Туристичний бізнес-менеджмент

За умов ринкової економіки підвищуються вимоги до управління. Це пов'язано зі складністю як виробництва продукції, так і її реалізації та раціонального розв’язання великої кількості повсякденних виробничих проблем. Без кваліфікованих управлінців це неможливо. Для цієї мети призначена особлива, відносно відокремлена сфера туристичної управлінської діяльності – туристичний менеджмент.
Метою освітньої програми "Туристичний бізнес-менеджмент", розробленої для другого (магістерського) рівня вищої освіти, є формування загальних і фахових компетентностей для успішного здійснення економічної, організаційно-управлінської, проектної, виробничо-технологічної діяльності у сфері туристичного бізнесу і рекреації
Ознайомитись з теоретичними знаннями і формуванням професійної компетентності ви зможете, переглянувши книжково-інформаційну виставку «Туристичний бізнес-менеджмент» в читальному залі технічних та гуманітарних наук (кім. № 23, 2 пов.) або на сайті НТБ.

photo_2023-10-05_11-14-41.jpg

photo_2023-10-05_11-14-50.jpg

photo_2023-10-05_11-14-58.jpg

photo_2023-10-05_11-15-06.jpg