Заходи бібліотеки

На допомогу першокурснику

kniga.png

В рамках проведення місячника першокурсника працівниками нашої бібліотеки було організовано зустріч із студентами Інституту економіки та управління в нафтогазовому комплексі. На цьому заході студенти мали можливість почути про роль книги в житті людини, а також бібліотечні працівники розповіли їм про структуру нашої бібліотеки, правила користування каталогами та картотеками, бібліотечний сайт та можливість використання електронних носіїв інформації.

Туристична Україна

kniga.png

Туризм – один із найбільших секторів економіки. Його популярність пояснюється дуже просто, бо він не тільки сприяє процвітанню і благополуччю туристичних регіонів, активно підтримує високий рівень культурного збагачення, яке отримують мандрівники в процесі здійснення своєї поїздки, а й дає величезний заряд бадьорості.

День магістрів

kniga.png

26 вересня 2017 року в науково-технічній бібліотеці відбувся День магістрів з студентами спеціальності «Економіка підприємства». Запрошувати магістрів-випускників на ділове спілкування стало доброю традицією для бібліотеки та кафедри економіки підприємства. Такий захід організовано інформаційно-бібліографічним відділом з участю відділу обслуговування в читальному залі соціально-економічної літератури, він пройшов в злагодженій атмосфері.

І кожна мова – неповторна…

kniga.png

Мова – найважливіший національний ідентифікатор, завдяки якому кожна нація вирізняється з-поміж інших, усвідомлюючи себе самодостатнім та самочинним суб’єктом історії. 26 вересня відзначається День Європейських мов. Свято було запроваджено Радою Європи як спосіб підтримати розмаїття і розвитку мов, як один зі шляхів до взаємопорозуміння між народами та державами. Уперше його було відзначено в 2001 році.

Велична дата ІФНТУНГ

kniga.png

Івано-Франківському національному технічному університету нафти і газу – визнаному центру вищої нафтогазової освіти і науки, в цьому році виповнилося 50. Наш університет є базовим в Україні вищим навчальним закладом нафтогазового профілю, дипломи якого визнали провідні галузеві компанії світу. Його історія сягає 1960 року, коли розпочав свою роботу Станіславський загальнотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту.

Заради миру на землі

kniga.png
21 вересня в усьому світі відзначається Міжнародний день миру, заснований Генеральною асамблеєю ООН як «день глобального припинення вогню та ненасильства». Це ще один шанс для учасників збройних конфліктів замислитись про доцільність їх продовження і заключити перемир’я. У 1986 році з ініціативи філософа-миротворця Шрі Чінмоя вперше пройшла символічна Хода Миру. В цей день по всьому світу люди різних національностей, культур та ідеологій беруть участь у ході миру, виражаючи готовність об’єднати зусилля для встановлення міцного миру на планеті.

Книга і читання – це духовний світ людини

kniga.png

Сьогодні важко уявити собі людину – робітника, інтелігента, бізнесмена без особистої бібліотеки, без книг, журналів, газет. У народі кажуть: «Хто багато читає, той багато знає». Кожній людині книги потрібні по-різному: одному – більше, другому – менше. Але всім людям разом, тобто людству, книги необхідні. Невід’ємним атрибутом навчання сучасних студентів є книга.

Нафтогазова складова енергетичної безпеки України

mystectwo.png

Упродовж останніх десятиліть у світі дедалі більшої значущості набуває питання енергетичної безпеки, яка є невід’ємною складовою національної безпеки та визначальною умовою економічної незалежності. Енергетична безпека – це спроможність держави забезпечити ефективне використання власної паливно-енергетичної бази, здійснення оптимальної диверсифікації джерел і шляхів постачання в Україну енергоносіїв для забезпечення життєдіяльності населення та функціонування національної економіки в режимі звичайного, надзвичайного та воєнного стану.

Спорт – це життя

kniga.png

Здоров’я – це природна, абсолютна життєва цінність, яка займає пріоритетне місце серед градації цінностей людини, а також у системі таких категорій людського буття, як інтереси, ідеали, гармонія, краса, зміст і щастя життя, творча праця, програма і ритм життєдіяльності. Здоровою вважається людина, яка відрізняється гармонійним фізичним і розумовим розвитком і добре адаптована до навколишнього фізичного й соціального середовища. Наше здоров’я залежить від багатьох факторів – як природних, так і соціально обумовлених. Безумовно, величезне значення для зміцнення здоров’я має спорт. Але варто пам’ятати, що інтенсивність занять повинна бути ще й грамотно складена.

Технологія видобування, транспортування та зберігання газу

mystectwo.png

Природний газ відіграє провідну роль в паливно-енергетичному балансі країни. Його частка у первинному споживанні становить 45%. Більшу частину природного газу, що споживається, Україна імпортує. Тому, актуальною проблемою державного значення є збільшення власного видобутку газу. Це стане можливим завдяки: збільшенню обсягу пошуково-розвідувальних робіт з метою відкриття та освоєння нових родовищ; освоєнню родовищ природного газу в акваторіях Чорного та Азовського морів; організації промислового видобування газу з нетрадиційних родовищ; освоєння родовищ на великих глибинах та інше. Важливе значення має також збереження газу в процесі транспортування трубопроводом, адже на привід перекачувального агрегату витрачається від 0,5 до 1,5% від об`єму транспортованого газу.

Збір матеріалів