Довідка

Інформаційно-бібліографічне обслуговування віддалених користувачів Науково-технічна бібліотека здійснює через віртуальну довідкову службу, послуги якої надаються безкоштовно. Служба працює з понеділка по п’ятницю, з 9.00 до 17.00 год. Запити, що надійшли у вихідні та святкові дні, виконуються у перший робочий день після них.Термін виконання довідок залежить від їх складності (від 1 до 3 днів).

Перш ніж задати питання, рекомендуємо звернутись до «Архіву виконаних довідок», можливо там ви знайдете вже готову відповідь.

Просимо Вас обов’язково уточнювати мету запиту та обсяг необхідної інформації. Точний і повний запит забезпечує якісне виконання довідки. До виконання приймаються запити:

- про наявність у фондах бібліотеки конкретного видання;

- фактографічні, що містять фактичні відомості і дані щодо конкретних фактів, подій, персоналій;

- тематичні (підбір літератури за конкретною темою - до 10-15 назв);

- про уточнення бібліографічних даних видання.

Обмеження:

• некоректні запитання видаляються;
• не розглядаються запитання, пов’язані з наданням рефератів та наукових, дипломних, курсових, контрольних робіт;
• не надаються відповіді на запитання, що порушують чинне законодавство України та не відповідають морально-етичним нормам;
• служба не займається розв’язуванням математичних та інших задач, питаннями політичного та дозвіллєвого порядку.

Копії документів не надсилаються.

Add guestbook entry

Микола

Допоможіть, будь ласка, знайти літературу з питань системний підхід у геології

Шановний Микола! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:

550.8
В49
Виноградов, А. С. Системный анализ актуальных проблем управления геологоразведочным процессом [Текст] : обзорная информация. Вып. 1 / А. С. Виноградов. – М. : ВИЭМС, 1989. – 51 с. – (Математические методы и автоматизированные системы в геологии). К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

55
Г62
Голубева, В. А. Методы решения систем линейных уравнений и обращения матриц при использовании статистических критериев в геологии [Текст] : обзор / В. А. Голубева. – М. : ВИЭМС, 1973. – 54 с. – Математические методы исследований в геологии). – Бібліогр. с.52-54. – 34 к.
К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

55
Г78
Грачев, А. А. Зарубежные системы сбора, обработки и хранения морской геолого-геофизизической информации [Текст] : обзор / А. А. Грачев, Л. А. Щербакова. – М. : ВНИИМОРГЕО, 1973. – 44 с. – (Математические методы исследований в геологии). – 30 к. К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

553.98
Д30
Дементьев, Л. Ф. Системные исследования внефтегазопромысловой геологии [Текст] : учеб. пособ. / Л. Ф. Дементьев. – М. : Недра, 1988. – 204с. – 50 коп. К-сть прим.: 6 (Н.Аб. – 3, К/сх. – 3)

55:51
Долинський, І. П. Геоінформаційні системи в нафтогазовій геології. Досвід і перспективи використання [Текст] / І. П. Долинський, О. П. Лобасов // Мінеральні ресурси України. – 2012. – №1. – С. 33-34.
(ЧЗПВ)

553.982
З-38
Захария, Игорь Романович Анализ и систематизация факторов, влияющих на процесс извличения нефти (на примере коллекторов со сложным строением пустотного пространства припятского прогиба). Спец.04.00.17-Геология, поиски и разве [Текст] : Дис. на соис. уч. ст. К.Т.Н. / И. Р. Захария. – Ивано-Франковськ : ИФИНГ, 1991. – 184 с. (Мб.Аб)

624.131
З-38
Захаров, М. С. Системный анализ в региональной инженерной геологии [Текст] : учеб. пособ. / М. С. Захаров. – Л. : ЛГИ, 1980. – 96 с. – Бібліогр. с.92-94. – 20 к. К-сть прим.: 1 (Н.Аб. – 1)

55
И74
Информационно-поисковые системы в геологии, реализованные на перфокартах ручного обращения [Текст]. – М. : ВИЭМС, 1973. – 124 с. – 51 к. К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

004.4
Информационная система хранения, обработки и анализа инженерно-геологической информации [Текст] / С. К. Теренко, М. Ю. Аксарин, М. В. Морозов, Р. В. Пархимович // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. – 2008. – №5. – С.12-19.

550.830
Кобрунов, А. И. Математические основы системного анализа геолого-геофизических данных [Текст] / А. И. Кобрунов // Геофизический журнал. – 2012. – Т.34, №3. – С. 22-31. (ЧЗПВ)

62-52:550.8
К65
Концептуальные основы создания интегрированных систем в геологии [Текст] : обзорная информация / Н. К. Ефремов, Ю. К. Квирквелия, М. М. Максимцов, Е. А. Миклина. – М. : ВИЭМС, 1988. – 61 с. – (Математические методы и автоматизированные системы в геологии). – 73 к. К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

62-52
К82
Кристальный, Б. В. Автоматизированные информационные системы по геологии [Текст] : обзор / Б. В. Кристальный. – М. : ВИЭМС, 1975. – 43 с. – (Научно-техническая информация в геологии). – Бібліогр. с.40-42. – 26 к. К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

55
М30
Марченко, В. В. Человеко-машинные системы анализа графических данных при геологическом прогнозировании [Текст] : обзорная информация / В. В. Марченко, Э. А. Немировский, А. А. Сапунков. – М. : ВИЭМС, 1984. – 29 с. – (Математические методы и автоматизированные системы в геологии). – 36 к.
К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

658.51
М61
Минашкин, М. А. Система планирования и экономического стимулирования в геологической службе [Текст] / М. А. Минашкин, Л. В. Савичев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1979. – 229 с. – 80 к.
К-сть прим.: 1 (Н.Аб. – 1)

62-52
О-57
Омелин, В. М. Автоматизированные системы обработки и хранения картографической информации в геологии [Текст] : обзор / В. М. Омелин. – М. : ВИЭМС, 1978. – 49 с. – (Математические методы исследований в геологии). – Бібліогр. с.44-49. – 45 к. К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

553.93/.96
П58
Попов, В. В. Системный подход к обработке геолого-геофизических данных при разведке угольных месторождений [Текст] : обзорная информация / В. В. Попов. – М. : ВИЭМС, 1986. – 35 с. – (Геология, методы поисков и разведки месторождений твердых горючих ископаемых). – 40 к. К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

553.98.061.3
Р16
Раевский, В. Ю. Системный подход к изучению сложных геологичеких объектов ( на примере проблемы нефти и газа ) [Текст] : обзор / В. Ю. Раевский. – М. : ВИЭМС, 1983. – 38 с. – (Математические методы исследований в геологии). – 49 к. К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

550.8
С28
Сейфуль-Мулюков, Р. Р. Системы обработки пространственной геоинформации в геологических исследованиях [Текст] : обзорная информация. Вып.1 / Р. Р. Сейфуль-Мулюков, Э. А. Немировский, В. В. Марченко. – М. : ВИЭМС, 1991. – 44 с. – (Общая и региональная геология, геологическое картирование).
К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

553.981
С40
Системный подход к созданию геологогазодинамических моделей [Текст] : обзорная информация. Вып.5 / Л. Ф. Дементьев, Н. А. Гуренков, А. Н. Кирсанов, др. – М. : ВНИИЭгазпром, 1984. – 44 с. – (Газовая промышленность. Геология и разведка газовых и газоконденсатных месторождений). – 50 к.
К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

55
С40
Системные исследования в геологии. [Текст] : сб. науч. тр. №213 / Дмитриевский А.Н., ред. – М. : Московский институт нефти и газа им. И.М.Губкина, 1988. – 138 с. – 1 р. 50 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

55.001
С40
Системный подход в геологии [Текст] : сб. науч. тр. / Дмитриевский А.Н., ред. – М. : Наука, 1989. – 221 с.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

622.276:
553.98
Системный подход к выбору геолого-технических мероприятий для оптимизации разработки нефтяных залежей [Текст] / А. В. Тимонов, А. В. Сергейчев, И. В. Судеев [и др.] // Нефтяное хозяйство. – 2010. – №8. – С. 46-49.(ЧЗПВ)

55
С50
Смирнова, А. С. Построение автоматизированных фактографических информационно-поисковых систем в геологии [Текст] / А. С. Смирнова. – М. : Недра, 1976. – 96 с. : табл.8, ил.13. – Бібліогр. с.89-94. – 58 к.
К-сть прим.: 5 (К/сх. – 3, Н.Аб. – 2)

553
Ч-90
Чумаченко, Б. А. Системный анализ при геологической оценке перспектив рудоносности территорий [Текст] / Б. А. Чумаченко, Е. П. Власов, В. В. Марченко. – М. : Недра, 1980. – 246 с. – 3 р. 50 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

Олександр

Скажіть будь-ласка, чи є якась література по перспективних методах теорії розрахунку складних газотранспортних систем?

Шановний Олександр! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:

622.691.4
К65 Константинова, И. М. Автоматизация режимно-технологических расчетов газотранспортных систем [Текст] : обзорная информация. Вып.3 / И. М. Константинова, А. В. Дубинский, В. В. Доронин. – М. : ВНИИЭгазпром, 1988. – 32 с. – (Газовая промышленность. Автоматизация, телемеханизоция и связь в газовой промышленности.). – 40 к.
К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

681.121
М54 Методика расчета количества газа, измеряемого диафрагменными расходомерами (для газотранспортных систем) [Текст]. – М. : Недра, 1978. – 128 с. : ил.15. Табл.22. – 55 к.
К-сть прим.: 1 (Н.Аб. – 1)

622.691.4
О-62 Оптимизация расчетов развития газотранспортных систем [Текст] : обзорная информация. Вып. 4 / И. М. Константинова, Л. А. Голустова, А. В. Дубинский, А. И. Момот. – М. : ВНИИЭгазпром, 1982. – 26 с. – (Газовая промышленность. Автоматизация, телемеханизация и связь в газовой промышленности). – 24 к.
К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

62-52
П16 Панкратов, В. С. Совершенствование расчетов газотранспортных систем в АСУТП. [Текст] : обзорная информация. Вып. 5. / В. С. Панкратов. – М. : ВНИИЭгазпром, 1982. – 37 с. – (Газовая промышленность. Автоматизация, телемеханизация и связь в газовой промышленности.).
К-сть прим.: 1 (ДБВ . – 1)

622.691.4
Химко, М. П. Розрахунок режимних параметрів роботи газотранспортних систем [Текст] / М. П. Химко, О. Т. Михалевич // Трубопровідний транспорт. – 2004. – №5. – С. 2-5.

622.64.029
Розрахунок параметрів газотранспортних систем [Текст] / М. П. Химко, В. А. Фролов, С. В. Гладун [та ін.] // Нафтова і газова промисловість. – 2006. – №3. – С. 33-37.

622.691.4-52(043)
Тимків, Д. Ф. Інформаційна система розрахунку режимів роботи газотранспортних систем [Текст] / Д. Ф. Тимків, М. В. Крихівський // Нафтогазова енергетика. – 2010. – №1(12). – С. 120-123.

александр Ч.

Подскажите,пожалуйста,есть ли какая нибуть литература по ликвидации последствий газонефтеводопроявлений и как ей воспользоваться?

Уважаемый Александр Ч. В фондах нашей библиотеки Вы можете найти следующую литературу:
1. 622.24
Аветов, Р. В. Метод оперативного контроля газонефтепроявлений на ранней стадии их возникновения [Текст] / Р. В. Аветов // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – 2005. – №1. – С.4-9.
(ЧЗПВ)

2. 624.131:(622.691.24+622.276)
Амброзяк, М. В. Небезпечні зсувні явища на об'єктах нафто- та газопроявів [Текст] / М. В. Амброзяк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2007. – №2(16). – С. 150-154.
(ЧЗПВ)

3. 622.279
Балаев, С. Н. Организация системы контроля за водопроявлениями скважин на Юбилейном и Ямсовейском местороджениях [Текст] / С. Н. Балаев, В. В. Черепанов // Газовая промышленность. – 2006. – №11. – С.57-59.
(ЧЗПВ)

4. 622.691.24
Бережной, А. И. Концепции разгерметизации газовых скважин и особенности механизма газопроявлений [Текст] / А. И. Бережной // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2004. – №2(8). – С. 127-136.
(ЧЗПВ)

5. 622.248.3
Б90 Булатов, А. И. Предупреждение и ликвидация газонефтеводопроявлений при бурении [Текст] : обзорная информация. Вып. 3(122) / А. И. Булатов, А. К. Куксов, Э. В. Бабаян. – М. : ВНИИОЭНГ, 1987. – 52 с. – (Нефтяная промышленность. Бурение).
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 1, ДБВ . – 1)

6. 622.276.66(571.1)
Виноградова, И. А. Результаты применения технологий гидроразрыва пласта по снижению риска неконтролируемых водопроявлений на месторождениях Западной Сибири [Текст] / И. А. Виноградова // Нефтяное хозяйство. – 2010. – №1. – С. 70-72.
(ЧЗПВ)

7. 622.248
Г13 Газопроявления в скважинах и борьба с ними [Текст] / А. И. Булатов, В. И. Рябченко, И. А. Сибирко, Н. А. Сидоров. – М. : Недра, 1969. – 280 с. : ил.100, табл.53. – Бібліогр. с.270-276. – 1 р. 18 к.
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 2)

8. 622.241.83
З-91 Зубарев, В. Г. Прогнозирование, предупреждение и ликвидация проявления в скважинах [Текст] : обзорная информация / В. Г. Зубарев, Ю. А. Пешалов. – М. : ВНИИОЭНГ, 1979. – 55 с. – (Нефтяная промышленность. Бурение). – Бібліогр. с.54-55. – 44 к.
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 1, ДБВ . – 1)

9. 622.248
К88 Куксов, А. К. Предупреждение и ликвидация газонефтеводопроявлений при бурении. [Текст] / А. К. Куксов, Э. В. Бабаян, В. Д. Шевцов. – М. : Недра, 1992. – 251 с. : ил. – Бібліогр. с.242-243. – 8руб.
К-сть прим.: 3 (Н.Аб. – 2, К/сх. – 1)

10. 622.248
Лужаниця, О. В. Оцінка мінімально необхідного тиску в нагнітальній лінії бурових насосів під час ліквідації газонафтопроявів методом плавного глушіння [Текст] / О. В. Лужаниця // Мінеральні ресурси України. – 2010. – №4. – С. 44-45.
(ЧЗПВ)

11. Мигуля, А. П. Ликвидация газопроявлений с межпластовым перетоком [Текст] / А. П. Мигуля, А. М. Лихушин, А. Н. Логинов // Газовая промышленность. – 2003. – №12. – С.76-77.
(ЧЗПВ)

12. 622.245.7
О-66 Орлов, Ю. М. Методы оптимизации технологических процессов бурения ( при газонефтепроявлениях ) [Текст] : обзорная информация:обзор по основным направлениям развития отрасли. Вып. 5(21) / Ю. М. Орлов, Ю. Н. Рубинов, Э. П. Тверитнева. – М. : ВНИИОЭНГ, 1983. – 31 с. – (Нефтяная промышленность. Автоматизация и телемеханизация нефтяной промышленности). – 32 к.
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 1, ДБВ . – 1)

13. 622.248
Старощук, А. В. Причины рапо-, нефте- и газопроявлений при бурении скважин с применением утяжеленных буровых растворов [Текст] / А. В. Старощук, В. С. Семенякин // Нефтяное хозяйство. – 2011. – №4. – С. 90-93.
(ЧЗПВ)

14. 622.248
Урманчеев, В. И. Некоторые аспекты диагностики и классификации водопроявлений для планирования технологий их ограничений при бурении скважин [Текст] / В. И. Урманчеев // Нефтяное хозяйство. – 2006. – №8. – С. 122-124.
(ЧЗПВ)

15. 622.248
Х24 Хасаев, Р. М. Обеспечение безопасности труда при ликвидации нефтегазопроявлений [Текст] : обзорная информация. Вып.15(115) / Р. М. Хасаев, С. Г. Джабаров. – М. : ВНИИОЭНГ, 1986. – 52 с. – (Нефтяная промышленность. Бурение). – 53 к.
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 1, ДБВ . – 1)

16. 622.248.3
Ш37 Шевцов, В. Д. Предупреждение газопроявлений и выбросов при бурении глубоких скважин [Текст] / В. Д. Шевцов. – М. : Недра, 1988. – 201 с. – Бібліогр. с.198-199. – 65 к.
К-сть прим.: 16 (Н.Аб. – 10, К/сх. – 6)

Юлія

як можна скачати книгу Куцын П. В. Охрана труда в нефтяной и газовой промышленности : учебник / П. В. Куцын. - М. : Недра, 1987. - 247 с.

Шановна Юлія ! На жаль вказаної Вами книги немає в електронному вигляді. Цією книгою Ви можете скористатись тільки в читальному залі технічної літератури або на абонементі наукової літератури.

Василь М.

Доброго дня! Чи є в бібліотеці довідник "Вимірювання витрати та кількості газу" (2004)? Якщо є, то як можна ним скористатися?

Шановний Василь! Цією книгою Ви можете скористатися в читальному залі технічної літератури або в розділі сайту "Читальня online"

Сергій

Скажіть, будь ласка, яка література з історії нафтогазовидобувної промисловості є у фондах вашої бібліотеки?

Шановний Сергій! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:
65.9(4УКР)
305.143.23
Д50
Діяк, І. В. Газова промисловість України на зламі століть / І. В. Діяк, З. П. Осінчук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. – 236 с. : іл. – Бібліогр. : с.225-231.

622.323
Е15
Евдошенко, Ю. В. Неизвестное "Нефтяное хозяйство". 1920-1941 гг. Очерки по истории нефтяной промышленности СССР и отраслевого научно-технического журнала / Ю. В. Евдошенко. – М. : Нефт. хоз-во, 2010. – 344 с. : ил.

622.324
Л51
Леськів, І. В. Газівники з Рогатинщини / І. В. Леськів. – К., 2011. – 36 с.

622.324
М30
Марчук, Я. С. Історія газової промисловості України у спогадах сучасників / Я. С. Марчук, Б. О. Клюк, В. І. Жук. – К. : Такі справи, 2008. – 320 с. : іл. – Бібліогр.:с.317.

622.323
Н34
Нафта і газ Прикарпаття. Нариси історії. – К. : Наук. думка, 2004. – 570 с. – Бібліогр. : с.550-555.

622.323
N15
Nafta i gaz-2001. Historia i przyszlosc = Нафта і газ-2001: історія і майбутнє. – Bobrka : Golddruk, 2001. – 118 s.

Володимир

Чи можна за допомогою сайту переглянути особисті дані (переглянути заборгованості книжок)

Шановний Володимир ! Ви можете перевірити літературу, яка за Вами рахується, для цього вам потрібно відкрити Ваш персональний формуляр та включити опцію "Показувати історію".

Віктор

де можна знайти шифр читача?

Шановний Віктор ! Шифр читача - це номер Вашого читацького квитка. Якщо у Вас немає читацького квитка зверніться в науково-технічну бібліотеку для його отримання.

Альона

Скажіть будь-ласка, що таке бібліобрифінг?

Шановна Альона ! Бібліобрифінг — коротка нарада бібліотечних фахівців з представниками засобів масової інформації, на якій обговорюється погоджена сторонами-учасниками переговорів інформація про хід подій тощо.

Ігор

Чому я не можу завантажити електронну версію "Збірник завдань для розрахункових робіт з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / С. І. Гургула, В. М. Мойсишин, С. С. Гулька" ?

Шановний Ігор! Необхідний Вам навчальний посібник «Збірник завдань для розрахункових робіт з вищої математики» не скачується з тієї причини, що текст його розміщено в Читальні OnLine лише для перегляду.

Наталя

Доброго дня, скажіть будь ласка, чи працює бібліотека завтра 29.11? (останній четвер місяця)?

Шановна Наталя! 29.11.2012 бібліотека працюватиме у звичному режимі.

Тетяна

Скажіть будь ласка, чому коли я хочу скачати - Метошоп, І. М.
Економіка і організація діяльності об'єднань підприємств [Текст] : практикум / І. М. Метошоп, Н. О. Гавадзин, О. Я. Савко, ввожу свій номер читацького та пін код, то мені пише червоними літерами НЕ ВДАЛОСЯ ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ???

Шановна Тетяна! Виникла помилка на сервері, коли Ви намагалися завантажити електронну копію. Спробуйте будь ласка ще раз, вказана Вами копія завантажується.

Катерина

Доброго дня!підскажіть, будь ласка, як мені знайти "Методичний комплекс з історії економії і економічної думки"

Шановна Катерино! В наших фондах за темою "Методичний комплекс з історії економії і економічної думки" є наступна література:

65.02(4УКР)
З-68
Злупко, С. Н. Економічна думка на Україні. Нариси історії економічної думки на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст. [Текст] : монографія / С. Н. Злупко. – Львів : ЛДУ, 1969. – 220 с.

65.0(4УКР)
І-90
Історія економічної думки України [Текст] : Навч. посібник / Васильева Р.Х., Горкіна Л.П., Петровська Н.А., та ін., авт. – К. : Либідь, 1993. – 272 с. – 75 крб.

65.03(4УКР)
І-90
Історія народного господарства та економічної думки Української РСР [Текст] : Республіканський міжвідомчий збірник. Вип.17. – К. : Наукова думка, 1983. – 88 с.

65.03(4УКР)
І-90
Історія народного господарства та економічної думки Української РСР [Текст] : Республіканський міжвідомчий збірник. Вип. 24. – К. : Наукова думка, 1990. – 104 с.

65.03(4УКР)
І-90
Історія народного господарства та економічної думки Української РСР [Текст] : Республіканський міжвідомчий збірник. Вип. 25. – К. : Наукова думка, 1991. – 96 с. – 2руб.40к.

65.03
К44
Кісь, С. Я. Історія економіки та економічної думки [Текст] : методичний комплекс / С. Я. Кісь. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 180 с. – (Кафедра економічної теорії). – 2 курс. (електронний варіант № 2575)

65.02
К56
Ковальчук, В. Історія світової та української економічної думки [Текст] : Підручник з історії економічних вчень. / В. Ковальчук, М. Сарай. – Тернопіль : Астон, 2004. – 416с. – 28грн.50к.

65.03
К56
Ковальчук, В. М. Історія економіки та економічної думки [Текст] : навч. посіб. / В. М. Ковальчук, М. В. Лазарович, М. І. Сарай. – К. : Знання, 2008. – 647 с. – Бібліогр. с.638-647. – 77 грн.

65.02
М55
Мешко, І. М. Історія економічних вчень. Основні течії західноєвропейської економічної думки [Текст] : Навч. посібник. / І. М. Мешко. – К. : Вища школа, 1994. – 175с.

Галина

чому я неможу скачати книгу Історія України: Курс лекцій (у запитаннях і відповідях)

Шановна Галина! Можливо, коли Ви намагалися завантажити електронну копію виникла помилка на сервері. Спробуйте будь ласка ще раз, вказана Вами копія завантажується.

Андрій

допоможіть будь ласка, при натисканні Пошук по електронному каталогу видає помилку"Не вдалося з'єднатися з віддаленим сервером

Ви намагалися відкрити сторінку з адресою http://194.44.112.131:8180/libr/DocSearchForm, до якої зараз немає доступу. Перевірте правильність написання і пунктуацію адреси веб-сторінки (URL-адресу), потім спробуйте перезавантажити сторінку.!"

мені дуже потрібен збірник задач з фізики Чернова Кріщак

чи не могли б ви мені вислати його ел. поштою?
Soychuk [at] ukr [dot] net
Дякую!

Шановний Андрій! Можливо, коли Ви намагалися завантажити електронну копію виникла помилка на сервері. Спробуйте будь ласка ще раз, вказана Вами копія завантажується.

С.У.

Доброго дня!Скажіть будь-ласка чому я не можу завантажити електронну версію підручника "Збірник завдань для розрахункових робіт з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / С. І. Гургула,..."?Дякую

Шановний С.У.! Необхідний Вам навчальний посібник «Збірник завдань для розрахункових робіт з вищої математики» не скачується з тієї причини, що текст його розміщено в Читальні OnLine лише для перегляду.

Р.В.

Добридень... Будь ласка, потрібна література по темам: "Характеристика крайових швів", "Методи визначення вшдносного віку гірських порід" по Загальній геології

Шановний Р.В. в наших фондах за темою "Методи визначення відносного віку гірських порід" є наступні книги:
550.93
Б92
Бурксер, Е. С. Как определяется возраст горных пород и земли [Текст] / Е. С. Бурксер. – К. : АН СССР, 1954. – 32 с.

551.7
Г69
Горн, Н. К. Руководство к практическим занятиям по исторической геологии [Текст] / Н. К. Горн. – Л. : Изд.Лениградского ун-та, 1954. – 217с.

551.7
Ж94
Жученко, Г. О. Історична геологія та палеонтологія [Текст] : лабораторний практикум для студ. спец. "Геологія нафти і газу", "Геофізика" / Г. О. Жученко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 49 с. – (Кафедра теоретичних основ геології). – 2 курс.

551.7
Ж94
Жученко, Г. О. Історична геологія та палеонтологія [Текст] : конспект лекцій / Г. О. Жученко. – 2-ге вид. зі змінами і доп. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 136с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

551.7
И90
Историческая геология с основами палеонтологии [Текст] : Учебник / Е. В. Владимирская, А. Х. Кагарманов, Н. Я. Спасский [и др.]. – Л. : Недра, 1985. – 423 с.

551.7
И90
История геологического развития Украинских Карпат [Текст]. – К. : Наукова думка, 1981. – 178с. – (АН УССР. Ин-т геологии и геохимии горючих ископаемых).

551.7
И90
Историческая геология [Текст] : Учебник для вузов / Немков Г.И., Левицкий Е.С., Гречишникова И.А., авт. – М. : Недра, 1986. – 352с.

551.7
К52
Клюшников, М. М. Історична геологія [Текст] : навчальний посібник / М. М. Клюшников, О. М. Онищенко. – К. : вища школа, 1975. – 296 с. : іл.

550.93
Д42
Джоплин, Дж.А. Определение возраста пород [Текст] / Дж.А. Джоплин, Дж.Р. Ричардс, К. А. Джоплин ; Тугаринов А.И., ред. ; пер.с англ. Жиров К.К. – М. : Мир, 1976. – 152 с. : ил. – Бібліогр. с.145-151.

550.93
С77
Старик, И. Е. Радиоактивные методы определения геологического времени [Текст] / И. Е. Старик. – Л.-М. : ГОНТИ НКТП СССР Гл. ред. хим. лит., 1938. – 176 с.

550.93
Ш95
Шуколюков, Ю. А. Методы изотопной геохронологии [Текст] / Ю. А. Шуколюков, И. Б. Иванов. – М. : ВИНИТИ, 1985. – 113 с. – (Итоги науки и техники ; т. 14. Геохимия. Минералогия. Петрография).

550.93
Вік формування порід Новоукраїнського масиву [Текст] / Л. М. Степанюк, О. М. Андрієнко, Т. І. Довбуш, В. К. Бондаренко // Мінералогічний журнал. – 2005. – №1. – С. 44-50.

550.93
О-53
Олейников, А. Н. Геологические часы [Текст] / А. Н. Олейников. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л. : Недра, 1987. – 147 с. : ил.

Для якісного пошуку літератури про крайові шви деталізуйте, будь ласка, тему.

петро писар

чому не завантужується ця книжка в онлайн читальні бірник завдань для розрахункових робіт з вищої математики: навч. посіб. / С.І.Гургула, В.М.Мойсишин, С.С.Гулька, І.М.Гураль. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 451 с. - 450. - 1 курс, 2 курс
Шифр: 51 Авторський знак: З-41????????

Шановний Петро! Необхідний Вам навчальний посібник «Збірник завдань для розрахункових робіт з вищої математики» не скачується з тієї причини, що текст його розміщено в Читальні OnLine лише для перегляду.

петро

яне можу подивитися у читальні цю книжку бірник завдань для розрахункових робіт з вищої математики: навч. посіб. / С.І.Гургула, В.М.Мойсишин, С.С.Гулька, І.М.Гураль. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 451 с. - 450. - 1 курс, 2 курс
Шифр: 51 Авторський знак: З-41 чому?????

Наталя

Не можу завантажити даний документ, хоч пише, що є електронна версія.
Методичні рекомендації щодо виконання, написання та оформлення магістерських робіт для магістрантів спеціальності "Економіка підприємства" [Текст] : магістерська робота / М. О. Данилюк, І. М. Данилюк-Черних, І. М. Метошоп, І. М. Станковська. — Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. — 52 с. — (Кафедра економіки підприємства).
ББК 65.9(4УКР)291р30

38. Шановна Наталя! Можливо, коли Ви намагалися завантажити електронну копію виникла помилка на сервері. Спробуйте будь ласка ще раз, вказана Вами копія завантажується.