Структура

Структура бібліотеки

Адміністрація НТБ

Відділ бібліографії та бібліотечного обслуговування користувачів

Відділ базуючись на інформаційних запитах користувачів .здійснює диференційоване обслуговування. У своїй діяльності керується Законами України «Про освіту» і «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про національну програму інформатизації», »Про внесення змін до Закону України», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», наказами та нормативними актами МОНу України.

Відділ технологій та інформаційних ресурсів

Відділ технологій та інформаційних ресурсів був створений у 2003 році і є структурним підрозділом бібліотеки, діяльність якого спрямована на впровадження і освоєння сучасних комп'ютерних технологій і використання загальнодоступних електронних інформаційно-бібліотечних ресурсів: поповнення електронного каталогу документів нових надходжень та ретрофонду, підтримку загальнодоступних баз даних і фонду електронних копій документів, супровід доступу в інформаційний простір Інтернет, сервісне обслуговування комп’ютерної мережі бібліотеки та університету.

Збір матеріалів