Машинобудування важлива галузь промасловості

Машинобудування – найважливіше із сучасних виробництв, значення якого неухильно зростає.
Структура галузі машинобудування дуже різноманітна. Важливі та найбільш розвинуті такі його ланки: важке, транспортне, сільськогосподарське машинобудування, верстатобудування, приладобудування, радіотехнічне та електротехнічне виробництво, обладнання для інших галузей промисловості.
Становлення і розвиток машинобудування тривало протягом кількох століть. У конструювання нових машин увесь час впроваджувалися все нові й нові відкриття науки. Загальносвітовою тенденцією стало постійне ускладнення машин та розширення їх асортименту. Важливими для подальшого розвитку галузі є впровадження передових наукоємних технологій і наявність висококваліфікованих кадрів.
Запрошуємо до перегляду віртуальної виставки «Машинобудування – комплексна галузь промисловості», де представлено найновіші видання , що є в нашій бібліотеці.

Завантажити документ