Історія та перспективи розвитку нафтогазової освіти

Вперше в Європі промислове видобування нафти і газу започатковано у другій половині ХІХ століття на Прикарпатті, що сприяло створенню відповідної технічної освіти для задоволення потреб нової галузі. Тоді у Львівській Політехнічній школі (сьогодні – Національний університет «Львівська політехніка») було започатковано підготовку інженерів –нафтовиків, з1889 року ввведена спеціальність «Буріння й видобування нафти», а також зі створенням у 1899 році Крайової науково-дослідної лабораторії для вивчення властивостей прикарпатської нафти, що стало початком нафтогазової освіти в Україні. Створювались нові факультети, кафедри, спеціальності, удосконалювалась лабораторна база. Середньоспеціальна освіта почала діяти в Україні з 1945 року, розпочато підготовку робітничих кадрів в школах фабрично-заводського навчання.
Нафтогазова промисловість є ключовою стратегічною галуззю, основою економіки держави, адже вона забезпечує більшість галузей народного господарства необхідною сировиною, продуктами переробки. Нафта була і залишається одним із найважливіших факторів економічної незалежності будь-якої держави. І Україна не є винятком. Розвиток науки і техніки, прагнення українського суспільства стати на шлях до європейської інтеграції вимагає удосконалення змісту, форм і методів підготовки фахівців інженерних спеціальностей.
Понад століття в Україні системно працює нафтогазова вища освіта і наука, центр якої до середини 60-х років минулого століття знаходився у Львові, а в 1967 році після створення Івано-Франківського інституту нафти і газу почався новий період вищої нафтогазової освіти. Ось уже 52 роки університет здійснює підготовку фахівців для нафтогазового комплексу і суміжних галузей України та інших держав, а також виконує науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи для підприємств та установ різних галузей економіки України. Колектив університету розуміє, що разом із нафтогазовими компаніями, за підтримки держави, ми повинні вирішувати важливі і складні завдання енергетичної безпеки. Працюючи в непростих умовах, наш навчальний заклад став визнаним в Україні і за її межами центром нафтогазової освіти і науки. Він володіє потужною навчально-науковою базою, тут працюють ефективні наукові школи, зростають молоді фахівці вищої кваліфікації. Університет стабільно піднімається щаблями різних рейтингів.
Щоб більш детально ознайомитись з історією та сучасними напрямками розвитку нафтогазової освіти, організована тематична книжково-інформаційна виставка «Нафтогазова освіта: минуле і сьогодення».

З даними виданнями ви також можете ознайомитись в читальному залі наукових та періодичних видань (к.№33, ІІІ поверх).