Березень 2024

Шевченка слово невмируще

photo_2024-03-11_13-57-58.jpg
«Борітеся – поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!» - ці слова, які актуальні і донині, належать видатному українському поету, громадському діячу та художнику Тарасу Шевченку.

Путівник по бібліотеці

tit.jpg
Путівник по бібліотеці / [уклад. : Р. Б. Пуйда, М. М. Шмигельська]; Наук. техн. б-ка. - Івано-Франківськ: НТБ ІФНТУНГ. – 2024. – 31 с.
Путівник дає користувачам та відвідувачам загальне уявлення про бібліотеку Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу,ознайомлює з її ресурсами, довідково-пошуковим апаратом та системою обслуговування. Посібник буде корисним для студентів, викладачів, аспірантів та тим, хто цікавиться бібліотекою університету.

Звіт обласного методичного об’єднання за 2020 рік

Університетські бібліотеки відіграють важливу роль у сфері вищої світи. Вони охоплюють велику частину бібліотечних ресурсів України і забезпечують доступ до них студентам і викладачам. Саме тому протягом звітного 2020 року важливе значення займало запровадження інноваційних технологій, розширення доступу користувачів до локальних та світових ресурсів, використання наукометричних та бібліометричних досліджень для підвищення ефективності діяльності бібліотек обласного методичного об'єднання м. Івано-Франківська.

Звіт обласного методичного об’єднання за 2021 рік

Впродовж звітного періоду всі бібліотеки об’єднання брали активну участь в інформаційному забезпеченні навчального і науково-дослідного процесів навчальних закладів, трансформуючи весь комплекс послуг для якомога повнішого задоволення потреб різних категорій користувачів.
Науково-технічна бібліотека як науково-методичний центр здійснювала організаційно-методичне керівництво бібліотеками ЗВО з питань підвищення якості роботи бібліотек, надання консультативної допомоги, популяризації передового досвіду провідних бібліотек, аналізу діяльності та планування тощо.