Нові надходження літератури за І квартал 2024 року

АРХІТЕКТУРА. ПЛАНУВАННЯ. МІСТОБУДУВАННЯ

1. 2-523.6
К88 Кугутяк, М. Монастирі давнього Галича - духовні обереги української нації [Текст] / М. Кугутяк. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2023. – 792 с.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

2. 711
П82 Просторовий розвиток [Текст] : науково-техніч. зб. вип. 5. – Київ : КНУБА, 2023. – 382 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

3. 711
П82 Просторовий розвиток [Текст] : науково-техніч. зб. вип. 6. – Київ : КНУБА, 2023. – 418 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

КОМ’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЇ

4. 004.73
Б23 Бандура, В. В. Інтелектуальні інформаційні сервіси [Текст] : конспект лекцій / В. В. Бандура, В. І. Шекета, В. М. Юрчишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2024. – 154 с. – (Каф. інженерії програмного забезпечення).

5. 004.77
В75 Воропаєва, А. О. Хмарні технології [Текст] : конспект лекцій / А. О. Воропаєва, О. В. Кузьмин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2024. – 64 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій і систем).

ІСТОРІЯ

6. 94(477)
В51 Випробовуючи долю, гартуючи волю: Україна й українці в ХХ - на початку ХХІ с. [Текст] : у трьох кн. кн. 3 : Тридцять років Незалежності: виклики, випробування, відповіді / Головко В., Якубова Л., авт. – Київ : Кліо, 2021. – 712 с.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

7. 94(477)
В51 Випробовуючи долю, гартуючи волю: Україна й українці в ХХ - на початку ХХІ с. [Текст] : у трьох кн. кн. 1 : Україна й українці в 1917-1939 рр. / Єфіменко Г., Кульчицький С., Пиріг Р., Скальський В., Якубова Л., авт. – Київ : Кліо, 2021. – 720 с.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

8. 94(477)
В51 Випробовуючи долю, гартуючи волю: Україна й українці в ХХ - на початку ХХІ с. [Текст] : у трьох кн. кн. 2 : Від Другої світової до холодної війни в долі України / Даниленко В., Крупина В., Кульчицький С., Лисенко О., Стяжкіна О., Якубова Л., авт. – Київ : Кліо, 2021. – 624 с.
К-сть прим.: 1 (Х.Аб. – 1)

МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

9. 539.375
А65 Андрейків, О. Є. Прогнозування залишкового ресурсу труб нафтогазопроводів з урахуванням умов експлуатації і деградації їх матеріалів [Текст] : монографія / О. Є. Андрейків, І. Я. Долінська. – Київ : Наук. думка, 2023. – 265 с. – Проєкт "Наукова книга".
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

10. 552.1
Д58 Довідник (кадастр) фізичних параметрів гірських порід Українського щита за високих тисків і температур [Текст] / П. О. Буртний, О. Є. Карнаухова, В. П. Коболев [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2023. – 282 с. – Проєкт "Наукова книга".
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

11. 550.3
К56 Коваль, Я. М. Нормативно-правова база геофізичного виробництва [Текст] : конспект лекцій / Я. М. Коваль, І. О. Федак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 127 с. – (Каф. нафтогазової геофізики).

12. 539.3
П75 Прикладні проблеми механіки і математики [Текст] : наук. зб. Вип. 20 / Кушнір Р. М., ред. – Львів : ІППММ, 2022. – 108 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

13. 528.3
Т11 Історичні аспекти геодезичних та землевпорядних робіт [Текст] : монографія / І. С. Тревого, А. Дрбал, Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 135 с.

14. 550.832
Ф32 Федак, І. О. Організація та керівництво геофізичними дослідженнями і роботами [Текст] : конспект лекцій / І. О. Федак, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 100 с. – (Каф. нафтогазової геофізики).

15.
Ф33 Федорів, В. В. Теоретичні та прикладні моделі в петрофізиці колекторів [Текст] : конспект лекцій / В. В. Федорів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2024. – 117 с. – (Каф. нафтогазової геофізики).

МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

16. 811.111
Д43 Дзівідзінська, І. С. Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови: Історія англійської мови. [Текст] : курс лекцій / І. С. Дзівідзінська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2024. – 64 с. – (Каф. філології і перекладу).

17. 81'25
Ш92 Штогрин, М. В. Галузевий переклад: енергоефективність і сталий розвиток [Текст] : конспект лекцій / М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2024. – 50 с. – (Каф. філології та перекладу).

НАУКА

18. 001
Д44 Дійсні члени НТШ з Івано-Франківська [Текст] / Мойсишин В., Хороб С., упоряд. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2023. – 120 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА

19. 621.791.3
Б67 Біщак, Р. Т. Технології та обладнання паяння матеріалів [Текст] : конспект лекцій / Р. Т. Біщак, І. Б. Окіпний. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2024. – 141 с. – (Каф. будівництва та енергоефективних споруд).

20. 621.795
Г56 Гнилиця, І. Д. Матеріали для напилення та наплавлення [Текст] : конспект лекцій / І. Д. Гнилиця. – Івано-Франківськ : Факел, 2023. – 51 с. – (Каф. будівництва та енергоефективних споруд).

21. 622.279
К64 Кондрат, Р. М. Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ [Текст] : підручник / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат, Л. І. Матіїшин. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2023. – 568 с.
К-сть прим.: 8 (АбНН. – 6, К/сх. – 2)

22. 622.276
К55 Копей, Б. В. Оцінка працездатності та підвищення довговічності насосних штанг [Текст] : монографія / Б. В. Копей, Я. Т. Федорович, В. В. Михайлюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 307 с. – (Нафтогазове обладнання: ; т. 15).
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 2)

23. 621.694
П16 Паневник, Д. О. Інноваційні струминні насоси для буріння та експлуатації свердловин [Текст] : конспект лекцій / Д. О. Паневник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2024. – 149 с. – (Каф. нафтогазових машин та обладнання).

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

24.
К78 Кравченко, В. Ю. Конфліктологія [Текст] : конспект лекцій / В. Ю. Кравченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2024. – 73 с. – (Каф. суспільних наук).

25. 330.101.54
М29 Мартин, О. М. Мікроекономіка: теорія, тести, задачі [Текст] : навч. посібник. Ч. 1 / О. М. Мартин. – Львів : ЛДУ БЖД, 2021. – 271 с.

26. 330.101.54
М59 Мікроекономіка [Текст] : навч. посібник / Г. П. Пасемко, Л. Г. Бага, Г. Є. Бєсєдіна [та ін.]. – Харків : ХНАУ, 2020. – 118 с.

27. 330.101.54
М59 Мікроекономіка [Текст] : навч. посібник / Укл: Бойда С.В. – Чернівці : Чернівец. нац. унів-т., 2021. – 176 с.

2. 336.225.673
П45 Податковий контроль [Текст] : навч. посібник / Л. М. Янчева, Т. А. Наумова, І. В. Нестеренко, Н. С. Акімова. – електр. видання. – Харків : ХДУХТ, 2021. – 243 с.