Нові надходження літератури за ІІ квартал 2022 року

КОМП`ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

1.
А87 Архітектура та проєктування програмного забезпе-чення [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Бандура, М. С. Чесановський, В. І. Шекета, В. Я. Піх. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 359 с.

2.
Д13 Давибіда Л. І. Геоінформаційні системи та бази даних [Електронний ресурс] : лаб. практикум / Л. І. Давибіда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – Ч. 1. : Геоінформа-ційні системи. – 51 c.

3.
Д13 Давибіда Л. І. Геоінформаційні системи та бази даних [Електронний ресурс] : лаб. практикум / Л. І. Дави-біда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – Ч. 2. : Бази даних. – 67 c.

4.
К66 Корнута О. В. Тривимірне моделювання виробів [Електронний ресурс] : лаб. практикум / О. В. Корнута, Т. О. Пригоровська, О. В. Пригоровський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 190 с.

5.
К95 Кучмистенко О. В. Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем автоматизації [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. В. Кучмистенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 104 с.

6.
Л12 Лаба О. В. Навчальна практика з комп'ютерної підготовки [Електронний ресурс] : метод. вказівки / О. В. Лаба, В. Д. Мельник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 46 с.

7.
М69 Михайлюк В. В. Комп’ютерний інжиніринг та 3D-друк [Електронний ресурс] : практикум / В. В. Михайлюк, В. С. Витвицький, Р. О. Дейнега. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 88 с.

8.
О-64 Організація баз даних [Електронний ресурс] : лаб. практикум / Х. В. Паньків, Ю. В. Паньків, О. І. Белей, О. Ю. Мірзоєва. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 59 с.

9.
П16 Паньків Х. В. Організація баз даних [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Х. В. Паньків, Ю. В. Паньків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 71 с.

10.
П16 Паньків Х. В. Реляційні та нереляреляційні бази даних [Електронний ресурс] : лаб. практикум / Х. В. Паньків, Ю. В. Паньків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 59 с.

11.
П16 Паньків Х. В. Реляційні та нереляційні бази даних [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Х. В. Паньків, Ю. В. Паньків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 71 с.

12.
С40 Системи управління базами даних [Електронний ресурс] : лаб. практикум / О. І. Белей, О. Ю. Мірзоєва, Х. В. Паньків, Ю. В. Паньків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 40 с.

13.
Т19 Тарас І. П. Математичні методи програмування комп`ютерної графіки [Електронний ресурс] : лаб. практикум / І. П. Тарас. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 92 с.

ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ

14.
П14 Палагнюк М. М. Філософія та соціологія [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / М. М. Палагнюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 335 с.

15.
С42 Скальська Д. М. Філософія [Електронний ресурс] : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / Д. М. Скальська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 123 с.

16.
Філософія (Хрестоматія) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / уклад. В. Лагетко ; за ред. М. Сидоренка. – 2-е вид., допов. – Івано-Франківськ : ПНУ ім В. Стефа-ника, 2018. – Ч. 1. – 296 с.

УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ

17.
А66 Андрусів У. Я. Контролінг в управлінській діяльності [Електронний ресурс] : конспект лекцій / У. Я. Андрусів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 118 с.

18.
А66 Андрусів У. Я. Контролінг в управлінській діяльності [Електронний ресурс] : метод. вказівки для практ. занять та самост. роботи / У. Я. Андрусів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 77с.

19.
Б24 Баран М. П. Управлінська гра [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / М. П. Баран. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 42 с.

20.
Г17 Галюк І. Б. Комунікаційний менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій / І. Б. Галюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 51 с.

21.
Г17 Галюк І. Б. Комунікаційний менеджмент [Електрон-ний ресурс] : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / І. Б. Галюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 19 с.

22.
Г95 Гуменюк Н. Я. Психологія в менеджменті [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Н. Я. Гуменюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 116 с.

23.
Г95 Гуменюк Н. Я. Психологія в менеджменті [Електронний ресурс] : метод. вказівки для виконання самост. роботи / Н. Я. Гуменюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 67 с.

24.
Г95 Гуменюк Н. Я. Психологія в менеджменті [Електрон-ний ресурс] : навч.-метод. комплекс / Н. Я. Гуменюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 317 с.

25.
З-33 Запухляк І. Б. Планування і контроль проєктів, портфелів та програм [Електронний ресурс] : конспект лекцій / І. Б. Запухляк, С. В. Савчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 212 с.

26.
З-33 Запухляк І. Б. Планування і контроль проєктів, портфелів та програм [Електронний ресурс] : метод. вказівки для виконання курс. робіт. / І. Б. Запухляк, С. В. Савчук. – Дніпропетровськ : ІФНТУНГ, 2021. –
65 с.

27.
З-33 Запухляк І. Б. Планування і контроль проєктів, портфелів та програм [Електронний ресурс] : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / І. Б. Запухляк, С. В. Савчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. –
37 с.

28.
З-33 Запухляк І. Б. Планування і контроль проєктів, портфелів та програм [Електронний ресурс] : практикум / І. Б. Запухляк, С. В. Савчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 76 с.

29.
К41 Кінаш І. П. Управління на засадах сталого розвитку [Електронний ресурс] : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / І. П. Кінаш. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 21 с.

30.
К41 Кінаш І. П. Управління на засадах сталого розвитку [Електронний ресурс] : практикум / І. П. Кінаш. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 18 с.

31.
К68 Коробейникова Я. С. Менеджмент проектів туристичого бізнесу [Електронний ресурс] : метод. вказівки для вивчення курсу / Я. С. Коробейникова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 43 с.

32.
К68 Коробейникова Я. С. Управління якістю туристичних послуг [Електронний ресурс] : метод. вказівки для вивчення курсу / Я. С. Коробейникова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 30 с.

33.
К68 Коробейникова Я. С. Управління якістю туристич-них послуг [Електронний ресурс] : практикум / Я. С. Коробейникова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 30 с.

34.
К88 Кудлач В. І. Командна комунікація [Електронний ресурс] : метод. вказівки для практ. занять / В. І. Кудлач.
– Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 49 с.

35.
О-31 Овецька О. В. Менеджмент у нафтогазовій галузі [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. В. Овецька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 71 с.

36.
П54 Полянська А. С. Комунікаційні цінності [Електронний ресурс] : метод. вказ. для вивчення дисципліни / А. С. Полянська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 27 с.

37.
С76 Станьковська І. М. Розвиток та навчання персоналу [Електронний ресурс] : конспект лекцій / І. М. Станьков-ська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 59 с.

38.
С76 Станьковська І. М. Розвиток та навчання персоналу [Електронний ресурс] : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / І. М. Станьковська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 143 с.

39.
С76 Станьковська І. М. Розвиток та навчання персоналу [Електронний ресурс] : практикум / І. М. Станьковська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 143 с.

ПОЛІТИКА

40.
О-76 Остап'як В. І. Європейська інтеграція і глобалізація [Електронний ресурс] : конспект лекцій / В. І. Остап'як. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 113 с.

41.
О-76 Остап'як В. І. Європейська інтеграція і глобалізація [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання самост. роботи / В. І. Остап'як. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 52 с.

42.
О-76 Остап'як В. І. Європейська інтеграція і глобалізація [Електронний ресурс] : метод. вказівки для підготовки до практ. занять / В. І. Остап'як. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 43 с.

43.
F54 Final report on observation findings on tne 2020 local elections by the Civil Network OPORA. – Kyiv : OPORA, 2021. – 129 p.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

44.
Б75 Боднарук І. Л. Методологія оцінки нерухомості [Електронний ресурс] : мультимед. забезпечення дисципліни / І. Л. Боднарук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 207 с.

45.
Б75 Боднарук І. Л. Оцінка бізнесу в сфері нерухомості [Електронний ресурс] : метод. вказівки до проведення практ. занять та самост. вивчення дисципліни / І. Л. Боднарук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 36 с.

46.
Войтків Л. С. Виробнича практика [Електронний ресурс] : метод. вказівки / Л. С. Войтків, І. В. Мельничук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 33 с.

47.
Г57 Гобир І. Б. Інвайроментальна економіка [Електронний ресурс] : конспект лекцій / І. Б. Гобир. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 95 с.

48.
Д64 Долішня Т. І. Організація бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Т. І. Долішня. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 143 с.

49.
О-64 Долішня Т. І. Організація бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : метод. вказівки для самост. роботи / Т. І. Долішня. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 45 с.

50.
Д64 Долішня Т. І. Організація бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : практикум / Т. І. Долішня. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 160 с.

51.
К72 Костюк У. З. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Електронний ресурс] : метод. вказівки для практ. та самост. роботи студентів / У. З. Костюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 29 с.

52.
К68 Коробейникова Я. С. Організація екскурсійної діяльності [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Я. С. Коробейникова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 103 с.

53.
К96 Кушлик О. Ю. Бізнес-аналітика та моделювання [Електронний ресурс] : практикум / О. Ю. Кушлик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 44 с.

54.
О-64 Організація виробництва на підприємствах нафтогазового комплеку [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. О. Зелінська, І. В. Федорович, І. Б. Запухляк, У. Я. Андрусів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 475 с.

55.
О-65 Орищин Т. М. Фінанси [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання курс. робіт / Т. М. Орищин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 110 с.

56.
П14 Палагнюк М. М. Етика бізнесу [Електронний ресурс] : метод. вказівки для самост. роботи / М. М. Палагнюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 42 с.

57.
П27 Передерко В. П. Державне та регіональне управління туризмом [Електронний ресурс] : метод. вказівки для самост. роботи студентів / В. П. Передерко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 10 с.

58.
П27 Передерко В. П. Державне та регіональне управління туризмом [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять з дисципліни / В. П. Передерко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 14 с.

59.
С13 Савчук Т. В. Соціальний облік [Електронний ресурс] : метод. вказівки для виконання практ. занять / Т. В. Савчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. –
24 с.

60.
С87 Струк Н. П. Вступ до публічних фінансів [Електрон-ний ресурс] : навч.-метод. комплекс / Н. П. Струк, Б. В. Гречаник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 74 c.

61.
Т58 Топольницька Т. Б. Політична економія [Електронний ресурс] : метод. вказівки для самост. роботи / Т. Б. Топольницька, Р. Т. Мацьків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 52 с.

ПРАВО. ЮРИСПРУДЕНЦІЯ

62.
С32 Середюк О. Є. Патентознавство та захист інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. Є. Середюк, Л. А. Витвицька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 108 с.

ОСВІТА. НАУКА

63.
Б58 Бзунько Г. Б. Теорія і практика формування екологічної освіти [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Г. Б. Бзунько. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 132 с.

64.
В19 Василишин Я. В. Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : зб. тест. завдань / Я. В. Василишин, В. Я. Василишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 50 с.

65.
В19 Василишин Я. В. Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Я. В. Василишин, В. Я. Василишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 81 с.

66.
З-33 Запухляк І. Б. Педагогічний практикум [Електронний ресурс] : рек. до проходження аспірант. педаг. практики / І. Б. Запухляк, А. С. Полянська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 51 с.

67.
М20 Малярчук О. М. Вступ до спеціальності та основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : метод. вказівки / О. М. Малярчук, М. З. Мучка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 42 с.

68.
М20 Малярчук О. М. Медіаосвітні технології [Електронний ресурс] : лаб. практикум / О. М. Малярчук, М. З. Мучка, В. Д. Мельник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 98 с.

69.
Р69 Романишин Ю. Л. Наукометрія та інфометрія [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять і самост. роботи / Ю. Л. Романишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 68 с.

МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

70.
В14 Вайда Т. С. Долікарська допомога [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. С. Вайда. – Харків : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 874 c.

71.
М75 Галущак М. О. Молекулярна фізика і термодинаміка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. О. Галущак, В. В. Нижникевич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 243 с.

72.
Г85 Грицуляк Г. М. Ґрунтознавство [Електронний ресурс] : мультимед. лекц. курс / Г. М. Грицуляк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 300 с.

73.
З-51 Земельний кадастр [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання самост. роботи / М. М. Приходько, М. М. Дутчин, Є. Ю. Ільків, І. В. Біда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 63 с.

74.
К17 Калин Т. І. Екологічна токсикологія [Електронний ресурс] : лаб. практикум / Т. І. Калин, Г. М. Грицуляк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 48 с.

75.
К17 Калин Т. І. Екологічна токсикологія [Електронний ресурс] : лаб. практикум / Т. І. Калин, Г. М. Грицуляк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 57 с.

76.
К17 Калин Т. І. Хімія [Електронний ресурс] : лаб. практикум / Т. І. Калин, Л. І. Челядин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 76 с.

77.
К78 Кравець О. Я. Землевпорядне проєктування [Електронний ресурс] : метод. вказівки для самост. роботи / О. Я. Кравець. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 15 с.

78.
О-52 Математичні методи наукових досліджень [Електронний ресурс] : конспект лекцій / А. П. Олійник, Б. С. Незамай, І. Р. Михайюк, Н. Д. Подубинська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 56 с.

79.
М69 Михайлюк В. В. Моделювання фізичних процесів і явищ в нафтогазовій справі [Електронний ресурс] : практикум / В. В. Михайлюк, Р. О. Дейнега, О. Я. Фафлей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. –
140 с.

80.
О-70 Орфанова М. М. Утилізація, знезараження та рециклінг побутових і промислових відходів [Електронний ресурс] : метод. вказівки з курс. проєктування / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 12 с.

81.
О-70 Орфанова М. М. Утилізація та рекуперація відходів [Електронний ресурс] : метод. вказівки з курс. проєктування / М. М. Орфанова. – Дніпропетровськ : ІФНТУНГ, 2022. – 13 с.

82.
П41 Побережний Л. Я. Фізична та колоїдна хімія [Електронний ресурс] : лаб. практикум / Л. Я. Побереж-ний, Т. І. Калин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 46 с.

83.
П53 Полутренко М. С. Загальна хімія [Електронний ресурс] : конспект лекцій / М. С. Полутренко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 141 с.

84.
П53 Полутренко М. С. Загальна хімія [Електронний ресурс] : лаб. практикум / М. С. Полутренко, Г. М. Грицуляк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 110 с.

85.
П53 Полутренко М. С. Органічна хімія [Електронний ресурс] : конспект лекцій / М. С. Полутренко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 258 с.

86.
Ч-56 Чеховський С. А. Математичне моделювання фізичних процесів в галузі [Електронний ресурс] : конспект лекцій / С. А. Чеховський, О. С. Криницький, Л. А. Витвицька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 118 с.

87.
V30 Vasyliv N. Industrial Labour Protection [Електронний ресурс] : practical works / N. Vasyliv. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 56 p.

88.
V30 Vasyliv N. Occupational Safety [Електронний ресурс] : lab. works / N. Vasyliv. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 87 р.

89.
V30 Vasyliv N. Work Safety Basics and Life [Електронний ресурс] : laboratory works / N. Vasyliv. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 103 p.

90.
K90 Kukhtar D. V. Geodesy [Електронний ресурс] : lecture notes / D. V. Kukhtar. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 66 p.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

91.
А86 Артим І. В. Підготовка родовищ нафти і газу до розробки [Електронний ресурс] : лаб. практикум / І. В. Артим, І. Р. Михайлів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 46 с.

92.
Б31 Бацала Я. В. Вступ до електротехніки [Електронний ресурс] : практикум / Я. В. Бацала, М. І. Михайлів, І. Ф. Шнурок. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. –
56 c.

93.
Б61 Біліщук В. Б. Віртуальні засоби інформаційно-вимірювальної техніки [Електронний ресурс] : конспект лекцій / В. Б. Біліщук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 83 c.

94.
Б83 Бортняк О. М. Машини і обладнання газонафто-проводів та газонафтосховищ [Електронний ресурс] : курс. проектування / О. М. Бортняк, Н. В. Люта. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 208 с.

95.
Бурові промивальні рідини [Електронний ресурс] : лаб. практикум / уклад. : О. С. Бейзик, В. В. Богославець,
В. І. Колісник, Ю. Д. Волошин, Я. М. Фем'як. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 143 с.

96.
Г46 Гідромашини: атлас схем та конструкцій [Електронний ресурс] : атлас / В. В. Михайлюк, І. Ф. Концур, Б. В. Копей, Р. О. Дейнега. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 27 с.

97.
Г56 Гнилиця І. Д. Матеріали для напилення та наплав-лення [Електронний ресурс] : лаб. практикум / І. Д. Гни-лиця. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 25 с.

98.
Г83 Григораш С. М. Системний аналіз інформаційних процесів [Електронний ресурс] : метод. вказівки для практ. та семінар. занять / С. М. Григораш. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 62 с.

99.
Г83 Григорський С. Я. Розрахунок усталених та неусталених режимів експлуатації газопроводів [Електронний ресурс] : конспект лекцій / С. Я. Григорський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 128 с.

100.
Г83 Григорський С. Я. Розрахунок усталених та неусталених режимів експлуатації [Електронний ресурс] : конспект лекцій / С. Я. Григорський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 142 с.

101.
П79 Дорошенко Ю. І. Проектування та експлуатація об'єктів зберігання нафти і нафтопродуктів [Електронний ресурс] : практикум / Ю. І. Дорошенко. – Дніпропет-ровськ : ІФНТУНГ, 2021. – 155 с.

102.
І-20 Іванов О. В. Транспортування та зберігання скрапленого природного газу та СВГ [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. В. Іванов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 134 с.

103.
К65 Концур І. Ф. Вступ до фаху [Електронний ресурс] : метод. вказівки для вивчення дисципліни / І. Ф. Концур, І. І. Шостаківський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 30 с.

104.
К65 Копей В. Б. Проєктування та міцність колон і з'єднань насосних штанг з полімерних композитів : монографія / В. Б. Копей, Б. В. Копей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 314 с.
К-сть прим.: 5 (АбНН. – 3, К/сх. – 2)

105.
К72 Костриба І. В. Основи конструювання нафтогазового обладнання [Електронний ресурс] : лаб. практикум / І. В. Костриба, І. І. Шостаківський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 51 с.

106.
К72 Костриба І. В. Основи конструювання нафтогазового обладнання [Електронний ресурс] : практикум / І. В. Костриба, І. І. Шостаківський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 50 с.

107.
К85 Криштопа С. І. Устаткування нафтогазового техно-логічного транспорту [Електронний ресурс] : метод. вказівки з курс. проектування для магістрів / С. І. Криштопа. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 41 с.

108.
Л96 Люта Н. В. Нафтогазова інженерія та технології [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять / Н. В. Люта, О. М. Бортняк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 143 с.

109.
Магістерська робота [Електронний ресурс] : метод. вказівки / уклад. : В. В. Богославець, І. І. Витвицький,
О. Б. Марцинків, А. І. Різничук, М. В. Сенюшкович,
Я. М. Фем'як. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. –
60 с.

110.
М29 Мартинюк Р. Т. Машини і механізми для спорудження та ремонту трубопроводів [Електронний ресурс] : лаб. практикум / Р. Т. Мартинюк. – Дніпропетровськ : ІФНТУНГ, 2021. – 53 с.

111.
М33 Матвієнків О. М. Технологія конструкційних матеріалів [Електронний ресурс] : метод. вказівки для вивчення дисципліни / О. М. Матвієнків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 17 с.

112.
М33 Матвієнків О. М. Технологія конструкційних матеріалів [Електронний ресурс] : лаб. практикум / О. М. Матвієнків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 76 с.

113.
М48 Мельник В. М. Електромобілі [Електронний ресурс] : метод. вказівки для вивчення дисципліни та виконання практ. робіт / В. М. Мельник, В. С. Скрипник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 49 с.

114.
Н34 Нафтогазова інженерія та технології [Електронний ресурс] : практикум / О. Ю. Витязь, А. Р. Юрич, Л. Р. Юрич, Ю. Д. Волошин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 83 с.

115.
П79 Проектування спеціальних металевих конструкцій [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання курс. проєкту / І. М. Добрянський, Ю. Ю. Вибранець, Л. О. Добрянська, О. Я. Фафлей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 20 с.

116.
Р27 Рачкевич І. О. Методи розрахунку нафтогазового обладнання [Електронний ресурс] : метод. вказівки / І. О. Рачкевич, Р. В. Рачкевич, М. М. Лях. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 23 c.

117.
Т91 Тутко Т. Ф. Нафтогазова інженерія та технології [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Т. Ф. Тутко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 93 с.

118.
Ф32 Федак І. О. Сучасні технології проведення геофізичних досліджень [Електронний ресурс] : конспект лекцій / І. О. Федак, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 101 с.

119.
Ф32 Федак І. О. Сучасні технології проведення геофізичних досліджень [Електронний ресурс] : лаб. практикум / І. О. Федак, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 57 с.

120.
Ц75 Цих В. С. Засоби вимірювальної техніки [Електронний ресурс] : лаб. практикум / В. С. Цих, А. В. Яворський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 127 с.

121.
Ш68 Шлапак Л. С. Основи зварювальних технологій [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Л. С. Шлапак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 196 с.

122.
Я45 Якимечко Я. Я. Новітні технології ремонту свердловин [Електронний ресурс] : практикум / Я. Я. Яки-мечко, А. В. Грицанчук, С. О. Овецький. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 106 с.

123.
A81 Artym I. V. Oil and gas geology [Електронний ресурс] : lab. works / I. V. Artym. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 27 p.

124.
P96 Ptak S. Technologia i parametry techniczne pracy instalacji przemyslowej do produkcji plastyfikatora TDAE / S. Ptak. – Krakow : Instytut nafty I gasu, 2021. – 202 p.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

125.
Skinner Les P.E Well integrity for workovers and recompletions [Електронний ресурс] / L. P. Skinner. – Oxford, 2021. – 579 p.

126.
U36 Uliasz M. Ciecze robocze – ich wlasciwosci technologiczne i rola w procesie rekonstrukcji odwiertow / M. Uliasz. – Krakow : Instytut nafty I gasu, 2021. – 160 p.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

АРХІТЕКТУРА

127.
Г62 Голубчак К. Т. Основи 3D-моделювання та візуалізації архітектурних об'єктів [Електронний ресурс] : метод. вказівки для практ. занять / К. Т. Голубчак, З. В. Обиночна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 23 с.

128.
О-15 Обиночна З. В. Технології і матеріали в дизайні сучасного інтер’єру [Електронний ресурс] : метод. вказівки для практ. занять / З. В. Обиночна, К. Т. Голубчак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 78 с.

129.
С50 Смадич І. П. Основи BІМ-технологій в проєктуванні [Електронний ресурс] : метод. вказівки для практ. занять / І. П. Смадич, Я. В. Василишин, М. М. Капак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 21 с.

130.
Ф34 Федунків З. Б. Інвентаризація Пнівського замку (за результатами експедиції обстеження Пнівського замку 3-5 липня 2017 р.) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. Б. Федунків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 143 с.

СПОР.СПОРТИВНІ ІГРИ. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

131.
Б77 Бойчук Р. І. Організація самостійних занять фізичними вправами студентської молоді [Електронний ресурс] : метод. вказівки / Р. І. Бойчук, О. В. Вінтоняк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 45 с.

132.
Б77 Бойчук Р. І. Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх фахівців нафтогазової справи засобами спортивних ігор [Електронний ресурс] : метод. вказівки / Р. І. Бойчук, В. Р. Крижанівський, Т. М. Захаркевич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 46 с.

МОВА. МОВОЗНАВСТВО

133.
Г68 Гордій О. М. Теорія та практика перекладу з другої іноземної мови (німецька) [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять і самост. роботи / О. М. Гордій, В. І. Павлик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 43 с.

134.
Г82 Грибіник Ю. І. Навчально-методичний комплекс матеріалів з іноземної мови (англійської) з дистанційної освіти для студентів спеціальності "геодезія та землеустрій" [Електронний ресурс] / Ю. І. Грибіник, Т. М. Галай. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 83 c.

135.
М48 Мельник О. М. Історія зарубіжної літератури [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. М. Мель-ник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 75 с.

136.
М48 Мельник О. М. Практична організація роботи перекладача. Перекладацький аналіз [Електронний ресурс] : практикум для самост. роботи / О. М. Мель-ник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 75 с.

137.
О-47 Озьмінська І. Д. Професійна іноземна мова у публічному управлінні [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання контрол. робіт / І. Д. Озьмінська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 52 с.

138.
П12 Павлик В. І. Письмовий переклад науково-технічних текстів з другої іноземної мови (німецька) [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практ. занять і самост. роботи / В. І. Павлик, О. М. Гордій. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 54 с.

139.
С89 Судук І. І. Основи академічного письма [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання самост. роботи / І. І. Судук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 45 с.

140.
O-99 Ozminska I. D. Business English [Електронний ресурс] : course Book / I. D. Ozminska. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2022. – 180 p.

ІСТОРІЯ

141.
П88 Пуйда Р. Б. Церковно-релігійні процеси в західних областях УРСР у другій половині 1960-х - першій половині 1980-х рр.: регіональні особливості [Електронний ресурс] : монографія / Р. Б. Пуйда. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2021. – 222 с.