Каталог авторефератів дисертацій, захищених у 2021 році (з фонду НТБ)

Фонд авторефератів дисертацій науково-технічної бібліотеки
за 2021 р. складає 30 примірників із спеціальностей:

05.13.07 Автоматика 2
05.15.10 Буріння свердловин 1
05.24.01 Геодезія, фотограмметрія та картографія 2
04.00.22 Геофізика 1
21.06.01Екологічна безпека 11
08.00.04 Економіка 2
05.05.12 Машини нафтової та газової промисловості 2
25.00.02 Механізми державного управління
05.23.20 Містобудування та територіальне планування 1
05.11.13 Прилади і методи контролю та визначення складу речовин 3
25.00.01 Теорія та історія державного управління 2
05.15.13 Трубопровідний транспорт нафти і газу, нафтогазопроводи, бази та сховища 8

Автоматика

1. 681.518.5
Л37 Левицький, Іван Теодорович Автоматизована система керування процесом підготовки сировини для виготовлення керамічних виробів із підсистемою ідентифікації та вилучення металевих включень [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук. : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / І. Т. Левицький ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т. нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 220 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-18.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

2. 004.89
М48 Мельник, Віталій Дмитрович Інтелімедійна автоматизована система підтримки прийняття рішень при бурінні нафтогазових свердловин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук (д-ра філософії) : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / В. Д. Мельник ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

Буріння свердловин

3. 622.24.051
Ю73 Юрич, Лідія Романівна Удосконалення технології буріння свердловин з врахуванням стану породоруйнівного інструменту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" / Л. Р. Юрич ; Івано-Франків. держ.. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: с. 20.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

Геодезія, фотограмметрія та картографія

4. 528.482
А68 Анненков, Андрsй Олександрович Теорія і практика застосування ГНСС-технологій в задачах геодезичного моніторингу інженерних споруд [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / А. О. Анненков ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2021. – 43 с. : іл., рис. – Бібліогр.: с. 38-41.
К-сть прим.: 1 (ЧЗНП. – 1)

5. 528.482
Н62 Нікітенко, Кіра Олександрівна Моделювання точності геодезичних робіт при проведенні моніторингу на стадії експлуатації магістрального газопроводу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / К. О. Нікітенко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2021. – 18 с. – Бібліогр.: с. 13-14.
К-сть прим.: 1 (ЧЗНП. – 1)

Геофізика

6. 550.83
Ш92 Штогрин, Людмила Василівна Просторово-часові геофізичні та супутні чинники прогнозування зсувних процесів у Карпатському регіоні України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Л. В. Штогрин ; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-21.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

Екологічна безпека
7. 502.17
Б87 Брик, Дмитро Васильович Підвищення рівня екологічної безпеки при термохімічному переробленні некондиційної вуглецевмісної сировини [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" / Д. В. Брик ; Івано-Франків. держ.. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 43 с. – Бібліогр.: с. 34-37.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

8. 502.51
Г85 Гринюк, Вікторія Ігорівна Закономірності самоочищення природних водостоків у межах впливу нафтогазовидобувних підприємств (на прикладі НГВУ "Долинанафтогаз") [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" / В. І. Гринюк ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 24 с. : іл., рис. – Бібліогр.: с. 20-22.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

9. 628.33
З-36 Засідко, Ірина Богданівна Зменшення техногенного навантаження при очищенні стічних вод та утилізації осаду [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" / І. Б. Засідко ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

10. 504.61
К91 Кундельська, Т. В. Оцінка та прогнозування потенційного екологічного ризику від фізичних факторів впливу в урбосистемі (на прикладі м. Івано-Франківська) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" / Т. В. Кундельська ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т. нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 24 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 19-22.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

11. 502.7
Я93 Яцишин, Теодозія Михайлівна Розроблення наукових основ запобігання розвитку екологічно-небезпечних процесів нафтогазовидобувними об'єктами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" / Т. М. Яцишин ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 40 с. : іл., рис. – Бібліогр.: с. 33-38.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

Економіка

12. 658.261
М17 Максименко, Тетяна Олексіївна Оцінювання ефективності діяльності підприємств при переході на альтернативні джерела енергії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Т. О. Максименко ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т. нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

13. 338.43
П49 Поленкова, Марина Володимирівна Теоретико-методологічні засади посилення конкурентних позицій сільськогосподарських підприємств в умовах сталого розвитку сільських територій України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / М. В. Поленкова ; Львів. ун-т бізнесу та права. – Львів, 2021. – 40 с. : табл. – Бібліогр.: с. 35-38.
К-сть прим.: 1 (ЧЗНП. – 1)

Машини нафтової та газової промисловості

14. 622.24.053
В54 Витязь, Олег Юлійович Розвиток наукових основ оцінки роботоздатності колон бурильних та гнучких труб [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" / О. Ю. Витязь ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т. нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 33-35.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

15. 622.24.053
Ф28 Фафлей, Олег Ярославович Підвищення втомної міцності двоопорних замкових різьбових з'єднань елементів бурильної колони [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" / О. Я. Фафлей ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

Механізми державного управління
16. 351.83
Б87 Брич, Леся Володимирівна Механізми державного управління розвитком соціально-психологічного ресурсного потенціалу апарату органів публічного врядування України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" / Л. В. Брич ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

Містобудування та територіальне планування
17. 711.8
Я22 Яворовська, Ольга Василівна Принципи, моделі і методи розміщення об'єктів первинного збору та обробки муніципальних твердих побутових відходів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.20 "Містобудування та територіальне планування" / О. В. Яворовська ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2021. – 24 с. : рис. – Бібліогр.: с. 21-22.
К-сть прим.: 1 (ЧЗНП. – 1)

Прилади і методи контролю та визначення складу речовин

18. 622.691.4
І-23 Іванюк, Наталія Іванівна Вібраційний контроль технічного стану лопатевого апарату газоперекачувальних агрегатів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / Н. І. Іванюк ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

19. 622.691.4.052
П12 Павлик, Володимир Васильович Комплексний метод та система контролю технічного стану газоперекачувальних агрегатів великої потужності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / В. В. Павлик ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

20. 620.179.1
Р49 Рибіцький, Ігор Володимирович Нові методи та засоби контролю експлуатаційних параметрів газопровідних систем [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / І. В. Рибіцький ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 36 с. : іл. – Бібліогр.: с. 27-33.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

Теорія та історія державного управління

21. 351.751
Г61 Голованова, Наталя Вікторівна Медіапростір в умовах формування та реалізаціі державної інформаційної політики [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" / Н. В. Голованова ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

22. 351
К20 Капінус, Олександра Ярославівна Особливості державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" / О. Я. Капінус ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

Трубопровідний транспорт нафти і газу, нафтогазопроводи, бази та сховища

23. 622.691.4
Б75 Боднар, Віталій Михайлович Оптимізація обслуговування газотранспортних систем для забезпечення їх надійної експлуатації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / В. М. Боднар ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 17 с. – Бібліогр.: с. 14.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

24. 622.692.4
Д27 Дейнега, Руслан Олександрович Прогнозування довговічності нафтогазопроводів з врахуванням експлуатаційних факторів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / Р. О. Дейнега ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т. нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

25. 622.691.4
Г69 Горін, Петро Вікторович Підвищення ефективності газопроводів газозбірних систем нафтових і газових промислів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / П. В. Горін ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 19 с. : іл., рис. – Бібліогр.: с. 14-15.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

25. 622.691.4
З-33 Запухляк, Василь Богданович Забезпечення надійності різновекторної газотранспортної системи за умови обмежених обсягів транзиту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / В. Б. Запухляк ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т. нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: с. 34-40.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

27. 622.691.4.052
К38 Кизимишин, Ярослава Василівна Раціональне керування газотранспортним комплексом з урахуванням підземних сховищ газу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / Я. В. Кизимишин ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

28. 622.691.4
К52 Клюнь, Андрій Михайлович Підвищення надійності експлуатації газотранспортних систем на засадах удосконалення нормативної бази [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / А. М. Клюнь ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

29. 622.691.4
С48 Слободян, Назар Богданович Удосконалення методів та заходів підвищення гідравлічної ефективності магістральних газопроводів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / Н. Б. Слободян ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 18 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

30. 622.691.4
Т76 Трофімчук, Вадим Іванович Підвищення ефективності роботи газотранспортної системи України шляхом вдосконалення заходів енергетичного керування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / В. І. Трофімчук ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 23 с. : рис. – Бібліогр.: с. 20.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)