Липень 2018

Нові надходження літератури за червень 2018 року

kniga.png
Адамович, С. Нереабілітована пам'ять [Текст]. Ч. 1 / С. Адамович, Р. Кобильник, Л. Щербін. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2017. – 208 с.

На допомогу майбутньому інженеру-геодезисту

За нинішнього високого рівня індустріалізації будівельного виробництва інженерно-геодезичні роботи є невід’ємною частиною технологічних процесів при вишукуваннях, проектуванні, будівництві й експлуатації будівельних споруд.Широке впровадження сучасних високопродуктивних геодезичних приладів та устаткування, технологій виконання геодезичних робіт сприяє вдосконаленню будівництва та монтажу об’єктів, підвищенню їх якості та економічності.

Нові надходження літератури за липень 2018 року

kniga.png
Бондар-Підгурська О. В. Ділове адміністрування (Корпоративне управління) [Текст] : навч. посіб. / О. В. Бондар-Підгурська, А. О. Глєбова. – Київ : Ліра-К, 2018. – 487 с.

Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 7 (липень 2018)

kniga.pngБатанов О. Повертаючись до проекту наказу "Про затвердження змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 7.10 2012 № 1112" / О. Батанов // Голос України. – 2018. - 12 лип. –
№ 125. – С. 5.