Довідка

Інформаційно-бібліографічне обслуговування віддалених користувачів Науково-технічна бібліотека здійснює через віртуальну довідкову службу, послуги якої надаються безкоштовно. Служба працює з понеділка по п’ятницю, з 9.00 до 17.00 год. Запити, що надійшли у вихідні та святкові дні, виконуються у перший робочий день після них.Термін виконання довідок залежить від їх складності (від 1 до 3 днів).

Перш ніж задати питання, рекомендуємо звернутись до «Архіву виконаних довідок», можливо там ви знайдете вже готову відповідь.

Просимо Вас обов’язково уточнювати мету запиту та обсяг необхідної інформації. Точний і повний запит забезпечує якісне виконання довідки. До виконання приймаються запити:

- про наявність у фондах бібліотеки конкретного видання;

- фактографічні, що містять фактичні відомості і дані щодо конкретних фактів, подій, персоналій;

- тематичні (підбір літератури за конкретною темою - до 10-15 назв);

- про уточнення бібліографічних даних видання.

Обмеження:

• некоректні запитання видаляються;
• не розглядаються запитання, пов’язані з наданням рефератів та наукових, дипломних, курсових, контрольних робіт;
• не надаються відповіді на запитання, що порушують чинне законодавство України та не відповідають морально-етичним нормам;
• служба не займається розв’язуванням математичних та інших задач, питаннями політичного та дозвіллєвого порядку.

Копії документів не надсилаються.

Add guestbook entry

Альона

Скажіть будь-ласка, що таке бібліобрифінг?

Шановна Альона ! Бібліобрифінг — коротка нарада бібліотечних фахівців з представниками засобів масової інформації, на якій обговорюється погоджена сторонами-учасниками переговорів інформація про хід подій тощо.

Ігор

Чому я не можу завантажити електронну версію "Збірник завдань для розрахункових робіт з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / С. І. Гургула, В. М. Мойсишин, С. С. Гулька" ?

Шановний Ігор! Необхідний Вам навчальний посібник «Збірник завдань для розрахункових робіт з вищої математики» не скачується з тієї причини, що текст його розміщено в Читальні OnLine лише для перегляду.

Наталя

Доброго дня, скажіть будь ласка, чи працює бібліотека завтра 29.11? (останній четвер місяця)?

Шановна Наталя! 29.11.2012 бібліотека працюватиме у звичному режимі.

Тетяна

Скажіть будь ласка, чому коли я хочу скачати - Метошоп, І. М.
Економіка і організація діяльності об'єднань підприємств [Текст] : практикум / І. М. Метошоп, Н. О. Гавадзин, О. Я. Савко, ввожу свій номер читацького та пін код, то мені пише червоними літерами НЕ ВДАЛОСЯ ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ???

Шановна Тетяна! Виникла помилка на сервері, коли Ви намагалися завантажити електронну копію. Спробуйте будь ласка ще раз, вказана Вами копія завантажується.

Катерина

Доброго дня!підскажіть, будь ласка, як мені знайти "Методичний комплекс з історії економії і економічної думки"

Шановна Катерино! В наших фондах за темою "Методичний комплекс з історії економії і економічної думки" є наступна література:

65.02(4УКР)
З-68
Злупко, С. Н. Економічна думка на Україні. Нариси історії економічної думки на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст. [Текст] : монографія / С. Н. Злупко. – Львів : ЛДУ, 1969. – 220 с.

65.0(4УКР)
І-90
Історія економічної думки України [Текст] : Навч. посібник / Васильева Р.Х., Горкіна Л.П., Петровська Н.А., та ін., авт. – К. : Либідь, 1993. – 272 с. – 75 крб.

65.03(4УКР)
І-90
Історія народного господарства та економічної думки Української РСР [Текст] : Республіканський міжвідомчий збірник. Вип.17. – К. : Наукова думка, 1983. – 88 с.

65.03(4УКР)
І-90
Історія народного господарства та економічної думки Української РСР [Текст] : Республіканський міжвідомчий збірник. Вип. 24. – К. : Наукова думка, 1990. – 104 с.

65.03(4УКР)
І-90
Історія народного господарства та економічної думки Української РСР [Текст] : Республіканський міжвідомчий збірник. Вип. 25. – К. : Наукова думка, 1991. – 96 с. – 2руб.40к.

65.03
К44
Кісь, С. Я. Історія економіки та економічної думки [Текст] : методичний комплекс / С. Я. Кісь. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 180 с. – (Кафедра економічної теорії). – 2 курс. (електронний варіант № 2575)

65.02
К56
Ковальчук, В. Історія світової та української економічної думки [Текст] : Підручник з історії економічних вчень. / В. Ковальчук, М. Сарай. – Тернопіль : Астон, 2004. – 416с. – 28грн.50к.

65.03
К56
Ковальчук, В. М. Історія економіки та економічної думки [Текст] : навч. посіб. / В. М. Ковальчук, М. В. Лазарович, М. І. Сарай. – К. : Знання, 2008. – 647 с. – Бібліогр. с.638-647. – 77 грн.

65.02
М55
Мешко, І. М. Історія економічних вчень. Основні течії західноєвропейської економічної думки [Текст] : Навч. посібник. / І. М. Мешко. – К. : Вища школа, 1994. – 175с.

Галина

чому я неможу скачати книгу Історія України: Курс лекцій (у запитаннях і відповідях)

Шановна Галина! Можливо, коли Ви намагалися завантажити електронну копію виникла помилка на сервері. Спробуйте будь ласка ще раз, вказана Вами копія завантажується.

Андрій

допоможіть будь ласка, при натисканні Пошук по електронному каталогу видає помилку"Не вдалося з'єднатися з віддаленим сервером

Ви намагалися відкрити сторінку з адресою http://194.44.112.131:8180/libr/DocSearchForm, до якої зараз немає доступу. Перевірте правильність написання і пунктуацію адреси веб-сторінки (URL-адресу), потім спробуйте перезавантажити сторінку.!"

мені дуже потрібен збірник задач з фізики Чернова Кріщак

чи не могли б ви мені вислати його ел. поштою?
Soychuk [at] ukr [dot] net
Дякую!

Шановний Андрій! Можливо, коли Ви намагалися завантажити електронну копію виникла помилка на сервері. Спробуйте будь ласка ще раз, вказана Вами копія завантажується.

С.У.

Доброго дня!Скажіть будь-ласка чому я не можу завантажити електронну версію підручника "Збірник завдань для розрахункових робіт з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / С. І. Гургула,..."?Дякую

Шановний С.У.! Необхідний Вам навчальний посібник «Збірник завдань для розрахункових робіт з вищої математики» не скачується з тієї причини, що текст його розміщено в Читальні OnLine лише для перегляду.

Р.В.

Добридень... Будь ласка, потрібна література по темам: "Характеристика крайових швів", "Методи визначення вшдносного віку гірських порід" по Загальній геології

Шановний Р.В. в наших фондах за темою "Методи визначення відносного віку гірських порід" є наступні книги:
550.93
Б92
Бурксер, Е. С. Как определяется возраст горных пород и земли [Текст] / Е. С. Бурксер. – К. : АН СССР, 1954. – 32 с.

551.7
Г69
Горн, Н. К. Руководство к практическим занятиям по исторической геологии [Текст] / Н. К. Горн. – Л. : Изд.Лениградского ун-та, 1954. – 217с.

551.7
Ж94
Жученко, Г. О. Історична геологія та палеонтологія [Текст] : лабораторний практикум для студ. спец. "Геологія нафти і газу", "Геофізика" / Г. О. Жученко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 49 с. – (Кафедра теоретичних основ геології). – 2 курс.

551.7
Ж94
Жученко, Г. О. Історична геологія та палеонтологія [Текст] : конспект лекцій / Г. О. Жученко. – 2-ге вид. зі змінами і доп. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 136с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

551.7
И90
Историческая геология с основами палеонтологии [Текст] : Учебник / Е. В. Владимирская, А. Х. Кагарманов, Н. Я. Спасский [и др.]. – Л. : Недра, 1985. – 423 с.

551.7
И90
История геологического развития Украинских Карпат [Текст]. – К. : Наукова думка, 1981. – 178с. – (АН УССР. Ин-т геологии и геохимии горючих ископаемых).

551.7
И90
Историческая геология [Текст] : Учебник для вузов / Немков Г.И., Левицкий Е.С., Гречишникова И.А., авт. – М. : Недра, 1986. – 352с.

551.7
К52
Клюшников, М. М. Історична геологія [Текст] : навчальний посібник / М. М. Клюшников, О. М. Онищенко. – К. : вища школа, 1975. – 296 с. : іл.

550.93
Д42
Джоплин, Дж.А. Определение возраста пород [Текст] / Дж.А. Джоплин, Дж.Р. Ричардс, К. А. Джоплин ; Тугаринов А.И., ред. ; пер.с англ. Жиров К.К. – М. : Мир, 1976. – 152 с. : ил. – Бібліогр. с.145-151.

550.93
С77
Старик, И. Е. Радиоактивные методы определения геологического времени [Текст] / И. Е. Старик. – Л.-М. : ГОНТИ НКТП СССР Гл. ред. хим. лит., 1938. – 176 с.

550.93
Ш95
Шуколюков, Ю. А. Методы изотопной геохронологии [Текст] / Ю. А. Шуколюков, И. Б. Иванов. – М. : ВИНИТИ, 1985. – 113 с. – (Итоги науки и техники ; т. 14. Геохимия. Минералогия. Петрография).

550.93
Вік формування порід Новоукраїнського масиву [Текст] / Л. М. Степанюк, О. М. Андрієнко, Т. І. Довбуш, В. К. Бондаренко // Мінералогічний журнал. – 2005. – №1. – С. 44-50.

550.93
О-53
Олейников, А. Н. Геологические часы [Текст] / А. Н. Олейников. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л. : Недра, 1987. – 147 с. : ил.

Для якісного пошуку літератури про крайові шви деталізуйте, будь ласка, тему.

петро писар

чому не завантужується ця книжка в онлайн читальні бірник завдань для розрахункових робіт з вищої математики: навч. посіб. / С.І.Гургула, В.М.Мойсишин, С.С.Гулька, І.М.Гураль. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 451 с. - 450. - 1 курс, 2 курс
Шифр: 51 Авторський знак: З-41????????

Шановний Петро! Необхідний Вам навчальний посібник «Збірник завдань для розрахункових робіт з вищої математики» не скачується з тієї причини, що текст його розміщено в Читальні OnLine лише для перегляду.

петро

яне можу подивитися у читальні цю книжку бірник завдань для розрахункових робіт з вищої математики: навч. посіб. / С.І.Гургула, В.М.Мойсишин, С.С.Гулька, І.М.Гураль. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 451 с. - 450. - 1 курс, 2 курс
Шифр: 51 Авторський знак: З-41 чому?????

Наталя

Не можу завантажити даний документ, хоч пише, що є електронна версія.
Методичні рекомендації щодо виконання, написання та оформлення магістерських робіт для магістрантів спеціальності "Економіка підприємства" [Текст] : магістерська робота / М. О. Данилюк, І. М. Данилюк-Черних, І. М. Метошоп, І. М. Станковська. — Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. — 52 с. — (Кафедра економіки підприємства).
ББК 65.9(4УКР)291р30

38. Шановна Наталя! Можливо, коли Ви намагалися завантажити електронну копію виникла помилка на сервері. Спробуйте будь ласка ще раз, вказана Вами копія завантажується.

Ольга

Не можу зрозуміти як скачати електронний варіант книги, в кінці пишеться замовити в читальному залі?

37. Шановна Ольга ! Скористайтесь нашою інструкцією : Меню > Користувачам > Інструкція з пошуку документів по електронному каталогу з можливістю їх замовлення через сайт науково-технічної бібліотеки

Volodia

Не можу підключитися до "пошук по електронному каталозі"

36. Шановний Володимир ! На сервері проводилося технічне обслуговування. Спробуйте ще раз скористатися "Пошуком по електронному каталогу".

Наталя

Неможливо зайти у розділ "Пошук по електронному каталогу". Чому? Кожного разу "Невозможно подключиться к удалённому серверу". На інших браузерах таж помилка.

35. Шановна Наталя! На сервері проводилося технічне обслуговування, тоді коли Ви намагалися скористатися "Пошуком по електронному каталогу". Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

максим

чого не можна зайти в розділ "Пошук по електронному каталогу" вибиває помилку??

34. Шановний Максим! На сервері проводилося технічне обслуговування, тоді коли Ви намагалися скористатися "Пошуком по електронному каталогу". Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

НЕКРОМАНТ

при завантаженні майже завжди вибиваєпомилку: Не вдалося завантажити файл!
неможливо майже нічого завантажити!!!

33. Шановний НЕКРОМАНТ! Вкажіть назву книги, яку Ви не змогли завантажити.

володимир

як зайти подивитися всі книжки для мого курсу і спеціальності?)

32. Пошук по електронному каталогу > Електронні тексти є в наявності > рекомендована література в електронному вигляді для студентів 1-5 курсів > Оберіть потрібний Вам курс > Оберіть потрібну Вам спеціальність.

Марина

Скачать книгу "Прогнозування, пошуки та розвідка родовищ"

31. Уважаемая Марина ! Укажите более точно автора и название книги, которая Вас интересует.

юра

чи є на сайті методички до лаб.робіт?

30. Шановний Юрій! Скористайтесь "Пошуком по електронному каталогу", щоб знайти потрібні Вам методичні вказівки.