Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 7 (липень 2018)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

378.245
Батанов О. Повертаючись до проекту наказу "Про затвердження змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 7.10 2012 № 1112" / О. Батанов // Голос України. – 2018. - 12 лип. –
№ 125. – С. 5.

37(094)(477)
Співаковський О. Закон "Про вищу освіту": з поправками на національний інтерес і вимоги часу / О. Співаковський // Голос України. – 2018. - 11 лип. – № 124. – С. 1, 4.

Організація управлінської діяльності вищого навчального закладу

378.018
Безтелесна Л. І. Державно-ринкове регулювання професійного розвитку науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах України / Л. І. Безтелесна, В. Б. Василів, А. В. Печенюк // Актуал.і пробл. економіки. – 2017. – № 3. – С. 228-236.

378.4
Віктор Мошинський: "Якщо станемо колективним мозком регіону, вважатиму свою місію виконаною" : [про нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування Рівненщини] // Уряд. кур'єр. – 2018. - 10 лип . – № 126. – С. 5.

378.091.212.2
Воронцов П. Випускники з окупованих територій мають шанс отримати потрібну спеціальність : [дистанційно] / П. Воронцов // Голос України. – 2018. - 13 лип. – № 126. – С. 12.

378.4(476)
Головчанська О. Е. Підприємницькі функції університетів Білорусі: організаційний аспект / О. Е. Головчанська // Актуал. Пробл. економіки. – 2017. – № 3. – С. 98-104. – Англ. мовою.

379.8:378.4
Золотоноша Л. Тиск і настрій у нормі : [про фестиваль "Університет. літо", в ун-ті "Україна"] / Л. Золотоноша // Голос України. – 2018. –
4 лип. – № 119. – С. 10.

378.091:001.89
Короденко М. Fablab: від ідеї до прототипу : [про нововідкриту лаб. у Київ. політехніці] / М. Короденко // Освіта України. – 2018. – 25 черв. – № 25. – С. 6.

378.016
Короденко М. Непотрібну для викладачів роботу. Рекомендації до структури та змісту робочої програми навчальної дисципліни / М. Короденко // Освіта України. – 2018. –
23 лип. – № 28. – С. 11.

Миколайчук Н. Залишишся здобувати вищу освіту на батьківщині - отримаєш додаткову стипендію / Н. Миколайчук // Голос України. – 2018. - 7 лип. – № 122. – С. 9.

378.091.212.2
Освітня реформа має відбуватися поступово та злагоджено : [про доступ молоді до вищ. освіти України] // Голос України. – 2018. - 19 лип. –
№ 131. – С. 2.

378.4
Петрушенко М. Як студенти сприяють діалогу культур : [Київ. нац. ун-т технолой і дизайну] / М. Петрушенко // Голос України. – 2018. - 4 лип. – № 119. – С. 10.

378.018.593(594)
Прабово Г. А. Побудова потужного бренду у вищій освіті за допомогою маркетинг-міксу: на прикладі приватних університетів Індонезії / Г. А. Прабово, Ф. Гозалі, А. Сусіло // Актуал. проб економіки.. – 2017. – № 3. – С. 140-149. – Англ. мовою.

37.091.53
Президент відзначив прикарпатців : [Орденом Князя Я. Мудрого V ступеня глава держави нагородив ректора ІФНТУНГу Є. Крижанівського] // Галичина. – 2018. - 3 лип. – № 58. – C. 2.

378.091.5
Рекомендації з навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у ЗВО // Освіта України. – 2018. - 23 лип. – № 28. – С. 10.

378.012
Треба мінімізувати : [про навч.-метод. забезпечення навч. дисциплін у закладах ЗВО] // Освіта України. – 2018. - 23 лип. – № 28. – С. 10.

378.4
Чайковський М. Хмельницький інститут соціальних технологій Університету "Україна" - провідний заклад інклюзивної вищої освіти на Поділлі / М. Чайковський // Голос України. – 2018. - 27 черв. – № 117. – С. 12.

378.245
Черніга Р. До дискусії про опублікування результатів дисертацій / Р. Черніга // Голос України. – 2018. - 5 лип. – № 120. – С. 4, 13.

Організація навчально-виховного процесу

37(477)
Бойчук В. Українську освіту - на україномовну основу / В. Бойчук // Слово Просвіти. – 2018. - 21-27 черв. – № 25. – С. 5.

37.016
Галата С. Освіта майбутнього: картини успіху : [про підсумки Року нім. мови в Україні] / С. Галата // Освіта України. – 2018. - 25 черв. –
№ 25. – С. 12.

37.091
Галата С. Школа 3.0 : [про нові ідеї для шк.] / С. Галата // Освіта України. – 2018. - 25 черв. –
№ 25. – С. 11.

37:81.161.2
Гриневич Л. Українську мову можна і треба називати "солов'їною", а методичні матеріали до антидискримінаційної експертизи підручників відправлять на доопрацювання / Л. Гриневич // Галичина. – 2018. - 26 черв. – № 56. – С. 3.

378.018:339.138
Куосуван Б. Аналіз чинників вибору при модернізації маркетингу освітніх послуг / Б. Куосуван // Актуал. Пробл. економіки. – 2017. – № 3. – С. 133-139. – Англ. мовою.

37.014.3
Лосюк П. Школа перехідного періоду / П. Лосюк // Галичина. – 2018. - 21 черв. – № 55. – С. 15.

37.013(477.86)
Назаренко Д. "Бути гарним педагогом - це бути справжнім реформатором майбутнього життя України" : [Софія Русова] / Д. Назаренко // Слово Просвіти. – 2018. 28 черв.- 4 лип. – № 26. – C. 13.

377
Скрипник В. Подільський ліцей: глибокі знання і цікаве спілкування / В. Скрипник // Голос України. – 2018. - 13 лип. – № 126. – С. 12.

37.091.113
Сорока В. Проект "Директор як менеджер" / В. Сорока // Освіта України. – 2018. - 25 черв. – № 25. – С. 14-15.

37.012:330.534.4
Ушаков Д. С. Державні витрати на освіту у ХХI столітті: кількісне оцінювання ефективності та межі раціональності / Д. С. Ушаков // Актуал. Пробл. економіки. – 2017. – № 1. – С. 253-263. – Англ. мовою.

378.018:330.34
Ушаков Д. Економічна ефективність державного фінансування освіти: оцінювання економічних умов зростання / Д. Ушаков, О. Архіпов // Актуал. Пробл. економіки. – 2017. – № 2. – С. 66-73. – Англ. мовою.

37(477)
Хобзей П. Міністерство освіти і науки відповідає : [щодо функціонування укр. мови] / П. Хобзей // Слово Просвіти. – 2018. - 21-27 черв. – № 25. – С. 5.

Вступна компанія

378.091.212.2
Абітурієнти почали подавати заяви до вишів // Уряд. кур'єр. – 2018. - 13 лип . – № 129. – С. 1.

378.091.212.2
Бодак В. Рівні умови в погоні за освітою : [про особливості вступ. кампанії розповіли ректори трьох нац. ун-тів Івано-Франківська: І. Цепенда, Є. Крижанівський, М. Рожко] / В. Бодак // Голос України. – 2018. - 3 лип. – № 118. – C. 1, 13.

378.091.212.2
Гаврилюк І. Абітурієнтів чекають новації : строки вступ. кампанії - 2018 / І. Гаврилюк // Репортер. – 2018. - 28 черв. – № 26. – С. 17.
378.091.212.2
Головко О. На абітурієнтів чекають новації / О. Головко // Уряд. кур'єр. – 2018. - 27 черв. – № 120. – С. 1, 3.

378.091.212.2
Дармограй Т. Сім порад для вступників / Т. Дармограй // Голос України. – 2018. - 3 лип. – № 118. – С. 13.

378.091.212.2
Матат Д. Старт активної фази : [про вступ. кампанію] / Д. Матат // Освіта України. – 2018. –
9 лип. – № 26-27. – С. 5.

378.091.212.2
Мончук О. Без кардинальних змін :
[в ІФНТУНГ обговорили особливості вступ. кампанії-2018] / О. Мончук // Галичина. – 2018. –
3 лип. – № 58. – С. 4.

378.091.212.2
Мончук О. Гросмейстери ЗНО : [дев'ятеро абітурієнтів з Івано-Франків. здобули на незалеж. оцінюванні по 200 балів] / О. Мончук // Галичина. – 2018. - 28 черв. – № 57. – C. 1, 13.

378.091.212.2
Смілянська А. Другого липня стартує вступна кампанія / А. Смілянська // Голос України. – 2018. - 27 черв. – № 117. – С. 10.

378.091.212.2
Шулікін Д. Екватор компанії / Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. - 23 лип. – № 28. – С. 4.

378.091.212.2
Шулікін Д. Новації і нюанси : [про активну фазу вступ. компанії] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. - 25 черв. – № 25. – С. 5.

Наукова діяльність та міжнародне співробітництво

378.046
Романська О. Магістр шукає роботу : [про ступені вищ. освіти говорять науковці ПНУ і ІФНТУНГу - М. Карпаш і Я. Якимечко] / О. Романська // Репортер. – 2018. - 21 черв. –
№ 25. – С. 17.

37.014.543.3
Сміян Н. Науковцям полегшать доступ до грантів / Н. Сміян // Голос України. – 2018. –
7 лип. – № 122. – С. 1, 2.