Каталог дисертацій, захищених в 2022-2023 роках (з фонду НТБ)

Фонд дисертацій науково-технічної бібліотеки за 2022 - 2023 р.
складає 3 примірника із спеціальностей:

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 1
073 Менеджмент 1
185 Нафтогазова інженерія та технології 1

В даному каталозі дисертації систематизуються за спеціальностями, а в межах спеціальності в алфавітному порядку.

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1. 004.896
П64 Потеряйло, Людмила Олександрівна Інтелектуальні моделі оптимізації характеристик буріння на основі баз параметризованих кейсів [Текст] : дис. ... д-ра філософії : спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / Л. О. Потеряйло. – Івано-Франківськ, 2023. – 227 с. : рис. – Бібліогр.: с. 195-199.
К-сть прим.: 1 (ЧЗНП. – 1)

Менеджмент

2. 005.95
М19 Малиновська, Галина Василівна Планування розвитку людського капіталу нафтогазових підприємств [Текст] : дис. ... д-ра філософії : спец. 073 "Менеджмент" / Г. В. Малиновська. – Івано-Франківськ, 2022. – 228 с. : рис. – Бібліогр.: с. 221-225.
К-сть прим.: 1 (ЧЗНП. – 1)

Нафтогазова інженерія та технології

3. 622.691
В68 Воловецький, Володимир Богданович Розроблення методів і заходів підвищення гідравлічної ефективності трубопроводів систем збирання газу виснажених родовищ [Текст] : дис. ... д-ра філософії : спец. 185 "Нафтогазова інженерія та технології" / В. Б. Воловецький. – Івано-Франківськ, 2023. – 230 с. : рис. – Бібліогр.: с. 186-204.
К-сть прим.: 1 (ЧЗНП. – 1)