Економічна геологія. Родовища корисних копалин

Геологические заметки о кавказских водах

bookzzz.jpg
Мушкетова, И. В.
Геологические заметки о кавказских водах / И. В. Мушкетова. - С.-Петербург : Типография А.Якобсона,1885.- 56с

Badania w przedmiocie rzeczy przyrodzonych, w Galicyi, w krolestwie polskiem, na wolyniu i na Podolu

bookzzz.jpg
Badania w przedmiocie rzeczy przyrodzonych, w Galicyi, w krolestwie polskiem, na wolyniu i na Podolu. - Lwow : Kajetana Jablonskiego, 1845. - 229c. + Z przydang mappa geognostyczna.

Збір матеріалів