Липень 2020

Філософія: кроки до мудрості

kniga.png
Прагнення стати не тільки освіченою, а й сучасною людиною не може здійснитися без вивчення філософії, яка завжди була джерелом віковічних питань людського духу щодо смислу життя та смерті. Філософія – це та сфера людського знання, яка є не тільки атрибутом цивілізації і культури, а й тією духовною силою, своєрідним “інтелектуальним магнітом”, до якого прагне кожна особистість.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 06 (червень 2020)

kniga.png
Про внесення зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : наказ М-ва освіти і науки України від 09 квітня 2020 року № 487 // Офіц. вісн. України. – 2020. – № 35. – С. 80.