Структура

Структура бібліотеки

Адміністрація НТБ

Відділ обслуговування користувачів

Відділ базуючись на інформаційних запитах користувачів .здійснює диференційоване обслуговування. У своїй діяльності керується Законами України «Про освіту» і «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про національну програму інформатизації», »Про внесення змін до Закону України», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», наказами та нормативними актами МОНу України.

Відділ бібліографії та організації фондів

Відділ бібліографії та організації фондів очолює Локотош Леся Михайлівна. Діяльність відділу спрямована на підвищення інтелектуального та морального потенціалу користувачів НТБ, їх культурного рівня та формування наукового світогляду.

Відділ інформаційних технологій

Відділ інформаційних технологій був створений у 2003 році і є структурним підрозділом бібліотеки, діяльність якого спрямована на впровадження й освоєння сучасних комп'ютерних технологій і використання загальнодоступних електронних інформаційно-бібліотечних ресурсів.

Збір матеріалів