Наукометричні показники ІФНТУНГ в SCOPUS та Web of Science

Шановні науковці! Вітаємо!
Відкрито доступ до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

Згідно наказу МОН України №1213 від 05.11.2018р., ІФНТУНГ продовжено доступ до електронних наукових баз даних Scopus та Web of Science.

Доступ до ресурсів наукометричних баз даних Scopus та Web of Science надається з локальної мережі університету та науково-технічної бібліотеки за веб-адресами:

https://www.scopus.com
http://webofknowledge.com

Працювати в Web of Science можна віддалено, але для цього потрібно зареєструватися з локальної мережі університету на головній сторінці Web of Science http://webofknowledge.com

Для отримання можливості віддалено працювати в Scopus, звертайтесь в НТБ 2 пов. каб. 24.

Наукометричні показники Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу:
Scopus на 30.12.2022 – кількість документів: 1258, кількість цитувань: 5077, h-індекс: 26
Web of Science на 30.12.2022 - кількість документів: 748, кількість цитувань: 1741, h-індекс: 16

Інформація про кількість публікацій, цитованість та індекс Гірша (h-index) науковців ІФНТУНГ в наукометричних базах Scopus та WOS по інститутах та кафедрах:

Завантажити файл Scopus 30.12.22 (від 30.12.22)
Web of Science по інститутах та кафедрах:
Завантажити файл WOS 30.12.22 (від 30.12.22)


Здійснити пошук автора та переглянути його профіль (Author Profile) в Scopus (кількість публікацій, цитованість та індекс Гірша (h-index) а також профіль університету на https://www.scopus.com/

Журнали, що індексуються в Scopus, а також їх наукометричні показники можна знайти за посиланням
http://library.nung.edu.ua/sites/default/files/files/Source-titles_ext_l...
http://library.nung.edu.ua/sites/default/files/files/CiteScore-2011-2019...
Наукометричні показники журналів (SNIP, SJR, CiteCore), що індексуються в Scopus, можна переглянути на веб-ресурсі https://www.scopus.com/sources

Загальний список журналів в Scopus індексація яких припинена. http://library.nung.edu.ua/sites/default/files/files/Discontinued-source...

Перелік українських журналів що індексуються в Scopus та Web of Science
https://openscience.in.ua/ua-journals?fbclid=IwAR1kqfj5Rkty_fj-xKbtUhYF5...