Перелік посилань на періодичні фахові видання

Професійні фахові видання для спеціальності "Підприємництво, тогівля та біржова діяльність"

Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal - https://are-journal.com/are
Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації - https://www.businessperspectives.org/journals/investment-management-and-...
Банки і системи банку - https://www.businessperspectives.org/journals/banks-and-bank-systems?cat...
Маркетинг і менеджмент інновацій - https://armgpublishing.com/journals/mmi/
Наука та інновації - http://scinn.org.ua/ua
Науковий вісник Національного гірничого університету - http://nvngu.in.ua/index.php/uk/
Economics, Entrepreneurship, Management - https://eem.com.ua/uk
European Journal of Management Issues - https://www.dnu.dp.ua/visnik/fmecon/18
Innovation and Sustainability - https://ins.vntu.edu.ua/index.php/ins
Journal of Innovations and Sustainability - https://is-journal.com/is
Інноваційна економіка - http://inneco.org/index.php/innecoua
Інфраструктура ринку - http://www.market-infr.od.ua/uk/
Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка - https://amtp.org.ua/index.php/journal2
Актуальні проблеми економіки - https://eco-science.net/
Актуальні проблеми інноваційної економіки - http://apie.org.ua/uk/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/
Бізнес-етика та лідерство - https://armgpublishing.com/ua/uajournals/uabel/
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка - http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/ua/
Вісник Львівського національного університету природокористування «Економіка АПК» - http://visnuk.kl.com.ua/joom/serii/ekonomika-apk.html
Вісник Львівського університету. Серія економічна - http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління - https://science.lpnu.ua/semi
Вісник Одеського національного університету. Економіка - http://www.visnyk-onu.od.ua/index.php/uk/
Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка - https://visnyk.fem.sumdu.edu.ua/uk/home-uk-ua
Вісник Університету «Україна» - https://visn-ec.uu.edu.ua/About
Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Серія «Економічні науки» - https://visen.knau.kharkov.ua/
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки - http://journals.khnu.km.ua/vestnik/
Вісник економіки - http://visnykj.wunu.edu.ua/index.php/visnykj
Вісник економіки транспорту і промисловості - http://btie.kart.edu.ua/
Вісник економічної науки України - http://www.venu-journal.org/ru/%d0%be-%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%...
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво - http://www.econom.stateandregions.zp.ua/
Економіка і організація управління - https://jeou.donnu.edu.ua/index
Економіка і управління бізнесом - http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bioeconomy/index
Економіка, управління та адміністрування - http://ema.ztu.edu.ua/
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки - http://eui.zu.edu.ua/

Професійні фахові видання для спеціальності "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Наука та інновації http://scinn.org.ua/ua/
Електротехніка і електромеханіка http://eie.khpi.edu.ua/
Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка http://www.journal-spqeo.org.ua/
Український метрологічний журнал http://umj.metrology.kharkov.ua/
Ядерна та радіаційна безпека https://nuclear-journal.com/index.php/journal
Автоматичне зварювання https://patonpublishinghouse.com/rus/journals/as
Ukrainian Journal of Food Science http://ukrfoodscience.ho.ua/
Computational Problems of Electrical Engineering https://science.lpnu.ua/jcpee
Відновлювана енергетика https://ve.org.ua/index.php/journal
Відкриті інформаційні та комп’ютерні інтегровані технології http://nti.khai.edu/ojs/index.php/oikit/index
Авіаційно-космічна техніка і технологія http://nti.khai.edu/ojs/index.php/aktt/index
Автомобильный транспорт http://at.khadi.kharkov.ua/
Автомобіль і електроніка. Сучасні технології http://veit.khadi.kharkov.ua/
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського http://www.kdu.edu.ua/PUBL/main.php
Вісник Вінницького політехнічного інституту https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність http://eree.khpi.edu.ua/
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: «Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика» http://pema.khpi.edu.ua/
Вісник Львівського національного аграрного університету (агроінженерні дослідження) http://visnuk.kl.com.ua/joom/
Вісник Криворізького національного університету http://visnykknu.com.ua/ua/homeua/
Вісник Приазовського державного технічного університету, серія: «Технічні науки» http://journals.uran.ua/vestnikpgtu_tech
Вісник Одеського національного морського університету https://meb.com.ua/onmuabout.html
Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія «Технічні науки» http://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/tehn/index
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях http://vestnik.kpi.kharkov.ua/jnsmt/uk/
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування http://vestnik.kpi.kharkov.ua/etpo/uk/pro-zhurnal/
Електротехніка та електроенергетика http://ee.zntu.edu.ua/
Електромеханічні і енергозберігаючі системи http://ees.kdu.edu.ua/
Електроенергетичні та електромеханічні системи https://science.lpnu.ua/uk/sepes
Доповіді Національної академії наук України http://www.dopovidi-nanu.org.ua/uk
Вісник сучасних інформаційних технологій http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8301
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: технічні науки http://journals.khnu.km.ua/vestnik/
Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету http://bulletin.khadi.kharkov.ua/
Електротехнічні та комп’ютерні системи http://195.22.133.17/ua
Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура» https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/about
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова http://znp.nuos.mk.ua/
Збірник наукових праць Національного гірничого університету http://znp.nmu.org.ua/index.php/uk/
Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) http://journals.uran.ua/index.php/2519-2884
Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Транспортні системи і технології» https://tst.duit.in.ua/index.php/tst
Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит http://eee.khpi.edu.ua/
Енергетика: економіка, технології, екологія https://kpi.ua/publication-en
Energiya Енергетика і автоматика http://journals.nubip.edu.ua/index.php/
Енергетика та системи керування https://science.lpnu.ua/uk/jeecs
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна http://stp.diit.edu.ua/
Наука та виробництво http://sap.pstu.edu/
Мікросистеми, Електроніка та Акустика http://elc.kpi.ua/
Міжнародний науковий журнал "Підводні технології: промислова та цивільна інженерія" http://uwtech.at.ua/
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика» https://elen.donntu.edu.ua/
Наукові вісті КПІ http://bulletin.kpi.ua/
Наукові вісті Далівського університету http://nvdu.snu.edu.ua/
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/about
Системи управління, навігації та зв’язку http://journals.nupp.edu.ua/sunz/about
Світлотехніка та електроенергетика https://lepe.kname.edu.ua/index.php/lepe
Проблеми загальної енергетики http://pge.org.ua/
Прикладні аспекти інформаційних технологій https://aait.op.edu.ua/
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt
Технології та інжиніринг https://vistnuk.knutd.edu.ua/about-journal/
Технологія і конструювання в електронній апаратурі http://www.tkea.com.ua/tkea/magazin.html
Техніка, енергетика, транспорт АПК http://tetapk.vsau.org/
Технічні науки та технології http://tst.stu.cn.ua/

Професійні фахові видання для спеціальності "Менеджмент"

Маркетинг і менеджмент інновацій https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
Проблеми та перспективи управління https://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-m...
Економіка, підприємництво, менеджмент http://science.lpnu.ua/uk/eem
Інфраструктура ринку http://www.market-infr.od.ua/uk/
Управління та підприємництво: тенденції розвитку https://management-journal.org.ua/index.php/journal
Бізнес-етика та лідерство https://armgpublishing.sumdu.edu.ua/ua/uajournals/uabel/
Business and Economics Journal https://www.hilarispublisher.com/business-and-economics-journal.html
International Journal of Economics & Management Sciences https://www.hilarispublisher.com/economics-and-management-sciences.html
Arabian Journal of Business and Management Review https://www.hilarispublisher.com/arabian-journal-business-management-rev...
Журнал «Арт-менеджмент» http://www.artmanager.ru/journal.html
Журнал «Маркетинг МВА» (Маркетинговое управление предприятием) http://www.marketing-mba.ru/
Журнал «Транспорт и логистика» http://translog.com.ua
Журнал «Методы менеджмента качества» http://ria-stk.ru/mmq/detail.php
Журнал «Секрет фирмы» Ежемесячный деловой журнал → информация о технологии современного бизнеса. Опыт российских и международных компаний. Лучшие сделки, оригинальные решения, красивые идеи. http://www.kommersant.ru/sf/
Журнал «Управление персоналом» http://www.top-personal.ru/issue.html?1741
Журнал «Форсайт» http://foresight-journal.hse.ru/
Маркетинг і менеджмент інноваційv https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
Журнал менеджмент http://iso-management.com/
Resource Economics: International Scientific E-Journal https://are-journal.com/are Agricultural and
Інноваційний маркетинг https://www.businessperspectives.org/journals/innovative-marketing?categ...
European Journal of Management Issues https://www.dnu.dp.ua/visnik/fmecon/18
Economics, Entrepreneurship, Management https://science.lpnu.ua/uk/eem
Вісник Сумського національного аграрного університету (Економіка і менеджмент) https://snaujournal.com.ua/index.php/journal
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління https://science.lpnu.ua/semi
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки http://journals.khnu.km.ua/vestnik/
Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості https://eung.nung.edu.ua/index.php/ecom
Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку https://management-journal.org.ua/index.php/journal
Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку https://science.lpnu.ua/uk/smeu
Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики http://efm.vsau.org/
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/

Професійні фахові видання для спеціальності "Філологія"

Києво-Могилянський гуманітарний журнал http://kmhj.ukma.edu.ua/
Психолінгвістика https://psycholing-journal.com/index.php/journal/index
Новітня освіта http://ae.fl.kpi.ua/
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика https://apultp.knu.ua/index.php/APULTP/about
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини http://apsnim.bsmu.edu.ua/
Іноземна філологія http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/foreighnphilology
Studia linguistica http://philology.knu.ua/node/316
Мова: класичне - модерне - постмодерне http://lcmp.ukma.edu.ua/
Folia Philologica https://foliaphilologica.uni.kyiv.ua/index.php/foliaphilologica/index
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філологія» https://periodicals.karazin.ua/philology
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія "Філологічні науки" https://phil.duan.edu.ua/index.php/uk
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія http://visnyk-filologia.mdu.in.ua/
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія» http://journals.uran.ua/index.php/2311-0821
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки http://philology.visnyk.zu.edu.ua/
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Філологія. Журналістика»
https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/about Волинь філологічна: текст і контекст http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/
Актуальні проблеми філології та перекладознавства https://khmnu.edu.ua/
Львівський філологічний часопис http://philologyjournal.lviv.ua/
Культура слова https://ks.iul-nasu.org.ua/pro-zhurnal.html
Записки з українського мовознавства http://zum.onu.edu.ua/index.php/main
Закарпатські філологічні студії http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/
Мова http://mova.onu.edu.ua/
Літературознавчі студії https://litstud.knu.ua/en/about-the-journal/
Літературний процес: методологія, імена, тенденції https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal
Лінгвістичні студії https://sites.google.com/site/lingvisticnistudii/
Лінгвістика http://ling.luguniv.edu.ua/index.php/ling
Лінгвостилістичні студії https://lingvostud.vnu.edu.ua/index.php/lingvostud
Мовознавчий вісник https://ling-ejournal.cdu.edu.ua/index
Мовознавство https://movoznavstvo.org.ua/
Мовні і концептуальні картини світу http://mova.knu.ua/
Мова. Література. Фольклор http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов https://sjnpu.com.ua/index.php/journal
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Філологія» http://visnyk-philology.uzhnu.edu.ua/
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/
Міжнародний філологічний часопис http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Filol
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" https://lingvj.oa.edu.ua/
Наукові записки НаУКМА. Літературознавство http://nrplit.ukma.edu.ua/
Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Слово https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/word
Питання літературознавства http://pytlit.chnu.edu.ua/
Нова філологія http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology
Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Філологія http://journals.maup.com.ua/index.php/philology
Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Літературознавство» http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/literature
Слово і час https://il-journal.com/index.php/journal
Сучасна лінгвістика http://al.fl.kpi.ua/
Південний архів (філологічні науки) https://pa.journal.kspu.edu/index.php/pa/
Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія» https://dspu.edu.ua/filol_gum/
Філологічний часопис http://fch.udpu.edu.ua/
Філологічні трактати https://tractatus.sumdu.edu.ua/index.php/journal
Українське мовознавство http://ukr.movoznavstvo.knu.ua/en/home-page/
Українська полоністика http://polonistyka.zu.edu.ua/
Українська мова https://ukrmova.iul-nasu.org.ua/
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність http://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/publications/materials/ukraina/
Термінологічний вісник https://termvisnyk.iul-nasu.org.ua/
Сучасні дослідження з іноземної філології https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/4513
Філософія освіти https://philosopheducation.com/index.php/philed

Професійні фахові видання для спеціальності "Облік та оподаткування"

http://vobu.ua/ukr/ Все про бухгалтерський облік
http://www.afj.org.ua/ua/aboutus/ Облік і фінанси
https://ibuh.info/ib Інтерактивна бухгалтерія
https://ibuh.info/uk/buhgalter911_ua Бухгалтер 911
https://ibuh.info/uk/nibu Податки та бухгалтерський облік
https://ibuh.info/uk/dt-kt_ua Дебет Кредит
http://www.ifrs.org.ua/ Інформаційне онлайн видання «МСФО під ключ»
https://buh-ua.com.ua/uk/ Бухгалтерія UA
https://ibuhgalter.net/ Бухгалтерський інтернет портал
https://ibuh.info/sbg_ru/ Справжня бухгалтерська газета
https://ibuh.info/uk/avers-buhgalteriya-2/ Аверс-бухгалтерія

Професійні фахові видання для спеціальності "Екологія" та "Технології захисту навколишнього середовища"

Науково-технічний журнал «Екологічнабезпека та збалансованересурсокористування». Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) http://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr
Journal of Ecological Engineering. Poland.http://www.jeeng.net/About-the-Journal,22.html
Екологічнабезпекатаприродокористування.
КиївськийнаціональнийуніверситетбудівництваіархітектуриМіністерстваосвітиінаукиУкраїни,
ІнституттелекомунікаційіглобальногоінформаційногопросторуНаціональноїакадеміїнаукУкраїни.http://es-journal.in.ua/
EnvironmentalProblems. LvivPolytechnicNationalUniversity. http://science.lpnu.ua/ep
SCIENTIFIC BULLETIN OF NORTH UNIVERSITY CENTER OF BAIA MARE SERIES D MiningMineralProcessingNon-ferrousMetallurgyGeologyandEnvironmentalEngineering.http://irmmm.cunbm.utcluj.ro/Bulletin.html
Науково-практичний журнал «Екологічні науки». Міністерство екології та природних ресурсів України та Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління. http://ecoj.dea.kiev.ua/vimogi
Eastern-EuropeanJournalofEnterprise Technologies. ПП «Технологічний Центр».http://journals.uran.ua/eejet
Науковий журнал “Екологічнабезпека” Кременчуцькийнаціональнийуніверситет.http://www.kdu.edu.ua/EKB_jurnal/main.php
Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.http://journals.uran.ua/ludina_dov
Ecological Questions. Polandhttps://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EQ/index/
Збірник наукових праць "Науковий вісник НЛТУ України".Національний лісотехнічний університет України.https://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal
Біоресурси і природокористування. Національний університет біоресурсів і природокористування України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bio/index
Питаннябіоіндикації та екології. Запорізький національний університет. http://sites.znu.edu.ua/bioindication/418.ukr.html
Екологічніпроблеми. Національний університет «Львівська політехніка». http://science.lpnu.ua/uk/ep

Професійні фахові видання для спеціальності "Прикладна механіка"

International Applied Mechanics https://link.springer.com/journal/10778
Вісник Національного авіаційного університету http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/visnik
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова http://znp.nuos.mk.ua/
Електротехніка і електромеханіка http://eie.khpi.edu.ua/
Східно-Європейський журнал передових технологій http://journals.uran.ua/eejet
Радіоелектроніка, iнформатика, управління http://ric.zntu.edu.ua/
Електроніка та системи управління http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ESU
Технічна інженерія http://ten.ztu.edu.ua/
Електромеханічні і енергозберігаючі системи http://ees.kdu.edu.ua/
Журнал інженерних наук http://jes.sumdu.edu.ua/
Збірник наукових праць, серія: Галузеве машинобудування, будівництво http://znp.pntu.edu.ua/en
Проблеми тертя та зношування http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PTZ
Автомобільний транспорт http://at.khadi.kharkov.ua/
Автомобіль і електроніка. Сучасні технології http://veit.khadi.kharkov.ua/
Проблеми трибології http://tribology.khnu.km.ua/index.php/ProbTrib
Технічні науки та технології https://tst.stu.cn.ua/
Технологічний аудит та резерви виробництва http://journals.uran.ua/tarp
Наукові праці Вінницького національного технічного університету https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/about
Авіаційно-космічна техніка і технологія http://nti.khai.edu/ojs/index.php/aktt/index
Автоматизація технологічних і бізнес-процесів https://atbp.onaft.edu.ua/uk/site/page/journal
Вісник Вінницького політехнічного інституту https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk
Вісник Криворізького національного університету http://visnykknu.com.ua/ua/homeua/
Reports of Donetsk National Technical University https://scinse.donntu.edu.ua/visti-doneckogo-girnichogo-institutu/
Scientific journal of the Ternopil Ivan Puluj National Technical University http://visnyk.tntu.edu.ua/index.php?lang=eng
Collection of scientific works of the Dniprovsk State Technical University (technical sciences) http://journals.uran.ua/index.php/2519-2884
Scientific Works https://sciworks.onaft.edu.ua/uk/site/page/journal
Science-based technologies http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SBT/index
Proceedings of Odessa Polytechnic University http://pratsi.opu.ua/
Energy and Automation http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Energiya
Mechanics and Advanced Technologies http://journal.mmi.kpi.ua/
Measuring and Computing Devices in Technological Processes http://journals.khnu.km.ua/vottp/
Herald of Khmelnytskyi national university. Technical Sciences http://journals.khnu.km.ua/vestnik/
Collection of Research Papers of the National Mining University http://znp.nmu.org.ua/index.php/en/
KPI Science News http://bulletin.kpi.ua/
Hoisting and transport equipment https://ptt-journals.net/en/
System technologies https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/st/about
Modern problems of Metallurgy http://spm.nmetau.edu.ua/en
Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Engineering and CAD http://misapr.khpi.edu.ua/

Зарубіжні видання для спеціальності "Прикладна механіка"
IEEE Robotics and Automation Letters https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=7083369
Engineering Science and Technology, an International Journal https://www.sciencedirect.com/journal/engineering-science-and-technology...
HardwareX
Journal of King Saud University, Engineering Sciences https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-king-saud-university-en...
International Journal of Industrial Engineering Computations Friction http://www.growingscience.com/ijiec/ijiec.html
Journal of Industrial Engineering International https://link.springer.com/journal/40092/volumes-and-issues
International Journal of Mechanical and Materials Engineering Micromachines https://ijmme.springeropen.com/
Chinese Journal of Mechanical Engineering (English Edition) https://cjme.springeropen.com/about
Journal of Theoretical and Applied Mechanics http://jtam.pl/
Mechatronics https://www.journals.elsevier.com/mechatronics/open-access-articles
Robotics https://www.mdpi.com/journal/robotics
IEEE/ASME Transactions on Mechatronics https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=3516
npj Computational Materials https://www.nature.com/npjcompumats/
Journal of Computational Design and Engineering http://www.jcde.org/
Visualization in Engineering https://viejournal.springeropen.com/
International Journal of Design http://www.ijdesign.org/index.php/IJDesign
PeerJ Computer Science https://peerj.com/computer-science/
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X
Journal of Physics: Conference Series https://iopscience.iop.org/journal/1742-6596