Заходи бібліотеки

Держава, особа і суспільство

kniga.png

В теорії держави і права при розгляді проблеми співвідношення держави і особи широко використовуються такі поняття, як “людина”, “особа”, “громадянин”. Термін “людина” характеризує загальні природні, біологічні ознаки індивіда, його особливе місце в живій природі. Термін “особа” означає людину, яка має свої індивідуальні ознаки, існує і розвивається в оточенні собі подібних і усвідомлює себе частиною спільності людей, а також визнає і дотримується правил поведінки, що їх виробило людське суспільство.

Методи розвідувальної геофізики

mystectwo.png
Національним багатством країни є її надра, де зберігаються тисячоліттями накопичені сировинні запаси.
Правильність економічної стратегії держави залежить від достовірної оцінки цих запасів, а отже, від результатів детальної розвідки ореолів їх розповсюдження і глибини залягання, а також від підрахунку їх кількості, що може бути використана вже сьогодні , та терміну здійснення видобутку за сучасними технологіями.Виникає необхідність в удосконаленні і пошуку нових, більш ефективних методів розвідки корисних копалин.
Раціональність використання геофізичних методів у геологорозвідувальному комплексі робіт полягає у застосуванні саме тих, які б відповідали вимогам точності спостережень, термінам виконання робіт та рівню затрат.
Відповідно до завдань, що потребують вирішення, розглядають наступні методи розвідувальної геофізики: гравірозвідка, магніторозвідка, електророзвідка, сейсморозвідка, терморозвідка тощо. Кожен з методів розвідувальної геофізики вивчає розподіл тільки того фізичного параметру, на якому він заснований, відображає одну сторону геофізичної ситуації досліджуваного району. Для різнобічної оцінки геологічної ситуації застосовують не один, а ряд методів дослідження.

Закоханий в красу рідного краю

kniga.png
24 травня виповнюється 105 років від дня народження видатного українського письменника, поета, драматурга Михайла Стельмаха. Сергій Плачинда писав, що Стельмах залишається навіки класиком, бо він мову українську збагатив і обезсмертив. Для всіх прийдешніх поколінь творчість письменника завжди буде взірцем мовної майстерності та лексичного багатсва.

Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960 – 1980 рр.

kniga.png

Три з половиною десятиріччя жахливий терор у СРСР був звичним методом державного управління. Здавалося б, за цей час було винищено всі можливості спротиву тоталітаризму. Однак після смерті Сталіна і потепління внутріполітичного клімату розпочався новий етап національно-визвольної боротьби в Україні. Варто назвати основні передумови посилення цієї боротьби. Серед них зовнішні передумови: світовий процес деколонізації 50 – 60-х років, антикомуністичні заворушення в країнах так званої народної демократії, а також потужний правозахисний рух, заохочений прийнятою 1948р. Загальною декларацією прав людини.

23 травня – День Героїв

kniga.png

День Героїв відзначають понад сімдесят років. У 1941 році Другий Великий Збір Організації Українських Націоналістів постановив щороку, 23 травня, святкувати День Героїв. Свято було приурочене до сумного дня 23 травня 1938 року, коли в Роттердамі було вбито Євгена Коновальця. Було також обумовлено, що саме у травні пішли з життя «кращі сини України XX століття»: Микола Міхновський, Симон Петлюра та Євген Коновалець.

День кафедри загальної та прикладної фізики

kniga.png

18 травня науково-технічна бібліотека університету запропонувала професорсько-викладацькому складу кафедри загальної та прикладної фізики зустрітися на святі наукової книги. Традиційний для НТБ комплексний захід - День кафедри – мав змістовне наповнення і пройшов в атмосфері активного обговорення проблем, що хвилюють і бібліотеку, і кафедру. Це – використання студентами навчальної бібліотечної книги, передплата періодичних фахових наукових видань, що включені до міжнародних наукометричних баз даних, можливості сайту НТБ, зокрема онлайн-читальні та інші.

Основи наукових досліджень у вищій школі

kniga.png

Одним із шляхів творчого сприйняття основ сучасної науки є систематика науково-дослідних робіт з її актуальних питань. Практика показує, що наукова праця істотно підвищує інтерес до вивчення загальних і спеціальних дисциплін за обраною спеціальністю, сприяє формуванню теоретичних і практичних навичок, необхідних фахівцю-досліднику, розширює науковий кругозір і здібності до проведення методологічного аналізу і критичного розуміння досягнень сучасної науки.

Величне і прекрасне слово Мати

kniga.png
У останній місяць весни, у травні, коли природа Мати виряджає свою доню Землю в пишному уборі весняних квітів у дорогу життя, праці й радості, люди висловлюють подяку материнській самопожертві і відзначають надзвичайно світле свято – День матері.

Пам'ять крізь роки

mystectwo.png

Давно замовкли громи Другої світової війни - однієї з найжорстокіших і найкривавіших в історії цивілізації воєн, але події тих років залишаються в пам’яті народній.

День 9 травня повертає нас у минуле, коли на нашу землю прийшов довгоочікуваний мир. 72 роки відділяє нас від незабутньої весни сорок п’ятого, коли наші батьки і діди у жорстоких битвах вибороли мир на всій нашій землі. Перемога над гітлерівською Німеччиною стала подією планетарного значення. Для України вона коштувала надто дорого. Її територія перетворилася на один із головних плацдармів жорстоких боїв. Мільйони синів і дочок заплатили за Перемогу найдорожчим - життям.

До Дня народження міста

kniga.png

У рамках відзначення 355-річчя міста Івано-Франківська зі студентами Інституту інженерної механіки був проведений краєзнавчий круїз «Івано-Франківськ – перлина карпатського краю», де студенти ознайомилися з цікавими та захоплюючими історичними фактами про забудову Станіславова, про його засновників та про відомих культурних діячів міста.

Збір матеріалів