Каталог авторефератів дисертацій, захищених у 2020 році (з фонду НТБ)

Фонд авторефератів дисертацій науково-технічної бібліотеки
за 2020 р. складає 23 примірників із спеціальностей:

05.15.10 Буріння свердловин 1
08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 1
08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 1
08.00.04 Економіка та управління підприємствами 3
21.06.01 Екологічна безпека 1
05.24.04 Кадастр та моніторинг земель 1
05.05.12 Машини нафтової і газової промисловості" 3

25.00.02 Механізми державного управління 2
05.23.20 Містобудування та територіальне планування" 2
05.15.06 Розробка нафтових і газових родовищ 2
25.00.01 Теорія та історія державного управління 2
05.15.13 Трубопровідний транспорт нафти і газу, нафтогазопроводи, бази та сховища 4

Буріння свердловин

1. 622.245
Р49 Різничук, Андрій Іванович Удосконалення технології запобігання руйнуванню стінок скерованих свердловин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук (доктора філософії) : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" / А. І. Різничук ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

2. 657.421
К30 Кафка, Софія Михайлівна Методологія та організація обліку необоротних матеріальних активів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)" / С. М. Кафка ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: с. 30-37.
К-сть прим.: 1 (ЧЗНП. – 1)

Геодезія, фотограмметрія та картографія

3. 711.73
Г97 Гуцул, Тарас Володимирович Геоінформаційна мультиагентна оптимізація планування розвитку дорожньо-транспортної мережі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / Т. В. Гуцул ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 20-21.
К-сть прим.: 1 (ЧЗНП. – 1)

Економіка та управління підприємствами

4. 338.47
Г12 Гавриленко, Микола Миколайович Економічні детермінанти в управлінні бізнес-моделлю нафтогазотранспортних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / М. М. Гавриленко ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

5. 658.153-047.44
С79 Степанюк, Ольга Сергіївна Оцінювання ефективності використання оборотних активів нафтогазовидобувних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / О. С. Степанюк ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т. нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

6. 658
Ф24 Фарат, Олександра Володимирівна Теоретико-методологічні підходи до забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів підприємництва на засадах розвитку інноваційних кластерів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" / О. В. Фарат ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т. нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 39 с. : табл. – Бібліогр.: с. 30-33.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

Екологічна безпека

7. 502.17
М31 Масікевич, Андрій Юрійович Науково-практичні засади підвищення рівня екологічної безпеки Покутсько-Буковинських Карпат [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" / А. Ю. Масікевич ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 39 с. : іл., рис. – Бібліогр.: с. 28-32.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

Кадастр та моніторинг земель

8. 502.175
Б53 Беспалько, Руслан Іванович Методологія моніторингу земель прикордонних територій (на прикладі Карпатського єврорегіону) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" / Р. І. Беспалько ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2020. – 41 с. – Бібліогр.: с. 32-39.
К-сть прим.: 1 (ЧЗНП. – 1)

Машини нафтової і газової промисловості

9. 622.24.053
Г83 Гриджук, Ярослав Степанович Розвиток наукових основ інжинірингу динамічних процесів трубних та штангових колон при бурінні та експлуатації свердловин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" / Я. С. Гриджук ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 36 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-33.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

10. 622.276.53.054
К65 Копей, Володимир Богданович Науково-методологічні основи автоматизованого проектування обладнання штангової свердловинної насосної установки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" / В. Б. Копей ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 40 с.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

11. 622.276.05
К65 Копей, Ігор Богданович Оцінка, прогнозування та підвищення надійності обладнання штангових свердловинних насосних установок [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" / І. Б. Копей ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 24 с. : іл., рис. – Бібліогр.: с. 21-23.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

Механізми державного управління

12. 35.072.3
Д39 Децик, Ольга Павлівна Удосконалення державного механізму координації діяльності суб'єктів публічної дипломатії в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" / О. П. Децик ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

13. 35
Х24 Хасанов, Руслан Рафісович Соціальні конфлікти у системі публічного управління як чинник національної безпеки держави [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" / Р. Р. Хасанов ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18-19.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

Містобудування та територіальне планування

14. 711.58
З-80 Золотар, Людмила Вячеславівна Містобудівні принципи і методи розміщення та функціонально-планувальної організації території первинних пунктів збору твердих побутових відходів в зонах багатоквартироної забудови [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.20 "Містобудування та територіальне планування" / Л. В. Золотар ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2020. – 23 с. : рис. – Бібліогр.: с. 19-20.
К-сть прим.: 1 (ЧЗНП. – 1)

15. 711.5
М69 Михайлик, Ольга Олександрівна Методи та моделі містобудівного освоєння прибережних територій малих річок [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.20 "Містобудування та територіальне планування" / О. О. Михайлик ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2020. – 23 с. : рис. – Бібліогр.: с. 20-21.
К-сть прим.: 1 (ЧЗНП. – 1)

Розробка нафтових і газових родовищ

16. 622.276.3
К56 Коваль, Віталій Ігорович Удосконалення методу розрахунку початкових запасів покладів вуглеводнів з використанням рівняння матеріального балансу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук (д-ра філософії): спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" / В. І. Коваль ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

17. 622.276.8
Ш96 Шумілін, Тарас Володимирович Зменшення технологічних втрат нафти при промисловому зборі та підготовці (на прикладі родовищ Передкарпаття) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" / Т. В. Шумілін ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. : іл., рис. – Бібліогр.: с. 17.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

Теорія та історія державного управління

18. 35.07
Л38 Ленігевич, Богдан Васильович Взаємодія органів державної влади з політичними партіями в контексті демократизації українського суспільства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" / Б. В. Ленігевич ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18-19.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

19. 351.84
С50 Смачило, Степан Михайлович Трансформація соціальної функції демократичної держави в умовах глобалізації (кінець ХХ - початок ХХI століття) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" / С. М. Смачило ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

Трубопровідний транспорт нафти і газу, нафтогазопроводи, бази та сховища

20. 622.691.4
Д69 Дорошенко, Ярослав Васильович Наукові основи оцінювання енерговитратності та забезпечення працездатності складних трубопровідних систем [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / Я. В. Дорошенко ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 444 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 35-40.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

21. 622.691.4
Д74 Дрінь, Наталія Ярославівна Оцінка втрат газу при трубопровідному транспорті і формування ареалу загазованості довкілля [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / Н. Я. Дрінь ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

22. 622.691.4
П54 Поляруш, Костянтин Анатолійович Розроблення техніки та технології безтраншейної реконструкції трубопроводів газових і теплових мереж [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / К. А. Поляруш ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 22 с. : іл. – Бібліогр.: с. 18-20.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)

23. 622.691.4
С48 Слободян, Микита Богданович Удосконалення методів прогнозування режимів роботи газопроводів на засадах ресурсозбереження [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" / М. Б. Слободян ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17.
К-сть прим.: 2 (ЧЗНП. – 2)