Довідка

Інформаційно-бібліографічне обслуговування віддалених користувачів Науково-технічна бібліотека здійснює через віртуальну довідкову службу, послуги якої надаються безкоштовно. Служба працює з понеділка по п’ятницю, з 9.00 до 17.00 год. Запити, що надійшли у вихідні та святкові дні, виконуються у перший робочий день після них.Термін виконання довідок залежить від їх складності (від 1 до 3 днів).

Перш ніж задати питання, рекомендуємо звернутись до «Архіву виконаних довідок», можливо там ви знайдете вже готову відповідь.

Просимо Вас обов’язково уточнювати мету запиту та обсяг необхідної інформації. Точний і повний запит забезпечує якісне виконання довідки. До виконання приймаються запити:

- про наявність у фондах бібліотеки конкретного видання;

- фактографічні, що містять фактичні відомості і дані щодо конкретних фактів, подій, персоналій;

- тематичні (підбір літератури за конкретною темою - до 10-15 назв);

- про уточнення бібліографічних даних видання.

Обмеження:

• некоректні запитання видаляються;
• не розглядаються запитання, пов’язані з наданням рефератів та наукових, дипломних, курсових, контрольних робіт;
• не надаються відповіді на запитання, що порушують чинне законодавство України та не відповідають морально-етичним нормам;
• служба не займається розв’язуванням математичних та інших задач, питаннями політичного та дозвіллєвого порядку.

Копії документів не надсилаються.

Add guestbook entry

Світлана

Доброго дня! А у вашій бібліотеці є курс лекцій: державне управління, Д, І, Дзвінчук, 2012р?

Шановна Світлано ! На жаль вказаної Вами книги немає в електронному вигляді.

Світлана

Доброго дня! Я з Чернігова, як мені можна отримати курс лекцій: державне управління, Д, І, Дзвінчук, 2012р.

Шановна Світлано! Для завантаження літератури з сайту Вам потрібно зареєструватися в бібліотеці та отримати пін-код.

Ірина

Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чому не можливо завантажити такі методичні вказівки Федорович, І. В. Економіка підприємства [Текст] : метод. вказівки до виконання розрахункових робіт / І. В. Федорович, І. Б. Гобир. — Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. — 44 с. — (Кафедра економіки підприємства).? Я реєструюсь, завантажую, але вибиває повідомлення, що цей файл завантажити не можна

Шановна Ірина! Можливо сталася помилка на сервері під час завантаження. Спробуйте ще раз, файл завантажується.

Ірина

Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чому не можливо завантажити такі методичні вказівки? Я реєструюсь, завантажую, але вибиває повідомлення, що цей файл завантажити не можна

назар

Скажіть що робити якщо загубив книжку яку взяв у бібліотеці (Бойко В.С." Підземна гідрогазомеханіка"(та старіша з білою обкладинкою)) ?

Шановний Назар! Замість втраченої Вами книги, необхідно здійснити її заміну виданням аналогічної тематики.

Людмила

Доброго дня ! Не відкривається закладка "пошук по електронному каталогу" ЧОМУ?

Шановна Людмила! Виникла помилка на сервері, коли Ви намагалися скористатися "Пошуком по електронному каталогу". Спробуйте будь ласка ще раз.

іван

Доброго дня. Чому переважно некоректно працює електронний пошук? Неможливо завантажити електронну книгу і показує книги взагалі інших авторів і назв.

Шановний Іван! Спробуйте конкретніше формулювати Ваші запити, чим загальніший запит, тим більше інформації видасть пошукова система.

Ігор

Будь-ласка напишіть як працює бібліотека з 02.01.2015 по 10.01.2015 і чи працюватиме взагалі?

Шановний Ігор! З графіком роботи бібліотеки Ви можете ознайомитись тут: http://library.nung.edu.ua/grafiik-roboti-biibliioteki-u-siichnii-lyutom...

Матвій

Мене цікавить література на тему "Гравітаційне та магнітне поле землі". Буду вдячний за допомогу.

Шановний Матвій! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:

550.3
А64 Ангенхейстер, Г. Магнитное поле земли [Текст] / Г. Ангенхейстер, Ю. Бартельс ; пер.с нем. Доброхотовой М.П. – М.-Л. : ОНТИ НКТП СССР Гл. ред. общетех. лит. и номографии, 1936. – 152 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

550.83:553.98
Аномалії гравітаційного поля та тектонічна будова південно-східної частини Волино-Подільської плити і Передкарпатського прогину [Текст] / Л. С. Мончак, С. Г. Анікеєв, О. В. Булмасов [та ін.] // Нафтогазова геофізика - нетрадиційні ресурси : III міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франків., 20-24 трав. 2013 р. / Старостенко В. І., ред. [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – С. 157-159.

550.83:553.98
Вплив підземних гірничих виробок на гравітаційне поле при вирішенні нафтогазопошукових задач [Текст] / Б. Б. Габльовський, О. П. Петровський, Т. О. Федченко, В. М. Суятінов // Нафтогазова геофізика - нетрадиційні ресурси : III міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франків., 20-24 трав. 2013 р. / Старостенко В. І., ред. [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – С. 36-39.

551.240
Гордієнко, В. В. Про зв'язки гравітаційного, магнітного і стаціонарного теплового полів Українського щита [Текст] / В. В. Гордієнко // Геофизический журнал. – 2005. – T. 27, № 5. – С. 837-843.
524
Д68 Дорман, Л. И. Космические лучи в магнитном поле Земли [Текст] / Л. И. Дорман, В. С. Смирнов, М. И. Тясто. – М. : Наука, 1971. – 399 с. – 1 р 90 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)
528.2
Д70 Дослідження гравіттаційного поля, топографії океану та рухів земної кори в регіоні Антартики [Текст] : монографія / О. М. Марченко, К. Р. Третяк, А. Я. Кульчицький [та ін.]. – Львів : Львів. політехніка, 2012. – 308 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 294-304.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)
550.38
Е86 Естественное электромагнитное поле и исследования внутреннего строения Земли [Текст] / Липская Н.В., Никифорова Н.Н., ред. – М. : Наука, 1971. – 148 с. : ил., табл.
К-сть прим.: 3 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 2)

550.831.015
Косигін, В. Ю. Аномальне гравітаційне поле північного заходу Тихого океану [Текст] / В. Ю. Косигін, В. І. Ісаєв // Геофизический журнал. – 2005. – T. 27, № 3. – С.393-411.

551.24.03
Лубков, М. В. Моделювання напружено-деформованого стану та аномального гравітаційного поля у вогнищі землетрусу [Текст] / М. В. Лубков // Геоінформатика. – 2011. – № 1. – С. 51-56.

681.518
Николайчук, Я. М. Кореляційна модель формування поверхні Землі під впливом гравітаційного поля Місяця [Текст] / Я. М. Николайчук, А. І. Сегін // Матеріали проблемно-наукової міжгалузевої конференції " Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства" (25-29 жовтня 2011 року), (ЮПІС - 2011)" / Возна Н.Я., ред. – Івано-Франківськ - Яремча : ІФНТУНГ, 2011. – С. 129-132. – (Кафедра соціальних комунікацій та права).

001.894
Новітні навігатори використовуватимуть магнітне поле Землі замість супутників [Текст] // Винахідник і раціоналізатор. Наука і техніка. – 2014. – № 3. – С. 6.

550.3
О11 О'Киф, и др. Гравитационное поле земли [Текст] / и др. О'Киф. – 1961. – 24 с. – (иностранная радиоэлектронная техника и промышленность). – б/ц.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

550.384
Р88 Русаков, О. М. Магнитное поле Земли в мезозое [Текст] / О. М. Русаков. – К. : Наукова думка, 1969. – 144 с. – Бібліогр.: с. 133-140. – 60 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

528.2
Ц83 Цубои, Т. Гравитационное поле Земли [Текст] / Т. Цубои ; пер.Иванчик И.И. – М. : Мир, 1982. – 288 с. : ил. – Бібліогр.: с. 274-280. – 1 р. 80 к.
К-сть прим.: 3 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 2)

550.34.09
Черноморские землетрясения конца декабря 2012 г. и их проявления в геомагнитном поле [Текст] / А. Л. Собисевич, В. И. Старостенко, Л. Е. Собисевич [и др.] // Геофизический журнал. – 2013. – Т. 35, № 6. – С. 54-70.

550.831
Ш96 Шумік, Світлана Василівна Просторова побудова полів вищих вертикальних похідних гравітаційного потенціалу і їх застосування для розв'язку оберненої задачі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 04.00.05 "Геологічна інформатика" / С. В. Шумік ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К., 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17.
К-сть прим.: 1 (МБА. – 1)

550.341(477.8)
Якимчик, А. І. До питання про побудову регіональних аналітичних апроксикацій елементів аномальних гравітаційних полів [Текст] / А. І. Якимчик // Геофизический журнал. – 2009. – Т. 31, № 1. – С. 121-124.

Cоломія

Скажіть, будь ласка, чи є в бібліотеці будь-яка література з питання "Симетрія та її прояви в природі"? Дякую.

Шановна Соломія! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:

514
Б30 Бахман, Ф. Построение геометрии на основе понятия симетрии [Текст] / Ф. Бахман ; пер.c ним. Пименов Р.И. – М. : Наука, 1969. – 380 с. : ил. – Бібліогр.: с. 364-375. – 2 р. 04 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

550.831
Болюк, В. Абсолютні балістичні лазерні гравіметри із симетричним способом вимірювання прискорення вільного падіння [Текст] / В. Болюк, О. Вінніченко // Метрологія та прилади. – 2013. – № 2. – С. 53-59.

548.7
Б43 Белов, Н. В. Очерки по структурной кристалографии и федоровским группам симметрии [Текст] / Н. В. Белов ; Фесенко Е.Г., ред. – М. : Наука, 1986. – 679 с. – Бібліогр.: с. 275-278. – 1 р. 80 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

547
В88 Вудворд, Р. Сохранение орбитальной симетрии [Текст] / Р. Вудворд, Р. Хоффман ; пер.с англ. Кронгауз В.А. – М. : Мир, 1971. – 208 с. : ил. – Бібліогр.: с. 192-206. – 97 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

548.12
В88 Вульфъ, Г. В. Симметрия и ея проявление въ природе [Текст] : Лекции, читанные въ 1907 г. / Г. В. Вульфъ. – М. : Типогр. Т-ва И.Д.Сытина, 1908. – 134 с. – (Моск. Общ-во Нар. Ун.-товъ).
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

544.1
Д40 Джаффе, Г. Симметрия в химии [Текст] / Г. Джаффе, М. Орчин. – М. : Мир, 1967. – 233 с. – 81 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

547.1
Д41 Джилкрист, Т. Органические реакции и орбитальная симметрия [Текст] / Т. Джилкрист, Р. Сторр ; пер.с англ. Дяткин Б.Л. – М. : Мир, 1976. – 352 с. : ил., табл. – 1 р. 68 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)
550.834
Кобрунов, А. И. О распространении волн в пространстве с нарушенной симметрией [Текст] / А. И. Кобрунов // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ : респ. міжвід. наук.-техн. зб. – Львів : Світ, 1991. – Вип. 28. – С. 54-58. – Розд. 2: "Розвідувальна та промислова геофізика".

550.856
Козел, К. К. Определение геологической природы аномальных участков на графиках симметричного электропрофилирования [Текст] / К. К. Козел // Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений : республ. межвед. науч.-технич. сборник. – Львів : Вища школа, 1989. – Вып. 26. – С. 14-16. – Разд. 1: "Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений".

550.3:551.243
Козел, К. К. Физическое моделирования симметричного электропрофилирования в трехмерном пространстве [Текст] / К. К. Козел // Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений : республ. межвед. науч.-технич. сборник. – Львів : Вища школа, 1990. – Вып. 27. – С. 42-46. – Разд. 2: "Разведочная и промысловая геофизика".

548.12
К65 Копцик, В. А. Шубниковские группы. Справочник по симметрии и физическим свойствам кристаллических структур [Текст] / В. А. Копцик. – М. : Московский ун-т, 1966. – 724 с. : ил., табл. – 5 р. 50 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

544.4
Л49 Лер, Р. Орбитальная симметрия в вопросах и ответах [Текст] / Р. Лер, А. Марчанд ; пер.с англ. Прохода А.Л. – М. : Мир, 1976. – 182 с. : ил.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

502
М15 Макаров, Н. В. Симметрия и асимметрия в природе [Текст] : направленный химический синтез / Н. В. Макаров. – М. : Знание, 1990. – 32 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; вып. 7. Химия). – 15 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

517.9
М60 Миллер, У. Симметрия и разделение переменных [Текст] / У. Миллер ; Бабенко К.И., ред. ; пер.Бабенко Г.П. – М. : Мир, 1981. – 342 с. – Бібліогр.: с. 326-332. – 2 р. 80 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

530.145
Н28 Нарушение симметрии в природе [Текст]. – М. : Знание, 1982. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Физика). – 1 р. 03 к.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

539.18
Н79 Нокс, Р. Симметрия в твердом теле [Текст] / Р. Нокс, А. Голд ; Бонч-Бруевич В.Л.. ред. – М. : Наука, 1970. – 424 с. : ил. – 1 р. 99 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

539.4
Ориняк, І. Розрахунок коефіцієнтів інтенсивності напружень для двох довгих симетричних поздовжніх поверхневих тріщин у згині труби [Текст] / І. Ориняк, А. Богдан // Машинознавство. – 2006. – № 6. – С.3-8.

550.834
Продайвода, Г. Т. Пружна симетрія і параметри азимутальної анізотропії сейсмічних хвиль осадової товщі за даними методу вертикального сейсмічного профілювання [Текст] / Г. Т. Продайвода, П. М. Кузьменко, А. С. Вижва // Доповіді національної академії наук України. – 2014. – № 11. – С. 109-115.

544.1
Х86 Хохштрассер, Р. Молекулярные аспекты симметрии [Текст] / Р. Хохштрассер ; пер.с англ. – М. : Мир, 1968. – 384 с. – 1 р. 73 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

548.12
Ш30 Шафрановский, И. И. Симметрия в геологии [Текст] / И. И. Шафрановский, Л. М. Плотников. – Л. : Недра, 1975. – 144 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 137-144. – 1 р. 01 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

548.12
Ш30 Шафрановский, И. И. Симметрия в природе [Текст] / И. И. Шафрановский. – Л. : Недра, 1968. – 184 с. : ил. – 56 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

530.1
Ш75 Шмутцер, Э. Симметрии и законы сохранения в физике [Текст] / Э. Шмутцер ; пер.Мицкевич Н.В. – М. : Мир, 1974. – 160 с. – 49 к.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

548.12
Ш95 Шубников, А. В. Симметрия и антисимметрия конечных фигур [Текст] / А. В. Шубников. – М. : Наука, 1951. – 172 с. – Бібліогр.: с. 162-165.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

533.9;517.9
Цифра, И. М. Свойства симметрии и их использование при решении уравнений Максвелла в неоднородных средах [Текст] / И. М. Цифра, А. Мессина, Т. Чижицкий // Геофизический журнал. – 2008. – T. 30, № 1. – С. 111-117.

53+55
Желиговский, В. А. Слабо нелинейная устойчивость магнитогидродинамических систем имеющих центр симметрии, к возмущениям с большими масштабами [Текст] / В. А. Желиговский // Физика Земли. – 2006. – № 3. – С. 69-78.

Саша

Комп`ютерне машинобудівне виробництво

Шановний Саша! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:
Комп`ютерне машинобудівне виробництво

Дружиніна В. В. Прогнозування експортного потенціалу машинобудівних підприємств з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності / В. В. Дружиніна, Л. В. Різніченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С. 246-252.

Яшкіна О. Оцінка наукового потенціалу машинобудівної галузі України : [в т.ч. сектору вищої освіти] / О. Яшкіна // Економіст. – 2013. – № 9. – С. 23-26.

Чубай В. М. Аналіз інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства у процесі формування і реалізації інноваційної стратегії / В. М. Чубай // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 8. – С. 193-190.

Ромусік Я. Перспективи розвитку машинобудування України на тлі світових тенденцій / Я. Ромусік // Економіст. – 2010. – № 9. – С. 22-25.

Романенко В. А. Розвиток машинобудування в Україні: системний підхід / В. А. Романенко // Економіка України. – 2013. – № 10. – С. 56-66.

Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні : наук. журн. – Запоріжжя : ЗНТУ. – № 2. – 2010. – 158 с.

Габдуллина А. З. Оценка состояния режущего инструмента на станках с ЧПУ по силовому критерию / А. З.

Габдуллина // Автоматизация и современные технологии. – 2007. – № 7. – С.10-12.

Нежметдинов Р. А. Повышение качества архитектурных решений систем ЧПУ на основе программно реализованного контроллера типа Soft PLS / Р. А. Нежметдинов, В. К. Шемелин // Автоматизация и современные технологии. – 2008. – № 6. – С.33-35.

Білявський М. Експериментальне дослідження формування осьових вібрацій шпинделя і складових сил різання при комбінованій обробці плоских поверхонь та їх вплив на точність оброблення / М. Білявський // Машинознавство. – 2009. – № 11. – С. 47-51.

Векілевич С. В. Розподілена САПР з використанням технологій Grid-сервісів / С. В. Векілевич, А. І. Петренко // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". – 2004. – № 3. – С. 30-37.

Чисельне моделювання напружено-деформованого стану еластомерних елементів сит грохотів у САПР "МІРЕЛА+" / В. В. Киричевський, С. М. Гребенюк, С. І. Гоменюк, Р. В. Киричевський // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2005. – № 2. – С.53-82.

Автоматизация и современные технологии : межотраслевой науч.-техн. журн. – М. : Машиностроение. – № 11. – 2007. – 47 c.

Автоматизация и современные технологии : межотраслевой науч.-техн. журн. – М. : Машиностроение. – № 4. – 2008. – 48 c.

Автоматизация и современные технологии : межотраслевой науч.-техн. журн. – М. : Машиностроение. – № 4. – 2009. – 48 с.

62-52
А22
Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 42. - Львів : Львів. політехніка, 2008. - 186 с. : і
К/сх - Книгосховище : 663809 (18.00 грн.)
62-52
А22
Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 44. - Львів : Львів. політехніка, 2010. - 129 с. : і
К/сх - Книгосховище : 674362
62-52
А22
Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : Український міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 40. - Львів : Львів. політехніка, 2006. - 311 с.
К/сх - Книгосховище : 649734, 649735
62-52
А22
Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : Український міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 36. / Стецько З.А., ред. - Львів : Львів. політехніка, 2001. - 123 с.
К/сх : 617591 (25.00 грн.)
621.9.02
П78
Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов : справочник / Баранчиков В.И., ред. - М. : Машиностроение, 1990. - 400с.
К/сх : 488205, 504600
621.9.02
Я49
Якубов Ф. Я.
Структурно-энергетические аспекты упрочнения и повышения стойкости режущего инструмента : монография / Ф. Я. Якубов, В. А. Ким. - Симферополь : КНПДВ, 2005. - 300 с. : ил. - 295.
К/сх : 656148

539.3/.6
Г95
Гурняк Л. І.
Опір матеріалів : навч. посіб. / Л. І. Гурняк, Ю. В. Гуцуляк, Т. Б. Юзьків. - Львів : "Новий світ-2000", 2006. - 364 с. : іл. - (Вища освіта в Україні). - 362.
К/сх : 631501
539.3/.6
К67
Корнілов, О. А.
Опір матеріалів : підручник / О. А. Корнілов. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Логос, 2003. - 552 с.
К/сх : 626407
621.71
С13
Савчук В. І.
Наукові основи складання машин : навч. посіб. / В. І. Савчук. - Суми : СумДУ, 2004. - 131 с. : іл.
К/сх : 656133
621.7
Г75
Григурко І. О.
Технологія обробки типових деталей (курсове проектування) : навч. посіб. / І. О. Григурко, М. Ф. Брендуля, С. М. Доценко. - Львів : "Новий Світ-2000", 2006. - 576 с. : іл. - 570-572.
К/сх : 646357

Б76
Боженко Л. І. Технологія машинобудування. Проектування технологічного спорядження : навч. посіб. / Л. І. Боженко. – Львів : Світ, 2001. – 296с/

Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 46. – Львів : Львів. політехніка, 2012. – 167 с. : іл.
006:621
Б76
Боженко Л. І.
Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні. : навч. посіб. / Л. І. Боженко. - Львів : Світ, 2003. - 328 с.
К/сх : 602915

621.002
Б81
Бондаренко С. Г.
Основи технології машинобудування : навч. посіб. / С. Г. Бондаренко. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 500 с. : іл.
К/сх : 658154
539.3/.6
Ш33
Шваб'юк, В. І.
Опір матеріалів : навч. посіб. / В. І. Шваб'юк. - К. : Знання, 2009. - 380 с.
К/сх : 686074 (79.00 грн.)
658.52
Д81
Дудюк, Д. Л.
Гнучке автоматизоване виробництво і роботизовані комплекси : навч. посіб. / Д. Л. Дудюк, С. С. Мазепа, М. М. Мисик. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 278 с. : іл. - 276-277.
К/сх : 679347

Люба

Розвиток туризму в Україні

Шановна Люба! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:
Бондаренко М. П. Теоретичні засади розвитку індустрії туризму / М. П. Бондаренко // Екон. часопис - ХХІ. – 2012. – № 3-4. – С. 19-22.

Братюк В. П. Теоретичні підходи до державної політики розвитку туризму й інструменти та методи її забезпечення / В. П. Братюк // Актуал. пробл. економіки. – 2012. – № 6. – С. 30-37.
Гордієнко Т. Нормативне забезпечення туристичних і супутніх послуг в Україні: стан та перспективи розвитку / Т. Гордієнко // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2012. –
№ 2. – С. 3-7.

Гур'єва І. Розвиток туризму в Україні: проблеми й перспективи / І. Гур'єва, С. Хитяник // Фінанс. контроль. – 2011. – № 1. – С. 17-22.

Коваль П. Ф. Розвиток розважального сектору туріндустрії як засіб зміцнення туристичного потенціалу України / П. Ф. Коваль, Н. О. Алєшугіна, Г. П. Андрєєва // Актуал. пробл. економіки. – 2010. – № 6. – С. 78-83.

Лютак О. М. Аналіз та оцінювання інформації про основні туристичні потоки України / О. М. Лютак, Л. В. Михальчук // Актуал. пробл. економіки. – 2012. –
№ 12. – С. 217-226

Матвієнко А. Т. Туристичні WEB-ресурси України: сучасні підходи та критерії інформаційно-комунікаційного забезпечення туристичної галузі / А. Т. Матвієнко // Бібліотекознавство, документознавство, інформологія. – 2011. – № 3. – С. 36-40.

Матвієнко А. Т. Інформатизація туризму та соціокультурний аспект електронного туристичного ресурсу в Україні / А. Т. Матвієнко // Бібліотекознавство, документознавство, інформологія. – 2011. – № 4. – С 54-58

Розвиток ринку туристичних послуг: інноваційний вимір / С. В. Захарін, Д. Г. Кучеренко, М. Г. Сульженко, Г. В. Науменко // Пробл. науки. – 2013. – № 5. – С. 19-24.

338.483
Р90
Рутинський М. Й. Замковий туризм в Україні : навч. посіб. / М. Й. Рутинський. – К. : Центр учбової л-ри, 2007. – 432 с.
К-сть прим.: 3 (ЧЗПС. – 2, К/сх. – 1)

67.9
С29
Селецький С. І. Правове регулювання туризму в Україні : навч. посіб. / С. І. Селецький. – К. : Центр учбової л-ри, 2012. – 186 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

Сажнєва Н. М. Актуальні напрями розвитку конкурентоспроможного ринку туризму в Україні / Н. М. Сажнєва, І. А. Арсененко // Укр. геогр. журн. – 2012. – № 1. – С. 40-43.

Самонова Т. Б. Дослідження кон'юнктури ринку туристичних послуг в Україні: основні підходи / Т. Б. Самонова // Актуал. пробл. економіки. – 2010. – № 3. – С. 99-104.

Трілленберг Г. Ресурсна складова розвитку в'їзного туризму в Україні / Г. Трілленберг // Вісн. Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2011. – № 5-1. – С. 274-291.

mari

Доброго вечора.Шукаю книгу з лабораторними роботами з дисципліни "Заповідна справа" автор Манюк О.Р,

Шановна Mari! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:

502.211
М24
Манюк, О. Р. Заповідна справа [Текст] : лабораторний практикум / О. Р. Манюк, І. А. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 60 с. – (Кафедра безпеки життєдіяльності). – 1 курс.

502.211
М24
Манюк, О. Р. Заповідна справа [Текст] : метод. вказівки / О. Р. Манюк, І. А. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 29 c. – (Кафедра екології). – 1 курс.

502.211
М24
Манюк, О. Р. Заповідна справа [Текст] : практикум / О. Р. Манюк. – 2-ге вид. із зм. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 60 с. – (Кафедра екології). – 1 курс.

Іван

Доброго дня. Шукаю книгу "Нафтопромислове обладнання. Задачі, вправи" автор Костриба І. В. В електронному каталозі є, але немає електронного тексту, шукаю в онлайн читальні немає взагалі. Напишіть де можна її знайти?

Шановний Іван ! На жаль вказаної Вами книги немає в електронному вигляді.

Іра

у вас є підручник, у якому описуються правила для оформлення курсових робіт?

Шановна Ірина! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:
81.432.1
М54
Методичні вказівки з курсу "Практика перекладу", зміст та оформлення курсових робіт [Текст] / П'ятничко Б.П., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2000. – 26с. – (Кафедра документознавства та інформаційної діяльності). –
К-сть прим.: 63 (К/сх. – 1, ЧЗЛР. – 23, УчАб. – 39)

65.9(4УКР)291.21
У79
Устенко, А. О. Методичні вказівки щодо виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни "Основи менеджменту" [Текст] / А. О. Устенко, Л. І. Ріщук, Л. С. Тараєвська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. – 21 с. – (Кафедра менеджменту і адміністрування). – Бібліогр.: с. 19-21. – 2 курс.
К-сть прим.: 39 (ЧЗЛР. – 6, УчАб. – 32, К/сх. – 1)

65.9(4УКР)291
Д18
Данилюк, М. О. Методичні вказівки щодо оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт [Текст] : методичні вказівки / М. О. Данилюк, Б. В. Гречаник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 27 с. – (Кафедра економіки підприємства).

Іван

Чому не працює пошук по електронному каталогу?

Шановний Іван! Виникла помилка на сервері, коли Ви намагалися скористатися "Пошуком по електронному каталогу". Спробуйте будь ласка ще раз, "Пошук по електронному каталогу" працює.

андрій

Доброго дня! Підкажіть , будь ласка, список літератури на тему: "Радіаційний і тепловий режим Австрії". Дуже дякую!

Шановний Андрій! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:
Вопросы физики облаков, радиционного режима и теплового баланса : труды. Вып.50 / Зверева С.В., ред. – Л. : Ленинградский гидрометеорологический ин-т, 1974. – 202 с. : ил., табл. – : 1 р. 19 к.

Рибченко, Л. С. Зміна радіаційного режиму в умовах сучасної посухи в Україні / Л. С. Рибченко // Український географічний журнал. – 2007. – № 1. – С. 14-19.

Рибченко, Л. С. Радіаційний режим в умовах інтенсивних засух 2001-2010 рр. в Україні / Л. С. Рибченко, С. В. Савчук // Український географічний журнал. – 2013. – № 1. – С. 5-11.

Рибченко, Л. С. Радіаційний режим на території України в холодний і теплий періоди / Л. С. Рибченко // Український географічний журнал. – 2010. – № 4. – С. 28-36.

леся

Щоб зайти у Електронну бібліотеку у менек запитує пін код. Віки я його маю взяти? Дякую

Шановна Леся! Завітайте у відділ інформаційних технологій НТБ (кім.№ 24, ІІ поверх) та отримайте новий пін-код.

міша

киньте мені будь-ласка , якусь інформацію до курсової на тему :Розроблення блок-схеми геофізичного приладу для проведення досліджень методом кавернометрії.
та історія розвитку методу контролю технічного стану свердловин,
та історія розвитку методу кавернометрії__)))

Шановний Михайло! У фондах нашої бібліотеки Ви можете знайти наступну літературу:

Розроблення блок-схем геофізичного приладу для проведення досліджень методом кавернометрії
550.832
Д 93
Кавернометрия и профилеметрия [Текст] // Общий курс геофизических исследований скважин : учебник / Д.И.Дьяконов, Е.И.Леонтьев, Г.С.Кузнецов. – М. : Недра, 1984. – С. 318-324. – В тексте предложены схемы конструкций каверномеров.
Н.Аб: 419505, 419508, 419513.К/сх: 419515, 419516, 645604.ЧЗТЛ: 419517.УчАб: 488921, bo26513, bo26514, bo26515 - bo26527.

550.832
Д 93
Типы каверномеров и принципы их действия [Текст] // Общий курс геофизических исследований скважин : Учебник. / Д.И.Дьяконов, Е.И.Леонтьев, Г.С.Кузнецов. – М. : Недра, 1977. – С. 322-326.- В тексте предложены схемы конструкций каверномеров.
Н.Аб: 308118, 622801, 622802.К/сх: 308120 - 308123.ЧЗТЛ: 308124.УчАб: bo26529 - bo26574.

622.241:622.831(470.21)
Калашник, А. И. Анализ данных кавернометрии и осложнений при строительстве разведочных скважин на Штокмановском газоконденсатном месторождении [Текст] / А. И. Калашник, А. В. Борисов, Н. А. Калашник // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – 2011. – № 7. – С. 23-25.
ЧЗПВ

Історія розвитку методу контролю технічного стану свердловин. Історія розвитку методу кавернометрії

550.832(09)
Д 93
Введение [Текст] : [история развития геофиз. метододов исследования скважин] // Общий курс геофизических исследований скважин : Учебник / Д.И.Дьяконов, Е.И.Леонтьев, Г.С.Кузнецов. – М. : Недра, 1984. – С. 5-9.
Н.Аб: 419505, 419508, 419513.
К/сх: 419515, 419516, 645604.ЧЗТЛ: 419517.УчАб: 488921, bo26513- bo26527.

550.832(09)
Д 93
Введение [Текст] : [история развития геофизических исследований скважин] // Общий курс геофизических исследований скважин : Учебник. / Д.И.Дьяконов, Е.И.Леонтьев, Г.С.Кузнецов. – М. : Недра, 1977. – С. 5-9.
Н.Аб: 308118, 622801, 622802. К/сх: 308120, 308122, 308123. ЧЗТЛ: 308124. УчАб: bo26529 - bo26574.

550.832(09)
Страницы истории отечественной геофизики [Текст] : развитие геофизических методов в 1918-1940 годы // Геофизический вестник. – 1998. – № 6. – С. 9-13.
ЧЗПВ

Красножон М. Д. Історія розвитку та сучасний стан інтерпретаційних технологій ГДС. – К. : Вид-во ЦентрУкрДГРІ, 2001. – (В фонді НТБ ІФНТУНГ відсутня)

Леся

доброго дня!скажіть будь-ласка, чому я не можу знайти методичку з предмету "Фінансово-економічна інформація" 4 курс?допоможіть будь-ласка!щиро вдячна!

Шановна Леся! Спробуйте точніше сформулювати запит, вкажіть автора і назву методички.