Наукова діяльність

Моделі технологій інтелектуального пошуку в електронних бібліотеках

17-18 листопада 2011 року в Києві, в межах заходів Року освіти та інформаційного суспільства, відбувся Міжнародний науковий конгрес з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та розбудови інформаційного суспільства в Україні, організований Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України.
Безпосередню участь у конгресі брав представник науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ – заступник директора з комп’ютеризації Т.Р.Стисло. На засіданні секції «Проблеми та пріоритети створення національної електронної бібліотеки» він виступив з доповіддю «Моделі технологій інтелектуального пошуку в електронних бібліотеках», яка ввійшла в збірник матеріалів конгресу.

Стисло Т.Р. Моделі технологій інтелектуального пошуку в електронних бібліотеках / Т.Р.Стисло, Я.А.Пилип, О.Р.Стисло // Міжнар. наук. конгрес з розвитку інформ.-комунікац. технологій та розбудови інформ. суспільства в Україні, 17-18 лист. 2011р. : тези доп. – К., 2011. – С. 114-115.

«Теорія і методика саморозвитку педагогічної майстерності педагогів вищих технічних навчальних закладів України»

Науково-технічна бібліотека взяла участь в проведенні Всеукраїнської науково-методичної конференції «Теорія і методика саморозвитку педагогічної майстерності педагогів вищих технічних навчальних закладів України», що відбулася на базі ІФНТУНГу. Результатом є наступні дві публікації в збірнику матеріалів конференції.

Науково-інформаційне забезпечення потреб користувачів з питань нафтогазової справи

Витяг із заключного звіту про науково-дослідну роботу «Основні напрямки діяльності науково-технічної бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів університету та паливно-енергетичного комплексу України» (2011)

Вивчення фонду рідкісних і цінних видань, укладання друкованого каталогу

Витяг із проміжного звіту про науково-дослідну роботу «Основні напрямки діяльності науково-технічної бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів університету та паливно-енергетичного комплексу України» (2010)

Аналіз забезпечення навчальних дисциплін літературою на державній мові

Витяг із проміжного звіту про науково-дослідну роботу «Основні напрямки діяльності науково-технічної бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів університету та паливно-енергетичного комплексу України» (2010)

Аналіз використання активної частини фонду відділу книгозберігання та задоволення попиту користувачів шляхом узагальнення статистичних даних отриманих на основі вивчення процесу обслуговування

Витяг із проміжного звіту про науково-дослідну роботу «Основні напрямки діяльності науково-технічної бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів університету та паливно-енергетичного комплексу України» (2009)

Анкетування з питань інформаційного забезпечення паливно-енергетичного комплексу України

Витяг із проміжного звіту про науково-дослідну роботу «Основні напрямки діяльності науково-технічної бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів університету та паливно-енергетичного комплексу України» (2009)

Збір матеріалів