Довідка

Інформаційно-бібліографічне обслуговування віддалених користувачів Науково-технічна бібліотека здійснює через віртуальну довідкову службу, послуги якої надаються безкоштовно. Служба працює з понеділка по суботу, з 9.00 до 17.00 год. Запити, що надійшли у вихідні та святкові дні, виконуються у перший робочий день після них.Термін виконання довідок залежить від їх складності (від 1 до 3 днів).

Перш ніж задати питання, рекомендуємо звернутись до «Архіву виконаних довідок», можливо там ви знайдете вже готову відповідь.

Просимо Вас обов’язково уточнювати мету запиту та обсяг необхідної інформації. Точний і повний запит забезпечує якісне виконання довідки. До виконання приймаються запити:

- про наявність у фондах бібліотеки конкретного видання;

- фактографічні, що містять фактичні відомості і дані щодо конкретних фактів, подій, персоналій;

- тематичні (підбір літератури за конкретною темою - до 10-15 назв);

- про уточнення бібліографічних даних видання.

Обмеження:

• некоректні запитання видаляються;
• не розглядаються запитання, пов’язані з наданням рефератів та наукових, дипломних, курсових, контрольних робіт;
• не надаються відповіді на запитання, що порушують чинне законодавство України та не відповідають морально-етичним нормам;
• служба не займається розв’язуванням математичних та інших задач, питаннями політичного та дозвіллєвого порядку.

Копії документів не надсилаються.

Add guestbook entry

Надія

Доброго дня!Чи можливо користуватися книгами вашої бібліотеки студенту їншого ВНЗ?Якщо так,то на яких підставах.Дякую.

Валентин

Доброго дня!
Чи є можливість зробити фотокопію статті у моєму співавторстві в журналі, який є в наявності в бібліотеці? Фотокопія публікації потрібна для звітності по науковій роботі.
http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=462267

Шановний Валентин!На електонноу адресу бібліотеки (library [at] nung [dot] edu [dot] ua) надішліть адресу своєї електронної пошти, щоб ми змогли надіслати фотоскан Вашої статті.

Андрій

Добрий день. Чи є у Вас такий навчальний посібник: Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах: Навчальний посібник. — К. : Вид-во «Ліра-К», 2015. — 552 с. ISBN 978–966–2174–13–7

Шановний Андрій! У фондах науково-технічної бібліотеки є книга з такою назвою за 2011 рік (Автори: Пупена О.М., Ельперін І.В., Луцька Н.М., Ладанюк А.П.). Книгою можна скористатися тільки в читальному залі після послаблення карантинних обмежень.

Каріна

Чи є в електронному варіанті книга Інтенсифікація припливу вуглеводнів у свердловину книга перша автори Качмар, Світлицький, Синюк, Яремійчук 2004 року?

Шановна Каріно! Вказана Вами книга є тільки у паперовому вигляді.

Станіслав

Допоможіть підібрати літературу по стратегічному управлінню. Дякую!

Шановний Станіслав! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:
1. Андрійчук, І. В. Стратегічне управління бізнесом : методичні вказівки для вивч. дисц. / І. В. Андрійчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 46 c.

2. Андрійчук, І. В. Стратегічне управління підприємством : методичні вказівки для виконання курсової роботи / І. В. Андрійчук, О. Я. Савко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 37 с.

3. Витвицька, У. Я. Стратегічне управління фінансами : методичні вказівки для вивч. дисц. / У. Я. Витвицька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 68 c.

4. Довгань, Л. Є. Стратегічне управління : навч. посіб. / Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літ., 2011. – 440 с.

5. Кісь, С. Я. Стратегічне управління людським розвитком : метод. вказівки для вивчення дисципліни / С. Я. Кісь. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 23 с.

6. Кушлик, О. Ю. Стратегічне управління : навч-метод. комплекс / О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 124 с.

7. Кушлик, О. Ю. Стратегічне управління : навч. посіб. / О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 234 с.

8. Кушлик, О. Ю. Стратегічне управління : метод. вказівки для самост. роботи / О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 52 с.

9. Кушлик, О. Ю. Стратегічне управління : практикум / О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк, С. А. Побігун. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 111 с.

10. Міщенко, А. П. Стратегічне управління : навч. посіб. / А. П. Міщенко. – К. : ЦУЛ, 2004. – 336 с. – 323-331. – ISBN 966-8568-07-9.

11. Стратегічне управління локальним розвитком : метод. вказівки / В. П. Петренко, Г. В. Васильченко, О. Ю. Кушлик, Н. А. Даляк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 105 с.

12. Побігун, С. А. Стратегічне управління підприємством : кейс. вправи, сит. завд., діл. ігри / С. А. Побігун, Г. С. Степанюк, Л. Л. Креховецька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 57 с.

Олег

Доброго дня! потрібна література по обводненню свердловин

Шановний Олег! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:
1. Обводнення газових і нафтових свердловин : монографія. Т. 1 : Технологічні матеріали і способи ізоляції. / В. С. Бойко, Р. В. Бойко, Л. М. Кеба, О. В. Семінський. – К. : Міжнар. екон. фундація, 2006. – 792 с. – 744-786. .

2. Обводнення газових і нафтових свердловин : монографія: у 3 т. Т. 2 : Створення потоковідхилювальних бар'єрів і технології ізоляції / В. С. Бойко, Р. В. Бойко, Л. М. Кеба, О. В. Семінський. – К. : Міжнар. екон. фундація, 2007. – 771 с. : іл.

3. Дячук, Н. С. Контроль за обводненням газових і газоконденсатних покладів і свердловин / Н. С. Дячук, А. В. Угриновський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2009. – № 4. – С. 104-109.

4. Нагорняк, Роман Ігорович Удосконалення методів контролю обводнення нафтогазонасичених пластів за результатами геофізичних досліджень свердловин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Нагорняк Роман Ігорович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 21 с. : рис. – 17.

Вадим

Вітаю! Цікавить література по інженерній геодезії

Шановний Вадим! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:
1. Баран, П. І. Інженерна геодезія: Геодезичний супровід зведення висотних будівель: методичні вказівки для виконання курсового проекту / П. І. Баран. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 42 с.
2. Баран, П. І. Топографія та інженерна геодезія: підручник / П. І. Баран, М. П. Марущак. – К. : Знання України, 2015. – 463 с. : іл., табл. – 463.
3. Бурак, К. О. Інженерна геодезія : конспект лекцій. Ч. 5 : Геодезичні роботи при оцінці експлуатаційної надійності будівель, споруд та технологічного обладнання / К. О. Бурак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 163 с.
4. Бурак, К. О. Інженерна геодезія : лабораторний практикум. Ч.І / К. О. Бурак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 67 с.
5. Бурак, К. О. Інженерна геодезія : лабораторний практикум. Ч.ІІ / К. О. Бурак, М. Я. Гринішак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 99 с.
6. Інженерна геодезія : лабораторний практикум. Ч. 4 / К. О. Бурак, В. М. Ковтун, В. П. Михайлишин, М. Я. Гринішак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 79 с.
7. Бурак, К. О. Інженерна геодезія : лабораторний практикум. Ч.3 / К. О. Бурак, В. П. Михайлишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 87 с.
8. Войтенко, С. П. Інженерна геодезія : підручник / С. П. Войтенко. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : Знання, 2012. – 574 с. : рис., табл. – 572-574.
9. Волосецький, Б. І. Інженерна геодезія. Геодезичні роботи для проектування і будівництва водогосподарських та гідротехнічних споруд. : навч. посіб. / Б. І. Волосецький. – 2-ге вид. – Львів : Львів. політехніка, 2015. – 206 с.
10. Кравець, Я. С. Інженерна геодезія : лабор.практикум / Я. С. Кравець, О. Я. Кравець. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 21 с.
11. Лабораторний практикум з курсу "Картографія" для студентів спеціальності 7.070902 "Інженерна геодезія" / Пилип'юк Р.Г., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 1997. – 50 с.

Олена

Допоможіть знайти літературу на тему: "Ринок нерухомості"

Шановна Олено! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:
1. Боднарук І. Л. Економіка та ринок нерухомості [Електронний ресурс] : конспект лекцій / І. Л. Боднарук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 141 с.
2. Боднарук І. Л. Економіка та управління нерухомістю [Електронний ресурс] : конспект лекцій / І. Л. Боднарук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 69 с.
3. Боднарук І. Л. Методологія оцінки нерухомості [Електронний ресурс] : конспект лекцій / І. Л. Боднарук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 94 с.
4. Боднарук І. Л. Основи оцінки бізнесу та нерухомості
[Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. Л. Боднарук, Л. Л. Перович. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019.- 213 c.

Валентин

Добрий день. Прошу допомоги в пошуку тез матеріалів V науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання», ІФНТУНГ, 24-25 листопада 2015 р – Івано-Франківськ, 2015.
Дякую.

Шановний Валентин! На жаль матеріалів конференції в бібліотеці немає. Просимо звернутись на каф. методів та приладів контролю якості та сертифікації продукції (корус 1, кім. 315, e-mail: zarichna [at] nung [dot] edu [dot] ua). В бібліотеці є матеріали такої конференції за 2009 р.
Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання [Текст] : зб. тез доп. наук.-практ. конф. / Кісіль І.С., ред. – 25-26 листопада 2009 р. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 144 с.

Юлія Романишин

Добрий день,
Скажіть будь-ласка, чому мені не вдається переглянути та завантажити електронну версію навчального посібника: Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи. - К.: Академвидав, 2014. - 455 с.
Електронний каталог показує наявність електронної версії цього посібника але при завантаженні пише, що виникла помилка.

Шановна Юлія! Необхідний Вам навчальний посібник Фіцула М.М. «Педагогіка вищої школи» не скачується з тієї причини, що він захищений авторським правом, і автор не надав дозволу бібліотеці на його розповсюдження онлайн.

Ала

Добрый день! Хочу уточнить - какие статьи Липского В.К. есть в сборнике Проблеми i перспективи транспортування нафти i газу : матеріали міжнародноі науково-технічноі конференций 1вано- Франківськ, 15-18 травня 2012 р.- Івано-Франківськ 2012. -348 с.

До збірника належать такі статті:
Минимизация экологических последствий магистральных нефтепроводов на стадии их эксплуатации / Д. П. Комаровский, В. К. Липский, В. Н. Журавлев, Л. М. Спириденок // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., м. Івано-Франківськ, 15-18 трав. 2012 р. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – С. 155-157.

Методологическое обоснование разработки норм естественной убыли нефти и нефтепродуктов в республике Беларусь / В. К. Липский, А. И. Бондарчук, И. А. Леонович, Т. С. Спириденок // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., м. Івано-Франківськ, 15-18 трав. 2012 р. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – С. 165-167.

Липский В. К. Система защиты водных объектов при авариях на нефтепроводах / В. К. Липский // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., м. Івано-Франківськ, 15-18 трав. 2012 р. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – С. 166-167.

Ала

Добрый день! Подскажите, пожалуйста на каких страницах опубликована следующая статья: Спириденок, Л.М. Техническое нормирование и стандартизация в области магистральных трубопроводов / Л. М. Спириденок, В. К. Липский // Проблемы и перспективы транспортировки нефти и газа: материалы Международной научно-технической конференции, 15–18 мая 2012. - Ивано-Франковск, 2012. - С. ?.

Шановна Алла! Вказана Вами стаття у даному збірнику відстуня.

Наталя

Не можжу знайти підручник, допоможіть, будь-ласка:
Сборник задач по охране труда в нефт. и газ. промышл. / А.В.Фомочкин и др. Учебное пособие. Часть І. - М.: МИНГ, 1989. - 108с.

Шановна Наталя! На жаль вказаної Вами книги немає в електронному вигляді.

Надя

Доброго дня. Знову недоступний для завантаження файл Полянська А. С. Ситуаційний менеджмент [Текст] : методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / А. С. Полянська. — Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. — 64 с. — (Кафедра менеджменту і адміністрування). — 5 курс. Виправте будь ласка.

Шановна Надія! Файл вже доступний для завантаження. Спробуйте завантажити ще раз.

Мирослав

Доброго дня! Не працює сторінка "Пошук по електронному каталогу". В браузері ось такий текст:
Немає зв’язку із сайтом

Хост 194.44.112.131 відхилив запит на з’єднання.
Пошукайте за запитом "194 112 131 8180 libr DocSearchForm" у Google
ERR_CONNECTION_REFUSED

Шановний Мирослав! Виникла помилка на сервері, коли Ви намагалися скористатися "Пошуком по електронному каталогу". Спробуйте будь ласка ще раз.

Надя

Доброго дня. Чому я не можу завантажити підручник " інфраструктура товарного ринку" Тараєвська Л.С. з бібліотеки? Вибиває " не вдалося завантажити файл!".

Доброго дня. Файл вже доступний для завантаження. Спробуйте завантажити ще раз.

Галя

Добрий день!!! мені необхідна інформація про електронні ресурси вашої бібліотеки представлені на сайті!!! Чи є якийсь матеріал на цю тему???

Шановна Галино! Спробуйте конкретніше сформулювати Ваш запит.

Світлана

На основі яких нормативних документів створена ваша Інструкція з технічної бібліотечної обробки документів в науково-технічній бібліотеці.Дякую!

Шановна Світлано! Для створення Інструкція з технічної бібліотечної обробки документів була використана фахова література.

Михайло

Доброго дня, чи є в наявності книжка
Новицкий П.В. Основы информационной теории измерительных уст­ройств. -Л.: Энергия, 1968.
Дякую!

Шановний Михайло ! Вказана Вами книги є тільки у паперовому вигляді. Цієї книгою Ви можете скористатися на абонементі наукової літератури.

Микола

Допоможіть знайти літературу на тему: "Геодезичні роботи для проектування гідротехнічних споруд".

Шановний Микола! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:
1 Перович, Л. М. Основи кадастру. Ч.1 / Л. М. Перович, Б. І. Волосецький. – Львів, 2000. – 128с. – ISBN 966-7806-09-Х.

2 Волосецький, Б. І. Інженерна геодезія. Геодезичні роботи для проектування і будівництва водогосподарських та гідротехнічних споруд. : навч. посіб. / Б. І. Волосецький. – Львів : Львів. політехніка, 2003. – 144с. – : 8грн.

3 Волосецький, Б. І. Геодезія у природокористуванні : навч. посіб. / Б. І. Волосецький. – Львів : Львів. політехніка, 2008. – 288 с. : іл. – Бібліогр. с.278-280. – ISBN 978-966-553-701-4.

4 Волосецький, Б. І. Геодезія у природокористуванні : навч. посіб. / Б. І. Волосецький. – 2-ге випр. і допов. – Львів : Львів. політехніка, 2012. – 292 с. : рис. – Бібліогр. с.280-283. – ISBN 978-617-607-268-3.

5 Волосецький, Б. І. Інженерна геодезія. Геодезичні роботи для проектування і будівництва водогосподарських та гідротехнічних споруд. : навч. посіб. / Б. І. Волосецький. – 2-ге вид. – Львів : Львів. політехніка, 2015. – 206 с. – Бібліогр. с.199. – ISBN 978-617-607-766-4.

6 Волосецький, Б. Геодезичний моніторинг переформувань елементів долинно-руслового рельєфу рік Карпатського регіону / Б. Волосецький // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. пр. / Тревого І.С., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2014. – Вип. II (28). – С. 96-99.

7 Волосецький, Б. І. Дослідження перенесення гравійно-галькових мас у руслі р. Стрий за даними геодезичного моніторингу / Б. І. Волосецький, Т. Г. Шпирналь // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвід. наук.-техн. зб. / Третяк К. Р., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2013. – Вип. 77. – С. 115-121.