Каталог дисертацій, захищених в 2022-2023 роках (з фонду НТБ)

Фонд дисертацій науково-технічної бібліотеки за 2022 - 2023 р.
складає 7 примірників із спеціальностей:

171 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 2
05. 15. 10 Буріння свердловин 1
073 Менеджмент 1
103 Науки про Землю 1
185 Нафтогазова інженерія та технології 2

В даному каталозі дисертації систематизуються за спеціальностями, а в межах спеціальності в алфавітному порядку.
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1. 681.5.015
К83 Кропивницький, Дмитро Романович
Математичне моделювання та оптимальне керування процесом механічного буріння гвинтовими вибійними двигунами [Текст] : дис. ... д-ра філософії : спец. 174 "Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка" / Д. Р. Кропивницький. – Івано-Франківськ, 2023. – 193 с. : рис. – Бібліогр.: с. 163-176.
К-сть прим.: 1 (ЧЗНП. – 1)

2. 004.896
П64 Потеряйло, Людмила Олександрівна Інтелектуальні моделі оптимізації характеристик буріння на основі баз параметризованих кейсів [Текст] : дис. ... д-ра філософії : спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / Л. О. Потеряйло. – Івано-Франківськ, 2023. – 227 с. : рис. – Бібліогр.: с. 195-199.
К-сть прим.: 1 (ЧЗНП. – 1)

Буріння свердловин

3. 622.245
В68 Волошин, Юрій Дмитрович
Удосконалення технологій освоєння свердловин з низькопроникними продуктивними горизонтами [Текст] : дис. ... д-ра філософії : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" / Ю. Д. Волошин. – Івано-Франківськ, 2023. – 193 с. : рис. – Бібліогр.: с. 169.
К-сть прим.: 1 (ЧЗНП. – 1)

Менеджмент

4. 005.95
М19 Малиновська, Галина Василівна
Планування розвитку людського капіталу нафтогазових підприємств [Текст] : дис. ... д-ра філософії : спец. 073 "Менеджмент" / Г. В. Малиновська. – Івано-Франківськ, 2022. – 228 с. : рис. – Бібліогр.: с. 221-225.
К-сть прим.: 1 (ЧЗНП. – 1)

Науки про Землю" (10 - Природничі науки)

5. 553.98
Ч-75 Чорний, Едуард Олександрович
Науково-практичні засади прогнозування параметрів пластових вуглеводневих систем Передкарпатського прогину [Текст] : дис. ... д-ра філософії : спец. 103 "Науки про Землю" (10 - Природничі науки) / Е. О. Чорний. – Івано-Франківськ, 2023. – 186 с. : рис. – Бібліогр.: с. 144-158.
К-сть прим.: 1 (ЧЗНП. – 1)

Нафтогазова інженерія та технології

6. 622.691
В68 Воловецький, Володимир Богданович
Розроблення методів і заходів підвищення гідравлічної ефективності трубопроводів систем збирання газу виснажених родовищ [Текст] : дис. ... д-ра філософії : спец. 185 "Нафтогазова інженерія та технології" / В. Б. Воловецький. – Івано-Франківськ, 2023. – 230 с. : рис. – Бібліогр.: с. 186-204.
К-сть прим.: 1 (ЧЗНП. – 1)

7. 622.244
Д81 Дудич, Іван Федорович
Удосконалення технології промивання скерованих свердловин [Текст] : дис. ... д-ра філософії : спец. 185 "Нафтогазова інженерія та технології" / І. Ф. Дудич. – Івано-Франківськ, 2023. – 172 с. : рис. – Бібліогр.: с. 145-166.
К-сть прим.: 1 (ЧЗНП. – 1)