Структура

Відділ комплектування і обробки літератури

Відділ комплектування та обробки літератури забезпечує планомірний відбір і придбання творів друку та інших видів документів відповідно до завдань навчальної, наукової та виховної роботи університету, а також оперативну наукову і технічну обробку нових надходжень. Комплектує фонди НТБ літературою, які забезпечують навчально-виховну та науково-дослідну роботу в університеті. Обліковує документи, які поступають до бібліотеки і вибувають з бібліотеки. Проводить бібліотечну обробку нових надходжень.

Відділ інформаційних технологій

Відділ інформаційних технологій був створений у 2003 році і є структурним підрозділом бібліотеки, діяльність якого спрямована на впровадження й освоєння сучасних комп'ютерних технологій і використання загальнодоступних електронних інформаційно-бібліотечних ресурсів.

Відділ книгозберігання

Відділ книгозберігання забезпечує організацію та збереження фонду, видачу його на абонементах і в читальних залах,
є самостійним структурним підрозділом бібліотеки і підпорядковується директору бібліотеки. Організовує раціональне розміщення фондів з метою забезпечення його зберігання і максимального використання площі відділу книгозберігання.
Підбирає і видає книги за вимогами користувачів, приймає і розставляє книги, повернуті із читальних залів та інших відділів бібліотеки.
Веде індикаторний каталог для контролю за зберіганням фонду.
Проводить перевірки фондів відділу книгозберігання, бере участь в комісіях по перевірці фондів у відділах бібліотеки.
Бере участь у комплектуванні фондів основного книгозберігання, вивченні книжкових фондів відділу та їх використання.
Вивчає досвід роботи інших бібліотек і застосовує його в практику роботи відділу.

Інформаційно-бібліографічний відділ

Інформаційно-бібліографічний відділ створений в 1963 році.
Очолює відділ Жолобко Людмила Арсентіївна.
Інформаційно-бібліографічний відділ спрямовує роботу на підвищення інтелектуального та морального потенціалу, формуванню наукового світогляду, підвищенню культурного рівня користувачів НТБ;організовує та упорядковує довідково-бібліографічний фонд бібліотеки.

Відділ обслуговування користувачів

До послуг користувачів:
5 абонементів (навчальної, наукової, художньої літератури, навчальної літератури фізико-технічного ліцею, МБА), 8 читальних залів (лабораторних робіт та методичних вказівок; соціально-економічної літератури; періодичних видань та гуманітарної літератури №1; духовної літератури; патентно-ліцензійної літератури та стандартів; технічної літератури; читальний зал для професорсько-викладацького складу та читальний зал гуманітарної літератури №2.).

Збір матеріалів