Перелік посилань на періодичні фахові видання

Професійні фахові видання для спеціальності "Галузеве машинобудування"

Автомобіль і електроніка. Сучасні технології - http://veit.khadi.kharkov.ua/
Автомобільний транспорт - http://at.khadi.kharkov.ua/
Інструментальне матеріалознавство - http://www.ism.kiev.ua/index.php?i=75
Вібрації в техніці та технологіях - http://vibrojournal.vsau.org/
Вісник Вінницького політехнічного інституту - https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Машинознавство та САПР - http://web.kpi.kharkov.ua/tmm-sapr/uk/1412-2/
Вісник Національного транспортного університету - http://visnik.ntu.edu.ua/index.html
Журнал інженерних наук - https://jes.sumdu.edu.ua/?lang=uk
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: технічні науки - http://journals.khnu.km.ua/vestnik/
Вісник Черкаського державного технологічного університету - http://vtn.chdtu.edu.ua/
Вісник машинобудування та транспорту - https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/about
Збірник наукових праць. Галузеве машинобудування, будівництво - http://journals.nupp.edu.ua/znp/about
Машинобудування - https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH
Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) - http://journals.uran.ua/index.php/2519-2884
Наукові горизонти - https://sciencehorizon.com.ua/uk
Науковий вісник Національного гірничого університету - http://nvngu.in.ua/index.php/uk/
Наука та виробництво - http://sap.pstu.edu/
Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні - http://nmt.zntu.edu.ua/
Технічні науки та технології - http://tst.stu.cn.ua/
Український журнал із машинобудування і матеріалознавства - https://science.lpnu.ua/uk/ujmems
Український міжвідомчий науково-технічний збірник «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні» - https://www.vlp.com.ua/periodicals/collections/automatization

Професійні фахові видання для спеціальності "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка"

Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія - https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce
Інфокомунікаційні та комп’ютерні технології - https://visn-icct.uu.edu.ua/index.php/icct
Інфраструктура вимірювань - https://mi-journal-online.org/index.php/journal
Авіаційно-космічна техніка і технологія - http://nti.khai.edu/ojs/index.php/aktt/index
Відбір і обробка інформації - http://vidbir.ipm.lviv.ua/
Відкриті інформаційні та комп’ютерні інтегровані технології - http://nti.khai.edu/ojs/index.php/oikit/index
Вісник Вінницького політехнічного інституту - https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk
Вісник Київського політехнічного інституту. Серія Приладобудування - http://visnykpb.kpi.ua/
Вісник Тернопільського національного технічного університету - https://visnyk.tntu.edu.ua/
Вісник Черкаського державного технологічного університету - http://vtn.chdtu.edu.ua/
Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка - https://radio.kpi.ua/
Досягнення у кіберфізичних системах - https://science.lpnu.ua/uk/acps
Енергетика та системи керування - https://science.lpnu.ua/uk/jeecs
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях - http://vestnik2079-5459.khpi.edu.ua/
Енергетика: економіка, технології, екологія - https://kpi.ua/publication-en
Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості - https://odatrya.org.ua/index.php/osatrq
Космічна наука і технологія - http://knit.mao.kiev.ua/uk
Машинобудування - https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH
Метрологія та прилади - https://mmi-journal.org/index.php/journal
Механіка гіроскопічних систем - http://mgsys.kpi.ua/
Міжвідомчий науково-технічний збірник «Вимірювальна техніка та метрологія» - https://science.lpnu.ua/uk/istcmtm
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології - https://www.imp.kiev.ua/nanosys/ua/index.html
Наука та інновації - http://scinn.org.ua/ua
Наукові праці Вінницького національного технічного університету - https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/about
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології - https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt
Оптоелектроніка та напівпровідникова техніка - https://isp.kiev.ua/index.php/journal-ukr/967-journals/journalopt/7535-j...
Перспективні технології та прилади - https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України - https://previous.ied.org.ua/ua/publishing
Праці Одеського політехнічного університету - https://pratsi.op.edu.ua/index.php/pratsi
Радіоелектронні і комп’ютерні системи - http://nti.khai.edu/ojs/index.php/reks/index
Радіотехніка - https://nure.ua/branch/zbirnik-naukovih-prats-radiotehnika
Світлотехніка та електроенергетика - https://lepe.kname.edu.ua/index.php/lepe
Системні технології - https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/st/about
Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості - https://journals.uran.ua/itssi
Сучасні інформаційні системи - http://ais.khpi.edu.ua/
Східно-європейський журнал передових технологій - https://jet.com.ua/uk/
Теплофізика та теплоенергетика - https://ihe.nas.gov.ua/index.php/journal
Технологічний аудит та резерви виробництва - https://www.tarp.net.ua/
Технологія і конструювання в електронній апаратурі - http://www.tkea.com.ua/tkea/magazin.html
Технічна електродинаміка - https://techned.org.ua/index.php/techned
Технічна інженерія - https://journals.uran.ua/index.php/2706-5847
Український метрологічний журнал - http://umj.metrology.kharkov.ua/
Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка - http://www.journal-spqeo.org.ua/

Професійні фахові видання для спеціальності "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"

Автоматичне зварювання - http://patonpublishinghouse.com/rus/journals/as
Автоматизація технологічних і бізнес-процесів - https://atbp.ontu.edu.ua/uk/site/page/journal
Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія - https://science.lpnu.ua/uk/ictee
Інформатика та математичні методи в моделюванні - http://immm.op.edu.ua/
Електромеханічні і енергозберігаючі системи - http://ees.kdu.edu.ua/
Електроенергетичні та електромеханічні системи - https://science.lpnu.ua/uk/sepes
Відкриті інформаційні та комп’ютерні інтегровані технології - http://nti.khai.edu/ojs/index.php/oikit/index
Металургійна та гірничорудна промисловість - https://www.metaljournal.com.ua/uk
Комп’ютерні системи та мережі - https://science.lpnu.ua/csn
Збірник наукових праць Національного гірничого університету - http://znp.nmu.org.ua/index.php/uk/
Енергетика і автоматика - http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Energiya
Енергетика та системи керування - https://science.lpnu.ua/uk/jeecs
Електротехнічні та комп’ютерні системи - http://195.22.133.17/ua
Електротехніка та електроенергетика - http://ee.zntu.edu.ua/
Радіоелектронні і комп’ютерні системи - http://nti.khai.edu/ojs/index.php/reks/index
Прикладні аспекти інформаційних технологій - https://aait.op.edu.ua/
Перспективні технології та прилади - https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології - https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація» - https://science.donntu.edu.ua/ota/
Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка - http://www.journal-spqeo.org.ua/
Технічна механіка - http://www.journal-itm.dp.ua/
Технічна інженерія - http://journals.uran.ua/index.php/2706-5847
Технології та інжиніринг - https://vistnuk.knutd.edu.ua/about-journal/
Технологія і конструювання в електронній апаратурі - http://www.tkea.com.ua/tkea/magazin.html
Сучасні інформаційні системи - http://ais.khpi.edu.ua/
Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості - http://journals.uran.ua/itssi
Системні технології - https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/st/about
Інтегровані технології та енергозбереження - http://ite.khpi.edu.ua/
Вісник Криворізького національного університету - http://visnykknu.com.ua/ua/homeua/
Вісник Київського політехнічного інституту. Серія Приладобудування - http://visnykpb.kpi.ua/
Вісник Вінницького політехнічного інституту - https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів - http://vestnik.kpi.kharkov.ua/;%20http://pim.khpi.edu.ua
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях - http://vestnik.kpi.kharkov.ua/jnsmt/uk/

Професійні фахові видання для спеціальності "Геодезія та землеустрій"

Airport Planning, Constraction and Maintenance Journal - https://journals.nau.in.ua/index.php/apcmj
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія - https://visnyk-geo.knu.ua/?page_id=890&lang=uk
Вісник Криворізького національного університету - http://visnykknu.com.ua/ua/homeua/
Вісник аграрної науки - https://agrovisnyk.com/index.php/agrovisnyk
Геодинаміка - https://science.lpnu.ua/uk/jgd
Гірничий вісник - http://iomining.in.ua/ua/homeua/
Дороги і мости - http://dorogimosti.org.ua/ua
Землеустрій, кадастр і моніторинг земель - http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Zemleustriy/
Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура» - https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/about
Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання» - https://science.lpnu.ua/uk/istcgcap
Міжнародний науковий журнал "Підводні технології: промислова та цивільна інженерія" - http://uwtech.at.ua/
Міжнародний науковий журнал "Трансфер інноваційних технологій" - http://tit.knuba.edu.ua/
Містобудування та територіальне планування - http://mtp.knuba.edu.ua/
Новітні технології - https://unt.edu.ua/
Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва - http://zgt.com.ua/zbirnyk/
Технічні науки та технології - http://tst.stu.cn.ua/
Український журнал прикладної економіки та техніки - http://ujae.org.ua/en/home/
Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин - https://library.knuba.edu.ua/node/37818

Професійні фахові видання для спеціальності "Туризм і рекреація"

Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal - https://are-journal.com/are
Journal of Innovations and Sustainability - https://is-journal.com/is
Індустрія туризму та гостинності в Центральній та Східній Європі - http://journals-lute.lviv.ua/index.php/tourism
Інновації та технології в сфері послуг і харчування - http://itsf.chdtu.edu.ua/
Інфраструктура ринку - http://www.market-infr.od.ua/uk/
Вісник соціально-економічних досліджень - http://vsed.oneu.edu.ua/
Вісник Національного технічного університету «ХПІ» (економічні науки) - http://library.kpi.kharkov.ua/uk/economic_sciences
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського - https://visnik.donnuet.edu.ua/index.php/uk/
Географія та туризм - http://www.geolgt.com.ua/
Економіка та суспільство - https://www.economyandsociety.in.ua/
Економіка харчової промисловості - https://fie.ontu.edu.ua/uk/site/page/journal
Економіка і регіон - https://eir.nupp.edu.ua/
Комунальне господарство міст. Серія «Економічні науки» - https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/about
Науковий вісник Льотної академії. Серія: Економіка, менеджмент та право - https://fmnzb.sfa.org.ua/
Науковий вісник Одеського національного економічного університету - http://n-visnik.oneu.edu.ua/
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія - http://geography.tnpu.edu.ua/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/
Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки - http://journals.maup.com.ua/index.php/economics
Регіональна економіка - http://re.gov.ua/index.php
Розвиток методів управління та господарювання на транспорті - https://www.daemmt.odesa.ua/index.php/daemmt
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України - http://ird.gov.ua/sep/sep00/p11pz
Соціально-економічні проблеми і держава - https://sepd.tntu.edu.ua/
Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка - http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal
Український журнал прикладної економіки та техніки - http://ujae.org.ua/en/home/
Причорноморські економічні студії - http://www.bses.in.ua/uk/
Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління - https://reicst.com.ua/pmt
Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки - http://economics.kntu.kr.ua/

Професійні фахові видання для спеціальності "Економіка"

Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal - https://are-journal.com/are
Economics, Entrepreneurship, Management - https://eem.com.ua/uk
European Journal of Management Issues - https://www.dnu.dp.ua/visnik/fmecon/18
Innovation and Sustainability - https://ins.vntu.edu.ua/index.php/ins
Health Economics and Management Review - https://armgpublishing.com/ua/uajournals/uahem/
Modeling the development of the economic systems - https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes
Review of transport economics and management - http://pte.diit.edu.ua/
Інклюзія і суспільство - https://kpdi.edu.ua/
Індустрія туризму та гостинності в Центральній та Східній Європі - http://journals-lute.lviv.ua/index.php/tourism
Інвестиції: практика та досвід - http://www.investplan.com.ua/?op=7
Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації - https://www.businessperspectives.org/journals/investment-management-and-...
Європейський вектор економічного розвитку - https://eurodev.duan.edu.ua/index.php/uk/
Історія народного господарства та економічної думки України - http://ingedu.org.ua/
Інфраструктура ринку - http://www.market-infr.od.ua/uk/
Інноваційний маркетинг - https://www.businessperspectives.org/journals/innovative-marketing?categ...
Інноваційна економіка - http://inneco.org/index.php/innecoua
Бізнес Інформ - http://www.business-inform.net/main/
Банки і системи банку - https://www.businessperspectives.org/journals/banks-and-bank-systems?cat...
Актуальні проблеми інноваційної економіки - http://apie.org.ua/uk/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/
Актуальні проблеми міжнародних відносин - http://apir.iir.edu.ua/index.php/apmv
Академічний огляд - https://acadrev.duan.edu.ua/index.php/uk/
Економіка природокористування - https://www.businessperspectives.org/journals/environmental-economics?ca...
Економіка України - http://economyukr.org.ua/
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво - http://www.econom.stateandregions.zp.ua/
Економіка та суспільство - https://www.economyandsociety.in.ua/
Економіка та право - http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw
Економіка та держава - http://www.economy.in.ua/
Економіка промисловості - http://ojs.econindustry.org/index.php/ep/index
Економіка природокористування і сталий розвиток - http://ecops.kiev.ua/index.html
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки - http://eui.zu.edu.ua/
Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики - http://efm.vsau.org/
Економіка. Екологія. Соціум - https://ees-journal.com/index.php/journal
Економіка, управління та адміністрування - http://ema.ztu.edu.ua/
Економіка і управління бізнесом - http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bioeconomy/index
Економіка і прогнозування - http://eip.org.ua/
Економіка і регіон - https://eir.nupp.edu.ua/
Економіка і організація управління - https://jeou.donnu.edu.ua/index
Економічний аналіз - https://www.econa.org.ua/index.php/econa
Економічна теорія та право - http://econtlaw.nlu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b1%d1%96%d1%80%d...
Економічна теорія - http://etet.org.ua/
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг - http://nzb.hduht.edu.ua/index.php/uk/nzb-e
Економіка. Фінанси. Право - http://efp.in.ua/en
Маркетинг і менеджмент інновацій - https://armgpublishing.com/journals/mmi/
Журнал стратегічних економічних досліджень - https://econ-vistnyk.knutd.edu.ua/
Економічні науки. Серія: Регіональна економіка - http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/about
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент - http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки» - https://www.inter-nauka.com/ua/magazine/ekonomicheskiy-nauchnyy-zhurnal/
Міжнародна економічна політика - http://iepjournal.com/pro-zhurnal.html

Професійні фахові видання для спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"

Архіви України - https://au.archives.gov.ua/index.php/au
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія - http://journals.uran.ua/bdi
Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Інформаційна, бібліотечна та архівна справа - http://v-khsac.in.ua/
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського - http://np.nbuv.gov.ua/
Рукописна та книжкова спадщина України - http://rksu.nbuv.gov.ua/uk
Соціум. Документ. Комунікація - https://sdc-journal.com/index.php/journal
Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук - http://librinfosciences.knukim.edu.ua/
Українська біографістика - http://ub.nbuv.gov.ua/
Український інформаційний простір - http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/
Цифрова платформа: інформаційні технології в соціо-культурній сфері - http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/

Професійні фахові видання для спеціальності "Філологія"

Києво-Могилянський гуманітарний журнал http://kmhj.ukma.edu.ua/
Психолінгвістика https://psycholing-journal.com/index.php/journal/index
Новітня освіта http://ae.fl.kpi.ua/
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/about
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини http://apsnim.bsmu.edu.ua/
Іноземна філологія http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/foreighnphilology
Studia linguistica http://philology.knu.ua/node/316
Мова: класичне - модерне - постмодерне http://lcmp.ukma.edu.ua/
Folia Philologica https://foliaphilologica.uni.kyiv.ua/index.php/foliaphilologica/index
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філологія» https://periodicals.karazin.ua/philology
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія "Філологічні науки" https://phil.duan.edu.ua/index.php/uk
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія http://visnyk-filologia.mdu.in.ua/
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія» http://journals.uran.ua/index.php/2311-0821
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки http://philology.visnyk.zu.edu.ua/
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Філологія. Журналістика»
https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/about Волинь філологічна: текст і контекст http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/
Актуальні проблеми філології та перекладознавства https://khmnu.edu.ua/
Львівський філологічний часопис http://philologyjournal.lviv.ua/
Культура слова https://ks.iul-nasu.org.ua/pro-zhurnal.html
Записки з українського мовознавства http://zum.onu.edu.ua/index.php/main
Закарпатські філологічні студії http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/
Мова http://mova.onu.edu.ua/
Літературознавчі студії https://litstud.knu.ua/en/about-the-journal/
Літературний процес: методологія, імена, тенденції https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal
Лінгвістичні студії https://sites.google.com/site/lingvisticnistudii/
Лінгвістика http://ling.luguniv.edu.ua/index.php/ling
Лінгвостилістичні студії https://lingvostud.vnu.edu.ua/index.php/lingvostud
Мовознавчий вісник https://ling-ejournal.cdu.edu.ua/index
Мовознавство https://movoznavstvo.org.ua/
Мовні і концептуальні картини світу http://mova.knu.ua/
Мова. Література. Фольклор http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов https://sjnpu.com.ua/index.php/journal
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Філологія» http://visnyk-philology.uzhnu.edu.ua/
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/
Міжнародний філологічний часопис http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Filol
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" https://lingvj.oa.edu.ua/
Наукові записки НаУКМА. Літературознавство http://nrplit.ukma.edu.ua/
Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Слово https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word
Питання літературознавства http://pytlit.chnu.edu.ua/
Нова філологія http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology
Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія http://journals.maup.com.ua/index.php/philology
Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Літературознавство» http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/literature
Слово і час https://il-journal.com/index.php/journal
Сучасна лінгвістика http://al.fl.kpi.ua/
Південний архів (філологічні науки) https://pa.journal.kspu.edu/index.php/pa/
Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія» https://dspu.edu.ua/filol_gum/
Філологічний часопис http://fch.udpu.edu.ua/
Філологічні трактати https://tractatus.sumdu.edu.ua/index.php/journal
Українське мовознавство http://ukr.movoznavstvo.knu.ua/en/home-page/
Українська полоністика http://polonistyka.zu.edu.ua/
Українська мова https://ukrmova.iul-nasu.org.ua/
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність http://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/publications/materials/ukraina/
Термінологічний вісник https://termvisnyk.iul-nasu.org.ua/
Сучасні дослідження з іноземної філології https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/4513
Філософія освіти https://philosopheducation.com/index.php/philed

Професійні фахові видання для спеціальності "Екологія"

Біологічні системи: теорія та інновації - http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Biologiya
Біологія та екологія - http://bioeco.pnpu.edu.ua/
Водні біоресурси та аквакультура - http://wra-journal.ksauniv.ks.ua/
Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті - http://wpt.kpi.ua/
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності - http://ldubgd.edu.ua/visnyk
Вісник Львівського національного університету природокористування «Агрономія» - http://visnuk.kl.com.ua/joom/serii/ahronomiia.html
Вісник Львівського університету. Серія: Біологічна - http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/biology
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях - http://vestnik.kpi.kharkov.ua/jnsmt/uk/
Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження» - http://chemengine.kpi.ua/
Вісник Одеського національного університету. Біологія - http://visbio.onu.edu.ua/
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: технічні науки - http://journals.khnu.km.ua/vestnik/
Географія та туризм - http://www.geolgt.com.ua/
Екологічна безпека та технології захисту довкілля - http://npchornobyl.com.ua/publication/
Екологічна безпека та природокористування - http://es-journal.in.ua/
Екологічні проблеми - https://science.lpnu.ua/uk/ep
Екологія та ноосферологія - http://www.uenj.cv.ua/
Збалансоване природокористування - http://journals.uran.ua/bnusing
Енергетика: економіка, технології, екологія - https://kpi.ua/
Людина та довкілля. Проблеми неоекології -http://luddovk.univer.kharkov.ua/?q=uk
Хімія, технологія речовин та їх застосування - https://science.lpnu.ua/uk/ctas
Науковий вісник НЛТУ України - https://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal

Професійні фахові видання для спеціальності "Публічне управління та адміністрування"

Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal - https://are-journal.com/are
Health Economics and Management Review - https://armgpublishing.com/ua/uajournals/uahem/
Інвестиції: практика та досвід - http://www.investplan.com.ua/?op=7
Інноваційний маркетинг - https://www.businessperspectives.org/journals/innovative-marketing?categ...
Історія народного господарства та економічної думки України - http://ingedu.org.ua/
Актуальні проблеми державного управління - http://www.oridu.odessa.ua/?fil=9/4
Бізнес-етика та лідерство - https://armgpublishing.com/ua/uajournals/uabel/
Банки і системи банку - https://www.businessperspectives.org/journals/banks-and-bank-systems?cat...
Аспекти публічного управління - https://aspects.org.ua/index.php/journal
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону - https://journals.pnu.edu.ua/index.php/aprde/about
Актуальні проблеми економіки - https://eco-science.net/
Вісник Львівського національного університету природокористування «Економіка АПК» - http://visnuk.kl.com.ua/joom/serii/ekonomika-apk.html
Вісник Національного технічного університету «ХПІ» (економічні науки) - http://library.kpi.kharkov.ua/uk/economic_sciences
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління - https://publicadministration-knu.org/index.php/journal/index
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління - https://science.lpnu.ua/semi
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки - http://journals.khnu.km.ua/vestnik/
Держава та регіони. Серія: Публічне управління і адміністрування - http://pa.stateandregions.zp.ua/
Державне управління: удосконалення та розвиток - http://www.dy.nayka.com.ua/
Державні та муніципальні фінанси - https://www.businessperspectives.org/journals/public-and-municipal-finan...
Економіка України - http://economyukr.org.ua/
Економіка та управління АПК - https://econommeneg.btsau.edu.ua/
Економіка і прогнозування - http://eip.org.ua/
Економіка, управління та адміністрування - http://ema.ztu.edu.ua/
Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики - http://efm.vsau.org/
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки - http://eui.zu.edu.ua/
Економічна теорія - http://etet.org.ua/
Економічний аналіз - https://www.econa.org.ua/index.php/econa
Журнал стратегічних економічних досліджень - https://econ-vistnyk.knutd.edu.ua/
Менеджмент - https://menagement.knutd.edu.ua/
Проблеми і перспективи менеджменту - https://www.businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-...
Публічна політика та бухгалтерський облік - http://ppa.ztu.edu.ua/
Публічне адміністрування та національна безпека - https://www.inter-nauka.com/ua/magazine/public-administration/
Публічне управління та аспекти безпеки держави - http://passa.nuczu.edu.ua/uk/
Публічне управління та митне адміністрування - http://www.customs-admin.umsf.in.ua/
Публічне управління і адміністрування в Україні - http://www.pag-journal.iei.od.ua/
Публічне управління та регіональний розвиток - https://pard.mk.ua/index.php/journal

Професійні фахові видання для спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія"

Автомобільні дороги і дорожнє будівництво - http://publications.ntu.edu.ua/avtodorogi_i_stroitelstvo/avtodorogi_i_st...
Будівельні конструкції. Теорія і практика - http://bctp.knuba.edu.ua/
Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання - http://science.knuba.edu.ua/index.php?id=43&cultureKey=ua
Збірник наукових праць. Галузеве машинобудування, будівництво - http://journals.nupp.edu.ua/znp/about
Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура» - https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/about
Енергоефективність в будівництві та архітектурі - http://energy.nzeb.com.ua/about
Дороги і мости - http://dorogimosti.org.ua/ua
Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія «Технічні науки» - https://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/tehn/index
Науковий вісник будівництва - https://vestnik-construction.com.ua/en/
Наука та будівництво - http://journal-niisk.com/index.php/scienceandconstruction
Міжнародний науковий журнал "Трансфер інноваційних технологій" - http://tit.knuba.edu.ua/
Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика - http://bttrp.diit.edu.ua/
Металознавство та термічна обробка металів - http://mtom.pgasa.dp.ua/
Нові технології в будівництві - http://www.ntinbuilding.ndibv.org.ua/
Опір матеріалів і теорія споруд - http://opir.knuba.edu.ua/
Основи та фундаменти - http://bf.knuba.edu.ua/
Проблеми надзвичайних ситуацій - http://pes.nuczu.edu.ua/uk/
Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій - https://pommk.dp.ua/index.php/journal
Проблеми теорії та історії архітектури України - https://ptiart.wixsite.com/ogasa
Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди - https://bud.nuwm.edu.ua/index.php/budres
Сучасне будівництво та архітектура - http://visnyk-odaba.org.ua/
Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини - https://odabamdipk.wixsite.com/sbornik
Сучасні проблеми архітектури та містобудування - http://archinform.knuba.edu.ua/
Технічні науки та технології - http://tst.stu.cn.ua/
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві - https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/construction/issue/view/14
Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві - https://stmkvb.vntu.edu.ua/index.php/stmkvb/index
Український журнал будівництва та архітектури - http://visnyk.pgasa.dp.ua/

Професійні фахові видання для спеціальності "Маркетинг"

Інноваційний маркетинг - https://www.businessperspectives.org/journals/innovative-marketing?categ...
Інвестиції: практика та досвід - http://www.investplan.com.ua/?op=7
Європейський вектор економічного розвитку - https://eurodev.duan.edu.ua/index.php/uk/
Innovation and Sustainability - https://ins.vntu.edu.ua/index.php/ins
Economics, Entrepreneurship, Management - https://eem.com.ua/uk
Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка - https://amtp.org.ua/index.php/journal2
Інфраструктура ринку - http://www.market-infr.od.ua/uk/
Економіка і управління бізнесом - http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bioeconomy/index
Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики - http://efm.vsau.org/
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки - http://eui.zu.edu.ua/
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки - http://journals.khnu.km.ua/vestnik/
Вісник Одеського національного університету. Економіка - http://www.visnyk-onu.od.ua/index.php/uk/
Вісник Львівського національного університету природокористування «Економіка АПК» - http://visnuk.kl.com.ua/joom/serii/ekonomika-apk.html
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка - http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/ua/
Маркетинг і цифрові технології - https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt
Маркетинг і менеджмент інновацій - https://armgpublishing.com/journals/mmi/
Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету - http://econvisnyk.dstu.dp.ua/
Економічний вісник Дніпровської політехніки - https://ev.nmu.org.ua/index.php/uk/
Економічна теорія та право - http://econtlaw.nlu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b1%d1%96%d1%80%d...
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва - http://ppb.khadi.kharkov.ua/
Проблеми і перспективи менеджменту - https://www.businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-...
Проблеми і перспективи економіки та управління - http://library2.stu.cn.ua/resursi_biblioteki/periodika/
Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління - https://reicst.com.ua/pmt
Науковий погляд: економіка та управління - http://scientificview.umsf.in.ua/
Науковий вісник Одеського національного економічного університету - http://n-visnik.oneu.edu.ua/
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент - http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/

Професійні фахові видання для спеціальності "Технології захисту навколишнього середовища"

Геохімія техногенезу - http://znp.igns.gov.ua/pro-zbirnyk/
Гірничий вісник - https://en.thedailyscoup.news/2023/02/08/what-are-futures-contracts-an-i...
Збірник наукових праць Національного гірничого університету - http://znp.nmu.org.ua/index.php/uk/
Наука та виробництво - http://sap.pstu.edu/
Науковий вісник Національного гірничого університету - http://nvngu.in.ua/index.php/uk/
Наукові горизонти - https://sciencehorizon.com.ua/uk
Ядерна та радіаційна безпека - https://nuclear-journal.com/index.php/journal
Вісник Вінницького політехнічного інституту - https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності - http://ldubgd.edu.ua/visnyk
Вісник Приазовського державного технічного університету, серія: «Технічні науки» - http://journals.uran.ua/vestnikpgtu_tech
Екологічна безпека та технології захисту довкілля - http://npchornobyl.com.ua/publication/
Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» - http://jteb.nuczu.edu.ua/uk/about
Проблеми надзвичайних ситуацій - http://pes.nuczu.edu.ua/uk/

Професійні фахові видання для спеціальності "Облік та оподаткування"

Все про бухгалтерський облік http://vobu.ua/ukr/
Облік і фінанси http://www.afj.org.ua/ua/aboutus/
Інтерактивна бухгалтерія https://ibuh.info/ib
Бухгалтер 911 https://ibuh.info/uk/buhgalter911_ua
Податки та бухгалтерський облік https://ibuh.info/uk/nibu
Дебет Кредит https://ibuh.info/uk/dt-kt_ua
Інформаційне онлайн видання «МСФО під ключ» http://www.ifrs.org.ua/
Бухгалтерія UA https://buh-ua.com.ua/uk/
Бухгалтерський інтернет портал https://ibuhgalter.net/
Справжня бухгалтерська газета https://ibuh.info/sbg_ru/
Аверс-бухгалтерія https://ibuh.info/uk/avers-buhgalteriya-2/

Професійні фахові видання для спеціальності "Нафтогазова інженерія та технології"

Інструментальне матеріалознавство - http://www.ism.kiev.ua/index.php?i=75
Інтегровані технології та енергозбереження - http://ite.khpi.edu.ua/
Збірник наукових праць Національного гірничого університету - http://znp.nmu.org.ua/index.php/uk/
Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Число - https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number
Нафтогазова енергетика - https://nge.nung.edu.ua/index.php/nge
Науковий вісник Національного гірничого університету - http://nvngu.in.ua/index.php/uk/
Наука та інновації - http://scinn.org.ua/ua
Мінеральні ресурси України - https://mru-journal.com.ua/index.php/mru
Розробка родовищ - http://mining.in.ua/index.html
Технологічний аудит та резерви виробництва - https://www.tarp.net.ua/
Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr

Професійні фахові видання для спеціальності "Науки про Землю"

GEO&BIO - http://museumkiev.org/public/visnyk.html
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія - https://visnyk-geo.knu.ua/page_id=890&lang=uk
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія - http://www.geolvisnyk.univ.kiev.ua/
Вісник Львівського університету. Серія географічна - http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/geography
Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки - http://visgeo.onu.edu.ua/
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, серія «Геологія. Географія. Екологія» -
https://periodicals.karazin.ua/geoeco/about
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, серія «Екологія» -
https://periodicals.karazin.ua/ecology
Географія та туризм - http://www.geolgt.com.ua/
Геодинаміка - https://science.lpnu.ua/uk/jgd
Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету - https://geolvisnyk.blogspot.com/
Геологічний журнал - http://geojournal.igs-nas.org.ua/
Геологія і геохімія горючих копалин - https://ggcmjournal.org.ua/uk/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0...
Геологія і корисні копалини Світового океану - http://gpimo.nas.gov.ua/uk/node/3
Геофізичний журнал - http://journals.uran.ua/geofizicheskiy/
Геохімія та рудоутворення - http://www.g-o-f.org.ua/
Геохімія техногенезу - http://znp.igns.gov.ua/pro-zbirnyk/
Гідрологія, гідрохімія та гідрогеологія - http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab31b
Економічна та соціальна географія - http://bulletin-esgeograph.org.ua/ukr/
Журнал з геології, географії та геоекології - https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG
Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України - http://transactions.igs-nas.org.ua/
Збірник наукових праць Національного гірничого університету - http://znp.nmu.org.ua/index.php/uk/
Космічна наука і технологія - http://knit.mao.kiev.ua/uk
Людина та довкілля. Проблеми неоекології - http://luddovk.univer.kharkov.ua/?q=uk
Морський екологічний журнал - http://mej.od.ua/index.php/mej/homepage
Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання» -
https://science.lpnu.ua/uk/istcgcap
Мінералогічний Журнал - https://mineraljournal.org.ua/
Мінеральні ресурси України - https://mru-journal.com.ua/index.php/mru
Науковий вісник Національного гірничого університету - http://nvngu.in.ua/index.php/uk/
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія:
географія - http://geography.tnpu.edu.ua/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Гірничо-геологічна» - https://mining-geology.donntu.edu.ua/
Нафтогазова енергетика - https://nge.nung.edu.ua/index.php/nge
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії - https://periodicals.karazin.ua/pbgok
Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій -
http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/carpathians
Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr
Розробка родовищ - http://mining.in.ua/index.html
Український антарктичний журнал - http://uaj.uac.gov.ua/index.php/uaj
Український географічний журнал - https://ukrgeojournal.org.ua/uk/node/14
Український гідрометеорологічний журнал - http://uhmj.org.ua/index.php/journal
Український журнал дистанційного зондування Землі - https://ujrs.org.ua/ujrs
Фізична географія та геоморфологія - https://phgg.knu.ua/index.php/PhGG/about
Часопис соціально-економічної географії - http://hgj.univer.kharkov.ua/index.php/uk/

Професійні фахові видання для спеціальності "Підприємництво, тогівля та біржова діяльність"

Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal - https://are-journal.com/are
Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації - https://www.businessperspectives.org/journals/investment-management-and-...
Банки і системи банку - https://www.businessperspectives.org/journals/banks-and-bank-systems?cat...
Маркетинг і менеджмент інновацій - https://armgpublishing.com/journals/mmi/
Наука та інновації - http://scinn.org.ua/ua
Науковий вісник Національного гірничого університету - http://nvngu.in.ua/index.php/uk/
Economics, Entrepreneurship, Management - https://eem.com.ua/uk
European Journal of Management Issues - https://www.dnu.dp.ua/visnik/fmecon/18
Innovation and Sustainability - https://ins.vntu.edu.ua/index.php/ins
Journal of Innovations and Sustainability - https://is-journal.com/is
Інноваційна економіка - http://inneco.org/index.php/innecoua
Інфраструктура ринку - http://www.market-infr.od.ua/uk/
Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка - https://amtp.org.ua/index.php/journal2
Актуальні проблеми економіки - https://eco-science.net/
Актуальні проблеми інноваційної економіки - http://apie.org.ua/uk/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/
Бізнес-етика та лідерство - https://armgpublishing.com/ua/uajournals/uabel/
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка - http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/ua/
Вісник Львівського національного університету природокористування «Економіка АПК» - http://visnuk.kl.com.ua/joom/serii/ekonomika-apk.html
Вісник Львівського університету. Серія економічна - http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління - https://science.lpnu.ua/semi
Вісник Одеського національного університету. Економіка - http://www.visnyk-onu.od.ua/index.php/uk/
Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка - https://visnyk.fem.sumdu.edu.ua/uk/home-uk-ua
Вісник Університету «Україна» - https://visn-ec.uu.edu.ua/About
Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Серія «Економічні науки» - https://visen.knau.kharkov.ua/
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки - http://journals.khnu.km.ua/vestnik/
Вісник економіки - http://visnykj.wunu.edu.ua/index.php/visnykj
Вісник економіки транспорту і промисловості - http://btie.kart.edu.ua/
Вісник економічної науки України - http://www.venu-journal.org/ru/%d0%be-%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%...
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво - http://www.econom.stateandregions.zp.ua/
Економіка і організація управління - https://jeou.donnu.edu.ua/index
Економіка і управління бізнесом - http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bioeconomy/index
Економіка, управління та адміністрування - http://ema.ztu.edu.ua/
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки - http://eui.zu.edu.ua/

Професійні фахові видання для спеціальності "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Наука та інновації http://scinn.org.ua/ua/
Електротехніка і електромеханіка http://eie.khpi.edu.ua/
Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка http://www.journal-spqeo.org.ua/
Український метрологічний журнал http://umj.metrology.kharkov.ua/
Ядерна та радіаційна безпека https://nuclear-journal.com/index.php/journal
Автоматичне зварювання https://patonpublishinghouse.com/rus/journals/as
Ukrainian Journal of Food Science http://ukrfoodscience.ho.ua/
Computational Problems of Electrical Engineering https://science.lpnu.ua/jcpee
Відновлювана енергетика https://ve.org.ua/index.php/journal
Відкриті інформаційні та комп’ютерні інтегровані технології http://nti.khai.edu/ojs/index.php/oikit/index
Авіаційно-космічна техніка і технологія http://nti.khai.edu/ojs/index.php/aktt/index
Автомобильный транспорт http://at.khadi.kharkov.ua/
Автомобіль і електроніка. Сучасні технології http://veit.khadi.kharkov.ua/
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського http://www.kdu.edu.ua/PUBL/main.php
Вісник Вінницького політехнічного інституту https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність http://eree.khpi.edu.ua/
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: «Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика» http://pema.khpi.edu.ua/
Вісник Львівського національного аграрного університету (агроінженерні дослідження) http://visnuk.kl.com.ua/joom/
Вісник Криворізького національного університету http://visnykknu.com.ua/ua/homeua/
Вісник Приазовського державного технічного університету, серія: «Технічні науки» http://journals.uran.ua/vestnikpgtu_tech
Вісник Одеського національного морського університету https://meb.com.ua/onmuabout.html
Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія «Технічні науки» http://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/tehn/index
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях http://vestnik.kpi.kharkov.ua/jnsmt/uk/
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування http://vestnik.kpi.kharkov.ua/etpo/uk/pro-zhurnal/
Електротехніка та електроенергетика http://ee.zntu.edu.ua/
Електромеханічні і енергозберігаючі системи http://ees.kdu.edu.ua/
Електроенергетичні та електромеханічні системи https://science.lpnu.ua/uk/sepes
Доповіді Національної академії наук України http://www.dopovidi-nanu.org.ua/uk
Вісник сучасних інформаційних технологій http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8301
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: технічні науки http://journals.khnu.km.ua/vestnik/
Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету http://bulletin.khadi.kharkov.ua/
Електротехнічні та комп’ютерні системи http://195.22.133.17/ua
Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура» https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/about
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова http://znp.nuos.mk.ua/
Збірник наукових праць Національного гірничого університету http://znp.nmu.org.ua/index.php/uk/
Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) http://journals.uran.ua/index.php/2519-2884
Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Транспортні системи і технології» https://tst.duit.in.ua/index.php/tst
Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит http://eee.khpi.edu.ua/
Енергетика: економіка, технології, екологія https://kpi.ua/publication-en
Energiya Енергетика і автоматика http://journals.nubip.edu.ua/index.php/
Енергетика та системи керування https://science.lpnu.ua/uk/jeecs
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна http://stp.diit.edu.ua/
Наука та виробництво http://sap.pstu.edu/
Мікросистеми, Електроніка та Акустика http://elc.kpi.ua/
Міжнародний науковий журнал "Підводні технології: промислова та цивільна інженерія" http://uwtech.at.ua/
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика» https://elen.donntu.edu.ua/
Наукові вісті КПІ http://bulletin.kpi.ua/
Наукові вісті Далівського університету http://nvdu.snu.edu.ua/
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/about
Системи управління, навігації та зв’язку http://journals.nupp.edu.ua/sunz/about
Світлотехніка та електроенергетика https://lepe.kname.edu.ua/index.php/lepe
Проблеми загальної енергетики http://pge.org.ua/
Прикладні аспекти інформаційних технологій https://aait.op.edu.ua/
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt
Технології та інжиніринг https://vistnuk.knutd.edu.ua/about-journal/
Технологія і конструювання в електронній апаратурі http://www.tkea.com.ua/tkea/magazin.html
Техніка, енергетика, транспорт АПК http://tetapk.vsau.org/
Технічні науки та технології http://tst.stu.cn.ua/

Професійні фахові видання для спеціальності "Менеджмент"

Маркетинг і менеджмент інновацій https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
Проблеми та перспективи управління https://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-m...
Економіка, підприємництво, менеджмент http://science.lpnu.ua/uk/eem
Інфраструктура ринку http://www.market-infr.od.ua/uk/
Управління та підприємництво: тенденції розвитку https://management-journal.org.ua/index.php/journal
Бізнес-етика та лідерство https://armgpublishing.sumdu.edu.ua/ua/uajournals/uabel/
Business and Economics Journal https://www.hilarispublisher.com/business-and-economics-journal.html
International Journal of Economics & Management Sciences https://www.hilarispublisher.com/economics-and-management-sciences.html
Arabian Journal of Business and Management Review https://www.hilarispublisher.com/arabian-journal-business-management-rev...
Журнал «Арт-менеджмент» http://www.artmanager.ru/journal.html
Журнал «Маркетинг МВА» (Маркетинговое управление предприятием) http://www.marketing-mba.ru/
Журнал «Транспорт и логистика» http://translog.com.ua
Журнал «Методы менеджмента качества» http://ria-stk.ru/mmq/detail.php
Журнал «Секрет фирмы» Ежемесячный деловой журнал → информация о технологии современного бизнеса. Опыт российских и международных компаний. Лучшие сделки, оригинальные решения, красивые идеи. http://www.kommersant.ru/sf/
Журнал «Управление персоналом» http://www.top-personal.ru/issue.html?1741
Журнал «Форсайт» http://foresight-journal.hse.ru/
Маркетинг і менеджмент інноваційv https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
Журнал менеджмент http://iso-management.com/
Resource Economics: International Scientific E-Journal https://are-journal.com/are Agricultural and
Інноваційний маркетинг https://www.businessperspectives.org/journals/innovative-marketing?categ...
European Journal of Management Issues https://www.dnu.dp.ua/visnik/fmecon/18
Economics, Entrepreneurship, Management https://science.lpnu.ua/uk/eem
Вісник Сумського національного аграрного університету (Економіка і менеджмент) https://snaujournal.com.ua/index.php/journal
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління https://science.lpnu.ua/semi
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки http://journals.khnu.km.ua/vestnik/
Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості https://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom
Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку https://management-journal.org.ua/index.php/journal
Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку https://science.lpnu.ua/uk/smeu
Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики http://efm.vsau.org/
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/

Професійні фахові видання для спеціальності "Екологія" та "Технології захисту навколишнього середовища"

Науково-технічний журнал «Екологічнабезпека та збалансованересурсокористування». Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr
Journal of Ecological Engineering. Poland.http://www.jeeng.net/About-the-Journal,22.html
Екологічнабезпекатаприродокористування.
КиївськийнаціональнийуніверситетбудівництваіархітектуриМіністерстваосвітиінаукиУкраїни,
ІнституттелекомунікаційіглобальногоінформаційногопросторуНаціональноїакадеміїнаукУкраїни.http://es-journal.in.ua/
EnvironmentalProblems. LvivPolytechnicNationalUniversity. http://science.lpnu.ua/ep
SCIENTIFIC BULLETIN OF NORTH UNIVERSITY CENTER OF BAIA MARE SERIES D MiningMineralProcessingNon-ferrousMetallurgyGeologyandEnvironmentalEngineering.http://irmmm.cunbm.utcluj.ro/Bulletin.html
Науково-практичний журнал «Екологічні науки». Міністерство екології та природних ресурсів України та Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління. http://ecoj.dea.kiev.ua/vimogi
Eastern-EuropeanJournalofEnterprise Technologies. ПП «Технологічний Центр».http://journals.uran.ua/eejet
Науковий журнал “Екологічнабезпека” Кременчуцькийнаціональнийуніверситет.http://www.kdu.edu.ua/EKB_jurnal/main.php
Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.http://journals.uran.ua/ludina_dov
Ecological Questions. Polandhttps://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EQ/index/
Збірник наукових праць "Науковий вісник НЛТУ України".Національний лісотехнічний університет України.https://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal
Біоресурси і природокористування. Національний університет біоресурсів і природокористування України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bio/index
Питаннябіоіндикації та екології. Запорізький національний університет. http://sites.znu.edu.ua/bioindication/418.ukr.html
Екологічніпроблеми. Національний університет «Львівська політехніка». http://science.lpnu.ua/uk/ep

Професійні фахові видання для спеціальності "Прикладна механіка"

International Applied Mechanics https://link.springer.com/journal/10778
Вісник Національного авіаційного університету http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/visnik
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова http://znp.nuos.mk.ua/
Електротехніка і електромеханіка http://eie.khpi.edu.ua/
Східно-Європейський журнал передових технологій http://journals.uran.ua/eejet
Радіоелектроніка, iнформатика, управління http://ric.zntu.edu.ua/
Електроніка та системи управління http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ESU
Технічна інженерія http://ten.ztu.edu.ua/
Електромеханічні і енергозберігаючі системи http://ees.kdu.edu.ua/
Журнал інженерних наук http://jes.sumdu.edu.ua/
Збірник наукових праць, серія: Галузеве машинобудування, будівництво http://znp.pntu.edu.ua/en
Проблеми тертя та зношування http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PTZ
Автомобільний транспорт http://at.khadi.kharkov.ua/
Автомобіль і електроніка. Сучасні технології http://veit.khadi.kharkov.ua/
Проблеми трибології http://tribology.khnu.km.ua/index.php/ProbTrib
Технічні науки та технології https://tst.stu.cn.ua/
Технологічний аудит та резерви виробництва http://journals.uran.ua/tarp
Наукові праці Вінницького національного технічного університету https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/about
Авіаційно-космічна техніка і технологія http://nti.khai.edu/ojs/index.php/aktt/index
Автоматизація технологічних і бізнес-процесів https://atbp.onaft.edu.ua/uk/site/page/journal
Вісник Вінницького політехнічного інституту https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk
Вісник Криворізького національного університету http://visnykknu.com.ua/ua/homeua/
Reports of Donetsk National Technical University https://scinse.donntu.edu.ua/visti-doneckogo-girnichogo-institutu/
Scientific journal of the Ternopil Ivan Puluj National Technical University http://visnyk.tntu.edu.ua/index.php?lang=eng
Collection of scientific works of the Dniprovsk State Technical University (technical sciences) http://journals.uran.ua/index.php/2519-2884
Scientific Works https://sciworks.onaft.edu.ua/uk/site/page/journal
Science-based technologies http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SBT/index
Proceedings of Odessa Polytechnic University http://pratsi.opu.ua/
Energy and Automation http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Energiya
Mechanics and Advanced Technologies http://journal.mmi.kpi.ua/
Measuring and Computing Devices in Technological Processes http://journals.khnu.km.ua/vottp/
Herald of Khmelnytskyi national university. Technical Sciences http://journals.khnu.km.ua/vestnik/
Collection of Research Papers of the National Mining University http://znp.nmu.org.ua/index.php/en/
KPI Science News http://bulletin.kpi.ua/
Hoisting and transport equipment https://ptt-journals.net/en/
System technologies https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/st/about
Modern problems of Metallurgy http://spm.nmetau.edu.ua/en
Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Engineering and CAD http://misapr.khpi.edu.ua/

Зарубіжні видання для спеціальності "Прикладна механіка"
IEEE Robotics and Automation Letters https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=7083369
Engineering Science and Technology, an International Journal https://www.sciencedirect.com/journal/engineering-science-and-technology...
HardwareX
Journal of King Saud University, Engineering Sciences https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-king-saud-university-en...
International Journal of Industrial Engineering Computations Friction http://www.growingscience.com/ijiec/ijiec.html
Journal of Industrial Engineering International https://link.springer.com/journal/40092/volumes-and-issues
International Journal of Mechanical and Materials Engineering Micromachines https://ijmme.springeropen.com/
Chinese Journal of Mechanical Engineering (English Edition) https://cjme.springeropen.com/about
Journal of Theoretical and Applied Mechanics http://jtam.pl/
Mechatronics https://www.journals.elsevier.com/mechatronics/open-access-articles
Robotics https://www.mdpi.com/journal/robotics
IEEE/ASME Transactions on Mechatronics https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=3516
npj Computational Materials https://www.nature.com/npjcompumats/
Journal of Computational Design and Engineering http://www.jcde.org/
Visualization in Engineering https://viejournal.springeropen.com/
International Journal of Design http://www.ijdesign.org/index.php/IJDesign
PeerJ Computer Science https://peerj.com/computer-science/
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
Journal of Physics: Conference Series https://iopscience.iop.org/journal/1742-6596