Звіт про роботу НТБ ІФНТУНГ за 2015 рік

Пріоритетними напрямками роботи були: формування книжкового фонду та повнотекстових електронних ресурсів відповідно до профілю університету та потреб користувачів; вивчення інформаційних потреб користувачів усіх категорій; вивчення та впровадження в роботу книгозбірні передових форм бібліотечної діяльності; виховання гармонійної, відкритої до інтелектуального, духовного і творчого розвитку особистості; формування інформаційного простору бібліотеки як центру знань на основі активної співпраці з інститутами та кафедрами університету з метою забезпечення навчального процесу і дослідницької діяльності. А також велика увага колективу НТБ була зосереджена на впровадження інформаційних технологій у бібліотечні процеси, створення власних інформаційних ресурсів та організацію доступу до світових наукових е-ресурсів: розвиток Електронної колекції, забезпечення науково-методичного супроводу різних напрямів діяльності університету, сприяння розвиткові міжнародної публікаційної активності науковців вишу з метою популяризації їхніх доробків у світі.

Завантажити повну версію звіту 2015