Заходи бібліотеки

Орися Яхневич – перлина Прикарпаття

kniga.png

Цими поетичними рядками сформувала своє життєве кредо придністровська поетеса Орися Яхневич. Її вірші є своєрідною поетичною молитвою, що дивують життєрадісністю і сяйливою простотою. Як відзначав прикарпатський літератор Євген Баран: «Мене захоплюють ці книжки життєстверджувальним пафосом і любов’ю. Власне, тими рисами, які сьогодні люди чомусь приховують (я не вірю, що вони позбавлені цих відчуттів).

Діяльність України в ООН

kniga.png

Організація Об’єднаних Націй (ООН), згідно ст. 13 Статуту ООН, покликана сприяти міжнародному співробітництву в галузі прав людини і основних свобод для всіх, незалежно від раси, статі, мови і релігії. ООН приймає рекомендації, ухвалює рішення, скликає міжнародні конференції, готує проекти конвенцій, здійснює дослідження, надає консультативну та технічну допомогу окремим країнам. Фактично усі головні і значна частина допоміжних органів ООН тією чи іншою мірою займаються питаннями прав людини. Одним із головних органів ООН є її Генеральна Асамблея, на яку покладена відповідальність за виконання функції зі сприяння загальній повазі і дотриманню основних прав і свобод людини.

Пилип Орлик та його Конституція

kniga.png

Пилип Орлик – державний і політичний діяч, дипломат, полководець, публіцист, поет, полеміст, автор першого у світі конституційного твору – основного, найголовнішого закону держави, який виступає як джерело права, - без сумніву, належить до найбільш яскравих постатей не лише української, а й загалом європейської історії першої половини ХVІІІ ст. Людина, наближена до легендарної особистості епохи – гетьмана І. Мазепи, людина, що вільно спілкувалася з правителями багатьох країн Західної та Центральної Європи, турецькими султанами і кримськими ханами, що тримала у руках важелі європейської дипломатії, велична за своїми замислами і трагічна за своєю долею, - таким постає український гетьман у спогадах та листуванні сучасників, зі сторінок документальних джерел, у зразках епістолярної спадщини, працях не одного покоління науковців.

А пам’ять священна…

kniga.png

Жодна подія ХХ століття не може зрівнятися з Другою світовою війною за тими впливами, які вона вчинила на хід історичного поступу. Полотно історичної пам’яті народу зіткане з мільйонів епізодів, що відклались у спогадах, помережене трагічними і радісними подіями, на які такою багатою виявилася воєнна доба. Пам’ять про війну є духовно-історичним надбанням нашого народу, яке, з одного боку, витворює підвалини його самодостатності й самобутності, а з іншого, - органічно інтегрує його в загально цивілізаційний потік, підносить до рівня інших народів, які активно творили історію.

А ми тую славу збережемо…

kniga.png

Україна – земля прапращурів і наших батьків, земля героїчного народу, що має древню історію, переповнену драматизмом, славою і вічним прагненням до волі. Наші предки зберегли і нам передали неоціненні скарби: не тільки землю й те, що є в ній і на ній, а й мову, пісні, звичаї – все те, що ми звемо нашим рідним, українським.

Україна – земля героїчного народу

kniga.png

Українські землі протягом двох з половиною століть перебували під гнітом монголо-татарських завойовників.Щорічно турки забирали в неволю тисячі українців, які зазнавали нелюдських страждань. В боротьбі проти турецько-татарської навали, проти польської шляхти, український народ створив свої збройні сили – козацтво. Центром його в ХV столітті стала Запорізька Січ. Військова дисципліна на Січі була заснована на принципах людської гідності. Дуже важливим було побратимство, сумлінне, чесне до своїх обов’язків. Мабуть, через віки до нас дійшов шелест козацьких знамен, брязкіт козацької зброї, стогін української землі від копит ординців, бій, як блискавка, як межа між життям і смертю, між минулим і майбутнім нашого народу…

Героїчна Україна: від минулого до сьогодення

mystectwo.png

14 жовтня відзначається одне з найбільш шанованих свят України – свято Покрови Пресвятої Богородиці.Кожна нація має свої обереги та духовні цінності, які передаються від покоління до покоління. Особливо це стосується свята Покрови, яке здавна шанувалось нашими пращурами – козаками. Пресвяту Богородицю вони вважали своєю заступницею і покровителькою.

Злочин сталінізму

kniga.png

На виконання Указу Президента України «Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років» в читальному залі соціально- економічної літератури (к. 31, 3 пов.) функціонує книжкова виставка «Чорні сторінки в історії України: 1937-1938 р. р.».

За період «Великого терору» на території УРСР, за оцінками істориків, було засуджено 198 тисяч 918 осіб, з яких близько двох третин – до розстрілу. Решту відправлено до в’язниць та таборів. Масові репресивні операції у 1937-1938 рр., за задумом Й. Сталіна, мали завершити двадцятилітню боротьбу з «соціально-ворожими елементами», упокорити населення шляхом масового терору, утвердити авторитарний стиль керівництва та здійснити «кадрову революцію».

Туризм – глобальне соціально-економічне явище сучасного світу

kniga.png

Утвердження суверенності України супроводжується своєрідним “історичним ренесансом”. Ми спостерігаємо спалах неабиякого інтересу до проблем вітчизняної історії, витоків національної культури, непересічних досягнень минулого. Це зрозуміло, адже знання історичних і культурних надбань наших предків потрібне не тільки для відродження державності та піднесення національної гідності, а й для використання кращих традицій минувшини у практиці сьогодення. Одна з таких стародавніх традицій – мандрівництво.

Державна влада та державне управління – цілі та функціональна структура

mystectwo.png

Сильна та дієздатна влада є щонайпершою умовою успішних перетворень. Без неї неможливо створити передумови економічного розвитку, становлення реальної демократії, оновлення високої культури та духовності. Вищою формою політичної влади є державна влада, що спирається на спеціальний управлінсько-владний апарат і проявляється в різних державних формах – законодавчій, виконавчій, судовій і є необхідним і незамінним механізмом регулювання життя всього суспільства і збереження його єдності. Зміна стратегії, цілей та функцій держави позначається на змінах в організаційній структурі органів державної влади.

Збір матеріалів