Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 06 (червень 2020)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

378.091.212.2
Про внесення зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : наказ М-ва освіти і науки України від 09 квітня 2020 року № 487 // Офіц. вісн. України. – 2020. – № 35. – С. 80.

378(477)(094)
Про ратифікацію Угоди про Фонду Е5Р (Проект "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестицыйним банком : закон України від 16 квітня 2020 року № 560-ІХ // Офіц. вісн. України. – 2020. – № 39. – С. 7-25.

378(477)(094)
Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти : наказ М-ва освіти і науки України від 13 квітня 2020 року № 511 // Офіц. вісн. України. – 2020. – № 37. – С. 55-77.

378(477)(094)
Щодо проведення інтелектуальних студенських заходів : лист ІМЗО від 31.03.2020 року № 1/9-200 // Інформ. зб. для освітян. – 2020. – № 5. – С. 91.

Організація управлінської діяльності ЗВО

378.018
Галата С. Заклади освіти: обережно, двері відчиняються! / С. Галата // Освіта України. – 2020. - 25 трав. – № 21. – С. 5.

378.014.6
До питання забезпечення академічної доброчесності // Освіта України. – 2020. –
1 черв. – № 22. – С. 7.

378.147:81'255:004
Ігнатенко В. Д. Використання сучасних інформаційних технологій у підготовці майбутніх філологів / В. Д. Ігнатенко // Інозем. мови. – 2020. – № 1. – С. 37-42.

378.4:001
Зоряна місія Астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка // Світ. – 2020. - Травень. – № 13-14. – С. 4.

378.147:811.111
Корнєва З. М. Методичні засади навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологу-міркування / З. М. Корнєва, О. В. Ващило // Інозем. мови. – 2020. – № 1. – С. 10-18.

378.018
Короденко М. Вища освіта після карантину / М. Короденко // Освіта України. – 2020. - 15 черв. – № 24. – С. 6.

378.4
Леошко В. Донбаський державний педагогічний університет: сучасний виш, умотивований студент, ефективний учитель, успішна країна! / В. Леошко // Голос України. – 2020. - 16 черв. – № 96. – С. 12.

378.4
Лісова Л. Тут виховують людину майбут-нього : [про Уманський держ. педагог. ун-т] / Л. Лісова // Голос України. – 2020. - 16 черв. –
№ 96. – С. 13.

378.4(477.86)
Мандрик О. На пульсі енергобезпеки : [про працевлаштованість випускників ІФДТУНГ] / О. Мандрик // Галичина. – 2020. - 5-11 черв. –
№ 20. – С. 1, 5. – Розмову вела О. Мончук.

37:101"18/19(048.83)
Мозгова Н. Філософія в системі освіти теоретична реконструкція дискусії київських філософів кінця ХІХ - початок ХХ ст. / Н. Мозгова // Вища освіта України. – 2020. – № 1. – С. 28-33.

378.018
Презентація інноваційної платформи // Освіта України. – 2020. - 1 черв. – № 22. – С. 5.

378.046-021.68:004
Сергієнко В. Використання засобів ІКТ у системі післядипломної освіти вчителів / В. Сергієнко, Л. Кухар, Ю. Чичкан // Вища освіта України. – 2020. – № 1. – С. 68-77.

378.22:376.011.3-051(043.5)
Синьов В. Тенденції професійної підготовки фахівців спеціальної освіти в системі вищої школи / В. Синьов, Д. Супрун, М. Шеремет // Вища освіта України. – 2020. – № 1. – С. 34-42.

378.147:811:004
Bondar Lesia Une serie d`exercices pour apprendre aux etudiants en philologie a traduire des textes francais du domaine informatique / L. Bondar // Іноземні мови. – 2020. – № 1. – С. 53-59.

Організація навчально-виховного процесу

37:811.161
Бедзір В. Як етнічні угорці на Закарпатті українську вивчають / В. Бедзір // Уряд. кур'єр. – 2020. - 6 черв. – № 107. – С. 3.

37:504.61
Койнова І. Екоосвіта населення міста Львова щодо поводження з побутовими відходами / І. Койнова // Екол. вісн. – 2020. – № 1. – С. 29-30.

37:101"18/19(048.83)
Мозгова Н. Філософія в системі освіти теоретична реконструкція дискусії київських філософів кінця ХІХ - початок ХХ ст. / Н. Мозгова // Вища освіта України. – 2020. – № 1. – С. 28-33.

371.3
Щербина В. Плюси і мінуси дистанційного навчання у сільській школі / В. Щербина // Уряд. кур'єр. – 2020. - 27 трав. – № 99. – С. 2.

Вступна кампанія

378.091.212.2
За принципами справедливого та об'єктивного оцінювання : [про ЗНО] // Уряд. кур'єр. – 2020. - 17 черв. – № 113. – С. 1, 3.

378.091.212.2
Мончук О. Особливості вступної компанії - 2020 / О. Мончук // Галичина. – 2020. - 15-21 трав. – № 17. – С. 17.

378.091.212.2
Мончук О. У масках і без шпаргалок / / О. Мончук // Галичина. – 2020. - 29 трав. -
4 черв. – № 19. – С. 8.

378.091.212.2
Особливості вступу, навчання та оцінювання в карантинний період // Світ. – 2020. - Червень. – № 15-16. – С. 2.

378.091.212.2
Смілянська А. Охочим пройти ДПА у формі ЗНО забезпечать таку можливість / А. Смілянська // Голос України. – 2020. - 24 черв. – № 102. – С. 14.

378.091.212.2
Шулкін Д. Вступ - 2020: зміни і нюанси / Д. Шулкін // Освіта України. – 2020. - 8 черв. – № 23. – С. 6-7.

378.091.212.2
Вступна кампанія у закладах передвищої освіти // Освіта України. – 2020. - 1 черв. –
№ 22. – С. 6.