XXI століття : університет → студент…чи університет → студент → бібліотека? (соціологічне дослідження)

Одним із ключових показників успішного національного розвитку конкурентоспроможності держави на світовому ринку є рівень культури та освіти кожного її громадянина. Головною ознакою, що визначає цей рівень, завжди було і залишається читання, яке можна розглядати як ключ до інформації. На проблему читання в Україні звернули увагу практики і науковці.

Але сьогодні через низку як об’єктивних, так і суб’єктивних причин зменшується інтерес до книги, читання, що поступово спричиняє стрімке падіння рівня освіченості та духовності людей. Можна стверджувати, що проблема не у відсутності повноцінного доступу до книг та державної політики в цій сфері, а в тому, що в українців зникає звичка читати. Тому просування книги та популяризація читання стають нагальною потребою сьогодення.

Завантажити документ