Математика

Логарифмически-тригонометрическое руководство

bookzzz.jpg
Вег, Г.
Логарифмически-тригонометрическое руководство / Г. Вег. - Изд. 1-е. - М.; Л.; Новосибирск : Госгортехиздат, 1890. - 569с.

Збір матеріалів