Математика та природничі науки

Rozprawy Akademii Umiejetnosci

bookzzz.jpg
Rozprawy Akademii Umiejetnosci. T.10 : Ogolnego zbioru tom trzydziesty / Wydzial matematyczno-przyrodniczy. - Krakow : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1896. - 403c. + Z 12-ma tabl. i 22-ma rycinami w tekscie. - (Serya II).

Rozprawy i sprawozdania z posiedzen T.19

bookzzz.jpg
Rozprawy i sprawozdania z posiedzen. T.19 / Wydzialu Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejetnosci. - Krakow : Drukarnia uniwersytetu Jagiellonskiego, 1889. - 322c.

Rozprawy i sprawozdania z posiedzen T.16

bookzzz.jpg
Rozprawy i sprawozdania z posiedzen. T.16 / Wydzialu Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejetnosci. - Krakow : Drukarnia uniwersytetu Jagiellonskiego, 1887. - 397 c. : (Z 8 tabl.).

Rozprawy i sprawozdania z posiedzen T.13

bookzzz.jpg
Rozprawy i sprawozdania z posiedzen. T.13 / Wydzialu Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejetnosci. - Krakow : Drukarnia uniwersytetu Jagiellonskiego, 1886. - 320c. : (Z piecioma tabl.).

Rozprawy i sprawozdania z posiedzen T.14

bookzzz.jpg
Rozprawy i sprawozdania z posiedzen. T.14 / Wydzialu Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejetnosci. - Krakow : Drukarnia uniwersytetu Jagiellonskiego, 1886. - 348c. : (Z 12 tabl. litografowanemi).

Rozprawy i sprawozdania z posiedzen T.11

bookzzz.jpg
Rozprawy i sprawozdania z posiedzen. T.11 / Wydzialu Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejetnosci. - Krakow : Drukarnia uniwersytetu Jagiellonskiego, 1884. - 312 c. : (Z 10 tabl. litografowanemi).

Rozprawy i sprawozdania z posiedzen T.10

bookzzz.jpg
Rozprawy i sprawozdania z posiedzen. T.10 / Wydzialu Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejetnosci. - Krakow : Drukarnia uniwersytetu Jagiellonskiego, 1883. - 306 с. : (Z 5 tablicami).

Rozprawy i sprawozdania z posiedzen T.9

bookzzz.jpg
Rozprawy i sprawozdania z posiedzen. T.9 / Wydzialu Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejetnosci. - Krakow : Drukarnia uniwersytetu Jagiellonskiego, 1882. - 319c. : (Z 9-ma litografowanemi tabl.).

Rozprawy i sprawozdania z posiedzen T.8

bookzzz.jpg
Rozprawy i sprawozdania z posiedzen. T.8 / Wydzialu Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejetnosci. - Krakow : Drukarnia uniwersytetu Jagiellonskiego, 1881. - 299c. : (Z 7tablicami litografowanemi).

Rozprawy i sprawozdania z posiedzen T.7

bookzzz.jpg
Rozprawy i sprawozdania z posiedzen. T.7 / Wydzialu Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejetnosci. - Krakow : Drukarnia uniwersytetu Jagiellonskiego, 1880. - 386 c. : (Z 6 tabl.).

Збір матеріалів