Нові надходження літератури за жовтень 2014 р.

СОЦІАЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

63.3(4УКР)624
К83 Кров українська, кров польська... Трагедія Холмщини та Підляшшя в роках 1938-1948 у спогадах [Текст] / Іваник М., упоряд. – Торонто-Львів : Львів. політехніка, 2014. – 392 с. : іл. – (Бібліотека Закерзоння; Серія "Спогади" ; Т. 2).
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

66.4(0)
С89 Сулейманов, Е. Збройна агресія Вірменії проти Азербайджану та тяжкі наслідки окупації [Текст] / Е. Сулейманов, В. Сулейманов. – К. : Наук. думка, 2014. – 114 с. : іл., табл.
К-сть прим.: 2 (Х.Аб. – 1, К/сх. – 1)

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

65.9(4УКР)261
Г65 Гончаренко, О. В. Міжбюджетні відносини на місцевому рівні в України [Текст] : монографія / О. В. Гончаренко. – К. : Алерта, 2013. – 222 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 172-199.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

65.9(4УКР)291.212
П21 Пахомов, В. М. Короткий тлумачний словник-довідник з діловодства [Текст] / В. М. Пахомов. – Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2013. – 160 с. – (Навчально-методичні матеріали ; Вип. 55).
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ДЕРЖАВА І ПРАВО

67.9(4УКР)400
М65 Місцеве самоврядування в Україні [Текст] : навч. посіб. / Скрипничук В., ред. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 788 с.
К-сть прим.: 150 (Н.Аб. – 25, ЧЗСЕ. – 2, К/сх. – 123)

ОСВІТА. НАУКА. КУЛЬТУРА

74.483
Ш37 Шевцов, Н. Р. История кафедры строительства шахт и подземных сооружений Донецкого национального технического университета [Текст] / Н. Р. Шевцов, В. В. Левит, Б. А. Лысиков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Донецк : Донбасс, 2014. – 522 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 472-481.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

502/504
Е45 Екологічна безпека збалансованого ресурсокористування в Карпатському регіоні [Текст] : наук. монографія / О. М. Адаменко, Я. О. Адаменко, Л. М. Архипова [та ін.] ; Адаменко О. М., Адаменко Я. О., ред. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. – 368 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 360.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

519.7
Ф50 Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології [Текст] : наук. зб. Вип. 19. – К. : НАН України, 2014. – 235 с. : рис.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

550.7
Р83 Рудько, Г. І. Тиск на біосферу: реанімація чи шлях на Марс [Текст] : монографія / Г. І. Рудько, О. М. Адаменко. – К.-Чернівці : Букрек, 2014. – 336 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 324-332.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

553.98
Т78 Труды Российского государственного университета нефти и газа имени Н. М. Губкина [Текст] : сб. науч. ст. по пробл. нефти и газа. № 1 (274) : январь-март 2014 г. – М. : РГУ им. И. М. Губкина, 2014. – 139 с. : ил., рис. – Бібліогр.: с. 128.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

553.98
А43 Актуальні проблеми нафтогазової геології [Текст] : навч. посіб. / Б. Й. Маєвський, С. С. Куровець, О. Є. Лозинський [та ін.] ; Маєвський Б. Й., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 240 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 218-237.
К-сть прим.: 40 (УчАб. – 38, ЧЗТЛ. – 1, К/сх. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

62-192
Н17 Надійність і довговічність машин і споруд [Текст] = Надежность и долговечность машин и сооружений : міжнар. наук.-техн. зб. Вип. 38 / Трощенко В.Т., ред. – К. : ІПМіцн. ім. Г.С.Писаренка НАНУ, 2014. – 162 с. : іл., рис., табл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

622.276.031
М69 Михайлов, Н. Н. Экспериментальное исследование смачиваемости и анализ ее влияния на фильтрационно-емкостные свойства продуктивных коллекторов неокомской залежи Ново-Уренгойского и Ямбургского месторождения [Текст] / Н. Н. Михайлов, М. О. Ермилов, Л. С. Сечина. – Новосибирск : Изд-во Сиб. отд-ния Рос. АН, 2012. – 55 с. : ил., рис., табл. – Бібліогр.: с. 53-55.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

А66
Андрусяк, А. В. Опір матеріалів [Текст] : конспект лекцій / А. В. Андрусяк, І. І. Палійчук, А. С. Величкович. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 117 с. – (Кафедра будівельної механіки). – 2 курс.

В19
Василишин, Я. В. Ландшафтне проектування [Текст] : конспект лекцій / Я. В. Василишин, В. Я. Василишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 88 с. – (Кафедра основ архітектури). – 1, 2 курс.