Економіка

Фахівці економічної сфери завжди потрібні найрізноманітнішим підприємствам у будь-якій сфері бізнесу, державним та фінансовим установам.
Освітня програма «Економіка» за спеціальністю 051 «Економіка» – здійснює підготовку фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань
економічної діяльності, формує у випускника здатність вирішувати спеціалізовані практичні завдання у сфері економіки, що передбачає застосування відповідних теорій та методів економічної науки.
Ознайомитись з теоретичними знаннями і формуванням професійної компетентності майбутніх економістів ви зможете, переглянувши книжково-інформаційну виставку «Економіка».

photo_2024-02-07_10-51-24.jpg

photo_2024-02-07_10-51-39.jpg

photo_2024-02-07_10-51-51.jpg