Звіт про роботу НТБ ІФНТУНГ за 2016 рік

Науково-технічна бібліотека стала інформаційним осередком наукової та навчальної діяльності університету. Пріоритетними напрямками роботи бібліотеки протягом 2016 року стали підвищення рівня та оперативності бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування всіх категорій читачів, забезпечення легітимного та якісного доступу користувачам бібліотеки до традиційних документів фонду і до інформації, що існує виключно в електронній формі; формування комплексу власних електронних наукових та навчальних ресурсів у вигляді електронної бібліотеки та тематичних і проблемно-орієнтованих баз даних нафтогазової науки (бібліографічних, реферативних та повнотекстових).

Особлива увага колективу НТБ була зосереджена на впровадження інформаційних технологій у бібліотечні процеси, створення власних інформаційних ресурсів та організацію доступу до світових наукових е-ресурсів: розвиток Електронної колекції, забезпечення науково-методичного супроводу різних напрямів діяльності університету, створення Інституційного репозитарію та його якісне наповнення, сприяння розвиткові міжнародної публікаційної активності науковців вишу з метою популяризації їхніх доробків у світі.

Завантажити повну версію звіту 2016