Каталог авторефератів дисертацій, захищених у 2022-2023 роках (з фонду НТБ)

Фонд авторефератів дисертацій науково-технічної бібліотеки
за 2022-2023 р. р. складає 3 примірників із спеціальностей:

Перелік спеціальностей Кількість
дисертацій
08.00.04 Економіка 1
07.00.01 Історія України 1
05.23.20 Містобудування та територіальне управління 1

Економіка

1. 338.46
B45 Berezhnytska, U. Intellectual Business [Текст] : lecture notes / U. Berezhnytska. – Ivano-Frankivsk : IFNTUNG, 2023. – 203 с. – (Dep. of Applied Economy).

Історія України

2. 2-9
П88 Пуйда, Роман Богданович Церковно-релігійні процеси в Західних областях УРСР у другій половині 1960-х - першій половині 1980-х рр.: регіональні особливості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра істор. наук" / Р. Б. Пуйда ; Ін-т українознавства НАН України. – Львів, 2021. – 42 с. – Бібліогр.: с. 36-39.
К-сть прим.: 1 (ЧЗНП. – 1)

Містобудування та територіалне управління

3. 502.3
Т23 Татарченко, Галина Олегівна Містобудівні та хіміко-технологічні основи методології нормалізації повітряного простору примагістральних територій крупних міст [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.23.20 "Містобудування та територіальне управління" / Г. О. Татарченко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2023. – 42 с. : рис. – Бібліогр.: с. 35-40.
К-сть прим.: 1 (ЧЗНП. – 1)