Довідка

Інформаційно-бібліографічне обслуговування віддалених користувачів Науково-технічна бібліотека здійснює через віртуальну довідкову службу, послуги якої надаються безкоштовно. Служба працює з понеділка по п’ятницю, з 9.00 до 17.00 год. Запити, що надійшли у вихідні та святкові дні, виконуються у перший робочий день після них.Термін виконання довідок залежить від їх складності (від 1 до 3 днів).

Перш ніж задати питання, рекомендуємо звернутись до «Архіву виконаних довідок», можливо там ви знайдете вже готову відповідь.

Просимо Вас обов’язково уточнювати мету запиту та обсяг необхідної інформації. Точний і повний запит забезпечує якісне виконання довідки. До виконання приймаються запити:

- про наявність у фондах бібліотеки конкретного видання;

- фактографічні, що містять фактичні відомості і дані щодо конкретних фактів, подій, персоналій;

- тематичні (підбір літератури за конкретною темою - до 10-15 назв);

- про уточнення бібліографічних даних видання.

Обмеження:

• некоректні запитання видаляються;
• не розглядаються запитання, пов’язані з наданням рефератів та наукових, дипломних, курсових, контрольних робіт;
• не надаються відповіді на запитання, що порушують чинне законодавство України та не відповідають морально-етичним нормам;
• служба не займається розв’язуванням математичних та інших задач, питаннями політичного та дозвіллєвого порядку.

Копії документів не надсилаються.

Add guestbook entry

Іван Петрович

Доброго дня, прошу надати мені інформацію про літературу на тему «Трубопровідний транспорт в газовій та нафтовій промисловості»

Шановний Іван Петрович! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:

622.691.4
К28
Касперович В. К. Трубопровідний транспорт газу [Текст] : підручник / В. К. Касперович. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1999. – 198 с.
К-сть прим.: 145 (Н.Аб. – 5, УчАб. – 119, ДРНТ. – 2, К/сх. – 17, ЧЗТЛ. – 2)

622.691.4
К56
Ковалко М. П. Методи та засоби підвищення ефективності функціонування систем трубопровідного транспорту газу [Текст] / М. П. Ковалко. – К. : УЕЗ, 2001. – 288 с.
К-сть прим.: 199 (Н.Аб. – 12, К/сх. – 148, УчАб. – 35, ДРНТ. – 4)

622.692.4
С32
Середюк М. Д. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів [Текст] : підручник / М. Д. Середюк, Й. В. Якимів, В. П. Лісафін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. – 518 с.
К-сть прим.: 364 (Н.Аб. – 33, УчАб. – 287, ДРНТ. – 32, ЧЗТЛ. – 2, К/сх. – 10)

65.9(4УКР)307
Розвиток трубопровідного транспорту нафти і нафтопродуктів [України] [Текст] // Енергоінформ. – 2005. - 18-24 січ. – № 3. – С.7.

622.691+65.9(УКР)377
Бабій Б. А. Трубопровідний транспорт природного газу в Україні: зародження, становлення та розвиток [Текст] / Б. А. Бабій, І. О. Пономаренко // Інформаційний огляд ДК "Укртрансгаз". – 2005. – № 2. – С. 10.

621.64.029
Грудз В. Я. Ефективність використання енергоресурсів у процесі трубопровідного транспортування газу [Текст] / В. Я. Грудз, Я. В. Грудз, А. В. Дацюк // Нафтогазова енергетика. – 2008. – № 1(6). – С. 52-54.

622.691
Слободян В. І. Надійність і безпека магістрального трубопровідного транспорту [Текст] / В. І. Слободян // Трубопровідний транспорт. – 2012. – № 1. – С. 22-23.

622.691
Сапожніков О. Д. Нестандартний підхід до моніторингу об'єктів трубопровідного транспорту [Текст] / О. Д. Сапожніков, В. В. Морозюк, О. А. Морозюк // Трубопровідний транспорт. – 2012. – № 5. – С. 24-25.

622.691.4
С90
Сусак О. М. Трубопровідний транспорт газу [Текст] : підручник / О. М. Сусак, В. К. Касперович, М. П. Андріїшин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 345 с. : іл., табл.

681.51
Основи моніторингу трубопровідного транспорту газу і нафти [Текст] // Основи моніторингу технологічних об'єктів нафтогазової галузі : навч. посіб. / Г.Н.Семенцов, М.М.Дранчук, О.В.Гутак, Я.Р.Когуч. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – С. 375. – Розд. 8.

622.691.4.07
Переваги трубопровідного транспорту та перспективи і тенденції його розвитку [Текст] // Спорудження магістральних трубопроводів : підручник / Я.В.Дорошенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – С. 15-17. – Розд. 1.2.

621.6
Обгрунтування доцільності досліджень і оцінки перспектив розвитку трубопровідного транспорту як глобальної альтернативи [Текст] / Н. В. Люта, Е. А. Швидкий, В. П. Петренко, М. О. Лютий // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2014. – № 1. – С. 103-109.

622.691
Трубопровідний транспорт газу [Текст] // Основи нафтогазової справи : навч. посіб. / Л.Д.Пилипів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – С. 193-218.

622.691(092)
Історія розвитку трубопровідного транспорту газу [Текст] // Основи нафтогазової справи : навч. посіб. / Л.Д.Пилипів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – С. 193-197.

Максим

Добрий день, прошу надати інформацію на тему «Транспортування нафти і газу»

Шановний Максим! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:

65.9(4УКР)305.652
Д43
Дзьоба О.Г. Організація і планування виробничо-комерцийної діяльності підприемств транспорту і зберігання нафти і газу [Текст] : конспект лекцій / Дзьоба О.Г. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2000. – 204 с. – 8грн.
К-сть прим.: 77 (Н.Аб. – 23, УчАб. – 24, ЧЗСЕ. – 10, К/сх. – 20)

622.276
Т38
Технологія видобування, зберігання і транспортування нафти і газу [Текст] : навч. посіб. / О. І. Акульшин, О. О. Акульшин, В. С. Бойко [та ін.]. – Івано-Франківськ : Факел, 2003. – 434 с. – Бібліогр.: с. 429-431. – 1 курс, 4 курс, 5 курс. – 27грн.
К-сть прим.: 20 (Н.Аб. – 6, К/сх. – 8, ЧЗТЛ. – 2, УчАб. – 4)

622.692.4
А22
Автоматизація виробничих процесів транспорту нафти і газу [Текст] : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук, В. С. Борин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 265 с. – (Кафедра автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології). – 5 курс. – 13грн.
К-сть прим.: 76 (Н.Аб. – 2, УчАб. – 64, ЧЗТЛ. – 1, К/сх. – 9)

622.24+622.323/324+622.691.4
Крижанівський, Є. І. Нафтогазова енергетика: ефективні технології і техніка видобування, транспортування та споживання нафти і газу [Текст] / Є. І. Крижанівський // Нафтова і газова промисловість. – 2006. – № 5. – С. 7-9.

622.691.4
Середюк, М. Д. Шляхи підвищення ефективності та зменшення енерговитратності процесів транспортування та зберігання нафти і газу [Текст] / М. Д. Середюк, В. Я. Грудз // Нафтогазова енергетика. – 2007. – № 2(3). – С. 24-30.

65.9(4УКР)376
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування природного та нафтового газу магістральними трубопроводами [Текст] : затв. постановою НКРЕ від 13.01.2010 р. №9 // Урядовий кур'єр. – 2010. - 26 січ. – № 14. – С. 10.

65.9(4УКР)305.143.2
Д41
Дзьоба, О. Г. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності підприємств транспорту і зберігання нафти і газу [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Дзьоба. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 467 с. : табл. – (Кафедра організації праці та виробництва). – Бібліогр.: с. 463-466. – 5 курс.
К-сть прим.: 91 (Н.Аб. – 5, ЧЗСЕ. – 4, УчАб. – 79, К/сх. – 3)

622.279.7
Б77
Бойко, В. С. Видобування і транспортування гідратоутворювальних природних і нафтових газів [Текст] : монографія / В. С. Бойко, Р. В. Бойко. – Івано-Франківськ : Нова зоря, 2010. – 747 с. – Бібліогр.: с. 689-706.
К-сть прим.: 5 (Н.Аб. – 3, К/сх. – 1, УчАб. – 1)

65.052.206
Стрелко, В. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України [Текст] / В. Стрелко // Вісник податкової служби України. – 2012. – № 4. – С. 43-44.

681.51
Основи моніторингу технологічних об'єктів видобутку нафти і газу, підготовки та промислового транспорту [Текст] // Основи моніторингу технологічних об'єктів нафтогазової галузі : навч. посіб. / Г.Н.Семенцов, М.М.Дранчук, О.В.Гутак, Я.Р.Когуч. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – С. 269. – (Кафедра автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології). – Розд. 7.

681.51
Технологічна схема видобутку, збору, транспорту і підготовки нафти і попутного газу [Текст] // Основи моніторингу технологічних об'єктів нафтогазової галузі : навч. посіб. / Г.Н.Семенцов, М.М.Дранчук, О.В.Гутак, Я.Р.Когуч. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – С. 269. – (Кафедра автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології). – Розд. 7.1.

681.51
Основи моніторингу трубопровідного транспорту газу і нафти [Текст] // Основи моніторингу технологічних об'єктів нафтогазової галузі : навч. посіб. / Г.Н.Семенцов, М.М.Дранчук, О.В.Гутак, Я.Р.Когуч. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – С. 375. – (Кафедра автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології). – Розд. 8.

622.692.4
П78 Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу [Текст] : матер. міжнар. наук.-техн. конф. (Ів-Франків. 15-18 трав. 2012) / Крижанівський Є. І., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 340 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

656.5/005
Швидкий, Е. А. Про крос-функціонарну природу і проблеми управління бізнес-процесами транспортування нафти і газу через територію України [Текст] / Е. А. Швидкий, Н. В. Люта, В. П. Петренко // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : матер. міжнар. наук.-техн. конф. (Ів-Франків. 15-18 трав. 2012) / Крижанівський Є. І., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – С. 23-25.

622.691
Яремко, І. Я. Використання нових матеріалів та реагентів при транспортуванні нафти і газу [Текст] / І. Я. Яремко // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : матер. міжнар. наук.-техн. конф. (Ів-Франків. 15-18 трав. 2012) / Крижанівський Є. І., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – С. 44-45.

622.691
Методи та засоби виявлення витоків та втрат вуглеводних енергоносіїв в системах транспортування та зберігання нафти і газу [Текст] / в. Б. Гвідо, А. В. Яворський, А. Йенс [та ін.] // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : матер. міжнар. наук.-техн. конф. (Ів-Франків. 15-18 трав. 2012) / Крижанівський Є. І., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – С. 282-289.

004.94+622.691
Процюк, В. Р. Інтелектуальне діагностування нештатних ситуацій процесів транспортування нафти і газу [Текст] / В. Р. Процюк, Г. Я. Процюк // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : матер. міжнар. наук.-техн. конф. (Ів-Франків. 15-18 трав. 2012) / Крижанівський Є. І., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – С. 317-319.

Надя

Добрий день, прошу допомогти знайти літературу на тему «Вимірювання витрат газу»

Шановна Надя! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:

006.91
П30
Петришин Ігор Степанович Метрологічне забезпечення вимірювання об'єму та об'ємної витрати природного газу в комунально-побутовій сфері (Діапазон витрат від 2,8х0.1куб.м/год [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.15 "Метрологія та метрологічне забезпечення" / І. С. Петришин ; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17.
К-сть прим.: 1 (МБА. – 1)

Мельничук С. І. Перспективи реалізації методу вимірювання витрати і кількості газу на основі зміни спектральних характеристик шумів контрольованого середовища [Текст] / С. І. Мельничук, О. П. Пашкевич // Методи та прилади контролю якості. – 2003. – № 11. – С.64-67.

681.12
В47
Вимірювання витрати та кількості газу [Текст] : довідник / М. П. Андріїшин, С. О. Каневський, О. М. Карпаш [та ін.]. – Івано-Франківськ : Сімик, 2004. – 160 с. : іл. – 3 курс, 4 курс, 5 курс. – 96грн.80к.
К-сть прим.: 6 (ЧЗТЛ. – 1, К/сх. – 5)

Дутчак В. В. Особливості вимірювання витрат газу на основі ультразвукового методу [Текст] / В. В. Дутчак, Д. О. Шнур // Нафтова і газова промисловість. – 2004. – № 3. – С. 41-43.

П30
Петришин Ігор Степанович Метрологічне забезпечення вимірювань об'єму та об'ємної витрати природного газу в комунально-побутовій сфері. Спеціальність05.11.15-Метрологія та метрологічне забезпечення [Текст] : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук / І. С. Петришин. – Івано-Франківськ, 1997. – 200с. – У фонді НТБ відсутній.

681.121
Пістун Є. П. Стан та особливості нормування вимірювання витрати та кількості газів та рідин методом змінного перепаду тиску [Текст] / Є. П. Пістун, Л. В. Лесовой // Методи та прилади контролю якості. – 2005. – № 13. – С. 47-50.

621.317:681.121
Середюк О. Э. Меторологічний аналіз визначення коефіцієнта стисливості повітря при опосередкованому методі вимірювання витрати газу [Текст] / О. Э. Середюк, В. В. Костинюк, Д. О. Середюк // Методи та прилади контролю якості. – 2005. – № 13. – С.56-58.

662.76:696
Єгоров А. Оптико-тепловий метод вимірювання витрати природного газу [Текст] / А. Єгоров, І. Мощенко // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2005. – № 3. – С.33-35.

681.121.04
Мельничук С. І. Система вимірювання витрати та об'єму газу на основі зміни статистичних характеристик шуму контрольованого середовища [Текст] / С. І. Мельничук, О. П. Пашкевич // Український метрологічний журнал. – 2005. – № 3. – С. 47-49.

681.121
Лесовой Л. В. Вимірювання витрати сухої частини вологого природного газу методом перепаду тисків [Текст] / Л. В. Лесовой, Р. М. Федоришин // Методи та прилади контролю якості. – 2006. – № 16. – С. 47-49.

681.121.1
Пила І. V конференція "Вимірювання витрати та кількості газу" [Текст] / І. Пила // Метрологія та прилади. – 2007. – № 4. – С. 19.

681.12
М87
Мощенко Інна Олексіївна Оптико-тепловий метод вимірювання витрати природного газу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.15" Метрологія та метрологічне забезпечення" / І. О. Мощенко ; Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Х., 2005. – 24 с. – Бібліогр.: с. 19-20.
К-сть прим.: 1 (МБА. – 1)

531.73
П30
Петришин Ігор Степанович Науково-методологічні та технічні засади забезпечення точності вимірювань витрати природного газу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. степеня д-ра техн. наук : спец. 05.11.01 "Прилади та методи вимірювання механічних величин" / І. С. Петришин ; Нац. ун-т "Львів. політехн.". – Львів, 2007. – 32 с. – Бібліогр.: с. 26-29.
К-сть прим.: 1 (МБА. – 1)

681.12
П22
Пашкевич Олег Петрович Динамічне оцінювання статистичних характеристик шумів газового потоку для вимірювання витрати [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.01 "Прилади та методи вимірювання механічних величин" / О. П. Пашкевич ; Нац. ун-т "Львів. політехн.". – Львів, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18.
К-сть прим.: 1 (МБА. – 1)

681.121+681.122
Порівняльний аналіз результатів вимірювань об'ємної витрати природного газу за різнотипними методами вимірювань послідовно встановленими вузлами обліку газу на ГРС УМГ "Київтрансгаз" [Текст] / Я. Марчук, М. Андріїшин, В. Гладишевський [та ін.] // Нафтогазова енергетика. – 2008. – № 1(6). – С. 87-95.

006.915+681.121
Крук І. С. Сучасні тенденції розвитку інформаційно-вимірювальних систем накопичення та передавання даних з обчислювальних комплексів пунктів вимірювання витрат газу прикордонних газовимірювальних станцій [Текст] / І. С. Крук // Трубопровідний транспорт. – 2009. – № 6. – С. 18-20.

006.91
Безгачнюк Я. Спосіб забезпечення простежуваності вимірювань витрати газу в діапазоні нижче мінімальної, відтворюваної державним еталоном [Текст] / Я. Безгачнюк // Метрологія та прилади. – 2011. – № 1. – С. 3-7.

531.42
Кротевич В. Комплекси виміру витрат газу "Флоутек", "Флоукор" [Текст] / В. Кротевич // Методи та прилади контролю якості. – 1999. – № 4. – С. 97.

622.691
Крук І. С. Сучасні методи вимірювання витрати природного газу [Текст] / І. С. Крук, М. І. Болховітін // Трубопровідний транспорт. – 2011. – № 6. – С. 12-15.

006.91:681.121
Винничук А. Г. Практичні аспекти застосування торцевих звужувальних пристроїв для вимірювання витрати природного газу [Текст] / А. Г. Винничук, О. Є. Середюк, Б. В. Костів // Методи та прилади контролю якості. – 2011. – № 27. – С. 63-66.

681.121
Ільницький В. Заходи підвищення точності вимірювання витрати та об'єму газу для методу змінного перепаду тиску із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв [Текст] / В. Ільницький // Метрологія та прилади. – 2012. – № 2. – С. 33-36.

62.182.35
Петришин І. Пересувна лабораторія для забезпечення простежуваності робочих засобів вимірювання об'єму та об'ємної витрати природного та скрапленого вуглеводневого газів [Текст] / І. Петришин, Я. Безгачнюк, О. Бас // Метрологія та прилади. – 2012. – № 3. – С. 26-29.

681.12
В47
Вимірювання витрати та кількості газу [Текст] : VII всеукр. наук.-техн. конф., 25-27 жовт. 2011 р., м. Івано-Франківськ : зб. тез доп. / Чеховський С.А., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 124 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

622.691
Безконтактне вимірювання витрати газу в поліетиленових трубопроводах шляхом аналізу їх електричних полів [Текст] / С. П. Ващишак, І. Р. Ващишак, А. В. Яворський, П. М. Райтер // Вимірювання витрати та кількості газу : VII всеукр. наук.-техн. конф., 25-27 жовт. 2011 р., м. Івано-Франківськ : зб. тез доп. / Чеховський С.А., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – С. 35-38.

681.12
Безгачнюк Я. В. Спосіб забезпечення простежуваності вимірювань витрати газу в діапазоні нижче мінімальної відтворюваної державним первинним еталоном [Текст] / Я. В. Безгачнюк // Вимірювання витрати та кількості газу : VII всеукр. наук.-техн. конф., 25-27 жовт. 2011 р., м. Івано-Франківськ : зб. тез доп. / Чеховський С.А., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – С. 66-67.

681.12
Чеховський С. А. Дослідження теоретичних методів статистичної обробки вимірювання витрати газу з урахуванням властивостей потоку та фізичних основ роботи турбінних лічильників [Текст] / С. А. Чеховський, Н. Б. Долішня, Н. М. Піндус // Вимірювання витрати та кількості газу : VII всеукр. наук.-техн. конф., 25-27 жовт. 2011 р., м. Івано-Франківськ : зб. тез доп. / Чеховський С.А., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – С. 88-89.

006.91:681.121.089
Сучасні підходи до вимірювання об'єму та об'ємної витрати природного газу [Текст] / І. В. Щупак, О. М. Чернишенко, Н. М. Андріїшин, Р. З. Негреба // Нафтогазова галузь України. – 2014. – № 5. – С. 39-41.

681.121
Коробко І. В. Приладовий комплекс вимірювання витрати та кількості природного газу на підгрунті різних фізичних методів вимірювання [Текст] / І. В. Коробко, О. О. Драчук, В. А. Коваленко // Методи та прилади контролю якості. – 2014. – № 2. – С. 66-76.

74.48(4УКР-4ІВА)
Чеховський С. А. Всеукраїнська науково-технічна конференція "Вимірювання витрати та кількості газу" (витратометрія - 2005) [Текст] : [відбулася на базі ІФНТУНГу 17-20 трав. 2005 р.] / С. А. Чеховський // Нафтова і газова промисловість. – 2005. – № 5. – С. 34-35.

Євген

Добрий день, можете підшукати інформацію про літературу на тему "Екологічна ситуація на Прикарпатті".

Шановний Євген! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:

Семчук, Я. М. Екологічні проблеми при відкритій розробці калійних солей у Прикарпатті [Текст] / Я. М. Семчук, Л. Є. Шкіца // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2004. – № 2. – С.52-55.

622.363:622.362.2
Малишевська, О. С. Екологічна ситуація в районах розробки та переробки полімінеральних калійних руд Прикарпаття [Текст] / О. С. Малишевська, Я. М. Семчук, Л. П. Кнігініцька // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2004. – № 4. – С. 47-54.

379.85:553.986(477.86)
Використання відпрацьованого озокеритового родовища для створення еколого-туристичного центру в с. Старуня на Прикарпатті [Текст] / О. М. Адаменко, Є. І. Крижанівський, В. І. Векерик [та ін.] // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2005. – № 1(14). – С. 122-128.

502.064.3(622:323)
Скрипник, В. С. Особливості оцінки впливів об"єктів нафтогазового комплексу на екологічні системи Прикарпаття [Текст] / В. С. Скрипник // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2005. – № 3(12). – С.142-144.

502/504(477.86)
Е45 Екологічні проблеми Прикарпаття. [Текст] : матеріали науково-теоретичної конференції, м.Івано-Франківськ, 19 грудня 2005 р.). – Івано-Франківськ : Б.В., 2005. – 111 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

74.58
Адаменко, О. М. Екологічні проблеми та інформаційно-керуючі комп'ютерні системи екологічної безпеки нафтогазового комплексу Прикарпаття [Текст] / О. М. Адаменко // Стан, проблеми і перспективи розвитку нафтогазового комплексу Західного регіону України : Тези доповідей і повідомлень науково-практичної конференції (Львів, 28-30 березня 1995р.). – Львів : УНГА, НТШ, Обласна організація тов. "Знання", 1995. – С.77.

74.58
Адаменко, О. М. Гарячі точки на екологічній карті Прикарпаття [Текст] / О. М. Адаменко // Студент Прикарпаття. – 1991. - 21 черв. – № 10.

504.06:(622.323+622.324),(477.86
Адаменко, О. М. Екологічна безпека в нафтогазовому комплексі та шляхи подолання екологічної кризи на Прикарпатті [Текст] / О. М. Адаменко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2001. – № 1(1). – С. 19-21.

504.06:55(477.8)
Міщенко, Л. В. Екологічний аудит та менеджмент стану геологічного середовища і геоморфосфери на території Прикарпаття [Текст] / Л. В. Міщенко // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2010. – № 1. – С. 34-40.

502.8+56(477.86)
Ландшафтно-екологічне обгрунтування організації "Парк Льодовикового періоду" у с. Старуні на Прикарпатті [Текст] / О. М. Адаменко, О. Р. Стельмах, О. Р. Манюк [та ін.] // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2010. – № 1. – С. 60-63.

502.174
Ч-41
Челядин, Любомир Іванович Наукові засади ресурсозберігаючих технологій та устаткування підвищення екологічної безпеки промислових об'єктів Прикарпаття [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" / Л. І. Челядин. – Івано-Франківськ, 2011. – 340 с. – Бібліогр.: с. 270-303.
К-сть прим.: 1 (МБА. – 1)

502.131.1(477.86)
Радловська, К. О. Постійно діюча автоматизована еколого-технологічна модель екологічного моніторингу для підвищення рівня екологічної безпеки та розробки стратегії сталого розвитку Прикарпаття [Текст] / К. О. Радловська // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2015. – № 1. – С. 127-139.

Соломія

Добрий день! Допоможіть знайти літературу на тему «Історія УПА».

Шановна Соломія! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:

63.3(4УКР)624
Куц, А. Історичний феномен армії без держави: Про поліського отамана, засновника і командувача УПА Тараса Бульби-Боровця [Текст] / А. Куц // Українське слово. – 2005. - 17 серп. – № 33. – С.6.

63.2
Папакін, Г. В. Джерела з історії ОУН та УПА радянського походження: схема класифікації, змістова сторона [Текст] / Г. В. Папакін // Український історичний журнал. – 2014. – № 5. – С. 174-190.

63.3(4УКР)
Л64
Літопис УПА [Текст] : спогади. Т. 28. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 1995. – 598 с.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

Вєдєнєєв, Д. Основні фактори політичної та оперативно-бойової обстановки, що визначили розбудову та діяльність спеціальних підрозділів УПА (1942-1945 рр.) [Текст] / Д. Вєдєнєєв // Київська старовина. – 2003. – №4. – С. 47-54.

63.3(4УКР)624
Б38
Бедрій, А. ОУН і УПА. [Текст] / А. Бедрій. – Ню-Йорк : Українська центральна інформаційна служба, 1983. – 64 с. – 5грн.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

63.3(4УКР)
Патриляк, І. К. До питання про внесок ОУН та УПА у боротьбу проти нацистських окупантів на території України [Текст] / І. К. Патриляк // Український історичний журнал. – 2004. – № 5. – С. 81-95.

63.3(4УКР)624
Бабенко, В. УПА: тернистий шлях реабілітації [Текст] / В. Бабенко // Урядовий кур'єр. – 2005. - 4 серп. – № 143. – С.11.

63.3(4УКР)6
Бабенко, В. УПА - тернистий шлях реабілітації. [Текст] : Нотатки з "круглого столу" / В. Бабенко // Наука і суспільство. – 2005. – № 9-10. – С.20-22.

63.3(4УКР)624
Пушкар, Б. Офіційний погляд на ОУН та УПА [Текст] / Б. Пушкар // Галичина. – 2006. - 8 черв. – № 85-86. – С.15.

67.911
Вєдєнєєв, Д. Військова діяльність руху ОУН та УПА й їх противників у світлі норм міжнародного гуманітарного права [Текст] / Д. Вєдєнєєв, Г. Биструхін // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 4. – С.128-132.

63.3(4УКР)624
Лащенко, С. УПА, суспільство і нинішня молодь [Текст] / С. Лащенко // Кримська світлиця. – 2007. - 12 жовт. – № 41. – С.6.

12. 63.3(4УКР)624
Коханець, Л. Йде армія нескорених, ця армія - УПА [Текст] / Л. Коханець, С. Лавренюк // Голос України. – 2007. - 16 жовт. – №186. – С. 6.

63.3(4УКР)624
Л64
Літопис УПА. [Текст]. Т. 2. : Волинь і Полісся: УПА та запілля 1943-1944.(Документи і матеріали). – К., 1999. – 722 с. – (Нова серія.). – 35грн.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

63.3(4УКР)624
Л64
Літопис УПА. [Текст]. Т. 3. : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: директивні документи ЦК Компартії України 1943-1959. – К., 2001. – 647 с. – (Нова серія.). – 40грн.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

63.3(4УКР)624
У45
УПА в світлі документів з боротьби за Українську Самостійну Соборну Державу 1942-1950рр. [Текст]. Ч. 1. : Збірка документів за 1942-1950рр. – Мюнхен : Видання ЗЧ ОУН, 1957. – 446 с. – 10грн.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

63.3(4УКР)624
У45
УПА в світлі документів з боротьби за Українську Самостійну Соборну Державу 1942-1950рр. [Текст]. Ч. 2. : Бойові дії УПА за 1943-1950рр. – Мюнхен : Видання ЗЧ ОУН, 1960. – 440 с. – 10грн.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

63.3(4УКР)624
В11
В рядах УПА. [Текст] : Збірка споминів був. вояків УПА / Мірчук П., ред. – Ню Йорк : Тов-во Б. Вояків УПА в ЗДА і Канаді, 1957. – 352 с. – 10грн.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

Марія

Добрий день, прошу надати інформацію про літературу з фонду вашої бібліотеки на тему «Технологія спалювання мазуту та захист навколишнього середовища при виконанні процесу»

Шановна Марія! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:

665.521.7
Г31
Геллер, З. И. Мазут как топливо [Текст] / З. И. Геллер. – М. : Недра, 1965. – 496 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 485-492.

662.69
С75
Технология сжигания газа и мазута [Текст] : сборник. Вып. 8 / Ахмедов Р. Б., ред. – Ташкент : Фан, 1970. – 200 с. : ил. – Бібліогр.: с. 180-181.

662.613.5
З-40
Защита окружающей среды методы определения окислов азота и серы в продуктах сгорания газа и мазута [Текст] : научно-технический обзор / Л. М. Цирульников, В. Г. Конюхов, Р. А. Кадыров, Е. В. Грек. – М. : ВНИИЭгазпром, 1976. – 59 с. – (Использование газа в народном хозяйстве). – Бібліогр.: с. 53-59. – 31 к.

621.182
С56
Совершенствование сжигания газа и мазута в топках котлов и снижение вредностей в продуктах сгорания [Текст] : межвуз. тем. сб. трудов. №2(124) / Стаскевич Н. Л., ред. – Л. : ЛИСИ, 1977. – 110 с.

662.613
Ц71
Цирульников, Л. М. Пути уменьшения образования токсичных и агрессивных продуктов сгорания природного газа и мазута [Текст] : обзор. информ. Вып. 3 / Л. М. Цирульников. – М. : ВНИИЭгазпром, 1980. – 36 с. – (Газовая промышленность. Важнейшие научно-технические проблемы газовой промышленности). – Бібліогр.: с. 34-36. – 21 к.

662.69
С56
Современное состояние теории и практики сжигания газа и мазута [Текст] : обзор. информ. Вып.1 / В. Ф. Копытов, М. И. Певзнер, Е. П. Кузнецов, др. – М. : ВНИИЭгазпром, 1983. – 52 с. – (Газовая промышленность. Использование газа в народном хозяйстве). – 60 к.

Микола

Добрий день! Допоможіть підібрати літературу на тему: «Альтернативна енергетика».

Шановний Микола! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:
1 Пономарьов-Степний Н. Н. Атомно-воднева енергетика - шляхи розвитку / Н. Н. Пономарьов-Степний // Енергоінформ. - 2004. - 14-20 жовт. - № 42. - С. 5.-6.

2 Шкриль М. І. Вітрова енергостанція для альтернативної енергетики / М. І. Шкриль // Винахідник і раціоналізатор. - 2004. - № 12. – С. 10-15.

3 Коньок В. Ю. Вітрова енергетична установка / В. Ю. Коньок // Винахідник і раціоналізатор. - 2005. - № 7. – С. 29-37.

4 Муха О. Утилізація біомаси як приклад вирішення екологічних та енергетичних проблем / О. Муха, О. Гвоздевич, А. Ільницький // Енергоінформ. - 2005. - 23 серп. - № 34. - С. 2-3.

5 Слободян М. Б. Вітроенергетика - запорука енергетичної безпеки країни / М. Б. Слободян // Інформаційний огляд ДК "Укртрансгаз". - 2005. - № 6. - С. 6-7.

6 Смоленський І. М. Особливості використання паливно-енергетичних ресурсів та "зеленої" технології для мобільних систем у контексті підвищення рівня еколого-економічної безпеки регіонів / І. М. Смоленський, О. І. Смоленський // Регіональна економіка. - 2005. - № 2. - С. 178-184.

7 Утіліч Ю. І. Стан теплової енергетики України: перспективи її оновлення та модернізації / Ю. І. Утіліч // Энергетика и электрификация. - 2005. - № 1. - С. 9-13.

8 Білодід В. Д. Відновлювані джерела енергії в енергетиці України / В. Д. Білодід // Наука та наукознавство. - 2006. - № 3. - С.87-93.

9 Світловий електротеплогенератор - новинка сонячної енергетики // Електроінформ. - 2006. - № 2. - С. 20-21.

10 Ковтун Г. Перспективи водневої енергетики / Г. Ковтун, Є. Полункін // Вісник Національної академії наук України. - 2007. –
№ 4. - С. 12-17.

11 Петрук В. Г. Енергетичний потенціал альтернативної енергетики в Україні / В. Г. Петрук, С. С. Коцюбинський, Д. В. Мацюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2007. – № 4. – С. 90-93.

12 Бобров Є. Невуглеводнева енергетична політика України у світовому контексті / Є. Бобров // Економіка України. - 2008. - № 8. - С. 68-79.

13 Задорожня Г. П. Виявлення перспективних напрямів розвитку новітніх технологій в енергетиці на основі експертного опитування / Г. П. Задорожня, Г. В. Новіцька // Науково-технічна інформація. - 2009. - № 3. - С. 51-54.

14 Лукомський Д. До питання розвитку альтернативних джерел енергії. Сонячна енергетика / Д. Лукомський // Світ. - 2009. - Березень. - № 9-10. – С. 3.

15 Шкриль М. І. Вітрова електростанція для альтернативної енергетики / М. І. Шкриль // Винахідник і раціоналізатор. - 2009. - № 7. - С. 26-28.

16 Райхенбах Т. М. Енергетичний потенціал нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії / Т. М. Райхенбах // Університетські наукові записки. - 2010. - № 2. - С. 332-339.

17 Тарасов В. В. Енергетика майбутнього / В. В. Тарасов // Електроінформ. - 2010. - № 1. - С. 5-6.

18 Бондарь А. О развитии энергосберегающих технологий и "зеленой энергетики" в Украине / А. Бондарь, Ю. Лапшин, В. Барановская // Винахідник і раціоналізатор. - 2011. - № 3-4. –
С. 12-14.

19 Калетнік Г. Виробництво та споживання біопалив - перспектива енергетичної безпеки України / Г. Калетнік // Голос України. - 2011. - 15 жовт. - № 193. - С. 3.

20 Матвеев И. Е. Мировая энергетика: тенденции, проблемы и альтернативы / И. Е. Матвеев // Бурение & нефть. - 2011. - №1. - С. 12-15.

21 Мачулін В. Сонячна енергетика: порядок денний для світу й України / В. Мачулін, В. Литовченко, М. Стріха // Вісник Національної академії наук України. - 2011. - № 5. - С. 30-39.

22 Перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні // ЕКОінформ. - 2011. - № 6. - С. 11-12.

23 Косяченко Л. А.Перспективи застосування тонкоплівкового телуриду кадмію в сонячній енергетиці / Л. А. Косяченко, Є. В. Грушко // Український фізичний журнал. Огляди. - 2012. - Т. 7, № 1. - С. 3-30.

24 Литвин О. О. Збільшення ефективності подальшого використання сонячної енергетики: "Досягнення і перспективи" / О. О. Литвин, Ю. В. Куріс // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. - 2012. - № 3. - С. 39-40.

25 Пискунова Л. А. Вантовый ветрогенератор намечает потеснение альтернативных источников малой энергетики / Л. А. Пискунова // Винахідник і раціоналізатор. – 2012. – № 1. – С. 10-13.

26 Седых Н. А. Ветер и возобновляемая энергетика / Н. А. Седых // Винахідник і раціоналізатор. – 2012. – № 1. – С. 7-9.

27 Чепіжко В. Безперспективна стратегія для альтернативної енергетики : [чи дадуть зелене світло "зеленій" енергетиці в Україні] / В. Чепіжко // Урядовий кур'єр. - 2012. - 26 лип. - № 132. - С. 2-3.

28 Каленська С. М. Енергетичні рослинні ресурси і забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки / С. М. Каленська, Н. В. Кнап // Біоенергетика. – 2013. – № 2. – С. 28-31.

29 Калетнік Г. М. Біопаливо: продовольча, енергетична та екологічна безпека України / Г. М. Калетнік // Біоенергетика. – 2013. – № 2. – С. 12-14.

30 Куріс Ю. В. Енергетичні аспекти біогазових технологій / Ю. В. Куріс // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. - 2013. - № 3. - С. 33-38.

31 Роїк М. В. Перспективи вирощування енергетичної верби для виробництва твердого біопалива / М. В. Роїк, М. Я. Гументик, В. В. Мамайсур // Біоенергетика. – 2013. – № 2. – С 18-19.

32 Рудько Г. Альтернативна енергетика. Екологічні аспекти вирощування міскантуса в якості біопалива / Г. Рудько, О. Зінченко, В. Зінченко // Геолог України. - 2013. - № 3. - С. 167-169.

33 Семёнов В. Новые технологии в возобновляемой энергетике /
В. Семёнов // Электрик. - 2013. - № 9. - С. 18-23.

34 Серьогін О. О. Використання енергії біомаси - як перший крок до енергетичної незалежності / О. О. Серьогін, О. В. Василенко, В. М. Сінченко // Біоенергетика. - 2013. - № 1. - С. 30-32.

35 Симонов А. Глобальные перспективы развития солнечной энергетики / А. Симонов, Д. Любас // Электрик. - 2013. - № 3. –
С. 26-29.

36 Симонов А. Солнечная энергетика Украины / А. Симонов,
Д. Любас // Электрик. - 2013. - № 1-2. - С. 30-33.

37 Омеляненко І. Ядерна енергетика як альтернатива джерелам енергії, що працюють за рахунок спалювання вугілля, нафти і газу / І. Омеляненко // Новий колегіум. – 2013. – № 4. – С. 13-17.

38 Пеленський Р. А. Перспективи сонячної енергетики / Р. А. Пеленський // Фізика і хімія твердого тіла. – 2013. – T. 14, № 4. – С. 929-930.

39 Пабат А. А. Перспективи розвитку світової та національної альтернативної енергетики / А. А. Пабат // Проблеми науки. – 2014. – № 11-12. – С. 32-37.

40 Гументик М. Я. Атлас високопродуктивних енергетичних культур / М. Я. Гументик // Біоенергетика. – 2015. – № 1. – С. 30-31.

41 Енергетична і економічна ефективність вирощування сильфії пронизанолистої / Р. В. Шевчук, Б. В. Гук, Г. М. Шевчук, Н. О. Ювчик // Біоенергетика. – 2015. – № 1. – С. 28-29.

42 Коваль В. П. Енергетична ефективність систем позиціонування плоских сонячних панелей / В. П. Коваль, Р. Р. Івасенчко, К. М. Козак // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. - 2015. - № 3. - С. 2-10.

43 Куций Д. В. "Зелена енергетика" Німеччини - приклад для України / Д. В. Куций, О. С. Ківа, Л. М. Матіюк // Біоенергетика. – 2015. – № 1. – С. 13-14.

44 Олександров О. О. "Зелена" енергетика - це історичний шанс для України / О. О. Олександров // Біоенергетика. – 2015. – № 1. – С. 24.

45 Семенов А. Развитие мировой энергетики и украинская ветроэнергетика / А. Семенов // Электрик. - 2015. - № 3. - С. 20-25.

Роман

Доброго дня! Я неможу увійтив в профіль користувача?

Шановний Роман! Завітайте у відділ інформаційних технологій НТБ (кім.№ 24, ІІ поверх) та перевірте Ваш пін-код.

Наталія

Доброго дня!
Допоможіть мені будь ласка підібрати літературу для написання курсової роботи на тему:
«Використання інноваційних технологій у викладанні англійською мовою».
Дуже дякую Вам за допомогу!

Шановна Наталія! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:

81.432.1
Т41 Тимофєєва, І. С. Рольова гра на заняттях з англійської мови [Текст] : навч. посіб. / І. С. Тимофєєва. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 115 с. – (Кафедра англійської мови). – Бібліогр.: с. 114-115. – 5грн.75к.
К-сть прим.: 41 (Н.Аб. – 28, ЧЗПВ. – 2, К/сх. – 10, УчАб. – 1)

74.580.25
Школьна, Н. О. Сучасні інноваційні технології вивчення іноземної мови у ВНЗ [Текст] / Н. О. Школьна, І. І. Озарко // Теорія і методика саморозвитку педагогічної майстерності педагогів вищих технічних навчальних закладів України : матеріали Всеукр. наук.-метод. конференції, 30 травня - 1 червня 2011 р. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – С. 262-264.

74.480.26
Воронова, Є. "Проект" як метод навчання іноземній мові у вищій технічній школі [Текст] / Є. Воронова // Новий колегіум. – 2014. – № 4. – С. 56-58.

74.480.26
Єрмаков, О. Метод Пімслера. Чи справді він працює? [Текст] : [один з методів вивчення іноземної мови] / О. Єрмаков // Сучасна освіта. – 2013. – № 10. – С. 38-39.

74.580.28
Косенко, Ю. Реальність упровадження британських підходів до тестування з англійської мови [Текст] / Ю. Косенко // Освітянське слово. – 2006. - 13 квіт. – № 14. – С.4.

74.580.25
Мусійчук, С. М. Оптимізація процесу викладання іноземних мов у ВНЗ з використанням синергетичного підходу [Текст] / С. М. Мусійчук, К. В. Гайдук // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. – К. : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2011. – Вип. 69. – С. 86-90.

74.580.25
Осова, С. Сучасні тенденції розвитку методів навчання іноземної мови у країнах Європи [Текст] / С. Осова // Новий колегіум. – 2010. – № 6. – С.35-38.

74.580.25
Рудницька, Т. Г. Інноваційні методи навчання іноземних мов у вищій школі в контексті гуманістичної спрямованості навчального процесу [Текст] / Т. Г. Рудницька // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – № 4. – С. 110-113.

74.580.25
Стогній, І. В. Навчання англійської мови з урахуванням принципів викладання рідної [Текст] / І. В. Стогній // Нові технології навчання. – 2006. – Вип.43. – С.60-61.

74.480.26
Устименко, О. М. Комплекс вправ і завдань для навчання студентів другого курсу англомовного монологічного мовлення на основі проектної методики [Текст] / О. М. Устименко, Ю. В. Коваленко // Іноземні мови. – 2014. – № 4. – С. 20-32.

74.580.25
Хоменко, О. Іншомовна підготовка як невід'ємний складник вищої освіти в умовах глобалізації та інформатизації суспільства [Текст] / О. Хоменко // Вища освіта України. – 2012. – №2. – С. 55-61.

Шуневич, Б. Дистанційний курс з англійської мови: перспективи його використання для комбінованого навчання [Текст] / Б. Шуневич // Новий колегіум. – 2004. – № 1-2. – С.48-53.

Підготувала О. П. Розумна

Світлана

Доброго дня! А у вашій бібліотеці є курс лекцій: державне управління, Д, І, Дзвінчук, 2012р?

Шановна Світлано ! На жаль вказаної Вами книги немає в електронному вигляді.

Світлана

Доброго дня! Я з Чернігова, як мені можна отримати курс лекцій: державне управління, Д, І, Дзвінчук, 2012р.

Шановна Світлано! Для завантаження літератури з сайту Вам потрібно зареєструватися в бібліотеці та отримати пін-код.

Ірина

Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чому не можливо завантажити такі методичні вказівки Федорович, І. В. Економіка підприємства [Текст] : метод. вказівки до виконання розрахункових робіт / І. В. Федорович, І. Б. Гобир. — Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. — 44 с. — (Кафедра економіки підприємства).? Я реєструюсь, завантажую, але вибиває повідомлення, що цей файл завантажити не можна

Шановна Ірина! Можливо сталася помилка на сервері під час завантаження. Спробуйте ще раз, файл завантажується.

Ірина

Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чому не можливо завантажити такі методичні вказівки? Я реєструюсь, завантажую, але вибиває повідомлення, що цей файл завантажити не можна

назар

Скажіть що робити якщо загубив книжку яку взяв у бібліотеці (Бойко В.С." Підземна гідрогазомеханіка"(та старіша з білою обкладинкою)) ?

Шановний Назар! Замість втраченої Вами книги, необхідно здійснити її заміну виданням аналогічної тематики.

Людмила

Доброго дня ! Не відкривається закладка "пошук по електронному каталогу" ЧОМУ?

Шановна Людмила! Виникла помилка на сервері, коли Ви намагалися скористатися "Пошуком по електронному каталогу". Спробуйте будь ласка ще раз.

іван

Доброго дня. Чому переважно некоректно працює електронний пошук? Неможливо завантажити електронну книгу і показує книги взагалі інших авторів і назв.

Шановний Іван! Спробуйте конкретніше формулювати Ваші запити, чим загальніший запит, тим більше інформації видасть пошукова система.

Ігор

Будь-ласка напишіть як працює бібліотека з 02.01.2015 по 10.01.2015 і чи працюватиме взагалі?

Шановний Ігор! З графіком роботи бібліотеки Ви можете ознайомитись тут: http://library.nung.edu.ua/grafiik-roboti-biibliioteki-u-siichnii-lyutom...

Матвій

Мене цікавить література на тему "Гравітаційне та магнітне поле землі". Буду вдячний за допомогу.

Шановний Матвій! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:

550.3
А64 Ангенхейстер, Г. Магнитное поле земли [Текст] / Г. Ангенхейстер, Ю. Бартельс ; пер.с нем. Доброхотовой М.П. – М.-Л. : ОНТИ НКТП СССР Гл. ред. общетех. лит. и номографии, 1936. – 152 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

550.83:553.98
Аномалії гравітаційного поля та тектонічна будова південно-східної частини Волино-Подільської плити і Передкарпатського прогину [Текст] / Л. С. Мончак, С. Г. Анікеєв, О. В. Булмасов [та ін.] // Нафтогазова геофізика - нетрадиційні ресурси : III міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франків., 20-24 трав. 2013 р. / Старостенко В. І., ред. [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – С. 157-159.

550.83:553.98
Вплив підземних гірничих виробок на гравітаційне поле при вирішенні нафтогазопошукових задач [Текст] / Б. Б. Габльовський, О. П. Петровський, Т. О. Федченко, В. М. Суятінов // Нафтогазова геофізика - нетрадиційні ресурси : III міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франків., 20-24 трав. 2013 р. / Старостенко В. І., ред. [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – С. 36-39.

551.240
Гордієнко, В. В. Про зв'язки гравітаційного, магнітного і стаціонарного теплового полів Українського щита [Текст] / В. В. Гордієнко // Геофизический журнал. – 2005. – T. 27, № 5. – С. 837-843.
524
Д68 Дорман, Л. И. Космические лучи в магнитном поле Земли [Текст] / Л. И. Дорман, В. С. Смирнов, М. И. Тясто. – М. : Наука, 1971. – 399 с. – 1 р 90 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)
528.2
Д70 Дослідження гравіттаційного поля, топографії океану та рухів земної кори в регіоні Антартики [Текст] : монографія / О. М. Марченко, К. Р. Третяк, А. Я. Кульчицький [та ін.]. – Львів : Львів. політехніка, 2012. – 308 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 294-304.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)
550.38
Е86 Естественное электромагнитное поле и исследования внутреннего строения Земли [Текст] / Липская Н.В., Никифорова Н.Н., ред. – М. : Наука, 1971. – 148 с. : ил., табл.
К-сть прим.: 3 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 2)

550.831.015
Косигін, В. Ю. Аномальне гравітаційне поле північного заходу Тихого океану [Текст] / В. Ю. Косигін, В. І. Ісаєв // Геофизический журнал. – 2005. – T. 27, № 3. – С.393-411.

551.24.03
Лубков, М. В. Моделювання напружено-деформованого стану та аномального гравітаційного поля у вогнищі землетрусу [Текст] / М. В. Лубков // Геоінформатика. – 2011. – № 1. – С. 51-56.

681.518
Николайчук, Я. М. Кореляційна модель формування поверхні Землі під впливом гравітаційного поля Місяця [Текст] / Я. М. Николайчук, А. І. Сегін // Матеріали проблемно-наукової міжгалузевої конференції " Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства" (25-29 жовтня 2011 року), (ЮПІС - 2011)" / Возна Н.Я., ред. – Івано-Франківськ - Яремча : ІФНТУНГ, 2011. – С. 129-132. – (Кафедра соціальних комунікацій та права).

001.894
Новітні навігатори використовуватимуть магнітне поле Землі замість супутників [Текст] // Винахідник і раціоналізатор. Наука і техніка. – 2014. – № 3. – С. 6.

550.3
О11 О'Киф, и др. Гравитационное поле земли [Текст] / и др. О'Киф. – 1961. – 24 с. – (иностранная радиоэлектронная техника и промышленность). – б/ц.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

550.384
Р88 Русаков, О. М. Магнитное поле Земли в мезозое [Текст] / О. М. Русаков. – К. : Наукова думка, 1969. – 144 с. – Бібліогр.: с. 133-140. – 60 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

528.2
Ц83 Цубои, Т. Гравитационное поле Земли [Текст] / Т. Цубои ; пер.Иванчик И.И. – М. : Мир, 1982. – 288 с. : ил. – Бібліогр.: с. 274-280. – 1 р. 80 к.
К-сть прим.: 3 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 2)

550.34.09
Черноморские землетрясения конца декабря 2012 г. и их проявления в геомагнитном поле [Текст] / А. Л. Собисевич, В. И. Старостенко, Л. Е. Собисевич [и др.] // Геофизический журнал. – 2013. – Т. 35, № 6. – С. 54-70.

550.831
Ш96 Шумік, Світлана Василівна Просторова побудова полів вищих вертикальних похідних гравітаційного потенціалу і їх застосування для розв'язку оберненої задачі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 04.00.05 "Геологічна інформатика" / С. В. Шумік ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17.
К-сть прим.: 1 (МБА. – 1)

550.341(477.8)
Якимчик, А. І. До питання про побудову регіональних аналітичних апроксикацій елементів аномальних гравітаційних полів [Текст] / А. І. Якимчик // Геофизический журнал. – 2009. – Т. 31, № 1. – С. 121-124.

Cоломія

Скажіть, будь ласка, чи є в бібліотеці будь-яка література з питання "Симетрія та її прояви в природі"? Дякую.

Шановна Соломія! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:

514
Б30 Бахман, Ф. Построение геометрии на основе понятия симетрии [Текст] / Ф. Бахман ; пер.c ним. Пименов Р.И. – М. : Наука, 1969. – 380 с. : ил. – Бібліогр.: с. 364-375. – 2 р. 04 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

550.831
Болюк, В. Абсолютні балістичні лазерні гравіметри із симетричним способом вимірювання прискорення вільного падіння [Текст] / В. Болюк, О. Вінніченко // Метрологія та прилади. – 2013. – № 2. – С. 53-59.

548.7
Б43 Белов, Н. В. Очерки по структурной кристалографии и федоровским группам симметрии [Текст] / Н. В. Белов ; Фесенко Е.Г., ред. – М. : Наука, 1986. – 679 с. – Бібліогр.: с. 275-278. – 1 р. 80 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

547
В88 Вудворд, Р. Сохранение орбитальной симетрии [Текст] / Р. Вудворд, Р. Хоффман ; пер.с англ. Кронгауз В.А. – М. : Мир, 1971. – 208 с. : ил. – Бібліогр.: с. 192-206. – 97 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

548.12
В88 Вульфъ, Г. В. Симметрия и ея проявление въ природе [Текст] : Лекции, читанные въ 1907 г. / Г. В. Вульфъ. – М. : Типогр. Т-ва И.Д.Сытина, 1908. – 134 с. – (Моск. Общ-во Нар. Ун.-товъ).
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

544.1
Д40 Джаффе, Г. Симметрия в химии [Текст] / Г. Джаффе, М. Орчин. – М. : Мир, 1967. – 233 с. – 81 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

547.1
Д41 Джилкрист, Т. Органические реакции и орбитальная симметрия [Текст] / Т. Джилкрист, Р. Сторр ; пер.с англ. Дяткин Б.Л. – М. : Мир, 1976. – 352 с. : ил., табл. – 1 р. 68 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)
550.834
Кобрунов, А. И. О распространении волн в пространстве с нарушенной симметрией [Текст] / А. И. Кобрунов // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ : респ. міжвід. наук.-техн. зб. – Львів : Світ, 1991. – Вип. 28. – С. 54-58. – Розд. 2: "Розвідувальна та промислова геофізика".

550.856
Козел, К. К. Определение геологической природы аномальных участков на графиках симметричного электропрофилирования [Текст] / К. К. Козел // Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений : республ. межвед. науч.-технич. сборник. – Львів : Вища школа, 1989. – Вып. 26. – С. 14-16. – Разд. 1: "Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений".

550.3:551.243
Козел, К. К. Физическое моделирования симметричного электропрофилирования в трехмерном пространстве [Текст] / К. К. Козел // Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений : республ. межвед. науч.-технич. сборник. – Львів : Вища школа, 1990. – Вып. 27. – С. 42-46. – Разд. 2: "Разведочная и промысловая геофизика".

548.12
К65 Копцик, В. А. Шубниковские группы. Справочник по симметрии и физическим свойствам кристаллических структур [Текст] / В. А. Копцик. – М. : Московский ун-т, 1966. – 724 с. : ил., табл. – 5 р. 50 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

544.4
Л49 Лер, Р. Орбитальная симметрия в вопросах и ответах [Текст] / Р. Лер, А. Марчанд ; пер.с англ. Прохода А.Л. – М. : Мир, 1976. – 182 с. : ил.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

502
М15 Макаров, Н. В. Симметрия и асимметрия в природе [Текст] : направленный химический синтез / Н. В. Макаров. – М. : Знание, 1990. – 32 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; вып. 7. Химия). – 15 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

517.9
М60 Миллер, У. Симметрия и разделение переменных [Текст] / У. Миллер ; Бабенко К.И., ред. ; пер.Бабенко Г.П. – М. : Мир, 1981. – 342 с. – Бібліогр.: с. 326-332. – 2 р. 80 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

530.145
Н28 Нарушение симметрии в природе [Текст]. – М. : Знание, 1982. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Физика). – 1 р. 03 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

539.18
Н79 Нокс, Р. Симметрия в твердом теле [Текст] / Р. Нокс, А. Голд ; Бонч-Бруевич В.Л.. ред. – М. : Наука, 1970. – 424 с. : ил. – 1 р. 99 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

539.4
Ориняк, І. Розрахунок коефіцієнтів інтенсивності напружень для двох довгих симетричних поздовжніх поверхневих тріщин у згині труби [Текст] / І. Ориняк, А. Богдан // Машинознавство. – 2006. – № 6. – С.3-8.

550.834
Продайвода, Г. Т. Пружна симетрія і параметри азимутальної анізотропії сейсмічних хвиль осадової товщі за даними методу вертикального сейсмічного профілювання [Текст] / Г. Т. Продайвода, П. М. Кузьменко, А. С. Вижва // Доповіді національної академії наук України. – 2014. – № 11. – С. 109-115.

544.1
Х86 Хохштрассер, Р. Молекулярные аспекты симметрии [Текст] / Р. Хохштрассер ; пер.с англ. – М. : Мир, 1968. – 384 с. – 1 р. 73 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

548.12
Ш30 Шафрановский, И. И. Симметрия в геологии [Текст] / И. И. Шафрановский, Л. М. Плотников. – Л. : Недра, 1975. – 144 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 137-144. – 1 р. 01 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

548.12
Ш30 Шафрановский, И. И. Симметрия в природе [Текст] / И. И. Шафрановский. – Л. : Недра, 1968. – 184 с. : ил. – 56 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

530.1
Ш75 Шмутцер, Э. Симметрии и законы сохранения в физике [Текст] / Э. Шмутцер ; пер.Мицкевич Н.В. – М. : Мир, 1974. – 160 с. – 49 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

548.12
Ш95 Шубников, А. В. Симметрия и антисимметрия конечных фигур [Текст] / А. В. Шубников. – М. : Наука, 1951. – 172 с. – Бібліогр.: с. 162-165.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

533.9;517.9
Цифра, И. М. Свойства симметрии и их использование при решении уравнений Максвелла в неоднородных средах [Текст] / И. М. Цифра, А. Мессина, Т. Чижицкий // Геофизический журнал. – 2008. – T. 30, № 1. – С. 111-117.

53+55
Желиговский, В. А. Слабо нелинейная устойчивость магнитогидродинамических систем имеющих центр симметрии, к возмущениям с большими масштабами [Текст] / В. А. Желиговский // Физика Земли. – 2006. – № 3. – С. 69-78.

Саша

Комп`ютерне машинобудівне виробництво

Шановний Саша! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:
Комп`ютерне машинобудівне виробництво

Дружиніна В. В. Прогнозування експортного потенціалу машинобудівних підприємств з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності / В. В. Дружиніна, Л. В. Різніченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С. 246-252.

Яшкіна О. Оцінка наукового потенціалу машинобудівної галузі України : [в т.ч. сектору вищої освіти] / О. Яшкіна // Економіст. – 2013. – № 9. – С. 23-26.

Чубай В. М. Аналіз інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства у процесі формування і реалізації інноваційної стратегії / В. М. Чубай // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 8. – С. 193-190.

Ромусік Я. Перспективи розвитку машинобудування України на тлі світових тенденцій / Я. Ромусік // Економіст. – 2010. – № 9. – С. 22-25.

Романенко В. А. Розвиток машинобудування в Україні: системний підхід / В. А. Романенко // Економіка України. – 2013. – № 10. – С. 56-66.

Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні : наук. журн. – Запоріжжя : ЗНТУ. – № 2. – 2010. – 158 с.

Габдуллина А. З. Оценка состояния режущего инструмента на станках с ЧПУ по силовому критерию / А. З.

Габдуллина // Автоматизация и современные технологии. – 2007. – № 7. – С.10-12.

Нежметдинов Р. А. Повышение качества архитектурных решений систем ЧПУ на основе программно реализованного контроллера типа Soft PLS / Р. А. Нежметдинов, В. К. Шемелин // Автоматизация и современные технологии. – 2008. – № 6. – С.33-35.

Білявський М. Експериментальне дослідження формування осьових вібрацій шпинделя і складових сил різання при комбінованій обробці плоских поверхонь та їх вплив на точність оброблення / М. Білявський // Машинознавство. – 2009. – № 11. – С. 47-51.

Векілевич С. В. Розподілена САПР з використанням технологій Grid-сервісів / С. В. Векілевич, А. І. Петренко // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". – 2004. – № 3. – С. 30-37.

Чисельне моделювання напружено-деформованого стану еластомерних елементів сит грохотів у САПР "МІРЕЛА+" / В. В. Киричевський, С. М. Гребенюк, С. І. Гоменюк, Р. В. Киричевський // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2005. – № 2. – С.53-82.

Автоматизация и современные технологии : межотраслевой науч.-техн. журн. – М. : Машиностроение. – № 11. – 2007. – 47 c.

Автоматизация и современные технологии : межотраслевой науч.-техн. журн. – М. : Машиностроение. – № 4. – 2008. – 48 c.

Автоматизация и современные технологии : межотраслевой науч.-техн. журн. – М. : Машиностроение. – № 4. – 2009. – 48 с.

62-52
А22
Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 42. - Львів : Львів. політехніка, 2008. - 186 с. : і
К/сх - Книгосховище : 663809 (18.00 грн.)
62-52
А22
Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 44. - Львів : Львів. політехніка, 2010. - 129 с. : і
К/сх - Книгосховище : 674362
62-52
А22
Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : Український міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 40. - Львів : Львів. політехніка, 2006. - 311 с.
К/сх - Книгосховище : 649734, 649735
62-52
А22
Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : Український міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 36. / Стецько З.А., ред. - Львів : Львів. політехніка, 2001. - 123 с.
К/сх : 617591 (25.00 грн.)
621.9.02
П78
Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов : справочник / Баранчиков В.И., ред. - М. : Машиностроение, 1990. - 400с.
К/сх : 488205, 504600
621.9.02
Я49
Якубов Ф. Я.
Структурно-энергетические аспекты упрочнения и повышения стойкости режущего инструмента : монография / Ф. Я. Якубов, В. А. Ким. - Симферополь : КНПДВ, 2005. - 300 с. : ил. - 295.
К/сх : 656148

539.3/.6
Г95
Гурняк Л. І.
Опір матеріалів : навч. посіб. / Л. І. Гурняк, Ю. В. Гуцуляк, Т. Б. Юзьків. - Львів : "Новий світ-2000", 2006. - 364 с. : іл. - (Вища освіта в Україні). - 362.
К/сх : 631501
539.3/.6
К67
Корнілов, О. А.
Опір матеріалів : підручник / О. А. Корнілов. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Логос, 2003. - 552 с.
К/сх : 626407
621.71
С13
Савчук В. І.
Наукові основи складання машин : навч. посіб. / В. І. Савчук. - Суми : СумДУ, 2004. - 131 с. : іл.
К/сх : 656133
621.7
Г75
Григурко І. О.
Технологія обробки типових деталей (курсове проектування) : навч. посіб. / І. О. Григурко, М. Ф. Брендуля, С. М. Доценко. - Львів : "Новий Світ-2000", 2006. - 576 с. : іл. - 570-572.
К/сх : 646357

Б76
Боженко Л. І. Технологія машинобудування. Проектування технологічного спорядження : навч. посіб. / Л. І. Боженко. – Львів : Світ, 2001. – 296с/

Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 46. – Львів : Львів. політехніка, 2012. – 167 с. : іл.
006:621
Б76
Боженко Л. І.
Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні. : навч. посіб. / Л. І. Боженко. - Львів : Світ, 2003. - 328 с.
К/сх : 602915

621.002
Б81
Бондаренко С. Г.
Основи технології машинобудування : навч. посіб. / С. Г. Бондаренко. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 500 с. : іл.
К/сх : 658154
539.3/.6
Ш33
Шваб'юк, В. І.
Опір матеріалів : навч. посіб. / В. І. Шваб'юк. - К. : Знання, 2009. - 380 с.
К/сх : 686074 (79.00 грн.)
658.52
Д81
Дудюк, Д. Л.
Гнучке автоматизоване виробництво і роботизовані комплекси : навч. посіб. / Д. Л. Дудюк, С. С. Мазепа, М. М. Мисик. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 278 с. : іл. - 276-277.
К/сх : 679347