Заходи бібліотеки

Декада першокурсників

dekada160.jpg

В науково-технічній бібліотеці пройшов традиційний захід – Декада першокурсників, організований інформаційно-бібліографічним відділом. Цьому заходу сприяла тісна співпраця з деканатами, кафедрами, референтами-інформаторами та кураторами груп, за яку бібліотека дякує, зокрема, директору ІІТ Юрчишину В.М., директору ІІМ Романишину Л.І., завідувачу кафедри ІТТС Заміховському Л.М., завідувачу кафедри ОА Кафці С. М., референту від кафедри ЗК Боднарук І. Л., доценту Григораш С.М., асистенту Гобир Л.М.

Фахові дисципліни українською і не тільки

kniga.png

Англійська мова є найпоширенішою мовою в світі. Вона стала важливою в таких областях як туризм, бізнес, медицина, освіта, інформаційні технології. Вона відкриває безмежні можливості в розвитку кар’єри. Опанування іноземної мови сучасним фахівцем є невід’ємною складовою професіоналізму, адже ми використовуємо її в побуті, на роботі, під час подорожей. Знання іноземної мови значно розширює професійні й особистісні можливості людини.

Основи державного управління та місцевого самоврядування

mystectwo.png

Управління є необхідною функцією суспільного життя. Серед усіх видів управління визначальна роль належить державному управлінню. Державне управління та державні органи, що здійснюють його функції, є складовою єдиного механізму державної влади.

Критерієм ефективності використання принципів державного управління є перш за все досягнення системності державного управління, а за її допомогою — гармонійності та комплексності суспільного життя в цілому та його окремих сфер.

Спорт – гармонія сили і духу

mystectwo.png

10 вересня відзначаємо День фізичної культури і спорту. Ще у глибоку давнину лікарі і філософи вважали, що бути здоровим неможливо без занять фізичними вправами. Довньогрецький філософ та історик Плутарх називав рух «коморою життя».

Передісторія фізичної культури заглиблюється в період, коли вся фізична і розумова діяльність людини обмежувалася забезпеченням умов для існування: полювання, рибальство, збиральництво. На різних етапах своєї еволюції і вдосконалення інтелекту людина втрачала рухову ініціативу. Ще в середині ХІХ ст. із усієї енергії, що використовувалась на Землі 96% припадало на м’язову силу людини і домашніх тварин, а сьогодні цей відсосток менший ніж 1 %. Науково-технічні досягнення значно полегшили фізичну працю, але позбавили людину необхідної рухової активності. Зросли захворювання як фізичного так і психологічного характеру.

Нафтова і газова промисловість: крізь терни проблем до стабільного зростання

mystectwo.png

Нафтогазова промисловість є ключовою стратегічною галуззю, локомотивом економіки держави, адже вона забезпечує більшість галузей народного господарства необхідною сировиною, продуктами переробки. Нафта була і залишається одним із найважливіших факторів економічної незалежності будь-якої держави. І Україна не є винятком.

Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції

mystectwo.png
Одне з основних завдань економічної політики будь-якої країни в сучасний період – всебічне підвищення технічного рівня та якості товарів і послуг.
Важливу роль у вирішенні проблеми якості відіграють стандартизація і сертифікація, які є ефективними засобами управління якістю і забезпечення безпеки продукції робіт та послуг.

Формула успіху – маркетинг

mystectwo.png

Перші види маркетингової діяльності (реклама та цінове регулювання) виникли на самому початку становлення та розвитку товарно-грошових відносин. Пітер Друкер вважає, що маркетинг з’явився ще у XVII столітті, і не на Заході, а у Японії. На заході маркетинг виник у середині ХІХ століття. Це було обумовлено необхідністю удосконалення системи управління, що існувала, ринковою діяльністю.

Нині маркетинг являє собою концепцію, стратегію та філософію підприємництва.

Сьогодні діють Європейське товариство дослідження маркетингу та громадської думки, Європейська академія маркетингу, в 1997 році заснована Українська Асоціація маркетингу.

25 років незалежності

25nezalejnistmini.png

Століттями українці прагнули жити вільно, плекати рідну мову, сповідувати свої звичаї і традиції, примножувати надбання культури і мистецтва. Українська нація не раз втрачала свою державність. І лише 24 серпня 1991 року увійшло в історію молодої держави золотою сторінкою її біографії. Так почалася нова епоха в нашій національній історії після дуже тривалої перерви в державотворчих традиціях українців, законодавчо закріпивши його вікові прагнення до національного самовизначення, політичної та економічної самостійності, культурного і духовного відродження.

Наукові доробки викладачів та науковців ІФНТУНГ

mystectwo.png

Зростання вимог до підготовки та перепідготовки науково-педагогічних та наукових кадрів, а також до вищої професійної освіти в цілому вимагає якісно нового теоретичного та методичного забезпечення.

Економічна природа, зміст та функції страхування

mystectwo.png

Історія людського суспільства вказує на те, що людина цілком природно хоче себе захистити від небезпеки та загрози. Саме тому в класичній фінансовій науці страхування розглядається як захист, гарантія. Важливо зазначити, що страхування є проявом безпеки як фізичних, так і юридичних осіб. Страхування створює впевненість у розвитку бізнесу.

Збір матеріалів