Довідка

Інформаційно-бібліографічне обслуговування віддалених користувачів Науково-технічна бібліотека здійснює через віртуальну довідкову службу, послуги якої надаються безкоштовно. Служба працює з понеділка по суботу, з 9.00 до 17.00 год. Запити, що надійшли у вихідні та святкові дні, виконуються у перший робочий день після них.Термін виконання довідок залежить від їх складності (від 1 до 3 днів).

Перш ніж задати питання, рекомендуємо звернутись до «Архіву виконаних довідок», можливо там ви знайдете вже готову відповідь.

Просимо Вас обов’язково уточнювати мету запиту та обсяг необхідної інформації. Точний і повний запит забезпечує якісне виконання довідки. До виконання приймаються запити:

- про наявність у фондах бібліотеки конкретного видання;

- фактографічні, що містять фактичні відомості і дані щодо конкретних фактів, подій, персоналій;

- тематичні (підбір літератури за конкретною темою - до 10-15 назв);

- про уточнення бібліографічних даних видання.

Обмеження:

• некоректні запитання видаляються;
• не розглядаються запитання, пов’язані з наданням рефератів та наукових, дипломних, курсових, контрольних робіт;
• не надаються відповіді на запитання, що порушують чинне законодавство України та не відповідають морально-етичним нормам;
• служба не займається розв’язуванням математичних та інших задач, питаннями політичного та дозвіллєвого порядку.

Копії документів не надсилаються.

Add guestbook entry

Cоломія

Скажіть, будь ласка, чи є в бібліотеці будь-яка література з питання "Симетрія та її прояви в природі"? Дякую.

Шановна Соломія! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:

514
Б30 Бахман, Ф. Построение геометрии на основе понятия симетрии [Текст] / Ф. Бахман ; пер.c ним. Пименов Р.И. – М. : Наука, 1969. – 380 с. : ил. – Бібліогр.: с. 364-375. – 2 р. 04 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

550.831
Болюк, В. Абсолютні балістичні лазерні гравіметри із симетричним способом вимірювання прискорення вільного падіння [Текст] / В. Болюк, О. Вінніченко // Метрологія та прилади. – 2013. – № 2. – С. 53-59.

548.7
Б43 Белов, Н. В. Очерки по структурной кристалографии и федоровским группам симметрии [Текст] / Н. В. Белов ; Фесенко Е.Г., ред. – М. : Наука, 1986. – 679 с. – Бібліогр.: с. 275-278. – 1 р. 80 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

547
В88 Вудворд, Р. Сохранение орбитальной симетрии [Текст] / Р. Вудворд, Р. Хоффман ; пер.с англ. Кронгауз В.А. – М. : Мир, 1971. – 208 с. : ил. – Бібліогр.: с. 192-206. – 97 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

548.12
В88 Вульфъ, Г. В. Симметрия и ея проявление въ природе [Текст] : Лекции, читанные въ 1907 г. / Г. В. Вульфъ. – М. : Типогр. Т-ва И.Д.Сытина, 1908. – 134 с. – (Моск. Общ-во Нар. Ун.-товъ).
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

544.1
Д40 Джаффе, Г. Симметрия в химии [Текст] / Г. Джаффе, М. Орчин. – М. : Мир, 1967. – 233 с. – 81 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

547.1
Д41 Джилкрист, Т. Органические реакции и орбитальная симметрия [Текст] / Т. Джилкрист, Р. Сторр ; пер.с англ. Дяткин Б.Л. – М. : Мир, 1976. – 352 с. : ил., табл. – 1 р. 68 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)
550.834
Кобрунов, А. И. О распространении волн в пространстве с нарушенной симметрией [Текст] / А. И. Кобрунов // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ : респ. міжвід. наук.-техн. зб. – Львів : Світ, 1991. – Вип. 28. – С. 54-58. – Розд. 2: "Розвідувальна та промислова геофізика".

550.856
Козел, К. К. Определение геологической природы аномальных участков на графиках симметричного электропрофилирования [Текст] / К. К. Козел // Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений : республ. межвед. науч.-технич. сборник. – Львів : Вища школа, 1989. – Вып. 26. – С. 14-16. – Разд. 1: "Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений".

550.3:551.243
Козел, К. К. Физическое моделирования симметричного электропрофилирования в трехмерном пространстве [Текст] / К. К. Козел // Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений : республ. межвед. науч.-технич. сборник. – Львів : Вища школа, 1990. – Вып. 27. – С. 42-46. – Разд. 2: "Разведочная и промысловая геофизика".

548.12
К65 Копцик, В. А. Шубниковские группы. Справочник по симметрии и физическим свойствам кристаллических структур [Текст] / В. А. Копцик. – М. : Московский ун-т, 1966. – 724 с. : ил., табл. – 5 р. 50 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

544.4
Л49 Лер, Р. Орбитальная симметрия в вопросах и ответах [Текст] / Р. Лер, А. Марчанд ; пер.с англ. Прохода А.Л. – М. : Мир, 1976. – 182 с. : ил.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

502
М15 Макаров, Н. В. Симметрия и асимметрия в природе [Текст] : направленный химический синтез / Н. В. Макаров. – М. : Знание, 1990. – 32 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; вып. 7. Химия). – 15 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

517.9
М60 Миллер, У. Симметрия и разделение переменных [Текст] / У. Миллер ; Бабенко К.И., ред. ; пер.Бабенко Г.П. – М. : Мир, 1981. – 342 с. – Бібліогр.: с. 326-332. – 2 р. 80 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

530.145
Н28 Нарушение симметрии в природе [Текст]. – М. : Знание, 1982. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Физика). – 1 р. 03 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

539.18
Н79 Нокс, Р. Симметрия в твердом теле [Текст] / Р. Нокс, А. Голд ; Бонч-Бруевич В.Л.. ред. – М. : Наука, 1970. – 424 с. : ил. – 1 р. 99 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

539.4
Ориняк, І. Розрахунок коефіцієнтів інтенсивності напружень для двох довгих симетричних поздовжніх поверхневих тріщин у згині труби [Текст] / І. Ориняк, А. Богдан // Машинознавство. – 2006. – № 6. – С.3-8.

550.834
Продайвода, Г. Т. Пружна симетрія і параметри азимутальної анізотропії сейсмічних хвиль осадової товщі за даними методу вертикального сейсмічного профілювання [Текст] / Г. Т. Продайвода, П. М. Кузьменко, А. С. Вижва // Доповіді національної академії наук України. – 2014. – № 11. – С. 109-115.

544.1
Х86 Хохштрассер, Р. Молекулярные аспекты симметрии [Текст] / Р. Хохштрассер ; пер.с англ. – М. : Мир, 1968. – 384 с. – 1 р. 73 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

548.12
Ш30 Шафрановский, И. И. Симметрия в геологии [Текст] / И. И. Шафрановский, Л. М. Плотников. – Л. : Недра, 1975. – 144 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 137-144. – 1 р. 01 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

548.12
Ш30 Шафрановский, И. И. Симметрия в природе [Текст] / И. И. Шафрановский. – Л. : Недра, 1968. – 184 с. : ил. – 56 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

530.1
Ш75 Шмутцер, Э. Симметрии и законы сохранения в физике [Текст] / Э. Шмутцер ; пер.Мицкевич Н.В. – М. : Мир, 1974. – 160 с. – 49 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

548.12
Ш95 Шубников, А. В. Симметрия и антисимметрия конечных фигур [Текст] / А. В. Шубников. – М. : Наука, 1951. – 172 с. – Бібліогр.: с. 162-165.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

533.9;517.9
Цифра, И. М. Свойства симметрии и их использование при решении уравнений Максвелла в неоднородных средах [Текст] / И. М. Цифра, А. Мессина, Т. Чижицкий // Геофизический журнал. – 2008. – T. 30, № 1. – С. 111-117.

53+55
Желиговский, В. А. Слабо нелинейная устойчивость магнитогидродинамических систем имеющих центр симметрии, к возмущениям с большими масштабами [Текст] / В. А. Желиговский // Физика Земли. – 2006. – № 3. – С. 69-78.

Саша

Комп`ютерне машинобудівне виробництво

Шановний Саша! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:
Комп`ютерне машинобудівне виробництво

Дружиніна В. В. Прогнозування експортного потенціалу машинобудівних підприємств з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності / В. В. Дружиніна, Л. В. Різніченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С. 246-252.

Яшкіна О. Оцінка наукового потенціалу машинобудівної галузі України : [в т.ч. сектору вищої освіти] / О. Яшкіна // Економіст. – 2013. – № 9. – С. 23-26.

Чубай В. М. Аналіз інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства у процесі формування і реалізації інноваційної стратегії / В. М. Чубай // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 8. – С. 193-190.

Ромусік Я. Перспективи розвитку машинобудування України на тлі світових тенденцій / Я. Ромусік // Економіст. – 2010. – № 9. – С. 22-25.

Романенко В. А. Розвиток машинобудування в Україні: системний підхід / В. А. Романенко // Економіка України. – 2013. – № 10. – С. 56-66.

Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні : наук. журн. – Запоріжжя : ЗНТУ. – № 2. – 2010. – 158 с.

Габдуллина А. З. Оценка состояния режущего инструмента на станках с ЧПУ по силовому критерию / А. З.

Габдуллина // Автоматизация и современные технологии. – 2007. – № 7. – С.10-12.

Нежметдинов Р. А. Повышение качества архитектурных решений систем ЧПУ на основе программно реализованного контроллера типа Soft PLS / Р. А. Нежметдинов, В. К. Шемелин // Автоматизация и современные технологии. – 2008. – № 6. – С.33-35.

Білявський М. Експериментальне дослідження формування осьових вібрацій шпинделя і складових сил різання при комбінованій обробці плоских поверхонь та їх вплив на точність оброблення / М. Білявський // Машинознавство. – 2009. – № 11. – С. 47-51.

Векілевич С. В. Розподілена САПР з використанням технологій Grid-сервісів / С. В. Векілевич, А. І. Петренко // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". – 2004. – № 3. – С. 30-37.

Чисельне моделювання напружено-деформованого стану еластомерних елементів сит грохотів у САПР "МІРЕЛА+" / В. В. Киричевський, С. М. Гребенюк, С. І. Гоменюк, Р. В. Киричевський // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2005. – № 2. – С.53-82.

Автоматизация и современные технологии : межотраслевой науч.-техн. журн. – М. : Машиностроение. – № 11. – 2007. – 47 c.

Автоматизация и современные технологии : межотраслевой науч.-техн. журн. – М. : Машиностроение. – № 4. – 2008. – 48 c.

Автоматизация и современные технологии : межотраслевой науч.-техн. журн. – М. : Машиностроение. – № 4. – 2009. – 48 с.

62-52
А22
Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 42. - Львів : Львів. політехніка, 2008. - 186 с. : і
К/сх - Книгосховище : 663809 (18.00 грн.)
62-52
А22
Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 44. - Львів : Львів. політехніка, 2010. - 129 с. : і
К/сх - Книгосховище : 674362
62-52
А22
Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : Український міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 40. - Львів : Львів. політехніка, 2006. - 311 с.
К/сх - Книгосховище : 649734, 649735
62-52
А22
Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : Український міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 36. / Стецько З.А., ред. - Львів : Львів. політехніка, 2001. - 123 с.
К/сх : 617591 (25.00 грн.)
621.9.02
П78
Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов : справочник / Баранчиков В.И., ред. - М. : Машиностроение, 1990. - 400с.
К/сх : 488205, 504600
621.9.02
Я49
Якубов Ф. Я.
Структурно-энергетические аспекты упрочнения и повышения стойкости режущего инструмента : монография / Ф. Я. Якубов, В. А. Ким. - Симферополь : КНПДВ, 2005. - 300 с. : ил. - 295.
К/сх : 656148

539.3/.6
Г95
Гурняк Л. І.
Опір матеріалів : навч. посіб. / Л. І. Гурняк, Ю. В. Гуцуляк, Т. Б. Юзьків. - Львів : "Новий світ-2000", 2006. - 364 с. : іл. - (Вища освіта в Україні). - 362.
К/сх : 631501
539.3/.6
К67
Корнілов, О. А.
Опір матеріалів : підручник / О. А. Корнілов. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Логос, 2003. - 552 с.
К/сх : 626407
621.71
С13
Савчук В. І.
Наукові основи складання машин : навч. посіб. / В. І. Савчук. - Суми : СумДУ, 2004. - 131 с. : іл.
К/сх : 656133
621.7
Г75
Григурко І. О.
Технологія обробки типових деталей (курсове проектування) : навч. посіб. / І. О. Григурко, М. Ф. Брендуля, С. М. Доценко. - Львів : "Новий Світ-2000", 2006. - 576 с. : іл. - 570-572.
К/сх : 646357

Б76
Боженко Л. І. Технологія машинобудування. Проектування технологічного спорядження : навч. посіб. / Л. І. Боженко. – Львів : Світ, 2001. – 296с/

Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 46. – Львів : Львів. політехніка, 2012. – 167 с. : іл.
006:621
Б76
Боженко Л. І.
Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні. : навч. посіб. / Л. І. Боженко. - Львів : Світ, 2003. - 328 с.
К/сх : 602915

621.002
Б81
Бондаренко С. Г.
Основи технології машинобудування : навч. посіб. / С. Г. Бондаренко. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 500 с. : іл.
К/сх : 658154
539.3/.6
Ш33
Шваб'юк, В. І.
Опір матеріалів : навч. посіб. / В. І. Шваб'юк. - К. : Знання, 2009. - 380 с.
К/сх : 686074 (79.00 грн.)
658.52
Д81
Дудюк, Д. Л.
Гнучке автоматизоване виробництво і роботизовані комплекси : навч. посіб. / Д. Л. Дудюк, С. С. Мазепа, М. М. Мисик. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 278 с. : іл. - 276-277.
К/сх : 679347

Люба

Розвиток туризму в Україні

Шановна Люба! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:
Бондаренко М. П. Теоретичні засади розвитку індустрії туризму / М. П. Бондаренко // Екон. часопис - ХХІ. – 2012. – № 3-4. – С. 19-22.

Братюк В. П. Теоретичні підходи до державної політики розвитку туризму й інструменти та методи її забезпечення / В. П. Братюк // Актуал. пробл. економіки. – 2012. – № 6. – С. 30-37.
Гордієнко Т. Нормативне забезпечення туристичних і супутніх послуг в Україні: стан та перспективи розвитку / Т. Гордієнко // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2012. –
№ 2. – С. 3-7.

Гур'єва І. Розвиток туризму в Україні: проблеми й перспективи / І. Гур'єва, С. Хитяник // Фінанс. контроль. – 2011. – № 1. – С. 17-22.

Коваль П. Ф. Розвиток розважального сектору туріндустрії як засіб зміцнення туристичного потенціалу України / П. Ф. Коваль, Н. О. Алєшугіна, Г. П. Андрєєва // Актуал. пробл. економіки. – 2010. – № 6. – С. 78-83.

Лютак О. М. Аналіз та оцінювання інформації про основні туристичні потоки України / О. М. Лютак, Л. В. Михальчук // Актуал. пробл. економіки. – 2012. –
№ 12. – С. 217-226

Матвієнко А. Т. Туристичні WEB-ресурси України: сучасні підходи та критерії інформаційно-комунікаційного забезпечення туристичної галузі / А. Т. Матвієнко // Бібліотекознавство, документознавство, інформологія. – 2011. – № 3. – С. 36-40.

Матвієнко А. Т. Інформатизація туризму та соціокультурний аспект електронного туристичного ресурсу в Україні / А. Т. Матвієнко // Бібліотекознавство, документознавство, інформологія. – 2011. – № 4. – С 54-58

Розвиток ринку туристичних послуг: інноваційний вимір / С. В. Захарін, Д. Г. Кучеренко, М. Г. Сульженко, Г. В. Науменко // Пробл. науки. – 2013. – № 5. – С. 19-24.

338.483
Р90
Рутинський М. Й. Замковий туризм в Україні : навч. посіб. / М. Й. Рутинський. – К. : Центр учбової л-ри, 2007. – 432 с.
К-сть прим.: 3 (ЧЗПС. – 2, К/сх. – 1)

67.9
С29
Селецький С. І. Правове регулювання туризму в Україні : навч. посіб. / С. І. Селецький. – К. : Центр учбової л-ри, 2012. – 186 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

Сажнєва Н. М. Актуальні напрями розвитку конкурентоспроможного ринку туризму в Україні / Н. М. Сажнєва, І. А. Арсененко // Укр. геогр. журн. – 2012. – № 1. – С. 40-43.

Самонова Т. Б. Дослідження кон'юнктури ринку туристичних послуг в Україні: основні підходи / Т. Б. Самонова // Актуал. пробл. економіки. – 2010. – № 3. – С. 99-104.

Трілленберг Г. Ресурсна складова розвитку в'їзного туризму в Україні / Г. Трілленберг // Вісн. Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2011. – № 5-1. – С. 274-291.

mari

Доброго вечора.Шукаю книгу з лабораторними роботами з дисципліни "Заповідна справа" автор Манюк О.Р,

Шановна Mari! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:

502.211
М24
Манюк, О. Р. Заповідна справа [Текст] : лабораторний практикум / О. Р. Манюк, І. А. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 60 с. – (Кафедра безпеки життєдіяльності). – 1 курс.

502.211
М24
Манюк, О. Р. Заповідна справа [Текст] : метод. вказівки / О. Р. Манюк, І. А. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 29 c. – (Кафедра екології). – 1 курс.

502.211
М24
Манюк, О. Р. Заповідна справа [Текст] : практикум / О. Р. Манюк. – 2-ге вид. із зм. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 60 с. – (Кафедра екології). – 1 курс.

Іван

Доброго дня. Шукаю книгу "Нафтопромислове обладнання. Задачі, вправи" автор Костриба І. В. В електронному каталозі є, але немає електронного тексту, шукаю в онлайн читальні немає взагалі. Напишіть де можна її знайти?

Шановний Іван ! На жаль вказаної Вами книги немає в електронному вигляді.

Іра

у вас є підручник, у якому описуються правила для оформлення курсових робіт?

Шановна Ірина! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:
81.432.1
М54
Методичні вказівки з курсу "Практика перекладу", зміст та оформлення курсових робіт [Текст] / П'ятничко Б.П., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2000. – 26с. – (Кафедра документознавства та інформаційної діяльності). –
К-сть прим.: 63 (К/сх. – 1, ЧЗЛР. – 23, УчАб. – 39)

65.9(4УКР)291.21
У79
Устенко, А. О. Методичні вказівки щодо виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни "Основи менеджменту" [Текст] / А. О. Устенко, Л. І. Ріщук, Л. С. Тараєвська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. – 21 с. – (Кафедра менеджменту і адміністрування). – Бібліогр.: с. 19-21. – 2 курс.
К-сть прим.: 39 (ЧЗЛР. – 6, УчАб. – 32, К/сх. – 1)

65.9(4УКР)291
Д18
Данилюк, М. О. Методичні вказівки щодо оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт [Текст] : методичні вказівки / М. О. Данилюк, Б. В. Гречаник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 27 с. – (Кафедра економіки підприємства).

Іван

Чому не працює пошук по електронному каталогу?

Шановний Іван! Виникла помилка на сервері, коли Ви намагалися скористатися "Пошуком по електронному каталогу". Спробуйте будь ласка ще раз, "Пошук по електронному каталогу" працює.

андрій

Доброго дня! Підкажіть , будь ласка, список літератури на тему: "Радіаційний і тепловий режим Австрії". Дуже дякую!

Шановний Андрій! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:
Вопросы физики облаков, радиционного режима и теплового баланса : труды. Вып.50 / Зверева С.В., ред. – Л. : Ленинградский гидрометеорологический ин-т, 1974. – 202 с. : ил., табл. – : 1 р. 19 к.

Рибченко, Л. С. Зміна радіаційного режиму в умовах сучасної посухи в Україні / Л. С. Рибченко // Український географічний журнал. – 2007. – № 1. – С. 14-19.

Рибченко, Л. С. Радіаційний режим в умовах інтенсивних засух 2001-2010 рр. в Україні / Л. С. Рибченко, С. В. Савчук // Український географічний журнал. – 2013. – № 1. – С. 5-11.

Рибченко, Л. С. Радіаційний режим на території України в холодний і теплий періоди / Л. С. Рибченко // Український географічний журнал. – 2010. – № 4. – С. 28-36.

леся

Щоб зайти у Електронну бібліотеку у менек запитує пін код. Віки я його маю взяти? Дякую

Шановна Леся! Завітайте у відділ інформаційних технологій НТБ (кім.№ 24, ІІ поверх) та отримайте новий пін-код.

міша

киньте мені будь-ласка , якусь інформацію до курсової на тему :Розроблення блок-схеми геофізичного приладу для проведення досліджень методом кавернометрії.
та історія розвитку методу контролю технічного стану свердловин,
та історія розвитку методу кавернометрії__)))

Шановний Михайло! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:

Розроблення блок-схем геофізичного приладу для проведення досліджень методом кавернометрії
550.832
Д 93
Кавернометрия и профилеметрия [Текст] // Общий курс геофизических исследований скважин : учебник / Д.И.Дьяконов, Е.И.Леонтьев, Г.С.Кузнецов. – М. : Недра, 1984. – С. 318-324. – В тексте предложены схемы конструкций каверномеров.
Н.Аб: 419505, 419508, 419513.К/сх: 419515, 419516, 645604.ЧЗТЛ: 419517.УчАб: 488921, bo26513, bo26514, bo26515 - bo26527.

550.832
Д 93
Типы каверномеров и принципы их действия [Текст] // Общий курс геофизических исследований скважин : Учебник. / Д.И.Дьяконов, Е.И.Леонтьев, Г.С.Кузнецов. – М. : Недра, 1977. – С. 322-326.- В тексте предложены схемы конструкций каверномеров.
Н.Аб: 308118, 622801, 622802.К/сх: 308120 - 308123.ЧЗТЛ: 308124.УчАб: bo26529 - bo26574.

622.241:622.831(470.21)
Калашник, А. И. Анализ данных кавернометрии и осложнений при строительстве разведочных скважин на Штокмановском газоконденсатном месторождении [Текст] / А. И. Калашник, А. В. Борисов, Н. А. Калашник // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – 2011. – № 7. – С. 23-25.
ЧЗПВ

Історія розвитку методу контролю технічного стану свердловин. Історія розвитку методу кавернометрії

550.832(09)
Д 93
Введение [Текст] : [история развития геофиз. метододов исследования скважин] // Общий курс геофизических исследований скважин : Учебник / Д.И.Дьяконов, Е.И.Леонтьев, Г.С.Кузнецов. – М. : Недра, 1984. – С. 5-9.
Н.Аб: 419505, 419508, 419513.
К/сх: 419515, 419516, 645604.ЧЗТЛ: 419517.УчАб: 488921, bo26513- bo26527.

550.832(09)
Д 93
Введение [Текст] : [история развития геофизических исследований скважин] // Общий курс геофизических исследований скважин : Учебник. / Д.И.Дьяконов, Е.И.Леонтьев, Г.С.Кузнецов. – М. : Недра, 1977. – С. 5-9.
Н.Аб: 308118, 622801, 622802. К/сх: 308120, 308122, 308123. ЧЗТЛ: 308124. УчАб: bo26529 - bo26574.

550.832(09)
Страницы истории отечественной геофизики [Текст] : развитие геофизических методов в 1918-1940 годы // Геофизический вестник. – 1998. – № 6. – С. 9-13.
ЧЗПВ

Красножон М. Д. Історія розвитку та сучасний стан інтерпретаційних технологій ГДС. – К. : Вид-во ЦентрУкрДГРІ, 2001. – (В фонді НТБ ІФНТУНГ відсутня)

Леся

доброго дня!скажіть будь-ласка, чому я не можу знайти методичку з предмету "Фінансово-економічна інформація" 4 курс?допоможіть будь-ласка!щиро вдячна!

Шановна Леся! Спробуйте точніше сформулювати запит, вкажіть автора і назву методички.

Гість

Доброго дня! Намагалась скачати методичку, вибиває що невірний пін-код (пін-код не змінювався, але протягом літа читацького в мене не було, я п'ятикурсниця). Підкажіть, будь-ласка, що робити?

Завітайте у відділ інформаційних технологій НТБ (кім.№ 24, ІІ поверх) та змініть свій пін-код.

Олег

Чому не можна скачати ні одну з цих книжок"Мислюк М.А. Буріння свердловин: довідник: у 5 т."

Шановний Олег! Необхідний Вам навчальний посібник «Мислюк М.А. Буріння свердловин: довідник: у 5 т.» не скачується з тієї причини, що його текст розміщено в розділі сайту "Скановані книги" лише для перегляду. Через обмеження авторських прав розділ сайту "Скановані книги" доступний тільки з мережі університету.

Ігор

Доброго Вам дня!
Прошу поінформувати мене з такого питання. Чи є на сьогодні видання (науково-технічні журнали) Вашого університету, які індексуються у БД Scopus чи Web of science? Якщо є, то які це видання?

Шановний Ігор. На даний момент у нас немає доступу до БД Scopus і Web of science, тому ми не можемо надати Вам вичерпну інформацію.

Наталія

Чи є у Вашій бібліотеці лабораторний практикум "Нафтові і газові родовища та підземні сховища газу України" Орлова?

Шановна Наталія ! Цю книгу Ви можете знайти і завантажити в розділі сайту "Пошук по електронному каталогу"

євген

загубив цю книжку "Середюк М.Д. Проектування та експлуатація систем газопостачання населених пунктів: навч. посіб. / М.Д.Середюк, В.Я.Малик, В.Т.Болонний. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2003. - 436 с. - 1 курс, 4 курс, 5 курс", яку книжку можна на заміну????

Шановний Євгене!
Замість втраченої Вами книги, необхідно здійснити її заміну виданням аналогічної тематики. Наприклад, Ви можете придбати «Довідник з газопостачання населених пунктів України» / Гончарук М.І., Середюк М.Д., Шелудченко В.І. (2006р.) в кіоску «Інфоцентр» головного корпусу університету (І пов.).

андрей

есть ли у вас образец как писать лабораторную работу, по литологии ?

Шановний Андрій ! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:

552.5
Г67 Горванко, Г. Д. Літологія [Текст] : метод. вказівки / Г. Д. Горванко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – (Кафедра теоретичних основ геології). – 2 курс.

552.5
Г67 Горванко, Г. Д. Літологія [Текст] : конспект лекцій / Г. Д. Горванко. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 218 с. – (Кафедра теоретичних основ геології).

552.5
Г67 Горванко, Г. Д. Літологія [Текст] : лабораторний практикум / Г. Д. Горванко. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 155 с. – (Кафедра теоретичних основ геології). – 2 курс.

552.5
Г67 Горванко, Г. Д. Літологія [Текст] : лабораторний практикум для студ. за напрямком підг. "Геологія" / Г. Д. Горванко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 150 с. – (Кафедра теоретичних основ геології). – 2 курс. – 4грн.
К-сть прим.: 132 (УчАб. – 106, ЧЗЛР. – 25, К/сх. – 1)

552.5
Г67 Горванко, Г. Д. Літологія [Текст] : конспект лекцій / Г. Д. Горванко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 228 с. : іл. – (Кафедра теоретичних основ геології). – Бібліогр.: с. 218. – 2 курс. – 9грн.50к.
К-сть прим.: 159 (Н.Аб. – 3, УчАб. – 146, К/сх. – 9, ЧЗТЛ. – 1)

Сергій

чи є у вашій бібліотеці статистичні щорічники Івано-Франківської області за 2013 рік?

Шановний Сергій ! Такі щорічники в бібліотеці є за 2006-2012 рр. вибачте, за 2013 ще не отримали.

Василь Петрович

Доброго дня! Мене цікавить книга «Химическая минералогия» Браунса 1904 року видання. Якщо у вас є дана книга, то чи є можливість нею скористатися?

Шановний Василь Петрович! Така книга є в нашій бібліотеці, вона належить до фонду рідкісних видань. Ознайомитися ви можете з цією книгою лише в читальному залі для професорсько-викладацького складу.

Віталій

Куди потрібно звертатися для замовлення книги якої немає в бібліотеці нафти і газу?

Шановний Віталій ! Ви можете скористатися послугами міжбібліотечного абонементу (ІІІ поверх, к.№30)