Довідка

Інформаційно-бібліографічне обслуговування віддалених користувачів Науково-технічна бібліотека здійснює через віртуальну довідкову службу, послуги якої надаються безкоштовно. Служба працює з понеділка по суботу, з 9.00 до 17.00 год. Запити, що надійшли у вихідні та святкові дні, виконуються у перший робочий день після них.Термін виконання довідок залежить від їх складності (від 1 до 3 днів).

Перш ніж задати питання, рекомендуємо звернутись до «Архіву виконаних довідок», можливо там ви знайдете вже готову відповідь.

Просимо Вас обов’язково уточнювати мету запиту та обсяг необхідної інформації. Точний і повний запит забезпечує якісне виконання довідки. До виконання приймаються запити:

- про наявність у фондах бібліотеки конкретного видання;

- фактографічні, що містять фактичні відомості і дані щодо конкретних фактів, подій, персоналій;

- тематичні (підбір літератури за конкретною темою - до 10-15 назв);

- про уточнення бібліографічних даних видання.

Обмеження:

• некоректні запитання видаляються;
• не розглядаються запитання, пов’язані з наданням рефератів та наукових, дипломних, курсових, контрольних робіт;
• не надаються відповіді на запитання, що порушують чинне законодавство України та не відповідають морально-етичним нормам;
• служба не займається розв’язуванням математичних та інших задач, питаннями політичного та дозвіллєвого порядку.

Копії документів не надсилаються.

Add guestbook entry

Тетяна

Доброго дня!
Допоможіть, будь ласка, знайти: Методичка дипломного проектування для спеціальності ПБ(ПНК), Кривенко, Калічак, Стеліга.

Шановна Тетяна! Цю методичку Ви можете знайти в розділі сайту "Пошук по електронному каталогу"

Міша

Допоможіть будь ласка знайти літературу:Тектоніка плит
1Динаміка океанічної кори
2 Рифтові системи та трансформні розломи
3 древні шовні зони
4 гаряці точки чорні курильщики та підводні вулкани
5тектоніка еволюція планет земної групи

Шановний Михайло! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:

551.72
Б83
Борукаев, Ч. Б. Структура докембрия и тектоника плит [Текст] / Ч. Б. Борукаев. – Новосибирск : Наука, 1985. – 190 с. – (Труды ин-та геологии и геофизики ; вып. 604).
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

551.24: 551.71/72
Гинтов, О. Б. Докембрий Украинского щита и тектоника плит [Текст] / О. Б. Гинтов // Геофизический журнал. – 2012. – Т. 34, № 6. – С. 3-21.

55
Ж74
Жизнь Земли. Тектоника плит и землеведени [Текст] : сб. музея землеведения МГУ. – М. : МГУ, 1985. – 176 с. – 2 р. 30 к. К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

551.24(4)
К56
Ковалев, А. А. Геодинамические модели развития Герцинского складчатого пояса Западной Европы с позиций тектоники плит [Текст] : обзор / А. А. Ковалев, В. В. Оленин. – М. : ВИЭМС, 1976. – 25 с. – (Общая и региональная геология, геологическое картирование). – 16 к. К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

551.24
К59
Кокс, А. Тектоника плит [Текст] / А. Кокс, Р. Харт ; пер.с англ. – М. : Мир, 1989. – 427 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

551.14
Н58
Нехорошев, В. П. Эволюция мобилизма от Вегенера до тектоники плит [Текст] : обзорная информация / В. П. Нехорошев. – М. : ВИЭМС, 1986. – 52 с. – (Общая и региональная геология, геологическое картирование). К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

551.24
Н72
Новая глобальная тектоника (тектоника плит) [Текст] : сб. статей / пер.с англ. Волочкович К.Л., Денисова Г.И. – М. : Мир, 1974. – 471 с. – 3 р. 78 к. К-сть прим.: 5 (Н.Аб. – 2, К/сх. – 3)

551.243
С87
Структурна геология и тектоника плит. В 3-х томах [Текст]. Т.2 : Линейность - сфенохазм / Сейферта К., ред. ; пер.с англ. – М. : Мир, 1991. – 376 с. – 8 р. 80 к. К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

553.98
Т17
Тамразян, Г. П. Нефтегазоносность и тектоника литосферных плит [Текст] : обзорная информация. Вып.20 / Г. П. Тамразян, С. Т. Овнатанов. – М. : ВНИИОЭНГ, 1988. – 44 с. – (Нефтяная промышленность. Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений). – 47 к.
К-сть прим.: 2 (ДБВ . – 1, Н.Аб. – 1)

551.242.5
У60
Унксов, В. А. Тектоника плит [Текст] / В. А. Унксов. – Л. : Недра, 1981. – 288 с.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

551.14+ 551.24
Лебідь, М. Геосинкліналі-платформи чи тектоніка плит? [Текст] / М. Лебідь // Геолог України. – 2003. – №1. – С.43-46.

551.24+553.98(477.8)
Побігун, І. Тектоніка південно-східної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину та суміжної ділянки Волино-Подільської плити [Текст] / І. Побігун, Г. Гривняк, Н. Ващак // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2007. – №1. – С. 51-58.

551.243
Побігун, І. Особливості розривної тектоніки Зовнішньої зони Передкарпатського прогину і Волино-Подільської плити [Текст] / І. Побігун, Г. Гривняк // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2011. – №1-2. – С. 139.

Динаміка океанічної кори

551.462
Б43
Белоусов, В. В. Земная кора и верхняя мантия океанов [Текст] : Результаты исслед. по междун. геофиз. проектам / В. В. Белоусов. – М. : Наука, 1968. – 256 с. – 1крб.49коп.
К-сть прим.: 4 (К/сх. – 3, Н.Аб. – 1)

550.311
Г14
Гайнанов, А. Г. Геофизические исследования строения земной коры в области Атлантического океана [Текст] : монография / А. Г. Гайнанов, Е. Д. Корякин. – М. : Недра, 1967. – 172 с. – 50 к.
К-сть прим.: 3 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 2)

550.831
Г14
Гайнанов, А. Г. Гравиметрические исследования земной коры океанов [Текст] : монография / А. Г. Гайнанов. – М. : МГУ, 1980. – 240 с. – Бібліогр. с.227-239. – 2 р. 50 к. К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

550.34
Г17
Гальперин, Е. И. Исследование земной коры в области перехода от Азиатского континента к Тихому океану [Текст] / Е. И. Гальперин, А. В. Горячев, С. М. Зверев. – М. : АН СССР, 1958. – 28 с. – б/п.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

551.2+ 551.14
Литасов, К. Д. Влияние воды на субдукцию океанической коры в нижнюю мантию [Текст] / К. Д. Литасов, Э. Отани // Геология и геофизика. – 2004. – Т. 45, №12. – С.1427-1433.

551.242.2
П81
Пронин, А. А. Тектоническая история океанов и проблемы становления земной коры и литосферы [Текст] / А. А. Пронин. – Л. : Наука, 1982. – 248 с. : ил., табл. – Бібліогр. с.208-247. – 2 р. 80 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

550.83
С13
Савит, К. Сейсмические методы и аппаратура для изучения океанических участков земной коры [Текст] / К. Савит, Д. Блю, Дж. Смит. – М. : ОНТИ-ВИМС, 1963. – 30 с. – (Перевод. Геофизическая ; Вып.28). – 5 к. К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

551.1
С86
Строение земной коры и верхней мантии в зоне перехода от азиатского континента к Тихому океану [Текст] : монография / Гнибиденко Г.С., ред. – Новосибирск : Наука, 1976. – 367 с. : ил., табл. – Бібліогр. с.337-364. К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

Рифтові системи та трансформні розломи

551.243.8
А94
Афанасьев, Ю. Т. Система рифтов Западной Сибири ( тектоника и нефтегазоносность ) [Текст] / Ю. Т. Афанасьев. – М. : Наука, 1977. – 104 с. : ил. – Бібліогр. с.94-101. – 85 к. К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

55
В78
Восточно-Африканская рифтовая система [Текст]. Т.1 : Основные черты строения. Стратиграфия / В. В. Белоусов, В. И. Герасимовский, А. В. Горячев [и др.]. – М. : Наука, 1974. – 264 с. : ил., табл. – Бібліогр. с.246-254. – 1 р. 72 к. К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

553.98
Н58
Нефтегазоносность и гидротермальные рудопроявления рифтовых систем юго-западной части Тихого океана [Текст] : обзорная информация. Вып. 1 / Ю. Г. Зорина, Е. Н. Востоков, Е. А. Емельянова, Р. Д. Родникова. – М. : ВИЭМС, 1989. – 50 с. – (Морская геология и геофизика). – 65 к.
К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

550.34
С28
Сейсмотектоника и сейсмичность рифтовой системы Прибайкалья [Текст] : монография / Солоненко В.П.. ред. – М. : Наука, 1968. – 220 с. – Бібліогр. с.210-218. – 1 р. 90 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

550
С40
Система рифтов земли [Текст] : труды симпозиума / пер.с анг. Андреева В.Н., Ильина А.В. – М. : Мир, 1970. – 280 с. : ил. – (Науки о земле). – Бібліогр. с.275-278. – 2 р. 58 к. К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

Древні шовні зони

550.93(477)
Биотит-гранатовые гнейсы - результат структурно-метаморфической переработки древних тоналитов: состав минералов, характеристика и возраст процесса (Васильковский участок Орехово-Павлоградской шовной зоны) [Текст] / С. Б. Лобач-Жученко, Ю. С. Егорова, А. В. Юрченко [и др.] // Мінералогічний журнал. – 2009. – Т.31, №1. – С. 3-10.

550.837
Глубинные аномалии высокой электропроводности как характерные признаки шовных зон Украинского щита [Текст] / Е. Б. Глевасский, С. Н. Кулик, И. Ю. Николаев [и др.] // Геофизический журнал. – 2008. – Т. 30, № 4. – С. 3-11.

551.24.05: 553.3
Дерябін, М. Про шовні зони Українського щита [Текст] / М. Дерябін, Л. Романюк // Геолог України. – 2012. – №3. – С. 123-126.

551.242.1(477.7)
Пономаренко, О. М. Про багатократність деформацій ранньодокембрійських утворень у межах Оріхово-Павлоградської шовної зони [Текст] / О. М. Пономаренко, Л. С. Осьмачко, В. В. Демедюк // Геолог України. – 2010. – №3. – С. 72-77.

550.83: 553.411
Шеремет, Е. М. Прогнозирование полезных ископаемых в докембрии на основе создания геолого-геофизических моделей шовных зон Украинского щита [Текст] / Е. М. Шеремет, С. Н. Кулик, Т. К. Бурахович // Геофизический журнал. – 2012. – Т. 34, № 4. – С. 273-281.

Гарячі точки, чорні курильщики та підводні вулкани

66.2
Б26
Барышев, А. В. Центральная Америка - горячая точка плвнеты [Текст] / А. В. Барышев. – М. : Знание, 1988. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. У политической карты мира ; вып. 2). – 12 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

553.981+ 551.352
Геворк'ян, В. Х. Генетичні особливості чорноморських "курильщиків" [Текст] / В. Х. Геворк'ян, О. М. Сокур // Геологічний журнал. – 2005. – №2. – С. 68-82.

553.981+ 551.352
Геворк'ян, В. Х. Генетичні особливості чорноморських "курильщиків" [Текст] / В. Х. Геворк'ян, О. М. Сокур // Геологічний журнал. – 2005. – №2. – С. 68-82.

551.2+ 551.14
Добрецов, Н. Л. Параметры горячих точек и термохимических плюмов [Текст] / Н. Л. Добрецов, А. Г. Кидряшкин, А. А. Кидряшкин // Геология и геофизика. – 2005. – Т. 46, №6. – С. 589-602.

553.3/.4
Д64
Долгинов, Е. А. "Горячие точки": геоисторический и металлогенический анализ [Текст] : обзорная информация / Е. А. Долгинов. – М. : ВИЭМС, 1986. – 36 с. – (Геология, методы поисков и разведки месторождений металлических полезных ископаемых). – 45 к. К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

66.4(0)38
Р95
Рысь, Э. В. Персидский залив: горячая точка планеты [Текст] / Э. В. Рысь. – М. : Знание, 1988. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Международная ; №3). – 11 к. К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

551.0+551.2
Шапаров, В. Н. Динамика плавления мантийных пород над горячей точкой под океаническими хребтами [Текст] / В. Н. Шапаров, Л. Н. Перепечко, И. Ф. Рахменкулова // Геология и геофизика. – 2005. – T. 46, №3. – С. 280-288.

553.98(26)
Шнюков, Е. Ф. Происхождение углеводородов подводных вулканов , газогидратов, газовых факелов Черного моря по газобиогеохимическим показателям [Текст] / Е. Ф. Шнюков, В. И. Авилов, С. Д. Авилова // Геология, геофизика и разработка нафтяных и газовых месторождений. – 2007. – №8. – С. 22-30.

Тектоніка еволюція планет земної групи

Голицын, Г. С. Статистическое описание рельефа поверхности планеты и его эволюции [Текст] / Г. С. Голицын // Физика Земли. – 2003. – №7. – С.3-8.

550+551
Котелкин, В. Д. Общая теория Мясникова эволюции планет и современная термохимическая модель эволюции Земли [Текст] / В. Д. Котелкин, Л. И. Лобковский // Физика Земли. – 2007. – №1. – С.26-44.

523.51
М25
Маракушев, А. А. Эволюция метеоритного вещества, планет и магматических серий [Текст] / А. А. Маракушев, Н. И. Безмен. – М. : Наука, 1983. – 184 с. : ил. – Бібліогр. с.179-184. – 2 р. 20 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

550.311
М99
Мясников, В. П. Модели эволюции Земли и планет земной группы [Текст]. Т.5 / В. П. Мясников, В. Е. Фадеев. – М. : ВИНИТИ, 1980. – 232 с. – (Физика Земли). – Бібліогр. с.214-231. – 2 р. 50 к.
К-сть прим.: 3 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 2)

523.4
О-90
Оуэн, Т. Земля как одна из планет Солнечной системы: (Сравнительное изучение происхождения и эволюции атмосфер планет) [Текст] / Т. Оуэн. – М. : Наука, 1986. – 27 с. – 25 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

523.4
Ф44
Фесенков, В. Г. Проблема эволюции земли и планет [Текст] / В. Г. Фесенков. – Алма-Ата : АН КазССР, 1950. – 62 с. – (АН КазССР). К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

Василь

Допоможіть будь ласка знайти літературу : системи мінералів

Шановний Василь! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:

549
А22 Автоматическая информационно-диагностическая система для минералов [Текст] : справочное пособие / В. Г. Фекличев, Н. Д. Григоращенко, Э. Н. Поздняков, др. и. – М. : Недра, 1986. – 182 с. – 65 к.
К-сть прим.: 3 (К/сх. – 2, Н.Аб. – 1)

549(083)
Д33 Дэна, Дж.Д. Система минералогии [Текст]. Т.3 : Минералы кремнезема / Дж.Д. Дэна, Э. С. Дэна, К. Фрондель ; пер.с англ. Чекин С.С. – М. : Мир, 1966. – 432 с. : ил., табл. – 2 р. 19 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)


550.4
Е72 Ермаков, Н. П. Геохимические системы включений в минералах [Текст] / Н. П. Ермаков. – М. : Недра, 1972. – 175 с. – Бібліогр. с.327-338. – 3 р. 86 к. К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)


553.042
К20 Капольи, Л. Системный и функциональный анализ использования минеральных ресурсов [Текст] / Л. Капольи ; Гвишиани Д.М., ред. – М. : Наука, 1985. – 303 с. К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)


558.04
М17 Максимов, В. А. Сравнительный анализ систем классификации ресурсов и запасов минерального сырья основных горно-добывающих стран мира [Текст] : обзорная информация. Вып. 8 / В. А. Максимов, Н. П. Пискорский. – М. : ВИЭМС, 1989. – 32 с. – (Геология, методы поисков и разведки месторождений металлических полезных ископаемых). – 38 к. К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)


549(075.8)
П27 Перчук, Л. Л. Фазовое соответствие в минеральных системах [Текст] / Л. Л. Перчук, И. Д. Рябчиков. – М. : Недра, 1976. – 287 с. : ил., табл. – Бібліогр. с.283-285. – 91 к. К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)


549.9
С30 Семенов, Е. И. Систематика минералов [Текст] : справочник / Е. И. Семенов. – М. : Недра, 1991. – 334 с. – 1 р. 60 к. К-сть прим.: 5 (Н.Аб. – 3, К/сх. – 2)


549
С40 Система минералогии [Текст]. Т.1, 1-й полутом : Элементы, сульфиды, сульфосоли / Дж.Д. Дэна, Э. С. Дэна, Ч. Пэлач [и др.] ; пер.с англ. Балашова М.Н., Григорьева Н.П., др. – М. : Изд-во иностранной л-ры, 1951. – 608 с. : ил., табл. – 3 р. 63 к. К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)


549
С40 Система минералогии [Текст]. Т.1, 2-й полутом : Окислы и гидроокислы / Дж.Д. Дэна, Э. С. Дэна, Ч. Пэлач [и др.] ; пер.с англ. Михеев В.И., Попов Г.М., др. – М. : Изд-во иностранной л-ры, 1951. – 420 с. : ил., табл. – 2 р. 58 к. К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)


549
С40 Система минералогии [Текст]. Т.2, полутом 2-й : Селенаты и теллураты, селениты и теллуриты, хроматы, фосфаты, арсенаты и ванадаты, антимонаты; антимониты и арсениты, оксисоли ванадия, молибдаты и вольфраматы, органические соединения / Дж.Д. Дэна, Э. С. Дэна, Ч. Пэлач [и др.] ; пер.с англ. Григорьева Н.П., Иогансен И.В., др. – М. : Изд-во иностранной л-ры, 1954. – 592 с. : ил., табл. – 3 р. 16 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)


549
Х-39 Херлбат, К. Минералогия по системе Дэна [Текст] / К. Херлбат, К. Клейн ; пер.с англ. Красильщикова О.А., Мамаенко М.М., Тепикин. – М. : Недра, 1982. – 728 с. : ил., табл. – 3 р. 50 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)


549.1
Ш96 Шумская, Н. И. Система диагностики рудных минералов по кристаллооптическим данным [Текст] / Н. И. Шумская, Л. И. Ильина, И. Т. Миловзорова. – Л. : Недра, 1979. – 168 с. : ил., табл. – Бібліогр. с.160-166. – 75 к. К-сть прим.: 3 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 2)


549.07
Э41 Экспериментальные исследования минералообразования в сухих окисных и силикатных системах [Текст] / Лапин В.В., ред. – М. : Наука, 1972. – 288 с. : ил., табл. – 2 р. 12 к. К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)


Калашников, О. В. Применение уравнения состояния для описания термодинамических свойств систем природный газ - минерализованная вода [Текст] / О. В. Калашников // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2004. – №2. – С.24-27.

Ірина

Допоможіть будь ласка знайти літературу. яка стосується матеріальних потоків НГВУ

Шановна Ірино! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:

622.323
А22
Автоматизированная система оперативного управления нефтедобывающим производством НГДУ [Текст] : тематические научно-технические обзоры / Р. Т. Булгаков, М. С. Лисагор, В. А. Малецкий, Д. Н. Фрид. – М. : ВНИИОЭНГ, 1975. – 84 с. – (Автоматизация и телемеханизация нефтяной промышленности). – Бібліогр. с.79-83. – 43 к.К-сть прим.: 2 (К/сх. – 1, ДБВ . – 1)

622.276.5
Алеев, Р. И. Опыт создания и эксплуатации оборудования для одновременно-раздельной добычи нефти НГДУ "Сургутнефтегаз" ОАО "Сургутнефтегаз" [Текст] / Р. И. Алеев, И. В. Захаров // Нефтяное хозяйство. – 2012. – № 8. – С. 58-59. (ЧЗПВ)

65.9(4УКР)261.9
Бабак, С. В. Управление финансами нефтяной компании с помощью выпуска ценных бумаг [Текст] / С. В. Бабак // Бурение & нефть. – 2008. – №12. – С. 52-55. (ЧЗПВ)

Буланов, А. Н. НГДУ "Сургутнефть": вехи становления и развиттия [Текст] / А. Н. Буланов // Нефтяное хозяйство. – 2004. – №2. – С.8-9.(ЧЗПВ)

Галимов, Р. Х. Путь длиною в 40 лет: этапы становления и развития НГДУ "Иркеннефть" [Текст] / Р. Х. Галимов, Р. А. Хамитов, И. Н. Файзуллин // Нефтяное хозяйство. – 2004. – №7. – С.34-37.(ЧЗПВ)

65.9(4УКР)305.143.2-591
Данилюк, М. О. Реінжиніринг в системі управління матеріально-технічним забезпеченням нафтогазового комплексу [Текст] / М. О. Данилюк, Л. М. Киба // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2010. – №3(25). – С. 145-152.(ЧЗПВ)

65.9(4УКР)305
Д18
Данилюк, М. О. Управлінський облік та аналіз витрат на видобуток нафти і газу [Текст] : Навч. посібник. / М. О. Данилюк, В. С. Лесюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2000. – 122 с. – 3грн.50к.
К-сть прим.: 118 (Н.Аб. – 6, УчАб. – 100, ДРНТ. – 2, ЧЗСЕ. – 8, К/сх. – 2)

65.9(4УКР)291.592
Забуранна, Л. В. Матеріальні потоки підприємств: сутність і особливості [Текст] / Л. В. Забуранна, О. М. Глущенко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №12. – С. 181-187.

(ЧЗПВ)

622.276.5
Закиров, А. Ф. Пути рациональной эксплуатации скважин с УСШН, оборудованных контроллерами "Lufkin-automation" в НГДУ "Альметьевнефть" [Текст] / А. Ф. Закиров, А. Р. Рахманов, М. А. Джафаров // Нефтепромысловое дело. – 2007. – №5. – С. 42-45.(ЧЗПВ)

622.24
З-26
Заміховський, Л. М. Об'єкти і процеси управління нафтогазового комплексу [Текст] : конспект лекцій / Л. М. Заміховський. – Івано-Франківськ : Полум’я, 2006. – 134 с. : іл. – (Кафедра комп’ютерних технологій в системах управління і автоматики). – Бібліогр. с.134. – 1 курс. – 10 грн.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

Казаков, В. Е. Развитие ремонтной базы НГДУ в новых экономических условиях [Текст] / В. Е. Казаков, С. П. Радченко // Нефтяное хозяйство. – 2004. – №2. – С.25-27.(ЧЗПВ)

65.9(4УКР)305.143.2
Карпенко, В. М. Модель економічної системи управління прибутком нафтогазової компанії України в ринкових умовах [Текст] / В. М. Карпенко, В. М. Стасенко, Р. В. Стасенко // Нафтова і газова промисловість. – 2010. – №2. – С. 4-8. (ЧЗПВ)

006:662.276
Кукшев, В. И. Международные стандарты в системе управления нефтяной компании [Текст] / В. И. Кукшев // Нефтяное хозяйство. – 2012. – № 9. – С. 119-121. (ЧЗПВ)

65.9(4УКР)305.143
К90
Кульчицький, Іван Іванович Формування та управління виробничим потенціалом підприємств нафтогазовидобувної галузі [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" / І. І. Кульчицький. – Івано-Франківськ, 2010. – 228 с. – Бібліогр. с.209-228. К-сть прим.: 1 (МБА. – 1)

65.9(4УКР)305.143
К90
Кульчицький, І. І. Формування та управління виробничим потенціалом підприємств нафтогазовидобувної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук, спец. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість) / Іван Іванович Кульчицький. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 20 с. К-сть прим.: 2 (МБА. – 2)

65.9(5АЗЕ)305.14
Лу, В. Пути совершенствования механизма управления производственными мощностями в нефтегазодобывающих предприятиях Азербайджана [Текст] / В. Лу // Економіст. – 2011. – №7. – С. 57-61.(ЧЗПВ)

Лютак, З. П. Експлуатаційна надійність нафтопроводів в умовах НГВУ "Надвірнафтогаз" [Текст] / З. П. Лютак, І. Я. Бойчук // Нафтова і газова промисловість. – 2003. – №3. – С. 38-41.(ЧЗПВ)

65.9(4УКР)305.143.2
М13
Мазур, І. М. Управління використанням виробничих потужностей як фактор підвищення ефективності нафтогазовидобувних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економічних наук, спец. 08.00.04 - Економіка та управлівння підприємствами (нафтова і газова промисловість) / Ірина Михайлівна Мазур. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. – 20 с. К-сть прим.: 1 (МБА. – 1)

65.9(4УКР)305.143.2
М13
Мазур, Ірина Михайлівна Управління використанням виробничих потужностей як фактор підвищення ефективності нафтогазовидобувних підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" / І. М. Мазур. – Івано-Франківськ, 2008. – 123 с. – Бібліогр. с.247-269.К-сть прим.: 1 (МБА. – 1)

65.9(4УКР)305.143.2
Мамонтова, Н. А. Управління вартістю нафтогазової компанії [Текст] / Н. А. Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №4. – С. 128-134.(ЧЗПВ)

622.276.5
Михайлюк, В. Д. Аналіз робіт з інтенсифікації видобування нафти в НГВУ "Долинанафтогаз" [Текст] / В. Д. Михайлюк, Л. Б. Мороз // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2007. – №1(22). – С. 125-128.
(ЧЗПВ)

622.276.5
Михайлюк, В. Д. Аналіз результатів впровадження технологій інтенсифікації видобування нафти в НГВУ "Долинанафтогаз" [Текст] / В. Д. Михайлюк, Л. Б. Мороз // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2007. – №1(15). – С.58-62. (ЧЗПВ)

65.9(4УКР)
О-64
Організація і управління виробництвом: нафтогазовий комплекс [Текст] : навчальний посібник / Лесюк О.І., автор. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1999. – 507с. – 15 грн 83 к.
К-сть прим.: 108 (Н.Аб. – 11, УчАб. – 86, ЧЗСЕ. – 5, К/сх. – 6)

657.47
Орлів, М. С. Організація управлінського обліку витрат на підприємствах нафтогазової геологорозвідки [Текст] / М. С. Орлів // Нафтова і газова промисловість. – 2006. – №1. – С. 13-16. (ЧЗПВ)

65.9(5АЗЕ)
Полухов, Т. Совершенствование системы организации управления затратами на нефтегазодобывающих предприятиях Азербайджана [Текст] / Т. Полухов // Економіст. – 2012. – № 11. – С. 77-79. (ЧЗПВ)

65.9(4УКР)305.143.2
Полянська, А. С. Управління розвитком підприємств нафтогазового комплексу на основі дослідження їх потенціалу [Текст] / А. С. Полянська, С. А. Побігун // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2009. – №1(19). – С. 141-146. (ЧЗПВ)

622.276.1/.4
Прошлое и настоящее в развитии технологии разработки обьектов нефтедобычи НГДУ "Альметьевнефть" [Текст] / М. З. Тазиев, Н. Ф. Гумаров, А. Р. Рахманов, Б. Г. Ганиев // Нефтяное хозяйство. – 2012. – № 7. – С. 6-9.
(ЧЗПВ)

622.323
Р83
Руднева, Л. Н. Совершенствование организации, планирования и хозяйственного расчета в транспортном обслуживании нефтедобычи в НГДУ Лениногорскнефть [Текст] : обзорная информация. Вып.14(62) / Л. Н. Руднева, И. Н. Петрушко, Л. И. Феоктистова. – М. : ВНИИОЭНГ, 1987. – 40 с. – (Нефтяная промышленность. Экономика нефтяной промышленности). – 41 к. К-сть прим.: 3 (Н.Аб. – 2, ДБВ . – 1)

65.9(4УКР)291.21
Рязанов, А. В. Організація системи управління матеріальними потоками промислового підприємства [Текст] / А. В. Рязанов // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №11. – С. 131-136.(ЧЗПВ)

Селиванов, А. Ю. Транспортное обеспечение нефтедобычи в НГДУ "Сургутнефть" [Текст] / А. Ю. Селиванов // Нефтяное хозяйство. – 2004. – №2. – С.16-19.(ЧЗПВ)

65.9(4УКР)305.143.23
С79
Стефанишин, Л. С. Управління матеріальними потоками в системі виробничого менеджменту (на прикладі газорозподільних підприємств) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук, спец. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість) / Лілія Стефанівна Стефанишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 20 с. К-сть прим.: 2 (МБА. – 2)

622.276.7
Шайхутдинов, Р. М. Эффективность проведения капитальноогго ремонта скажин в НГДУ "Джалильнефть" [Текст] / Р. М. Шайхутдинов, Р. А. Табашников, Д. Л. Алексеев // Нефтепромысловое дело. – 2005. – №8. – С. 60-64.
(ЧЗПВ)

Петро

Допоможіть, будь ласка, знайти літературу з питання 1.Основні геоблоки земної кори 2.Взаємодія і розвиток основних структур на протязі геологічної історії 3.Зв'язок рельєфу з глибинними структурами земної кори 4.Глиббина природа сучасних структур 5.Зв'язок покладів нафти і газу та інших корисних копалин з геологічною будовою.

Шановний Петро! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:

553.3/.4
Х15 Хазов, Р. А. Металлогения Ладожско-Ботнического геоблока Балтийского щита [Текст] / Р. А. Хазов. – Л. : Наука, 1982. – 192 с. – Бібліогр. с.167-188. – 2 р. 70 к. К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

Зв’язок структурних елементів Приазовського геоблока Українського щита з геоелектричною моделлю поверхні Мохоровичича [Текст] / П. І. Пігулевький, Б. З. Берзенін, А. Г. Насад, А. Я. Радзівілл // Геологічний журнал. – 2003. – №3. – С.54-57.

Возможности использования геоэлектрического метода аудиомагнитотеллургического зондирования для тектонического районирования и металлогении (на примере Приазовского геоблока Украинского щита) [Текст] / В. В. Белявский, Е. М. Шеремет, Л. Д. Сетая, Ю. И. Николаев // Геофизический журнал. – 2003. – №6. – С.55-71.

551.4
Ананьєв, С. М. Цифрові моделі рельєфу як засоби опису структури земної поверхні [Текст] / С. М. Ананьєв, О. О. Моїсенко // Геоінформатика. – 2002. – №2. – С. 44-48.

551.24
Б82 Борисов, А. А. Глубинная структура территории СССР по геофизическим данным [Текст] / А. А. Борисов. – М. : Недра, 1967. – 303 с. – 2 крб. 24 коп. К-сть прим.: 5 (Н.Аб. – 2, К/сх. – 3)

553.98
В61 Вобликов, Б. Г. Прогнозирование глубинного структурного плана юрских отложений Терско-Каспийского передового прогиба на базе математической геолого-геофизической модели [Текст] : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. геол.-минерал. наук : спец. 04.00.17 "Геология, поиски и разведка нефтяних и газовых месторождений" / Борис Георгиевич Вобликов ; Грозн. нефтяной ин-т акад. М. Д. Миллионнщикова. – Грозный, 1984. – 16 с. – Бібліогр. с.15-16. К-сть прим.: 2 (МБА. – 2)

551.241
Г12 Гавриш, В. К. Глубинные структуры и методика их изучения [Текст] / В. К. Гавриш. – К. : Наукова думка, 1969. – 272 с. – 2 крб. 22 коп. К-сть прим.: 4 (К/сх. – 3, Н.Аб. – 1)

550.83
Г36 Геофизические методы поисков и подготовки нефтегазоперспективных структур к глубокому бурению [Текст]. – М. : Недра, 1978. – 116 с. – 40 к. К-сть прим.: 6 (Н.Аб. – 2, К/сх. – 4)

553.98(470.46)
Г55 Глубинная структура и газоносность юго-западной части Прикаспийской впадины [Текст] : научно-технический обзор / Л. Г. Кирюхин, В. А. Буш, Т. В. Владимирова, др. – М. : ВНИИЭгазпром, 1977. – 36 с. – (Геология, разведка и разработка газовых и газоконденсатных месторождений). – 30 к.
К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

551.1
Г55 Глубинное строение и геофизические особенности структур земной коры и верхней мантии [Текст] / Муратов М.В., ред. – М. : Наука, 1977. – 144 с. : ил., табл. К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

551.1
Г55 Глубинное строение и структурно-формационные зоны Западной Сибири [Текст] : сборник науч. трудов / Подсосов Л.Л., ред. – Тюмень : ЗапсибНИГНИ, 1986. – 128 с. : ил. – 1 р. 35 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

551.243
З-86 Зорин, Ю. А. Глубинная структура территории МНР [Текст] / Ю. А. Зорин, М. Р. Новоселова, В. А. Рогожина. – Новосибирск : Наука, 1982. – 96 с. : ил. – Бібліогр. с.89-93. – 1 р. 40 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

550.831
К78 Красовский, С. С. Гравитационное моделирование глубинных структур земной коры и изостазия [Текст] / С. С. Красовский. – К. : Наукова думка, 1989. – 247 с. – 3 р. 80 к. К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

553.98
К91 Кунин, Н. Я. Подготовка структур к глубокому бурению для поисков залежей нефти и газа [Текст] / Н. Я. Кунин. – М. : Недра, 1981. – 304 с. : ил.48, табл.29. – Бібліогр. с.301-303. – 1 р. 40 к.
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 1)

553.98
М41 Мегакомплексы и глубинная структура земной коры нефтегазоносных провинций Сибирской платформы [Текст] / Сурков В.С., ред. – М. : Недра, 1987. – 202 с. : ил. – Бібліогр. с.201-203. – 2 р. 30 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

550.834
М54 Методические рекомендации по расчету плотности сети профилей и объемов сейсмических исследований при проектировании деталей работ на нефть и газ ( подготовка ненарушенных или слабо нарушенных антиклинальных структур под глубокое поисковое бурение) [Текст]. – М. : ВИЭМС, 1984. – 21 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

553.98.061.3
М91 Мусатов, Д. И. Значение рифтогенных структур для формирования нефтегазоносных бассейнов и месторождений ( с позиций гипотезы глубинных газов Земли ) [Текст] : обзор / Д. И. Мусатов, Н. В. Межеловский. – М. : ВИЭМС, 1982. – 50 с. – (Общая и региональная геология, геологическое картирование). – Бібліогр. с.46-50. – 46 к. К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

553.98
П44 Подготовка структур и их подтверждаемость глубоким бурением в Восточной Сибири и Якутии [Текст] : обзорная информация. Вып.8 / Д. Б. Тальвирский, В. Я. Беленький, Ю. Г. Такаев, Г. А. Подкина. – М. : ВНИИЭгазпром, 1989. – 43 с. – (Газовая промышленность. Геология и разведка газовых и газоконденсатных месторождений). – 52 к. К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

550.83
С13 Савинский, К. А. Глубинная структура Сибирской платформы по геофизическим данным [Текст] / К. А. Савинский ; Борисов А.А., ред. – М. : Недра, 1972. – 168 с. – Бібліогр. с.161-167. – 1 р. 19 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

550.311
С25 Связь поверхностных структур земной коры с глубинными [Текст] / Белоусов В.В., Субботин С.И., ред. – К. : Наукова думка, 1971. – 372 с. : ил. – 3 р. 80 к. К-сть прим.: 3 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 2)

551.24
Х76 Хоменко, В. И. Глубинная структура юго-западного края Восточно-Европейской платформы [Текст] / В. И. Хоменко. – К. : Наукова думка, 1987. – 140 с. – 2 р. 30 к. К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 1)

551.252
Ч-64 Чирвинская, М. В. Глубинная структура Днепровско-Донецкого авлакогена по геофизическим данным [Текст] / М. В. Чирвинская, В. Б. Соллогуб. – К. : Наукова думка, 1980. – 180 с. : ил., табл. – Бібліогр. с.167-177. – 1 р. 30 к. К-сть прим.: 5 (Н.Аб. – 2, К/сх. – 3)

550.311
Ш97 Шустова, Л. Е. Глубинная структура земной коры Балтийского щита [Текст] / Л. Е. Шустова, В. А. Дедеев, К. о. Кратц. – Л. : Наука, 1973. – 68 с. : рис.13, табл.4. – Бібліогр. с.61-66. – 59 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

553.98
Э94 Эффективность подготовки нефтегазоносных структур к глубокому бурению в Западной Сибири по данным сейсморазведки и пути ее повышения [Текст] : обзор / Н. Я. Кунин, Л. Ш. Гиршгорн, Т. Б. Красильникова [и др.]. – М. : ВИЭМС, 1977. – 55 с. – (Региональная, разведочная и промысловая геофизика). – Бібліогр. с.52-55. – 35 к. К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

550.372
Аномалии электропроводности зоны Таласо-Ферганского разлома и геодинамическая интерпретация глубинной структуры Юго-Западного Тянь-Шаня [Текст] / Е. А. Баталева, М. М. Буслов, А. К. Рыбин [и др.] // Геология и геофизика. – 2006. – Т. 47, №9. – С. 1036-1042.

550.34
Дорбат, К. Глубинная структура очаговой зоны Спитакского землетресения по сейсмотомографическим данным [Текст] / К. Дорбат, С. С. Арефьев, Е. А. Рогожин // Физика Земли. – 2004. – №8. – С. 41-55.

Кравець, О. Я. Вплив рельєфу земної поверхні на гідрологічні та ерозійні процесси в Прикарпатті [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. технічних наук, спец. 05.24.02 - Фотограмметрія і картографія / Олена Ярославівна Кравець. – Львів : "Львівська політехніка", 2006. – 19 с.
К-сть прим.: 2 (МБА. – 2)

532.59
Маркова, Н. В. Исследование пространственной структуры профиля свободной поверхности вынужденных кольцевых волн в ограниченном бассейне переменной глубины [Текст] / Н. В. Маркова, Н. А. Миклашевская, Л. В. Черкесов // Морской гидрофизический журнал. – 2004. – №5. – С. 14-23.

622.241
Михеев, А. С. Некоторые проблемы оценки точности структурных построений и надежности подготавливаемых к глубокому бурению структур в сейсморазведке [Текст] / А. С. Михеев // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – 2010. – №6. – С. 38-41.

553.98:550.4:551.21:549.214
Лукин, А. Е. О включениях природных высокотемпературных сплавов со структурами твердофазного распада в коллекторах нефти и газа на больших глубинах [Текст] / А. Е. Лукин // Доповіді національної академії наук України. – 2007. – №10. – С. 106-111.

550.834
От поверхностных структур к интегральной глубинной модели Кировоградского рудного района [Текст] : Украинский щит / В. И. Старостенко, В. И. Казанский, Н. И. Попов [и др.] // Геофизический журнал. – 2011. – Т.33, №5. – С. 3-16.

550.834
Приходченко, Е. Е. Применение объемной глубинной миграции при построении структурно - геологических моделей для зон сложного тектонического строения [Текст] / Е. Е. Приходченко, Р. И. Боднарук // Мінеральні ресурси України. – 2012. – № 4. – С. 40-42.

528.7
Р83 Рудий, Р. М. Методи дослідження рельєфу земної поверхні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступен канд. технічних наук, спец. 05.24.02 - Фотограмметрія та картографія / Роман Михайлович Рудий. – Львів : Львівська політехніка, 1999. – 32 с. К-сть прим.: 1 (МБА. – 1)

Рудий, Р. М. Вплив рельєфу земної поверхні на розподіл полютантів та на управління земельними ресурсами в зоні впливу паливно-енергетичних об'єктів [Текст] / Р. М. Рудий // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ : Державний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Івано-Франківськ : Факел, 2000. – Вип.37.(Т.10). – C. 151-153. – (Техногенна безпека.)

551.311(477
Івченко, А. С. Спроба оцінки естетики рельєфу земної поверхні України [Текст] / А. С. Івченко, В. В. Стецюк // Мінеральні ресурси України. – 2006. – №4. – С.11-14.

Назарій

Де можна знайти Геолого-мінералогічний вісник.

Шановний Назарій ! Геолого-мінералогічним вісником Ви можете скористатись в читальному залі періодичних видань.

Микола

Допоможіть, будь ласка, знайти літературу з питання "Порівняльна планетологія"

Шановний Микола! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:

523.04
К71
Космохимия и сравнительная планетология [Текст] / Барсуков В.Л., ред. – М. : Наука, 1989. – 168 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

553.982
Т17
Тамразян, Г. П. Планетологические закономерности изменения качества нефтей земли в течение фанерозоя [Текст] : обзорная информация. Віп.18(105) / Г. П. Тамразян, С. Т. Овнатанов. – М. : ВНИИОЭНГ, 1986. – 55с. – (Нефтяная промышленность. Нефтегазовая геология и геофизика). – 57 к.
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 1, ДБВ . – 1)

523.4
Х69
Ходак, Ю. А. География и геология планет.Планетология. Курс лекций [Текст] / Ю. А. Ходак. – М. : МГПИ, 1972. – 134 с. : ил. – Бібліогр. с.88-90. – 54 к. К-сть прим.: 3 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 2)

Ірина

Доброго дня! скажіть будь ласка чи є у фонді бібліотеки така книжка Мазур І.М.Механізм забезпечення економічної ефективності функціонування нафтогазовидобувних підприємств : монографія / І. М. Мазур. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – 296 с

Шановна Ірино ! Вказана Вами книга є у фондах нашої бібліотеки. Ви можете скористатися нею у читальному залі соціально-економічної літератури.

Микола

Допоможіть, будь ласка, знайти літературу з питань системний підхід у геології

Шановний Микола! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:

550.8
В49
Виноградов, А. С. Системный анализ актуальных проблем управления геологоразведочным процессом [Текст] : обзорная информация. Вып. 1 / А. С. Виноградов. – М. : ВИЭМС, 1989. – 51 с. – (Математические методы и автоматизированные системы в геологии). К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

55
Г62
Голубева, В. А. Методы решения систем линейных уравнений и обращения матриц при использовании статистических критериев в геологии [Текст] : обзор / В. А. Голубева. – М. : ВИЭМС, 1973. – 54 с. – Математические методы исследований в геологии). – Бібліогр. с.52-54. – 34 к.
К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

55
Г78
Грачев, А. А. Зарубежные системы сбора, обработки и хранения морской геолого-геофизизической информации [Текст] : обзор / А. А. Грачев, Л. А. Щербакова. – М. : ВНИИМОРГЕО, 1973. – 44 с. – (Математические методы исследований в геологии). – 30 к. К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

553.98
Д30
Дементьев, Л. Ф. Системные исследования внефтегазопромысловой геологии [Текст] : учеб. пособ. / Л. Ф. Дементьев. – М. : Недра, 1988. – 204с. – 50 коп. К-сть прим.: 6 (Н.Аб. – 3, К/сх. – 3)

55:51
Долинський, І. П. Геоінформаційні системи в нафтогазовій геології. Досвід і перспективи використання [Текст] / І. П. Долинський, О. П. Лобасов // Мінеральні ресурси України. – 2012. – №1. – С. 33-34.
(ЧЗПВ)

553.982
З-38
Захария, Игорь Романович Анализ и систематизация факторов, влияющих на процесс извличения нефти (на примере коллекторов со сложным строением пустотного пространства припятского прогиба). Спец.04.00.17-Геология, поиски и разве [Текст] : Дис. на соис. уч. ст. К.Т.Н. / И. Р. Захария. – Ивано-Франковськ : ИФИНГ, 1991. – 184 с. (Мб.Аб)

624.131
З-38
Захаров, М. С. Системный анализ в региональной инженерной геологии [Текст] : учеб. пособ. / М. С. Захаров. – Л. : ЛГИ, 1980. – 96 с. – Бібліогр. с.92-94. – 20 к. К-сть прим.: 1 (Н.Аб. – 1)

55
И74
Информационно-поисковые системы в геологии, реализованные на перфокартах ручного обращения [Текст]. – М. : ВИЭМС, 1973. – 124 с. – 51 к. К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

004.4
Информационная система хранения, обработки и анализа инженерно-геологической информации [Текст] / С. К. Теренко, М. Ю. Аксарин, М. В. Морозов, Р. В. Пархимович // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. – 2008. – №5. – С.12-19.

550.830
Кобрунов, А. И. Математические основы системного анализа геолого-геофизических данных [Текст] / А. И. Кобрунов // Геофизический журнал. – 2012. – Т.34, №3. – С. 22-31. (ЧЗПВ)

62-52:550.8
К65
Концептуальные основы создания интегрированных систем в геологии [Текст] : обзорная информация / Н. К. Ефремов, Ю. К. Квирквелия, М. М. Максимцов, Е. А. Миклина. – М. : ВИЭМС, 1988. – 61 с. – (Математические методы и автоматизированные системы в геологии). – 73 к. К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

62-52
К82
Кристальный, Б. В. Автоматизированные информационные системы по геологии [Текст] : обзор / Б. В. Кристальный. – М. : ВИЭМС, 1975. – 43 с. – (Научно-техническая информация в геологии). – Бібліогр. с.40-42. – 26 к. К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

55
М30
Марченко, В. В. Человеко-машинные системы анализа графических данных при геологическом прогнозировании [Текст] : обзорная информация / В. В. Марченко, Э. А. Немировский, А. А. Сапунков. – М. : ВИЭМС, 1984. – 29 с. – (Математические методы и автоматизированные системы в геологии). – 36 к.
К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

658.51
М61
Минашкин, М. А. Система планирования и экономического стимулирования в геологической службе [Текст] / М. А. Минашкин, Л. В. Савичев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1979. – 229 с. – 80 к.
К-сть прим.: 1 (Н.Аб. – 1)

62-52
О-57
Омелин, В. М. Автоматизированные системы обработки и хранения картографической информации в геологии [Текст] : обзор / В. М. Омелин. – М. : ВИЭМС, 1978. – 49 с. – (Математические методы исследований в геологии). – Бібліогр. с.44-49. – 45 к. К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

553.93/.96
П58
Попов, В. В. Системный подход к обработке геолого-геофизических данных при разведке угольных месторождений [Текст] : обзорная информация / В. В. Попов. – М. : ВИЭМС, 1986. – 35 с. – (Геология, методы поисков и разведки месторождений твердых горючих ископаемых). – 40 к. К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

553.98.061.3
Р16
Раевский, В. Ю. Системный подход к изучению сложных геологичеких объектов ( на примере проблемы нефти и газа ) [Текст] : обзор / В. Ю. Раевский. – М. : ВИЭМС, 1983. – 38 с. – (Математические методы исследований в геологии). – 49 к. К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

550.8
С28
Сейфуль-Мулюков, Р. Р. Системы обработки пространственной геоинформации в геологических исследованиях [Текст] : обзорная информация. Вып.1 / Р. Р. Сейфуль-Мулюков, Э. А. Немировский, В. В. Марченко. – М. : ВИЭМС, 1991. – 44 с. – (Общая и региональная геология, геологическое картирование).
К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

553.981
С40
Системный подход к созданию геологогазодинамических моделей [Текст] : обзорная информация. Вып.5 / Л. Ф. Дементьев, Н. А. Гуренков, А. Н. Кирсанов, др. – М. : ВНИИЭгазпром, 1984. – 44 с. – (Газовая промышленность. Геология и разведка газовых и газоконденсатных месторождений). – 50 к.
К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

55
С40
Системные исследования в геологии. [Текст] : сб. науч. тр. №213 / Дмитриевский А.Н., ред. – М. : Московский институт нефти и газа им. И.М.Губкина, 1988. – 138 с. – 1 р. 50 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

55.001
С40
Системный подход в геологии [Текст] : сб. науч. тр. / Дмитриевский А.Н., ред. – М. : Наука, 1989. – 221 с.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

622.276:
553.98
Системный подход к выбору геолого-технических мероприятий для оптимизации разработки нефтяных залежей [Текст] / А. В. Тимонов, А. В. Сергейчев, И. В. Судеев [и др.] // Нефтяное хозяйство. – 2010. – №8. – С. 46-49.(ЧЗПВ)

55
С50
Смирнова, А. С. Построение автоматизированных фактографических информационно-поисковых систем в геологии [Текст] / А. С. Смирнова. – М. : Недра, 1976. – 96 с. : табл.8, ил.13. – Бібліогр. с.89-94. – 58 к.
К-сть прим.: 5 (К/сх. – 3, Н.Аб. – 2)

553
Ч-90
Чумаченко, Б. А. Системный анализ при геологической оценке перспектив рудоносности территорий [Текст] / Б. А. Чумаченко, Е. П. Власов, В. В. Марченко. – М. : Недра, 1980. – 246 с. – 3 р. 50 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

Олександр

Скажіть будь-ласка, чи є якась література по перспективних методах теорії розрахунку складних газотранспортних систем?

Шановний Олександр! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:

622.691.4
К65 Константинова, И. М. Автоматизация режимно-технологических расчетов газотранспортных систем [Текст] : обзорная информация. Вып.3 / И. М. Константинова, А. В. Дубинский, В. В. Доронин. – М. : ВНИИЭгазпром, 1988. – 32 с. – (Газовая промышленность. Автоматизация, телемеханизоция и связь в газовой промышленности.). – 40 к.
К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

681.121
М54 Методика расчета количества газа, измеряемого диафрагменными расходомерами (для газотранспортных систем) [Текст]. – М. : Недра, 1978. – 128 с. : ил.15. Табл.22. – 55 к.
К-сть прим.: 1 (Н.Аб. – 1)

622.691.4
О-62 Оптимизация расчетов развития газотранспортных систем [Текст] : обзорная информация. Вып. 4 / И. М. Константинова, Л. А. Голустова, А. В. Дубинский, А. И. Момот. – М. : ВНИИЭгазпром, 1982. – 26 с. – (Газовая промышленность. Автоматизация, телемеханизация и связь в газовой промышленности). – 24 к.
К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

62-52
П16 Панкратов, В. С. Совершенствование расчетов газотранспортных систем в АСУТП. [Текст] : обзорная информация. Вып. 5. / В. С. Панкратов. – М. : ВНИИЭгазпром, 1982. – 37 с. – (Газовая промышленность. Автоматизация, телемеханизация и связь в газовой промышленности.).
К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

622.691.4
Химко, М. П. Розрахунок режимних параметрів роботи газотранспортних систем [Текст] / М. П. Химко, О. Т. Михалевич // Трубопровідний транспорт. – 2004. – №5. – С. 2-5.

622.64.029
Розрахунок параметрів газотранспортних систем [Текст] / М. П. Химко, В. А. Фролов, С. В. Гладун [та ін.] // Нафтова і газова промисловість. – 2006. – №3. – С. 33-37.

622.691.4-52(043)
Тимків, Д. Ф. Інформаційна система розрахунку режимів роботи газотранспортних систем [Текст] / Д. Ф. Тимків, М. В. Крихівський // Нафтогазова енергетика. – 2010. – №1(12). – С. 120-123.

александр Ч.

Подскажите,пожалуйста,есть ли какая нибуть литература по ликвидации последствий газонефтеводопроявлений и как ей воспользоваться?

Уважаемый Александр Ч. В фондах нашей библиотеки Вы можете найти следующую литературу:
1. 622.24
Аветов, Р. В. Метод оперативного контроля газонефтепроявлений на ранней стадии их возникновения [Текст] / Р. В. Аветов // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – 2005. – №1. – С.4-9.
(ЧЗПВ)

2. 624.131:(622.691.24+622.276)
Амброзяк, М. В. Небезпечні зсувні явища на об'єктах нафто- та газопроявів [Текст] / М. В. Амброзяк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2007. – №2(16). – С. 150-154.
(ЧЗПВ)

3. 622.279
Балаев, С. Н. Организация системы контроля за водопроявлениями скважин на Юбилейном и Ямсовейском местороджениях [Текст] / С. Н. Балаев, В. В. Черепанов // Газовая промышленность. – 2006. – №11. – С.57-59.
(ЧЗПВ)

4. 622.691.24
Бережной, А. И. Концепции разгерметизации газовых скважин и особенности механизма газопроявлений [Текст] / А. И. Бережной // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2004. – №2(8). – С. 127-136.
(ЧЗПВ)

5. 622.248.3
Б90 Булатов, А. И. Предупреждение и ликвидация газонефтеводопроявлений при бурении [Текст] : обзорная информация. Вып. 3(122) / А. И. Булатов, А. К. Куксов, Э. В. Бабаян. – М. : ВНИИОЭНГ, 1987. – 52 с. – (Нефтяная промышленность. Бурение).
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 1, ДБВ . – 1)

6. 622.276.66(571.1)
Виноградова, И. А. Результаты применения технологий гидроразрыва пласта по снижению риска неконтролируемых водопроявлений на месторождениях Западной Сибири [Текст] / И. А. Виноградова // Нефтяное хозяйство. – 2010. – №1. – С. 70-72.
(ЧЗПВ)

7. 622.248
Г13 Газопроявления в скважинах и борьба с ними [Текст] / А. И. Булатов, В. И. Рябченко, И. А. Сибирко, Н. А. Сидоров. – М. : Недра, 1969. – 280 с. : ил.100, табл.53. – Бібліогр. с.270-276. – 1 р. 18 к.
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 2)

8. 622.241.83
З-91 Зубарев, В. Г. Прогнозирование, предупреждение и ликвидация проявления в скважинах [Текст] : обзорная информация / В. Г. Зубарев, Ю. А. Пешалов. – М. : ВНИИОЭНГ, 1979. – 55 с. – (Нефтяная промышленность. Бурение). – Бібліогр. с.54-55. – 44 к.
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 1, ДБВ . – 1)

9. 622.248
К88 Куксов, А. К. Предупреждение и ликвидация газонефтеводопроявлений при бурении. [Текст] / А. К. Куксов, Э. В. Бабаян, В. Д. Шевцов. – М. : Недра, 1992. – 251 с. : ил. – Бібліогр. с.242-243. – 8руб.
К-сть прим.: 3 (Н.Аб. – 2, К/сх. – 1)

10. 622.248
Лужаниця, О. В. Оцінка мінімально необхідного тиску в нагнітальній лінії бурових насосів під час ліквідації газонафтопроявів методом плавного глушіння [Текст] / О. В. Лужаниця // Мінеральні ресурси України. – 2010. – №4. – С. 44-45.
(ЧЗПВ)

11. Мигуля, А. П. Ликвидация газопроявлений с межпластовым перетоком [Текст] / А. П. Мигуля, А. М. Лихушин, А. Н. Логинов // Газовая промышленность. – 2003. – №12. – С.76-77.
(ЧЗПВ)

12. 622.245.7
О-66 Орлов, Ю. М. Методы оптимизации технологических процессов бурения ( при газонефтепроявлениях ) [Текст] : обзорная информация:обзор по основным направлениям развития отрасли. Вып. 5(21) / Ю. М. Орлов, Ю. Н. Рубинов, Э. П. Тверитнева. – М. : ВНИИОЭНГ, 1983. – 31 с. – (Нефтяная промышленность. Автоматизация и телемеханизация нефтяной промышленности). – 32 к.
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 1, ДБВ . – 1)

13. 622.248
Старощук, А. В. Причины рапо-, нефте- и газопроявлений при бурении скважин с применением утяжеленных буровых растворов [Текст] / А. В. Старощук, В. С. Семенякин // Нефтяное хозяйство. – 2011. – №4. – С. 90-93.
(ЧЗПВ)

14. 622.248
Урманчеев, В. И. Некоторые аспекты диагностики и классификации водопроявлений для планирования технологий их ограничений при бурении скважин [Текст] / В. И. Урманчеев // Нефтяное хозяйство. – 2006. – №8. – С. 122-124.
(ЧЗПВ)

15. 622.248
Х24 Хасаев, Р. М. Обеспечение безопасности труда при ликвидации нефтегазопроявлений [Текст] : обзорная информация. Вып.15(115) / Р. М. Хасаев, С. Г. Джабаров. – М. : ВНИИОЭНГ, 1986. – 52 с. – (Нефтяная промышленность. Бурение). – 53 к.
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 1, ДБВ . – 1)

16. 622.248.3
Ш37 Шевцов, В. Д. Предупреждение газопроявлений и выбросов при бурении глубоких скважин [Текст] / В. Д. Шевцов. – М. : Недра, 1988. – 201 с. – Бібліогр. с.198-199. – 65 к.
К-сть прим.: 16 (Н.Аб. – 10, К/сх. – 6)

Юлія

як можна скачати книгу Куцын П. В. Охрана труда в нефтяной и газовой промышленности : учебник / П. В. Куцын. - М. : Недра, 1987. - 247 с.

Шановна Юлія ! На жаль вказаної Вами книги немає в електронному вигляді. Цією книгою Ви можете скористатись тільки в читальному залі технічної літератури або на абонементі наукової літератури.

Василь М.

Доброго дня! Чи є в бібліотеці довідник "Вимірювання витрати та кількості газу" (2004)? Якщо є, то як можна ним скористатися?

Шановний Василь! Цією книгою Ви можете скористатися в читальному залі технічної літератури або в розділі сайту "Читальня online"

Сергій

Скажіть, будь ласка, яка література з історії нафтогазовидобувної промисловості є у фондах вашої бібліотеки?

Шановний Сергій! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:
65.9(4УКР)
305.143.23
Д50
Діяк, І. В. Газова промисловість України на зламі століть / І. В. Діяк, З. П. Осінчук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. – 236 с. : іл. – Бібліогр. : с.225-231.

622.323
Е15
Евдошенко, Ю. В. Неизвестное "Нефтяное хозяйство". 1920-1941 гг. Очерки по истории нефтяной промышленности СССР и отраслевого научно-технического журнала / Ю. В. Евдошенко. – М. : Нефт. хоз-во, 2010. – 344 с. : ил.

622.324
Л51
Леськів, І. В. Газівники з Рогатинщини / І. В. Леськів. – К., 2011. – 36 с.

622.324
М30
Марчук, Я. С. Історія газової промисловості України у спогадах сучасників / Я. С. Марчук, Б. О. Клюк, В. І. Жук. – К. : Такі справи, 2008. – 320 с. : іл. – Бібліогр.:с.317.

622.323
Н34
Нафта і газ Прикарпаття. Нариси історії. – К. : Наук. думка, 2004. – 570 с. – Бібліогр. : с.550-555.

622.323
N15
Nafta i gaz-2001. Historia i przyszlosc = Нафта і газ-2001: історія і майбутнє. – Bobrka : Golddruk, 2001. – 118 s.

Володимир

Чи можна за допомогою сайту переглянути особисті дані (переглянути заборгованості книжок)

Шановний Володимир ! Ви можете перевірити літературу, яка за Вами рахується, для цього вам потрібно відкрити Ваш персональний формуляр та включити опцію "Показувати історію".

Віктор

де можна знайти шифр читача?

Шановний Віктор ! Шифр читача - це номер Вашого читацького квитка. Якщо у Вас немає читацького квитка зверніться в науково-технічну бібліотеку для його отримання.

Альона

Скажіть будь-ласка, що таке бібліобрифінг?

Шановна Альона ! Бібліобрифінг — коротка нарада бібліотечних фахівців з представниками засобів масової інформації, на якій обговорюється погоджена сторонами-учасниками переговорів інформація про хід подій тощо.

Ігор

Чому я не можу завантажити електронну версію "Збірник завдань для розрахункових робіт з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / С. І. Гургула, В. М. Мойсишин, С. С. Гулька" ?

Шановний Ігор! Необхідний Вам навчальний посібник «Збірник завдань для розрахункових робіт з вищої математики» не скачується з тієї причини, що текст його розміщено в Читальні OnLine лише для перегляду.

Наталя

Доброго дня, скажіть будь ласка, чи працює бібліотека завтра 29.11? (останній четвер місяця)?

Шановна Наталя! 29.11.2012 бібліотека працюватиме у звичному режимі.

Тетяна

Скажіть будь ласка, чому коли я хочу скачати - Метошоп, І. М.
Економіка і організація діяльності об'єднань підприємств [Текст] : практикум / І. М. Метошоп, Н. О. Гавадзин, О. Я. Савко, ввожу свій номер читацького та пін код, то мені пише червоними літерами НЕ ВДАЛОСЯ ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ???

Шановна Тетяна! Виникла помилка на сервері, коли Ви намагалися завантажити електронну копію. Спробуйте будь ласка ще раз, вказана Вами копія завантажується.