид и биохронология силура и девона [Текст] : труды. Вып.571 / Е. А. Елкин. – М. : Наука, 1983. – 120 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 109-116. – 2 р. 20 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

551.24
Л47 Леонов, Ю. Г. Тектоническая природа девонского орогенеза [Текст] / Ю. Г. Леонов. – М. : Недра, 1976. – 192 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 185-191.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

551.7
Б82 Борисяк, А. Курс исторической геологии (геологические периоды) [Текст] / А. Борисяк. – Петербург : Госиздат, 1922. – 452с. : С атласом карт и рис.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

551.7
Ж94 Жученко, Г. О. Історична геологія та палеонтологія [Текст] : конспект лекцій / Г. О. Жученко. – 2-ге вид. зі змінами і доп. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 136с. – (Кафедра теоретичних основ геології). – 2 курс.

551.7
К52 Клюшников, М. М. Історична геологія [Текст] : навч. посібник / М. М. Клюшников, О. М. Онищенко. – К. : Вища школа, 1975. – 295 с. : іл. – Бібліогр.: с. 288-292. – 75 коп.
К-сть прим.: 1 (ЧЗТЛ. – 1)

551.734
С83 Стратиграфия и палеонтология девона и карбона [Текст] : труды. Вып.483 / Юферов О.В., ред. – М. : Наука, 1982. – 180 с. : табл.5, ил.55. – Бібліогр.: с. 163-165. – 2 р. 60 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

551.7
И90 Историческая геология с основами палеонтологии [Текст] : Учебник / Е. В. Владимирская, А. Х. Кагарманов, Н. Я. Спасский [и др.]. – Л. : Недра, 1985. – 423 с.
К-сть прим.: 23 (Н.Аб. – 2, К/сх. – 2, ЧЗТЛ. – 1, УчАб. – 18)

551.7
С60 Соловьев, В. О. Историческая геология [Текст] : учеб. пособие / В. О. Соловьев, Э. С. Тхоржевский. – Х. : ХНАДУ, 2013. – 240 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 207-212.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

551.734
Б20 Балаев, В. А. Девонские отложения центральных и южных районов Волго-Уральской провинции в связи с перспективами их нефтеносности [Текст] / В. А. Балаев. – Саратов : Сарат. ун-т, 1961. – 296 с. – Бібліогр.: с. 284-295. – 1 р. 20 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

551.8
М69 Михайлова, Н. А. Палеогеография среднего и верхнего девона Кировской и Пермской областей и Удмуртской АССР [Текст] / Н. А. Михайлова. – М. : Наука, 1968. – 112 с. : ил.24. – Бібліогр.: с. 108-110. – 1 р.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

551.7
П79 Проект схемы корреляции основных разрезов девонских, каменноугольных и пермских отложений юга-запада Русской платформы [Текст] / Дунаев Н.Н., ред. – К. : АН УССР, 1963. – 76 с. – 76 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

552.54
С98 Сюндюков, А. З. Литология, фации и нефтегазоносность карбонатных отложений Западной Башкирии (верхний девон, карбон, нижняя пермь) [Текст] / А. З. Сюндюков. – М. : Наука, 1975. – 174 с. – 1 р. 78 к.
К-сть прим.: 3 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 2)

563.1
Ф79 Фораминиферы девона и перми Урала (сборник по вопросам стратиграфии №8) [Текст] : труды ин-та / Папулов Г.Н., ред. – Свердловск : АН СССР, 1965. – 176 с. : ил.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

553.98(477)
Лукін, О. Ю. Девонські рифогенно-карбонатні комплекси Дніпровсько-Донецького авлакогену та перспективи їх нафтогазоносності [Текст] / О. Ю. Лукін // Геологічний журнал. – 2008. – № 3. – С.7-26.

553.98
(470.53)
Сташкова, Э. К. Особенности строения и нефтегазоносность девонских терригенных отложений Пермского края [Текст] / Э. К. Сташкова, А. Н. Багаев, В. А. Ощепков // Геология нефти и газа. – 2009. – № 2. – С. 35-40.

553.98.061.4:551.73(268)
Багринцева, К. И. Типы и свойства карбонатных коллекторов нижней перми и девона на суше и в акватории Печорского моря [Текст] / К. И. Багринцева, В. В. Стрельченко, А. В. Ступакова // Геология нефти и газа. – 2010. – № 5. – С. 62-76.

553.9
Гоник, І. Перспективи пошуків вуглеводнів у девонських відкладах Волино-Поділля за результатами зонального прогнозу [Текст] / І. Гоник, Г. Гаврилко // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2011. – № 1-2. – С. 42-43.

550.334.04
Герасимович, Р. В. Перспективність неоантиклінальних пасток у девонських відкладах Дніпровсько-Донецької западини [Текст] / Р. В. Герасимович, В. М. Сондей // Нафтова і газова промисловість. – 2011. – №4. – С. 13-15.

550.81:553.98
Гоник, І. Перспективи пошуків вуглеводнів у девонських відкладах Волино-Поділля за результатами зонального прогнозу [Текст] / І. Гоник, Г. Гаврилко, О. Гоник // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2012. – № 1-2. – С. 18-26.

Володя

Є в електронному варіанті методичні вказівки по курсовим роботам? предмет основи менеджменту,кафедра менеджменту та адміністрування,2 курс... автор Ріщук Л.І. ??

Шановний Володя ! На жаль вказаної Вами книги немає в електронному вигляді.

Ольга

Немаю доступу до вашого ресурсу, як можно стати користувачем вашої бібліотеки, на сесії буду аж в грудні, а потрібно раніше, немаю літератури щоб готуватись до заліків. Дякую

Шановна Ольга ! Вишліть Ваші координати на нашу електронну адресу library [at] nung [dot] edu [dot] ua

Володя

Є книжка з біографією Джозеф Томсон?

Шановний Володя ! На жаль, окремого видання з біографією Томсона у фонді науково-технічної бібліотеки немає. Коротку біографію вченого Ви можете знайти в наступних виданнях:
Томсон Джозеф Джон // Храмов Ю.А. Физики. – К., 1977. – С. 316.

Джозеф Джон Томсон // Лауреати Нобелівської премії. 1901-2001: енциклоп. довід. – К., 2001. – С. 41.

а також на сайтах:
http://megaznanie.ru/index.php/encyclopedia/science/5084--18561940.html
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Thomson_JJ.htm

17326

німецька мова
когут проців Сокол Сорока

Цю книгу Ви можете знайти і завантажити в розділі сайту "Пошук по електронному каталогу"

Khrystyna

не можу скачати електронну версію книги Бойко, О. Д.
Історія України [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Бойко. — 3-є вид., допов. — К. : Академвидав, 2010. — 688 с. — (Альма-матер). — 686-687.
Причому інші книги скачуються легко....

Шановна Khrystyna ! На жаль вказаної Вами книги немає в електронному вигляді. Цією книгою Ви можете скористатись на абонементі навчальної літератури.

Ольга

Формула Тейлора. Виведення

Шановна Ольга! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:

51
М34 Математическая энциклопедия [Текст]. Т.5. : Слу-Я. – М. : Советская энциклопедия, 1985. – 1246 с. – 7р.60к. Н.Аб : 413907, 622744 К/сх : 413908, 413909

51
Б74 Боголюбов, А. Н. Математики. Механики. [Текст] : библиографический справочник. / А. Н. Боголюбов. – К. : Наукова думка, 1983. – 539 с. – Бібліогр.: с. 589-618. – 1 курс.
ДБВ : 430627 К/сх : 430628

517.2
И46 Ильин, В. А. Математический анализ: В 3-х томах. [Текст] : Учебник. Т.2. : Продолжение курса / В. А. Ильин, В. А. Садовничий, Б. Х. Сендов. – М. : Изд-во МГУ, 1985. – 353с. : ил. – 1р.10к.
К/сх : 456379

517
И46 Ильин, В. А. Математический анализ [Текст] : Учебник / В. А. Ильин, В. А. Садовничий, Бл..Х. Сендов. – Львів : Наука, 1979. – 720с.
К/сх : 545109

517.2
И46 Ильин, В. А. Основы математического анализа [Текст] : Учебник. Ч.1. / В. А. Ильин, Э. Г. Позняк. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука, 1982. – 616с. : ил. – (Курс высшей математики и математическая физики). – Бібліогр.: с. 613-616. – 1р.70к. К/сх : 410934, 410935, 423966

517.2
И46 Ильин, В. А. Основы математического анализа [Текст] : Учебник. Ч.2. / В. А. Ильин, Э. Г. Позняк. – М. : Наука, 1973. – 447с. – (Курс высшей математики и математическая физики). – 90к.
К/сх : 334358

517.2
И46 Ильин, В. А. Основы математического анализа [Текст] : учеб. пособ. / В. А. Ильин, Э. Г. Позняк. – 2-е изд. стереотип. – М. : Наука, 1967. – 571с. – (Курс высшей математики и математическая физики). – 1р.16к. К/сх : 64977, 87462

517.2
И46 Ильин, В. А. Основы математического анализа [Текст] / В. А. Ильин, Э. Г. Позняк ; Тихонов А.Н., Ильин В.А., Свешников А.Г., ред. – М. : Наука, 1965. – 572 с. – (Курс высшей математики и математической физики ; 1). – 1 р. 20 к. К/сх : 69399
9. 517.2
Н64 Никольский, С. М. Курс математического анализа [Текст] : Учебник в 2-х томах. Т. 2. / С. М. Никольский. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Наука, 1975. – 407 с. : ил. – Бібліогр.: с. 404-407. – 1руб.6к.
К/сх : 268015

517.2
Н64 Никольский, С. М. Курс математического анализа [Текст] : Учебник в 2-х томах. Т. 1. / С. М. Никольский. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Наука, 1975. – 431 с. : ил. – Бібліогр.: с. 426-431. – 1руб.10к.
К/сх : 268014

517.2
Н64 Никольский, С. М. Курс математического анализа [Текст] : Учебник для физ. и мех.-мат. спец. вузов. В 2-х томах. Т.1 / С. М. Никольский. – 3-е изд., пер. и доп. – М. : Наука, 1983. – 464с. – 6грн.
Н.Аб : 414947, 545322 К/сх : 414948, 414949, 430200

517.2
Н64 Никольский, С. М. Курс математического анализа [Текст] : Учебник для физ. и мех.-мат. спец. вузов. В 2-х томах. Т.2 / С. М. Никольский. – 3-е изд., пер. и доп. – М. : Наука, 1983. – 448с. – 6грн.
Н.Аб : 418263, 424073, 545323 К/сх : 418265

517.2
Н64 Никольский, С. М. Курс математического анализа [Текст] : Учебник. Т.2. / С. М. Никольский. – 4-е изд., пер. и доп. – М. : Наука, 1991. – 543 с. – 1 руб.80 коп.
Н.Аб : 500438, 500439 К/сх : 500440 - 500443 УчАб : 504538 - 504541

517
Н64 Никольский, С. М. Курс математического анализа [Текст] : Учебник. Т.1 / С. М. Никольский. – М. : Наука, 1973. – 431с. – 6грн.
К/сх : 547302

517
Н64 Никольский, С. М. Курс математического анализа [Текст] : Учебник. Т.2 / С. М. Никольский. – М. : Наука, 1973. – 391с.
К/сх : 547303

517.2
Н64 Никольский, С. М. Курс математического анализа [Текст] : Учебник. Т.1. / С. М. Никольский. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука, 1990. – 528с. – 1р.40к.
К/сх : 493702

517
Х47 Хинчин, А. Я. Краткий курс математического анализа [Текст] / А. Я. Хинчин. – 3-е изд., стереотип. – М. : Гостехиздат, 1957. – 628 с. – 1 р. 27 к.
К/сх : 2206, 31916

517.2
Ф65 Фихтенгольц, Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления [Текст] : учеб. пособ. Т.1 / Г. М. Фихтенгольц. – М.-Л. : ОГИЗ Гостехиздат, 1947. – 690с. – 1р.60к.
К/сх : 186458

517.2
Ф65 Фихтенгольц, Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления [Текст] : учеб. пособ. Т.1 / Г. М. Фихтенгольц. – 7-е изд. стереотипное. – М. : Наука, 1969. – 607с.
К/сх : 171800

517.2
Ф65 Фихтенгольц, Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления [Текст] : учеб. пособ. Т.1 / Г. М. Фихтенгольц. – 5-е изд. – М. : Физматгиз, 1962. – 607с.
К/сх : 124605, 2278 Н.Аб : 186456, 186459

92
Б79 Большая Советская Энциклопедия [Текст]. Т.25 : СТРУНИНО-ТИХОРЕЦК / Прохоров А.М., ред. – 3-е изд. – М. : Советская энциклопедия, 1976. – 600 с. : ил.
ЧЗСЕ : 296748

Lilya

Доброго дня! Скажіть будь - ласка, що робити, якщо загубила книгу?
Потрібно писати якусь заяву про відшкодування вартості книги чи це вирішується в абонементському відділі?

Шановна Lilya! Вам необхідно відвідати саме той абонемент, книгу з фонду якого Ви втратили. Інформацію про заміну втраченої книги Ви отримаєте від працівника відповідального за заміну.

Ольга

Рельєф і сучасна геодинаміка. Курсова робота

Шановна Ольга! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:

551.24
Ш95
Шульц, С. С. Анализ новейшей тектоники и рельеф Тянь-Шаня [Текст] / С. С. Шульц ; Калесник С.В., ред. – М. : ОГИЗ Географгиз, 1948. – 222с. – (Записки Всесоюз. географ. об-ва. Новая серия ; №3).К-сть прим.: 27504 – к/сх

551.24
Н63
Николаев, Н. И. Неотектоника и ее выражение в структуре и рельефе территории СССР. (Вопросы региональной и теоретической неотектоники) [Текст] / Н. И. Николаев. – М. : Госгеолтехиздат, 1962. – 392 с. – Бібліогр. с.353-376. – 2 крб. 86 коп. К-сть прим.: 106750, 122963, 90154, 90155, 94593 – к/сх

551.24
О-54
Оллиер, К. Тектоника и рельеф [Текст] / К. Оллиер ; пер.с англ. – М. : Недра, 1984. – 460 с. – Бібліогр. с.438-457. К-сть прим.: 433757- к/сх

551.243.5
О-66
Орлова, А. В. Блоковые структуры и рельеф [Текст] / А. В. Орлова. – М. : Недра, 1975. – 322 с. : ил., табл. – Бібліогр. с.227-229. – 2 р. 34 к. К-сть прим.: 282089, 282090 – к/сх

551.244
Р62
Рождественский, А. П. Новейшая тектоника и развитие рельефа Южного Приуралья [Текст] / А. П. Рождественский. – М. : Наука, 1971. – 304 с. : ил., табл. – Бібліогр. с.285-302. – 3 р. 13 к. К-сть прим.: 192064 – к/сх

551.21
М47
Мелекесцев, И. В. Вулканизм и рельефообразование [Текст] / И. В. Мелекесцев. – М. : Наука, 1980. – 212 с. : ил., табл. – Бібліогр. с.201-211.К-сть прим.: 370949 – к/сх

551.24
Д82
Думитрашко, Н. В. Рельеф и новейшая тектоника юго-восточного Кавказа [Текст] / Н. В. Думитрашко, Д. А. Лилиенберг, Б. А. Будагов. – М. : АН СССР, 1961. – 116 с. : ил., табл. – Бібліогр. с.113-116. К-сть прим.: 87657, 87658 – к/сх.

Азімов, О. Т. Розломно-блокова будова і сучасна геодинаміка Вереснянської ділянки (за результатами дешифрування матеріалів аерокосмічних зйомок) / О. Т. Азімов // Доповіді національної академії наук України. – 2004. – №6. – С.107-111.

Азімов, О. Т. Схема блокової структури Товстоліської ділянки (Коростенський плутон) з елементами сучасної геодинаміки за результатами дешифрування матеріалів дистанційного зондування Землі / О. Т. Азімов // Доповіді національної академії наук України. – 2004. – №10. – С. 114-118.

551.24
Х68
Хованский, Б. Н. Тектоника, рельеф и сейсмичность Северного Тянь-Шаня [Текст] / Б. Н. Хованский. – М. : Недра, 1977. – 126 с. : ил., табл. – Бібліогр. с.121-126. К-сть прим.: 304205 – к/сх.

Гожик, П. Ф. Рельєф шельфу Гірського Криму та Керченського півострова [Текст] / П. Ф. Гожик, В. М. Шовкопляс // Геологічний журнал. – 2003. – №1. – С.28-33.

551.4
Р36 Рельєф України [Текст] : навч. посіб. / Б. О. Вахрушев, І. П. Ковальчук, О. О. Комлєв [та ін.] ; Стецюк В.В., ред. – К. : Вид. дім "Слово", 2010. – 688 с. : іл. – Бібліогр. с.678-685. – 70 грн.
К-сть прим.: 674423 – к/сх.

551.2
Д70
Дослідження сучасної геодинаміки Українських Карпат. [Текст] : Монографія. / Старостенко В.І., ред. – К. : Наукова думка, 2005. – 256 с. : іл. – Бібліогр. с.238-253. – 69грн.87к. К-сть прим.: Н.Аб - Абонемент наук. л-ри : 623574 ЧЗТЛ - Чит. зал техн. л-ри : 623575 К/сх - Книгосховище : 623576, 623577, 623578

550.34
С56
Современные геодинамические процессы и их изучение в связи с проблемой прогноза землетрясений [Текст] : cб. науч. трудов / Чекунов А.В., ред. – К. : Наук. думка, 1986. – 92 с. – 1 р. 30 к. К-сть прим.: 443221- к/ сх.

551.2
С56
Современные проблемы геодинамики [Текст] / Ф. Г. Эйбелсон, Ч. Л. Дрейк, Д. Ч. Максвелл, др ; Дрейк Ч., Шмитт Л., ред. ; пер.с англ. Лазарева Г.В.; Зоненшайн Л.П., ред. – М. : Мир, 1984. – 279 с. : ил. – 3 р. 20 к. К-сть прим.: 437361 – к/сх

550.34
С56
Современные геодинамические процессы и прогноз землетрясений [Текст] : сборник научных трудов / Кутас Р.И., ред. – К. : Наукова думка, 1987. – 93 с. – 1 р. 80 к.К-сть прим.: 457255, 457441 – к/сх

551.4
М56
Мещеряков, Ю. А. Избранные труды. Рельеф и современная геодинамика [Текст] / Ю. А. Мещеряков. – М. : Наука, 1981. – 280 с. : ил., табл. – Бібліогр. с.263-275. – 2 р. 50 к.К-сть прим.: 383224 – к/сх

Космогеодезические исследования современной геодинамики западной части Алтае-Саянской области / В. Ю. Тимофеев, Д. Г. Ардюков, А. Д. Дучков [et al.] // Геология и геофизика. – 2003. – №11. – С.1208-1215.

Кузьмин, Ю. О. Современна геодинамика разломных зон / Ю. О. Кузьмин // Физика Земли. – 2004. – № 10. – С.95-111.

Ольга

Зв'язок рельєфу з глибинними структурами земної кори

Шановна Ольга! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:
551.242.1(082)
С56
Современные движения и деформации земной коры на геодинамических полигонах [Текст] / Буланже Ю.Д., Курбанов М.К., Лилиенберг Д.А., Певнев А.К., ред. – М. : Наука, 1983. – 176 с. : ил., табл. – 2 р. 60 к. К-сть прим.: 424399 – к/сх

551.242(082)
С56
Современные движения земной коры (исследования на геодинамических полигонах) [Текст] / Фотиади Э.Э., ред. – Новосибирск : Наука, 1978. – 216 с. : ил., табл. – 3 р.
К-сть прим.: К/сх - Книгосховище : 334248, 338458, 338459, 361530 Н.Аб - Абонемент наук. л-ри : 338457

Ключевский, А. В. Вариации напряженно-деформированного состояния земной коры байкальського региона (по данным о динамических параметрах очагов землетрясений) / А. В. Ключевский // Физика Земли. – 2005. – № 5. – С. 84-94.

551.14
Г23
Гатинский, Ю. Г. Современные представления о динамике континентальной земной коры [Текст] : обзорная информация / Ю. Г. Гатинский. – М. : ВИЭМС, 1985. – 50 с. – (Общая и региональная геология, геологическое картирование). К-сть прим.: ДБВ - Довідково-бібліогр. відділ : b8355

Концепція геодинамічного походження аномальних пластових тисків в осадовій оболонці Земної кори / О. О. Орлов, М. І. Євдощук, В. Г. Омельченко, О. М. Трубенко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2007. – №3(24). – С.18-22. – (Частина перша).

Концепція геодинамічного походження аномальних пластових тисків в осадовій оболонці земної кори (частина друга) / О. О. Орлов, М. І. Євдощук, В. Г. Омельченко, О. М. Трубенко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2007. – №4(25). – С. 30-40.

Богданов, Ю. А. Неравновесное излучение земной коры - индикатор геодинамических процессов / Ю. А. Богданов, В. Н. Павлович // Геофизический журнал. – 2008. – Т. 30, № 4. – С. 12-24.

551.24(06)
В60
Внутриплитные явления в земной коре [Текст] / Хаин В.Е., Николаев В.Г., ред. – М. : Наука, 1988. – 176 с. – 2 р. 50 к. К-сть прим.: 483200 –к/сх

551.242
С56
Современные движения земной коры: Морфоструктуры, розломы, сейсмичность [Текст] / Буланже Ю.Д., ред. – М. : Наука, 1987. – 187 с. К-сть прим.: 464365 – к/сх

551.24
С88
Ступка, О. С. Геодинамическая эволюция и структура земной коры Юга европейской части Советского Союза в докембрии [Текст] / О. С. Ступка. – К. : Наукова думка, 1986. – 224 с. – 2 р. 40 к.
К-сть прим.: 448626 – к/сх

551.24
Д26
Дедеев, В. А. Происхождение структур земной коры [Текст] / В. А. Дедеев, П. К. Куликов ; Юшкин Н.П., ред. – Л. : Наука, 1988. – 265 с. – Бібліогр. с.258-264. – 3 р. 10 к. К-сть прим.: 486158, 486159 – к/сх

551.24
П78
Проблемы изучения современных движений земной коры [Текст] / П. В. Павлив, Т. В. Радьо, Г. Т. Собакарь, В. И. Сомов. – К. : Наукова думка, 1977. – 167 с. : ил. 43. Табл. 31. – Бібліогр. с.152-162. – 1 р. 86 к.
К-сть прим.: Н.Аб - Абонемент наук. л-ри : 310582 К/сх - Книгосховище : 310583, 310584

551.2
Б43 Белоусов, В. В. Земная кора и верхняя мантия материков [Текст] / В. В. Белоусов. – М. : Наука, 1966. – 123 с. – Результаты исследования по международным геофизическим проектам. – Бібліогр. с.114-121. – 74 к.К-сть прим.: К/сх - Книгосховище : 63076, 63077, 63078 Н.Аб - Абонемент наук. л-ри : 63079

551.24
Ч-37
Чекунов, А. В. Структура земной коры и тектоника юга Европейской части СССР [Текст] : монография / А. В. Чекунов. – К. : Наукова думка, 1972. – 176 с. : ил., табл. – Бібліогр. с.165-174. К-сть прим.: 210338, 210339 – к/сх.

Олена

Сучасний розвиток нафтової промисловості світу.Реферат

Шановна Олена! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:

65.9(4УКР).305.6
Курілець, Й. Вектор розвитку нафтогазової промисловості [Текст] / Й. Курілець // Урядовий кур'єр. – 2006. - 17 січ. – №8. – С.7.

65.9(4УКР)305.143.22
Когут, О. І. Злиття великих нафтових компаній та його вплив на українську нафтову промисловість [Текст] / О. І. Когут // Регіональна економіка. – 2012. – № 4. – С. 156-160.

65.9(4УКР)305
Городецький, О. Олександр Городецький: "Нафта, безумовно. це завжди політика. Але заради економіки" [Текст] / О. Городецький // Енергоінформ. – 2005. - 5-11 квіт. – №14. – С.4.

65.305.143.2
Гончар, М. Безпека поставок нафти і газу через призму подій на Близькому Сході: реалії та спекуляції [Текст] / М. Гончар, С. Жук // Дзеркало тижня. – 2011. - 19-25 берез. – №10. – С. 1, 9.

65.58
Мединська, Т. Нафта - "велика трійка" рівних партнерів [Текст] / Т. Мединська // Політика і час. – 2005. – №1. – С. 56-63.

65.58+622.323+622.324
(100)
Лапко, О. О. Вплив конкуренції на формування стратегій розвитку нафтопромислових компаній світу [Текст] / О. О. Лапко, О. М. Ковалко, С. В. Власова // Нафтова і газова промисловість. – 2006. – №1. – С. 3-8.

65.59(4УКР)
Єгипетська нафта потече до України [Текст] // Урядовий кур'єр. – 2010. - 26 листоп. – №222. – С. 2.

65.9(4УКР)305.143.2
Сторчак, С. Куди течуть нафтові ріки? [Текст] / С. Сторчак // Урядовий кур'єр. – 2009. - 19 лист. – №215. – С. 9.

65.9(4УКР)305.6
Землянський, В. Конфеті нафтогазової дипломатії [Текст] / В. Землянський // Дзеркало тижня. – 2006. - 9-15 груд. – №47. – С.8.

65.9(4ШВЕ)
Швеція планує відмовитись від нафти [Текст] // Урядовий кур'єр. – 2006. - 11 трав. – №86. – С.16.

65.9(5КАЗ)
Пущик, Є. Нафтовий Казахстан грає свою гру [Текст] / Є. Пущик // Дзеркало тижня. – 2010. - 12-18 черв. – №22. – С. 9.

65.9(5КИТ)
Китай у пошуках нафти [Текст] // Земля і власність. – 2004. -13 груд. – №46. – С.12.

ОПЕК розглядає питання про можливе збільшення КВОТ видобутку і експорту нафти [Текст] // Енергоінформ. – 2004. - 20-26 трав. – №21. – С.1-2.

Нафта подешевшає через рік [Текст] // Газ & нафта. – 2004. – №5. – С.5.

Марченко, В. Хто стабілізуе нафтовий ринок? [Текст] / В. Марченко // Урядовий кур'єр. – 2004. - 7 жовт. – №190. – С.8.

Гожик, П. Ф. Успіхи нафтогазорозвідки на материковому схилі Австралазії та Австралії [Текст] / П. Ф. Гожик, В. О. Краюшкін, В. П. Клочко // Геологічний журнал. – 2004. – №3. – С. 23-28.

553.982.061.33
Гожик, П. Ф. Нафтогазоносність світового континентального схилу [Текст] / П. Ф. Гожик, В. О. Краюшкін, В. П. Клочко // Геологічний журнал. – 2005. – №1. – С. 7-22.

622.276.1/4(1-87)
Найбільші відкриті зарубіжні нафтогазові компанії в рейтингу Forbes 2006 [Текст] : [Стат. дані] // Енергетика та електроніка. – 2007. - 10 січ. – №1. – С.8.

Дмитриевский, А. Н. Перспективы развития нефтяной промышленности России до 2020 года [Текст] / А. Н. Дмитриевский, В. М. Максимов // Нефтяное хозяйство. – 2003. – №12. – С.10-15.

622.276.1/.4
Трофимова, О. Е. Нефтегазовая промышленность стран Северной Африки [Текст] / О. Е. Трофимова // Нефтяное хозяйство. – 2005. – №3. – С. 132-135.

622.276
Байков, Н. М. Капиталовложения в нефтяную и газовую промышленность США и Канады в 2010 г. [Текст] / Н. М. Байков // Нефтяное хозяйство. – 2010. – №9. – С. 120-122.

622.276
Коржубаев, А. Г. Нефтедобывающая промышленность России [Текст] / А. Г. Коржубаев, Л. В. Эдер // Бурение & нефть. – 2011. – № 4. – С. 3-9.

622.276
Дмитриевский, А. Н. Инновационное развитие нефтяной и газовой промышленности России [Текст] / А. Н. Дмитриевский // Бурение & нефть. – 2012. – № 1. – С. 3-11.

622.276
Конторович, А. Э. Анализ работы нефтяной промышленности России в 2011 г. [Текст] / А. Э. Конторович, Л. В. Эдер, В. Ю. Немов // Нефтяное хозяйство. – 2012. – № 7. – С. 66-71.

65.305.143.22
Бертани, Р. Нефтяная промышленность: вызовы и возможности. Роль Мирового нефтяного совета [Текст] / Р. Бертани // Нефтяное хозяйство. – 2012. – № 12. – С. 78-79.

553.98
Нефтяная промышленность Дальнего Востока: современное состояние и перспективы развития [Текст] / А. Э. Конторович, Л. В. Эдер, И. В. Филимонова [и др.] // Бурение & нефть. – 2013. – № 7-8. – С. 3-9.

65.9(4РОС)25:622.324/665.5
Причины и последствия роста мировых цен на нефть и нефтепродукты [Текст] // Нефть и газ. – 2005. – №7. – С.36-41.

Итро, В. Глобальные ценности ХХ1 века: нефть, золото, сталь [Текст] / В. Итро // Всеукраїнська технічна газета. – 2004. - 3 июня. – № 22. – С.4.

620.9
Исаин, Н. В. Проблемы влияния России на динамику мировых цен на нефть [Текст] / Н. В. Исаин // Бурение & нефть. – 2009. – № 5. – С. 10-12.

622.276
Конторович, Э. А. Нефть и газ в экономике России [Текст] / Э. А. Конторович, Л. В. Эдер, В. Ю. Немов // Нефтяное хозяйство. – 2013. – № 1. – С. 4-8.

Василь

Ем... Пошук по електронному каталогу не працює

Шановний Василь! Виникла помилка на сервері, коли Ви намагалися скористатися "Пошуком по електронному каталогу". Спробуйте будь ласка ще раз, "Пошук по електронному каталогу" працює.

litinskav@rambler.ru

Здраствуйте. Мені терміново потрібна книга Хаєта Корпоративна культура. Якось можна отримати електронний варіант? Дякую.

Шановний litinskav [at] rambler [dot] ru ! На жаль вказаної Вами книги немає в електронному вигляді. Цією книгою Ви можете скористатись тільки в читальному залі соціально-економічної літератури або на абонементі навчальної літератури.

Віка

Скажіть, будь-ласка, чи є у вас книга автора О.Г.Дзюба "Організація і планування виробничо-комерційної діяльності підприємств транспорту и зберігання нафти і газу" 2010р або 2011р?

Шановна Віка! Цю книгу Ви можете знайти і завантажити в розділі сайту "Пошук по електронному каталогу".

Роман

Не підкажете що робити як що загубив читацький квиток?

Шановний Роман! Завітайте у відділ інформаційних технологій НТБ (кім.№ 24, ІІ поверх) та напишіть заяву на виготовлення нового читацького квитка.

Василь

Скажіть, будь-ласка, чи є у вас книга автора Бочарникова В.Ф. "Справочник мастера по ремонту нефтегазового технологического оборудования, т.1 та 2

Шановний Василь! На жаль, у фонді науково-технічної бібліотеки даної книги немає.

=)

Доброго дня!
можете сказати чи вас є у наявності фонду
[15:10:19] Ігор: Белоусов В.В. Основы проектирования систем центрального отопления/В. В. Белоусов, Ф. С. Михайлов. - 1962
дякую

Доброго дня. На жаль, у фонді науково-технічної бібліотеки даної книги немає.

Ольга

які документи складають нормативну базу дяільності нтб іфнтунг?

Шановна Ольга ! З документами, які складають нормативну базу НТБ ІФНТУНГ Ви можете ознайомитись детальніше в розділі сайту "Користувачам (Положення, правила, інструкції)", а також в розділі сайту "Методична робота (Нормативні документи)".

Максим

як можна подивитись перелік книг які взяли для користування?

Шановний Максим ! Ви можете легко перевірити літературу, яка за Вами рахується, для цього вам потрібно перейти в розділ сайту "Пошук по електронному каталогу" та відкрити Ваш персональний формуляр і включити опцію "Показувати історію". Якщо у Вас виникнуть труднощі, завітайте у відділ інформаційних технологій НТБ (к.24, ІІ поверх) і ми звіримо Ваш електронний формуляр з паперовим.